Şeker Pancarı Gübreleme Programı Nedir

Şeker pancarının gübresi hakkında detaylar aktarılırken, potasyum, fosfor, azot gübrelerinin ve potasyum, fosfor açısında zengin solucan gübresinin şeker pancarı için ideal kullanıma sahip oldukları bilgisine değinilir. Bu gübrelerin, şeker pancarının gelişimi için yeterli bitki besinini alabilmesine yardımcı oldukları bilinmektedir. Şeker pancarı gübreleri, kaliteli şeker pancarlarının hasat edilmesi ve toprağın tarım için elverişli hale getirilmesi amacıyla kullanılırlar. Şeker pancarı gübreleme işlemi ile pancarların büyüme hızları yükseltilirken, lezzetleri ve etli bölümlerinin gelişimi desteklenir.

Şeker pancarı gübreleme programı içerisinde Bakanlık Onaylı tesislerde üretilen tescilli Koop’s Solucan Gübresi Kullanıldığı taktirde daha kısa sürede, daha kaliteli ürünler alınırken gübre maliyetiniz fazlasıyla düşer. Kullanım Şekli , dozu ve faydaları hakkında satış sayfamızdan bilgi alabilirsiniz.

 

Şeker Pancarı Gübreleme Programı

Şeker pancarını gübreleme programı hakkında detaylı bilgiler şu şekilde sıralanır:

 • Gübreleme programı kapsamında ilk aşamada pancar yetişecek toprağın analizi yapılır. Bu analiz sonuçlarına bağlı olarak yeterli potasyum, fosfor, azot içeriklerine sahip gübreleme işlemleri gerçekleştirilir.
 • Şeker pancarı gübreleme programı içerisinde şeker pancarı gelişiminde önemli olan, azot, fosfor ve postat içerikli gübreler uygulanır.
 • Fosfor ve postat içeriği bulunana gübreler ve bu mineraller bakımından zengin olan solucan gübresi sonbaharda toprak ile karıştırılır.
 • Şeker pancarı gübreleme programı kapsamında kullanılan azotlu gübreler pancar ekim işleminde önce tarlaya karıştırılarak uygulanır.
 • İkinci azotlu gübre ekleme işlemi ise pancar yapraklarının tarlayı kapatma döneminin hemen öncesinde gerçekleştirilir.
 • Solucan gübresi ve ya fosforlu gübre, sonbahar sürümü öncesi tüm tarlaya atılarak, derin sürüm işlemi yapılır.
 • Pancar ekilen tarlada, pancarlar geliştikçe postas eksilmesi görüleceği için postaslı gübreler sadece ekim işleminde değil pancarın yetişme döneminde de toprağa karıştırılır. Bu işlem sayesinde pancarın yeterli şeker oranına sahip şekilde yetişmesi sağlanır.
 • Şeker pancarı gübreleme programı kapsamında yer alan azot gübresi, 3 periyot halinde toprağa eklenir. Gübrenin 2/3’ü ilkbahar toprak hazırlığında, kalan üçte biri en son ot çapasından hemen önce, kalan son kısmı ise hasattan 2,5 ay önce toprağa karıştırılır. Üç periyottan fazla yapılması önerilmeyen azot gübrelemesinin fazla yapılması, aşırı yaprak gelişimi ve şeker oranı düşük pancar ürünü elde etme problemlerine neden olur.

Tüm bu aşamaları içeren şeker pancarı gübreleme programına uyularak, şeker oranı ideal seviyede, lezzetli, canlı renklere sahip, bitki hastalıklarına yakalanmamış şeker pancarları hasat edilir.

Şeker Pancarı Gübresi

Şeker pancarı gübresi, pancarları yetiştirme işlemi öncesi temel gübreleme yöntemlerinin kolaylıkla uygulanmasına olanak sağlayan fosfor, azot içerikli gübre çeşididir. Şeker pancarı yetiştirme aşamasında toprak analizlerine bağlı olarak birden fazla çeşitte şeker pancarı gübresi kullanımı ile bitkilerin yeterli besin alımı desteklenir. Şeker pancarı gübrelerinin çeşitleri ise şöyledir:

