Gübre Fiyatları ve Çeşitleri

Gübre fiyatları önemlidir ve gübreler tarımsal üretimler başta olmak üzere bitki yetiştiriciliği, seracılık, bahçecilik gibi bir çok alanda kullanılmaktadır. Çeşitlerine göre gübre fiyatları da değişiklik gösterir. Çiftçilerin ürünlerin ekim zamanlarından, büyüme zamanlarına kadar kullandıkları ürünlerdendir. Bitkilerin beslenebilmesi için en önemli ihtiyaçların başında gelir. Bitkilerin büyüyebilmeleri için azot, fosfor ve potasyuma gereksinim duyarlar.

  • Azot; bitkinin boyunun uzayarak kısa kalmamasını,
  • Fosfor; bitkinin kuvvetlenmesini,
  • Potasyum; bitkilerin gelişimini sağlıklı bir şekilde tamamlamasını,

Sağlarlar. Bu üç elementin hepsinin aynı anda bulunması gerekir. Bitkilerin bu ihtiyaçlarını toprak her zaman tek başına karşılayamaz. Bu besinleri bitkiye sağlayabilmek için kullanılan maddelere gübre denir. Her bitki türü için farklı gübre çeşitleri kullanılmalıdır. Buna çeşitlilik ile birlikte gübre fiyatları da değişkenlik gösterecektir.

Gübre Fiyatları Belirlenmesinde Etkili Olan Faktörler

Tarım gübrelerinin büyük çoğunluğu ithal olarak gelmektedir. Organik solucan gübre fiyatları kendi üretimimiz olduğu için ithallere göre daha uygundur ve kalitelidir. Gübreler çeşitliliğine göre fiyat farkı gösterse de büyük bir kısmı İthal olarak gelen ülkenin döviz kuruna göre gübre fiyatları değişiklik gösterir. Bölgeden bölgeye, hatta il merkezi ve ilçeleri arasında dahi gübre fiyatları aynı değildir. Teslim edileceği mesafe arttıkça yol masrafları da artacağından dolayı aracın komisyonu da bu hesaplara dahil edilir. Bu tür nedenlerden dolayı gübre fiyatları aynı ülke içinde, aynı il içinde dahi değişiklik gösterirken yıllık olarak sürekli artış göstermeye devam etmektedir. Solucan gübresini aslında kendi evinizde bile üretebilirsiniz bunun için evde solucan gübresi üretimi konulu başlığımızı inceleyebilirsiniz. Bu sayede gübre fiyatları daha ucuza mal etmiş olursunuz.

Gübrelerin Yapılarına Göre Sınıflandırılması

Gübreler, organik (doğal) gübreler ve kimyasal (işletme) gübreleri ve mikrobiyal gübreler olarak sınıflandırılabilirler. Şimdi gelin gübre çeşitleri konusuna değinelim. Her bir gübre çeşidinin kendine has gübre fiyatları vardır.

  • Organik gübrelerin en önemli özelliği, organik maddeyi yüksek oranda içermeleri ve toprağa çok fazla faydaları olmasıdır. Topraklara besin maddesi sağladıkları gibi toprağın içeriğini zenginleştirerek, toprak üzerinde iyileştirici etkileri de bulunur. Toprakta havalanmasını ve su tutma kapasitesini arttırarak bitkiler için uygun gelişme ortamı hazırlamış olur. Toprak ve erozyona karşı dayanıklılık sağlarlar. Organik gübreler ile birlikte fosfor, kalsiyum, potasyum, azot, bakır ve demir gibi bir çok besin elementi toprağa kazandırılır. Hayvan gübreleri, kompost, yeşil gübreler, torf ve humik asitler bu grubun içinde yer alırlar.
  • Kimyasal gübreler diğer bir ismi ile işletme gübreleri günümüzde en fazla tercih edilen gübre çeşididir. Yüksek miktarda besin maddesine sahiptirler ve suda kolayca çözünebilirler. Belli kurallara göre üretilerek satışı yapılabilmektedir. İçerdikleri besin maddeleri garanti edilmek koşulu ile dökme ya da torbalanmış olarak satılabilirler. İçerdikleri bitki besin elementlerine göre adlandırılırlar. Azotlu gübreler, potasyumlu gübreler, fosforlu gübreler ve kompoze gübreler bu gruba dahildir.
  • Mikrobiyal Gübreler; toprak fosforunu verimli hale getiren mikroorganizmalardır. Hazırlanabilmeleri için öncelikle baklagil ekimi yapılan farklı bölgelerdeki tarlalardan bitiklerin köklerindeki mikroorganizmalar, farklı koşullarda denenir ve bu şekilde azot tespit etme gücü belirlenerek saklanır. Her baklagil ürünü için bu işlemlerin ayrı ayrı yapılması gerekir. İşlemler tamamlandıktan sonra mikroorganizmalar çoğaltılarak organik bir toprağa indirilir ve gübre haline getirilir.