Zeytin Gübreleme

Farklı toprak türlerine sağladığı adaptasyon ile olumsuz şartlara karşı en dayanıklı meyve ağaçları arasında yer alan zeytin ağacı, eğimli arazilerde ve yüzeysel topraklarda yaygın olarak yetiştirilmesi nedeniyle yetersiz beslenerek verim düşüklüğü göstermektedir. Yeterli beslenmeyen zeytin ağacından verim ve kalite alınabilmesi için doğru tespit ve müdahalelerle zeytin gübreleme yapılması gerekmektedir. Zeytin gübreleme istenen amaca uygun olması için zeytinlikte doğru tespitler yapılması, yapılan tespitlerin neticesinde uygun gübrelerin seçilerek kullanılması gerekmektedir. Zeytin gübrelemede organik koops solucan gübremizi tercih ettiğinizde üründeki artışı, verim ve kaliteyi sizde gözlemleyeceksiniz. Birçok zeytin yetiştiricisi bu tecrübeyi edinmiştir. Destek ve siparişiniz için sitemiz üzerinden iletişime geçebilirsiniz.

Sıvı Zeytin Gübresi Fiyatları Listesi

MiktarFiyatTürKargo
250 Mili Litre25 TLKoop's Sıvı Solucan GübresiÜcretsiz Kargo
1 Litre40 TLKoop's Sıvı Solucan GübresiÜcretsiz Kargo
5 Litre170 TLKoop's Sıvı Solucan GübresiÜcretsiz Kargo
20 Litre465 TLKoop's Sıvı Solucan GübresiÜcretsiz Kargo
100 Litre2050 TLKoop's Sıvı Solucan GübresiÜcretsiz Kargo
1 Ton20000 TLKoop's Sıvı Solucan GübresiÜcretsiz Kargo

Katı Zeytin Gübresi Fiyatları Listesi

MiktarFiyatTürKargo
1 Kilo20 TL.Koop's Solucan GübresiÜcretsiz Kargo
3 Kilo40 TL.Koop's Solucan GübresiÜcretsiz Kargo
20 Kilo85 TL.Koop's Solucan GübresiÜcretsiz Kargo

Zeytin Gübreleme Nasıl Yapılır?

Zeytin ağaçlarının farklı dönemlerinde gerçekleştirilen zeytin gübreleme metotları olsa da genel olarak topraktan ve yapraktan zeytin ağaçları gübrelenmektedir. Zeytin ağaçları;

 • Fidan döneminde,
 • Verime yatma döneminde,
 • Tam verim döneminde

Gübrelenmektedir.

Topraktan Gübreleme: Gelişme dönemlerine göre farklı şekillerde gerçekleştirilen topraktan zeytin gübreleme yönteminde zeytin ağaçlarının dikiminden önce başlanmaktadır.

 • Ağaç dikilecek bölgenin yanları da dikkate alınarak fosfor ve potasyum içerikli gübreler dikimden önce dikim çukuru ve gelişme alanlarında kullanılabilir.
 • Fidan döneminde verime yönelik gübreleme yapılmalıdır.
 • Yağış ve sulama durumu dikkate alınmalıdır.
 • Azot gübrelemesi tercih edilmesi verim miktarının artışını sağlamaktadır.

Yapraktan Gübreleme: Yapılan analizlerle gerek görülmesi halinde uygulanan yapraktan zeytin gübreleme yönteminde;

 • Serin ve rüzgarsız havada gübreleme yapılmalıdır.
 • Sulama gerçekleştirildikten sonra en erken 2 gün sonra uygulanmalıdır.
 • Uygulanacak karışım yüzde 0,1 mikro elementler, en az yüzde 1 makro elementeler içermelidir.
 • Karışım önce suda çözüldükten sonra zirai ilaç takviyesi yapılabilir.

Zeytinde Solucan Gübresi Uygulaması ve Gübre Nasıl Seçilir?