 • Şeker pancarı için solucan gübresi: Bu gübre çeşidi fosfor, potasyum, çinko gibi şeker pancarı için yararlı olan içerikleri aynı anda torağa aktaran gübre tipidir. Sonbahar sürümü öncesinde ve ilkbahar toprak hazırlığı dönelerinde kullanıma uygun olan solucan gübresi, pancarların hızlı büyümesini, sağlıklı yapıya sahip olmalarını ve lezzetli şekilde yetişmelerini sağlar.
 • Şeker Pancarı için Fosforlu ve postalsı Gübreler: Tek element içeriği bulunan fosforlu gübre, pancar ekim işlemi öncesinde ve pancar yapraklarının tarlayı kapatma dönemi öncesinde toprağa karıştırılan ve bitkinin fosfor ihtiyacını gideren gübredir. Şeker pancarı gübreleme işlemlerinde temel besin olarak toprağa eklenir.
 • Şeker Pancarı için azotlu gübre: Pancar yapraklarının oluşmasını ideal ölçüde destekleyen ve toprak analizlerine göre 2 periyot halinde, yeterli ölçüde toprağa karıştırılan gübredir. Şeker pancarı gübreleme yönteminde belirli parçalara bölünerek toprağa eklenir.
 • Şeker pancarı gübreleri, toprağın şeker pancarı yetiştirme koşullarına uygun yapıya getirilmesini sağlarlar. Toprakta yer lan bitki besini oranını yükselten gübreler sayesinde hasat döneminde etli, lezzetli ve canlı renklere sahip olan pancarlar toplanır. Tutan ve sağlıklı şekilde gelişimini tamamlayan pancar sayısında verim elde edilir.

Şeker Pancarı Gübresi Fiyatları

Şeker pancarı gübresi fiyatı, gübrenin sahip olduğu mineral içeriklerinin genişliğine bağlı olarak belirlenirken, tarla alanına uygulanacak olan gübrenin kilogram değerleri fiyatlarda değişim oluşmasında etkilidirler. Şeker pancarı gübreleme aşamalarında kullanılan fosforlu, azotlu ve postaslı gübre çeşitlerinin ve solucan gübresinin fiyat değerleri birbirlerin farklı tutarlara sahiptir. Gübrenin şeker pancarı için birincil ihtiyaç olan bitki besilerini ve element içeriklerini sağlaması fiyatının belirlenmesinde etkilidir.

Sıvı Şeker Pancarı Gübresi Fiyatları

MiktarFiyatTürKargo
250 Mili Litre25 TLKoop's Sıvı Solucan GübresiÜcretsiz Kargo
1 Litre40 TLKoop's Sıvı Solucan GübresiÜcretsiz Kargo
5 Litre170 TLKoop's Sıvı Solucan GübresiÜcretsiz Kargo
20 Litre465 TLKoop's Sıvı Solucan GübresiÜcretsiz Kargo
60 Litre1.295 TLKoop's Sıvı Solucan GübresiÜcretsiz Kargo
1 Ton19.850 TLKoop's Sıvı Solucan GübresiÜcretsiz Kargo

Katı Şeker Pancarı Gübresi Fiyatları

MiktarFiyatTürKargo
1 Kilo20 TL.Koop's Katı Solucan GübresiÜcretsiz Kargo
3 Kilo40 TL.Koop's Katı Solucan GübresiÜcretsiz Kargo
20 Kilo85 TL.Koop's Katı Solucan GübresiÜcretsiz Kargo
100 Kilo400 TL.Koop's Katı Solucan GübresiÜcretsiz Kargo
1 Ton3.900 TL.Koop's Katı Solucan GübresiÜcretsiz Kargo

Şeker Pancarında Solucan Gübresi Kullanımı

Şeker pancarı yetiştirmede solucan gübresinin kullanılması hakkında detaylar şu şekilde sıralanır:

