Ceviz Gübreleme

TIKLA SATIN AL

Ceviz Gübreleme Programı kapsamında Özel Formül ve Yüksek Kaliteli Koop’s Solucan gübresi ile beslenen bitki doğal renk, koku, tad, aroma kazanır, Her çeşit meyve, sebze, tarla, sera, bahçe ve süs bitkilerinde topraktan ve yaprak kullanıma uygundur. Ceviz de Koop’S Sıvı Solucan Gübresi Kullanımını daha detaylı tablosunu görmek için TIKLAYINIZ. Kokusuzdur, tamamen organiktir kimyasal barındırmaz, toprağın su tutma kapasitesini arttırır, topraktaki organik madde oranını arttırır, dona karşı bitkiye direnç kazandırır, tohumun çimlenme oranını arttırır, yabancı ot tohum içermez, topraktaki mikroorganizma faaliyetlerini arttırır, azot üreten bakteriler, antibiyotik etkisi yaratan doğal büyüme hormonları ve enzimler ve mikorizal mantarları bünyesinde barındırdığı için bitkide %30 ile %70 arası verim artışı sağlar. Gübre maliyetlerinizi fazlasıyla düşürür, erken hasat sağlar ve Ceviz Yetiştiriciliğinde de etkisi büyüktür. Sertifikalar bölümünden gübre kalite değerlerimizi inceleyebilirsiniz.

Ankara’da 2000 m2 ve Samsun’da 4000 m2 kapalı alana sahip 2 dev tesis ile Türkiye’nin en büyük üretim kapasitesine sahibiz.

SATIŞ SAYFASI

Koop’S Solucan Gübresi Kullanımına Birkaç Örnek

Sebzelerde Etkisi Nedir?

 • %30 ile %50 arası yüksek verim sağlar,
 • 10 – 15 gün arası erken fide oluşumu sağlar,
 • 10 – 15 gün arası erken hasat sağlamakta,
 • Tohum çimlenmesine %40 artış sağladığı için tohum maliyetini düşürür,
 • Solucan gübresi ile beslenen sebzelerde orijinal koku, tad, renk, aroma kazanır,
 • Sulu solüsyonları gövde ve yaprakta pestisit görevi görür.

Bağcılık Üzerine Etkileri Nedir?

 • Üzümlerde erken hasat sağlayarak orijinal ve kaliteli ürünlerin piyasaya daha erken girmesini sağlar,
 • Bitki köklerinde sağlıklı ve hızlı gelişim sağlar,
 • Türüne göre orijinal aroma ve tad kazandırır.

Patates Üzerine Etkileri Nedir?

 • %40 ile %70 arası verim artışı sağlar,
 • %15 ile %45 arası yüksek oranda nişasta sentezlenmesi sağlar,
 • Tüm yıl boyu topraktaki besin maddesi içeriğini korur.

Meyvecilik Üzerine Etkileri Nedir?

 • Meyveler daha büyük olur, orijinal morfoloji, daha lezzetli ve aromalı olmalarını sağlar,
 • Meyvelerin 10 – 15 gün daha erken hasat edilmesini sağlar,
 • Güçlü ve hızlı fidan gelişimi sağlar,
 • %100 başarılı Tansplantasyon (şaşırtma) sağlar,
 • Tamamen organik olduğu için meyvelere yüksek vitamin ve besleyici değerler kazandırır.

Çim Üzerine Etkileri Nedir?

 • Çimlerin sararmasını engeller,
 • Çimlerin güçlü ve dayanıklı olmalarını, hızlı büyümelerini sağlar,
 • Çimlenme verimini arttırdığı için tohum maliyetini düşürür.

Not: Solucan gübresinin sebzelerde kullanırken dikim öncesi atılması önerilir. Dikim sonrası atılması zorunluluğu var ise fidenin yaprak iz düşümüne denk gelen toprağa uygulanması tavsiye edilmektedir.

Not: Solucan gübresinin ağaçlarda kullanırken dikim öncesi ve sonraki dönemlerde yaprak iz düşümüne denk gelen toprağa uygulanması tavsiye edilmektedir.

Koop’S Solucan Gübresinin Tavsiye Edilen Kullanım Miktarları Nedir?

 • Sera ve Sebze Bahçelerinde dekar başına 260 – 390 Litre (Ortalama 100 – 150 Kg.)
 • Hububat ve Tarla Bitkileri için dekar başına 260 – 520 Litre (Ortalama 100 – 200 Kg.)
 • Meyve Ağaçları için Ağaç Başına 13 Litre (Ortalama 5 Kg.)
 • Çim için beher metrekare başına 1 – 3 Litre (Ortalama 0,5 – 1 Kg.)
 • Çiçekli Bahçe Bitkileri için her metrekare alana 1 – 3 Litre (Ortalama 0,5 – 1 Kg.)
 • Çiçekli Saksı Bitkiler için her saksıya 1 Litre (Ortalama 0,5 Kg.)
 • Çiçeksiz Saksı Bitkileri için her saksı başına (Ortalama 0,3 Kg.)