Zeytinde solucan gübresi uygulaması oldukça iyi sonuç vermektedir. Ağacı hastalıktan korur,dirençli yapar, erken hasat ve üründeki verim-kalite muhteşem artış gözlemlenir. Organik solucan gübremiz ile bunu tecrübe edebilirsiniz. Sipariş ve destek için bizimle irtibata geçiniz. Zeytin ağacında uygulanacak gübrenin seçiminin ağacın ihtiyaçlarının belirlenerek gerçekleştirilmesi gerektiği unutulmamalıdır. Gereksiz kullanılan gübrelerin faydasından çok zeytin ağacına zararı dokunulacağı unutulmamalıdır. Zeytin gübreleme uygulamasında yöntemin ve kullanılacak malzemenin doğru seçilebilmesi için zeytin ağacının yaprağından ve zeytinlik toprağından numune alınarak laboratuvarlarda analiz edilmesi gerekmektedir. Zeytin gübreleme ile bahçenizde olumlu sonuçlar alırsınız.

Topraktan Numune Alma: Zeytin ağaçları eğimli yüzeysel arazilerde ve derin alüvyonlu topraklarda yetiştirilebilmektedir. Zeytinlik toprağından numune alınırken numune alınacak alan farklı bölümlere ayrılarak alanın homojen olması halinde en az üç farklı bölgeden 1 kg numune alınmalıdır.

 • Toprağın derinlik ve meyil gibi yapı olarak ayrıştığı bölgelerden ilave numuneler alınmalıdır.
 • Değişen her toprak tipinden ayrı ayrı numune alınmalıdır.
 • Yol kenarlarından, gübre yığınlarından ve üzerinde ateş yakılmış bölümlerden numune alınmamalıdır.
 • Numune alınacak bölgelerde açılacak çukurlar 60 cm derinliğinde olmalı ve her 20 cm katmandan 3 ila 4 cm civarında toprak numunesi alınmalıdır.

Yapraktan Numune Alma: Zeytin ağacı çok yıllık bir ağaç türü olduğu için tek başına topraktan numune almak tek başına yeterli olmamaktadır. Bu nedenle yapraktan da numune alınması doğru gübre seçimi için gerekecektir. 20 dekara kadar olan zeytinliklerde tek bir yaprak numunesi yeterli olacaktır.

 • Numuneler Kasım / Aralık / Ocak aylarında alınmalıdır.
 • Bir yıllık sürgünlerin orta kısmında karşılıklı olarak bulunan yaprak çiftlerinden alınmalıdır.
 • Alınan numuneler maksimum 24 saat sonunda laboratuvara ulaştırılmış olmalıdır.

Her iki numuneye göre yapılan laboratuvar analiz sonuçlarına göre zeytin ağacının doğru beslenebilmesi için gerekli gübre türü seçilebilir. En uygun zeytin gübreleme uygulaması organik solucan gübremiz ile sağlanabilir. İletişime geçiniz.

Zeytin Ağacını Besleyen Mineraller Nelerdir?

Gübrelerle desteklenen mineraller zeytin ağaçlarını desteklemenin yanı sıra eksikliklerinden dolayı hastalık oluşan zeytin ağaçlarını iyileştirmektedir. Zeytin ağacının ihtiyaç duyduğu minerallerin yeterli olmaması verimi ve kaliteyi doğrudan etkileyebildiği gibi ağacın sağlığında da belirleyici rol oynamaktadır. Zeytin gübreleme yapılarak ve solucan gübresi kullanılarak aşılabilir. Zeytin ağaçlarının ihtiyaç duyduğu mineraller arasında;

 • Azot,
 • Fosfor,
 • Potasyum,
 • Kalsiyum,
 • Demir,
 • Magnezyum,
 • Çinko,
 • Bor

Yer almaktadır. Zeytin gübreleme için organik solucan gübremizi kullanınız.