 • Şeker pancarı için solucan gübresi uygulamalarında sıvı solucan gübresinin kullanımı tercih edilir.
 • İlk kez yapılan solucan gübresiyle şeker pancarı gübreleme işleminde, şeker pancarları 7 yaprak verdikten ve çapa yapıldıktan sonra, dekar başına 300 ila 350 cc arasında solucan gübresi düşecek şekilde uygulama yapılır. Gübre pancarların çevresinde ve pancarlardan 10-15 cm uzak olacak şekilde toprağa karıştırılır.
 • İkinci periyot şeker pancarı gübreleme işleminde ise ilk gübrelemeden en az 20 gün sonra, dekara maksimum 350 cc solucan gübresi toprakla karıştırılır.
 • Üçüncü aşama ise pancarlar kök bağladıklarında gerçekleştirilir. Bu aşamada bitkilerin desteklenmesi için dekara 250 cc kadar solucan gübresi karıştırılır.
 • Üçüncü şeker pancarı gübreleme işlemi üzerinden uzun bir periyot geçmesi ardından şeker pancarı yumruları oluşup, bu yumrular irileşir. Yumrular polar tutmaya başladığı dönem beklenip, bu dönemde dekara 300 cc solucan gübresi karıştırılır.
 • Bu aşamalar ile uygulanan şeker pancarı için solucan gübresi, pancar yumrularının etli ve canlı renkli yapıda gelişmeleri sağlar. Solucan gübresi kullanımı, hasat döneminde tahmin edilen sayıda ürün alınması, ürünlerin kaliteli ve organik şekilde hasat edilmesi için tercih edilir.
Şeker Pancarı Gübresi İle Toprak Altı Gübreleme Nasıl Yapılır?

Şeker pancarı gübresi ile toprak altı şeker pancarı gübreleme yöntemini gerçekleştirmek için izlenen adımlar şöyledir:

 • Bu işlem için fosfor ve potasyum içeren solucan gübresi veya bu içeriklere sahip olan fosfor ve potasyum gübreleri tercih edilir.
 • Gübreler, toprak sıcaklığının 7 derece olduğu, toprağın tohum ekimi açısından gerekli rutubete sahip olduğu dönemde uygulanırlar.
 • Gübreler ekim işlemi öncesinde, şeker pancarlarının ilkbahar döneminde oluşan yumrularının toprak altında oluştuğu seviyeye ulaşabilecek şekilde, toprağa karıştırılırlar.
 • İşlem ardından azotlu gübre uygulaması yapılır.
 • Bu işlem için toprak analizine ve tarla alanına uygun oranda azotlu gübre tarlara serpilip, tırmık ile toprak karıştırılır.
Şeker Pancarı Gübresi İle Yapraktan Gübreleme

Şeker pancarı gübresini yapraktan verme işlemi hakkında detaylar şu şekilde sıralanırlar:

 • Standart gübremle işlemlerinde şeker pancarı toprağının fosfor, azot açısından zengin gübreler veya ideal besinleri içeren çinkolu solucan gübreleri ile beslenmesi tercih edilir.
 • Bu işlemler periyodik olarak ihmal edildiğinde, toprak yapısında çinko, bor ve potasyum noksanlıkları gözlemlenme riski bulunur. Bu noksanlıkların oluşması halinde yapraktan gübreleme işlemi tercih edilir.
 • Analizler ile 1 kg toprak yapısında 0,5 mg bor veya çinko tespit edilmesi halinde çinko yapraktan gübreleme ile pancarlara verilmelidir.
 • Taban gübrelemelerinde çinko açısından zengin solucan gübresi gibi çeşitlerin tercih edilmemesi halinde, 100 lt su içerisine 150 gr çinko sülfat karıştırılarak, yapraklara bu karışım püskürtülerek gübreleme yapılır.
 • Şeker pancarı gübrelerinin çinko içerikli olan çeşitlerden tercih edilmemesi, pancarların büyüme sürecinde, genç yapraklarda küçülme, beneklenme, renk açılması problemleri ile karşılaşmaları olasıdır.
Potasyumlu Şeker Pancarı Gübresi

Potasyumlu şeker pancarı gübresi hakkında detaylar şu şekilde sıralanır:

 • Potasyum içeren şeker pancarı gübrelerinden biri solucan gübreleridir. Diğer yandan sadece potasyum içeriğine sahip olan organik gübreler de şeker pancarı gübreleme işlemi için kullanılırlar.
 • Potasyum içerikli gübreler, şeker pancarının gelişmesi için temel olan besinleri içerirler.
 • Bu gübreler, toprağın su dengesini düzenleme, enzimleri aktif hale getirme, şeker pancarlarının hastalıklara karşı direncini yükseltme etkileri sağlarlar.
 • Gübre ile elde edilen potasyum’un % 50‘ si şeker pancarı yapraklarında, % 20’di ise kök ve gövde bölümlerinde depolanır.
 • Bu gübreler, sonbaharda taban gübresi olarak şeker pancarlarının toprağına uygulanırlar. En verimli besin alımı bu dönemde gerçekleşir.
 • Potasyum içerikli gübrelerin diğer kompos gübre çeşitleri ile ilkbaharda, toprak yüzeyine tırmık ile karıştırılması önerilmez. Bu işlem çimlenmeyi geciktirirken, verim alımını düşürür.
 • Uygun kullanım için toprak analizlerinin verilerinin dikkate alınması gerekir.
Fosforlu Şeker Pancarı Gübresi

