Ceviz Gübreleme

Ceviz gübreleme konusu verim alma açasından son derece önemlidir. Ceviz ağacı yetiştiriciliği uzun yıllar emek ve zaman harcanmasını gerektirir. Normal şartlarda ürün alınması 10 yıl kadar zaman alırken aşı yapılarak bu süre 4 yıla kadar düşürülebilir. Aşılamanın olduğu kadar, gübrelemenin de önemi verim ve sağlıklı ürünler için önemlidir. Uzun ömürlü ve çok uzun boylu yapıya sahip olan ağaçların bakımı ve ceviz gübreleme tekniklerinin çok iyi biliniyor olması gerekir. Son yıllarda hızla artış gösteren ceviz bahçeleri tesis edilmeden önce mutlaka toprak analizi yapılması gerekir.

Ceviz gübreleme işlemi toprağın ihtiyacını ağacın yaşına ve gelişim periyoduna göre belirlenir.
Ekilen cevizlerden en yüksek verimi alabilmek için fidelerin takibinin düzenli şekilde yapılması gerekir. Ceviz gübreleme, fidenin ilk dikilme anından başlayarak dikim yapılan bahçenin kullanım ömrü sonuna kadar dikkatli bir şekilde takip edilmesi gerekir. Ceviz bahçeniz için yüksek kaliteli ürün elde edip verim almak istiyorsanız organik solucan gübresi denemelisiniz. Ceviz gübreleme için sitemiz üzerinden organik solucan gübresi siparişi verebilirsiniz.

Ceviz Gübreleme için Organik Gübre Kullanımı

Ceviz gübreleme için ilk olarak organik gübre kullanılır. Bunun için organik solucan gübresi tavsiye edilir. Bu gübreler hayvan dışkısından elde edilerek toprağa gerekli besin maddelerini sağlayarak toprak verimini arttırırlar. Bununla birlikte suyun toprağın alt tabakalarına ulaşmasına ve toprağın kolay işlenmesini sağlarlar.
Kullanılacak hayvan gübresinin en az iki yıllık olması gerekir. Ayrıca fermente olma özelliğini kazanmış olması dikkate alınmalıdır. Kullanılan gübrenin herhangi bir hastalık taşımamasına özen gösterilmelidir. Ceviz ağacı fidanları için toprağın 1/3 oranında kullanılmalıdır. Yetişkin ağaçlarda ise sadece ağaç etrafına serpiştirilmesi yeterlidir.

Ceviz Gübreleme için Kimyasal Gübre Kullanımı

Ceviz gübreleme için kullanılacak diğer çeşit gübre de kimyasal gübrelerdir. Azotlu gübreler, kompoze gübreler ve potasyumlu gübreler kullanılabilir. Bu gübreler yayma, sulama, karıştırma ve serpme şeklinde kullanılır. Ancak kimyasal gübreleri kullanmadan önce toprak analizinin mutlaka yapılmış olması gereklidir. Yapılan analiz sonucunda toprakta eksik olan bitki besin maddeleri belli program dahilinde toprağa verilir. Ceviz gübreleme programı adı altında aşağıda inceleme yapabilirsiniz. Bir diğer konu olan bitki gübreleme için sayfamıza bekleriz.

Ceviz Gübreleme Zamanı ve Gübre Kullanımı

Ceviz Gübreleme zamanı için bir çok teknikleri mevcuttur.

  • Fidan gübrelemesi; fidanları ürün vermeye başlamalarına kadar geçen sürede kök yapılarının kuvvetlenmesi ve üst kısımlarının sağlıklı bir şekilde büyümesi gerekir. Bunun için 2 ayrı dönemde gübreleme yapılır. İlk gübreleme sürgünlerde göz kabarmasından 2-3 hafta önce, ilkbahar başlangıcında kullanılan sulama sistemi göz önünde bulundurularak yapılır. Ancak, ceviz ağaçları tuzluluğa karşı hassas olduklarından klor kullanılmamalıdır.
  • Yetişkin ceviz ağaçlarında gübreleme; sulama yöntemine göre yapılmalıdır. Taban gübreleri, kökleri kesmeyecek derinlikte ve ağaç gövdesinin uzağında olmalıdır. Üst gübreleme yağış öncesine denk getirilerek ağaç başına alınabilecek ürün miktarına göre gübre kullanılmalıdır. İçerisinde klor bulunan potasyumlu ve gübreler ile kompoze gübreler kullanılmamalıdır.

Ceviz Gübreleme yapılırken, gübre; toprağa verme, banda verme, serpme, üstten gübreleme, yandan gübreleme, püskürtme veya damlama sulama yöntemlerinden herhangi biri ile toprağa verilebilir. Bahçenin büyüklüğüne, içerisinde bulunan ağaç sayısına, ağaçların yaşına, alınan ürün miktarına göre verilecek gübre miktarı da değişmektedir. Az veya çok gübre vermenin bir faydası olmayacağından dolayı tüm bu koşullar göz önünde bulundurularak hesaplama yapılması ve belirlenen ölçülere göre gübre verilmelidir. Gübre miktarının yanında verilen gübre türü de aynı şekilde önemlidir. Toprak analizi yapılarak toprak çeşidine uygun gübre kullanılmalıdır.

Dikim aşamasından itibaren dikkatli bir şekilde yetiştirilen ceviz ağaçlarından 7-8 yalında ürün alınmaya başlanır. Ağaç başına alınacak ürün miktarı 30-40 kg olacak iken doğru ceviz gübreleme sistemi ile hasat edilen ürün miktarı 70-80 kg civarına çıkmaktadır.

Ceviz ağacı toprakta çok büyük bir sorun yok ise, gübreleme bakımında çok duyarlı değildir. Bununla birlikte en fazla gereksinim duyduğu besin maddesi azottur. Ancak, fidelere dikimden önce azotlu gübreleme yapılmaz. Ceviz fidanlarının ilk yıl kök gelişimini güçlendirmek amacı ile fosforlu potasyumu gübre ve ahır gübresi verilir. Azotlu gübreler toprağa tek seferde verilmemelidir. Azot toprakta yıkanarak hızlı bir şekilde çok derinlere kadar inebilir. Bu nedenle 5-6 defa azar azar azot gübresi vermek ceviz fidanlarının gelişmesi için oldukça fayda sağlayacaktır. Bunlarla birlikte ağaç yaprağını dökeceği dönemde çinko, yaprağını döktükten sonra ise fosfor elementlerinin verilmesi gerekir. Ceviz bahçenizden yüksek kalitede verim alabilmek için mutlaka organik solucan gübresi kullanmalısınız. Ceviz ağacına solucan gübresi kullanmak için sitemiz üzerinden sipariş veriniz.