Solucan Satışı

Solucan satışı, Türkiye’de organik tarımda son dönemde sıklıkla tercih edilmeye başlandığından son dönemde oldukça hız kazanmıştır. Solucan, hem gübre üretimi amaçlı solucan çiftliği sahipleri tarafından, hem de gübresi için tarımla uğraşanlar tarafından satın alınmaktadır. Kimyasal gübrelerin zararlı etkileri ve yüksek maliyetleri sebebiyle solucan ve solucan gübresi üretimi, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından da desteklenmektedir ve üreticilerine teşvikler sunmaktadır. Sağlanan bu teşvikler sonucu, solucan satışlarında yıldan yıla önemli artışlar gözlemlenmektedir. Sizde solucan satmak istiyorsanız internet üzerinden anlaşacağınız kişilere verebilirsiniz.

Solucanlar çift cinsiyetli (hermofrodit) olduğundan üretimi hızlı, satışı da karlıdır.

Solucan Satışı Kanalları

Solucan satışı için arkadaş çevresi, iş yaptığınız kişiler, internet, yeni girişimcilerden faydalanabilirsiniz.

  • Tarımsal ürün satışı yapılan perakende ve toptan mağazalarından solucan satın alınabilmektedir.
  • Doğrudan üretici çiftliklere ulaşıp, üretim yerini görme imkanı bulabilir, üreticinin güvenirliğini yerinde tespit ederek solucan alabilirsiniz.
  • İnternet siteleri, solucan ticareti için en çok tercih edilen mecradır. Solucanlar, kapalı alanda deriden solunma yapabildiklerinden ve dayanıklı canlılar olduklarından kargoyla gönderimleri mümkündür. Ayrıca internet siteleri, çeşitlilik ve fiyat anlamında müşteriler için daha avantajlıdır. Aynı zamanda üreticilerinde kolay müşteri bulabilmeleri için çok uygun bir satış kanalıdır. Ayrıca organik sıvı gübre çeşitleri başlıklı yazımızı incelemek isterseniz tıklamanız yeterli. Solucan satışı yapan firmalar da mevcuttur.

Solucan Satışlarını Etkileyen Faktörler Nelerdir?

  • Solucan satışı konusunda en önemli faktör solucanın türüdür. Özellikle daha karlı bir ürün olabilmesi için hızlı üreyen solucan türlerinin satışı daha fazladır.
  • Bunun yanında solucanların doğru beslenmesi ve uygun şartlarda yetiştirilmesi daha sağlıklı bir canlıların oluşmasına ve bu canlılardan elde edilen gübrenin de kalitesinin artmasına sebep olur. Bunun sonucu olarak da tarımda da kalite yükselir.
  • İklim şartları solucan fiyatlarının belirlenmesinde önemli bir faktördür. Ortamın ısı ve nemini ayarlamak için kullanılan enerji tüketiminin fazla olması maliyetleri arttıracak, bunun sonucu olarak da solucan satışı fiyatlarında artış yaşanacaktır.
  • İç piyasada üretilen ürünlerin ihraç edilmemesi, iç piyasada satışa sunulması her zaman için yerli üreticiye fiyat avantajı sağlayacaktır. Ayrıca ithal edilen solucanlar da yüksek maliyetlerinden dolayı iç piyasadaki gereksinim sebebiyle maliyetlerin artmasına sebep olacaktır.
  • Solucan satışlarında önemli bir konu da kimyasal kontaminasyondur. Üretim alanlarının kimyasal atıklara sahip tesislerin yakınlarında kurulması, kimyasal bulaşmasına sebep olabilir ve bu canlıların telef olması sonucunu doğurabilir. Bu tür durumlarda piyasada solucan yetersizliği, arz/talep dengesinin bozulmasına ve satış fiyatlarının artmasına sebep olacaktır.
  • Solucan satışı nasıl yapılır ve arttırılması için yapılabilecek en iyi yöntem, organik tarımın hem devlet hem gıda üreticileri tarafından desteklenmesi, organik gıdaya tüketicilerin teşvik edilmesidir. Organik tarım için gerekli olan organik gübre çeşitlerinden en düşük maliyetli ve faydalı olan seçenek solucanlar tarafından üretilen solucan gübresidir.
  • Solucan satışı artması için, tarımla uğraşan, geleneksel gübreleme yöntemleri tercih eden çiftçilerin bilinçlendirilmesi, teknik ve uygulamaları eğitimler düzenleyerek katılımlarının sağlanması önemlidir. Özellikle solucan satışı, doğru zamanlama ile doğru miktarlarda, doğru yöntemlerle uygulanarak organik tarıma sağladığı katma değeri gözlemlendikçe artacaktır.

Günümüzde organik tarımın baş mimarlarından olan kırmızı kaliforniya solucanı insanlığın sonradan keşfettiği bir gübre çeşitliliğidir. Bu hayvanların sayesinde insanlar organik meyve sebze tüketebilirken ayrıca çevreye ve toprağa sağladığı faydaları çok fazladır. Öyledir ki avrupa ülkeleri bunu çok seneler önce fark etmiştir. Oysa ki Türkiye ‘ye 10-15 yıl kadar önce girmiştir. Zamanla ülkemizde de değerini arttıracaktır.