Fosfor içerikli şeker pancarı gübresi hakkında bilgiler şu şekilde sıralanır:

 • Solucan gübresi ve tek element olarak fosfor içeren şeker pancarı gübreleri, fosforlu gübre tipleridir.
 • Fosforlu şeker pancarı gübreleri, pancarın metabolizması için enerji kaynaklarıdır.
 • Köklerin hızlı büyümesi için toprağa karıştırılarak uygulanırlar.
 • Pancarların ilk büyüme ve serpilme dönemlerinde gerekli besin alımını sağlarlar.
 • Bu gübreler, toprak içerisinde sabit kalma özelliğine sahip oldukları için şeker pancarının ana kök bölümüne ulaşacak seviyede toprağa karıştırılarak uygulanırlar.
 • Fosfor gübrelerinin tarla için yeterli olan miktarlarının 2/3’ü sonbaharda, taban gübresi olarak pulluk altına, geri kalanı ise ilkbaharda tohum yatağı hazırlamada azot gübresi ile birlikte toprağa karıştırılır.
Kükürtlü Şeker Pancarı Gübresi

Kükürtlü şeker pancarı gübresi hakkında bilgiler şu şekilde sıralanır:

 • Kükürt gübresi, bir dekarda yer alan 1 ton kök için 0,6 kg kükürt ihtiyacını karşılayan gübredir.
 • Kükürtlü gübre ile yapılan şeker pancarı gübreleme işlemi, şeker pancarında protein, enzim ve vitamin yapı taşlarını oluşturmada etkilidir.
 • Şeker pancarının nitratı aminoastilere dönüştürebilmesini sağlar.
 • Toprak analizlerine bağlı olarak, toprakta kükürt eksikliği saptanması halinde kullanılır.
 • Torakta kükürt eksikliği saptanası halinde bu gübrenin uygulanmaması, şeker pancarının yapraklarının sararması, damar renklerinin açılması, büyümenin yavaşlaması gibi problemler gözlemlenir.
Organik Şeker Pancarı Gübreleri

Şeker pancarı için kullanılan organik gübreler:

 • Solucan gübresi,
 • Yanmış sığır,
 • Yanmış davar,
 • Kuru tavuk gübreleri,

Bu gübre çeşitleri şeker pancarı yetiştirme işleminde tercih edilen ideal organik gübre seçenekleridir. Organik gübreler, şeker pancarları için temel besin maddeleri olan, çinko ve bor gibi iz elementlerin % 100 toprağa karışmasını sağlarlar. Bu gübrelerin, ilkbahar döneminde uygulanmaları, toprakta yer alan azottan daha yüksek ölçüde yararlanılması avantajını sağlar. Pancar yapraklarının kalitesini yükseltme, lezzetli ürün alma, hasat zamanına ürünleri sağlıklı biçimde yetiştirme koşullarının tümü organik gübre kullanımı ile sağlanır. Organik gübrelerin kullanımında gübre yönetmeliği içeriklerine uygun şekilde uygulamalar yapılması tercih edilir.

Şeker pancarı için gerekli olan tüm mineral içeriklerine sahip olan farklı gübre çeşitlerinin, şeker pancarı gübreleme programına göre uygulanması ile kaliteli ürünlerin hasat döneminde toplaması avantajı elde edilirken, bitkiler hastalıkları karşı koruma altına alınır. Gübreleme programlarına ve yönetmeliklerine uygun şekilde kullanılan fosfor, potasyum, azot, kalsiyum, çinko, bor içerikli gübre çeşitleri ile toprak tarım için kullanıma uygun yapıya kavuşturulur. Her gübre çeşidi kendisi için belirlenmiş olan mevsim döneminde şeker pancarı gübreleme metotlarından, toprak altına karıştırma veya tırmık ile yüzeysel olarak toprağa eklenme yöntemleri tercih edilerek toprak yapısına eklenir.