Sebze Verim Gübresi

TIKLA SATIN AL

Sebze Verim Gübresi kapsamında Özel Formül ve Yüksek Kaliteli Koop’S Solucan gübresi ile beslenen bitki doğal renk, koku, tad, aroma kazanır, Her çeşit meyve, sebze, tarla, sera, bahçe ve süs bitkilerinde topraktan ve yaprak kullanıma uygundur. Kokusuzdur, tamamen organiktir kimyasal barındırmaz, toprağın su tutma kapasitesini arttırır, topraktaki organik madde oranını arttırır, dona karşı bitkiye direnç kazandırır, tohumun çimlenme oranını arttırır, yabancı ot tohum içermez, topraktaki mikroorganizma faaliyetlerini arttırır, azot üreten bakteriler, antibiyotik etkisi yaratan doğal büyüme hormonları ve enzimler ve mikorizal mantarları bünyesinde barındırdığı için bitkide %30 ile %70 arası verim artışı sağlar. Gübre maliyetlerinizi fazlasıyla düşürür, erken hasat sağlar ve etkisi büyüktür. Sertifikalar bölümünden gübre kalite değerlerimizi inceleyebilirsiniz.

Ankara’da 2000 m2 ve Samsun’da 4000 m2 kapalı alana sahip 2 dev tesis ile Türkiye’nin en büyük üretim kapasitesine sahibiz.

SATIŞ SAYFASI

Sebzelerde verimliliği arttırabilmek için üreticilerin sebze verim gübresi uygulamaları yapması önemlidir; ama gübrenin miktarı, bitkinin topraktan aldığı besine göre değişiklik göstermelidir. Aşırı gübreleme, toprakta tuzluluk, bitkide toksit oluşturacağı gibi yeterli miktarda verildiği düşünülen gübrenin bir kısmının yağışlarla ve sulamayla da kayba uğrayacağı göz önünde bulundurulmalıdır. Sebze verim gübresi için bu nedenle sebze türlerine ait belirlenen gübre miktarları, kesin rakamlar değildir. Gübre miktarları, sebze türü başta olmak üzere yetiştiği toprağın yapısı ve iklim faktörlerine bağlıdır. Sebze verim gübresi ihtiyacınız organik solucan gübresi ile karşılayabilirsiniz. Dilerseniz sitemiz üzerinden organik katı ve sıvı formlardaki solucan gübrelerimizden satın alabilirsiniz.

  • Bitkinin besin maddesi ihtiyacı
  • Bitkinin türü (Yaprak, kök veya meyve oluşu)
  • Topraktaki mevcut besin maddeleri miktarı
  • Toprağın pH oranı seviyesi
  • İklim
  • Su miktarı
  • Toprakta daha önceden sentetik gübre kullanılıp kullanılmadığı, sebze üretiminde sebze verim gübresi kullanımını belirleyen maddelerdir.

Elde edilen verimin çok yüksek olmasını sağlaması (örneğin sera tarımında domatesten 15-20 ton/da, sera hıyar yetiştiriciliğinde 20-30 ton/da), yılda topraktan 2-4 kez ürün alınması, sebzelerin hızlı büyüme ve daha sağlıklı görünmeleri gibi nedenlerle, sebzecilikte sebze verim gübresi kullanımı oldukça yüksektir. Öncelikle topraktaki organik maddeleri arttırmak için ahır gübresi, kompost ve yeşil gübreleme gibi organik yöntemlere başvurulur. Sebzelerin besin maddesi ihtiyaçları toprak analizi yaptırılarak belirlenir.

Sebze Verim Gübresi Tipleri

Sebze işletmelerinde kullanılan gübreleri, organik gübreler ve sentetik gübreler olarak ayırmak mümkündür. Her ikisinin ortak amacı sebze verim gübresi olarak kullanılmasıdır. Organik gübreler içinde en çok kullanılanlar ahır (çiftlik) gübresi ve komposttur.

  • Ahır gübresinin toprağın su tutma kapasitesini yükseltmesi, su geçirgenliğini artırması, poroziteyi artırması, alkaliliği azaltması, toprak sıcaklığını yükseltmesi, toprağın mikroorganizma miktarım çoğaltması, toprakları daha çabuk tava getirmesi gibi çok önemli yararları vardır.
  • Sebzecilikte ikinci derecede kullanılan organik gübre, komposttur. Kompostun değerini yükseltmek için içine bir miktar azotlu ve fosforlu gübre de eklenmektedir. Gerek işletme artıklarının değerlendirilmesi, gerek besin değeri açısından kompost yapımı ve kullanımı çok faydalıdır.
  • Kimyasal gübreler; azotlu gübreler, fosforlu gübreler, potaslı gübreler ve kompoze gübreler biçiminde bulunur. Bazen bunların da sebze verim gübresi olarak kullanıldığı görülür.

ONLİNE MAĞAZA

Gübreleme Zamanı

Sebzecilikte gübrelemenin genel bir mevsimi yoktur. Yıl içinde her bir sebze çeşidinin iklim çeşidi ve hasat adedine göre farklı bir gübreleme programı bulunur. Organik madde uygulaması genelde bir kez yapılır. Uygulamanın sonbaharda yapılması uygundur. Fosforlu gübreler her kültürün ekim ve dikim zamanında yapılır. Azotlu gübreler ise bölümlere ayrılarak verilmelidir. Buna göre sebze verim gübresi kullanımı da değişkenlik gösterir. İlginizi çeker ise ceviz gübreleme konumuzu da okuyabilirsiniz.

Gübreleme Şekli

Organik gübre uygulamaları, topraktan yapılmaktadır. Yüzeye serperek yapıldıktan sonra sonbaharda toprağa sürüm ile karıştırılarak homojen miktarda uygulanır. Böylece soğuk dönemlerde toprak, gübreyi içinde muhafaza ederek içeriğindeki besinden faydalanmış olur.
Gübrenin, sulama sistemlerine dahil edildiği durumda ise işlem son derece yararlı ve kolay olur. Bu sayede hem zamandan tasarruf edilmiş hemde bitkiye fayda sağlamış olunur. Sebze verim gübresi ile amaç çiftçilerimizin daha kaliteli ürün alması sağlamaktır.

Karbondioksit Gübrelemesi

Karbondioksit gübrelemesi, seracılıkta kullanılan bir sebze verim gübresi yöntemidir. Bitkiler, karbonu doğal olarak fotosentezle alırlar. Sera atmosferindeki karbondioksit oranının havada normal şartlarda var olan 300 ppm’den 900-1200 ppm’e yükseltilmesiyle sebzelere karbondioksit gübrelemesi yapılmış olur. Sebze verim gübresi olarak organik solucan gübresi çeşitlerinden faydalanabilirsiniz. Bu sayede daha hem bitkinizi hem toprağınız korumuş olursunuz. Ayrıca alacağınız ürün kalitesinden artışı görebilirsiniz. Sebze verim gübresi çiftçinin her daim dostudur.

SİPARİŞ VER TIKLA