Solucan gübresi kullanımında en iyi verimi alabilmek için toprağın birkaç santimetre altına karışmasının sağlanması önerilir.

NOT: Solucan gübresinin litre olarak hacmi sabit kalırken ihtiva ettiği nem oranına göre ağırlığı değişkenlik gösterir. Nemini kaybetmiş gübre ile çok nemli gübre, verim ve kalite açısından aynı değerdedir. Sadece ağırlıkları değişkenlik gösterir. Islatıldıkça ağırlığı artar.

Ceviz gübreleme konusu verim alma açasından son derece önemlidir. Ceviz ağacı yetiştiriciliği uzun yıllar emek ve zaman harcanmasını gerektirir. Normal şartlarda ürün alınması 10 yıl kadar zaman alırken aşı yapılarak bu süre 4 yıla kadar düşürülebilir. Aşılamanın olduğu kadar, gübrelemenin de önemi verim ve sağlıklı ürünler için önemlidir. Uzun ömürlü ve çok uzun boylu yapıya sahip olan ağaçların bakımı ve ceviz gübreleme tekniklerinin çok iyi biliniyor olması gerekir. Son yıllarda hızla artış gösteren ceviz bahçeleri tesis edilmeden önce mutlaka toprak analizi yapılması gerekir.

Gübreleme işlemi toprağın ihtiyacını ağacın yaşına ve gelişim periyoduna göre belirlenir.
Ekilen cevizlerden en yüksek verimi alabilmek için fidelerin takibinin düzenli şekilde yapılması gerekir. Ceviz gübreleme, fidenin ilk dikilme anından başlayarak dikim yapılan bahçenin kullanım ömrü sonuna kadar dikkatli bir şekilde takip edilmesi gerekir.

Sıvı Ceviz Gübresi Fiyatları Listesi

MiktarFiyatTürKargo
250 Mili Litre25 TLKoop's Sıvı Solucan GübresiÜcretsiz Kargo
1 Litre40 TLKoop's Sıvı Solucan GübresiÜcretsiz Kargo
5 Litre170 TLKoop's Sıvı Solucan GübresiÜcretsiz Kargo
20 Litre465 TLKoop's Sıvı Solucan GübresiÜcretsiz Kargo
60 Litre1.295 TLKoop's Sıvı Solucan GübresiÜcretsiz Kargo
1 Ton19.850 TLKoop's Sıvı Solucan GübresiÜcretsiz Kargo

Katı Ceviz Gübresi Fiyatları Listesi

MiktarFiyatTürKargo
1 Kilo20 TL.Koop's Katı Solucan GübresiÜcretsiz Kargo
3 Kilo40 TL.Koop's Katı Solucan GübresiÜcretsiz Kargo
20 Kilo85 TL.Koop's Katı Solucan GübresiÜcretsiz Kargo
100 Kilo400 TL.Koop's Katı Solucan GübresiÜcretsiz Kargo
1 Ton3.900 TL.Koop's Katı Solucan GübresiÜcretsiz Kargo

ONLİNE MAĞAZA

Ceviz Gübreleme için Organik Gübre Kullanımı

Ceviz gübreleme için ilk olarak organik gübre kullanılır. Bunun için organik solucan gübresi tavsiye edilir. Bu gübreler hayvan dışkısından elde edilerek toprağa gerekli besin maddelerini sağlayarak toprak verimini arttırırlar. Bununla birlikte suyun toprağın alt tabakalarına ulaşmasına ve toprağın kolay işlenmesini sağlarlar.
Kullanılacak hayvan gübresinin en az iki yıllık olması gerekir. Ayrıca fermente olma özelliğini kazanmış olması dikkate alınmalıdır. Kullanılan gübrenin herhangi bir hastalık taşımamasına özen gösterilmelidir. Ceviz ağacı fidanları için toprağın 1/3 oranında kullanılmalıdır. Yetişkin ağaçlarda ise sadece ağaç etrafına serpiştirilmesi yeterlidir.

Ceviz Gübreleme için Kimyasal Gübre Kullanımı

Ceviz gübreleme için kullanılacak diğer çeşit gübre de kimyasal gübrelerdir. Azotlu gübreler, kompoze gübreler ve potasyumlu gübreler kullanılabilir. Bu gübreler yayma, sulama, karıştırma ve serpme şeklinde kullanılır. Ancak kimyasal gübreleri kullanmadan önce toprak analizinin mutlaka yapılmış olması gereklidir. Yapılan analiz sonucunda toprakta eksik olan bitki besin maddeleri belli program dahilinde toprağa verilir. Ceviz gübreleme programı adı altında aşağıda inceleme yapabilirsiniz. Bir diğer konu olan bitki gübreleme için sayfamıza bekleriz.

Ceviz Gübreleme Zamanı ve Gübre Kullanımı

Ceviz Gübreleme zamanı için bir çok teknikleri mevcuttur.

 • Fidan gübrelemesi; fidanları ürün vermeye başlamalarına kadar geçen sürede kök yapılarının kuvvetlenmesi ve üst kısımlarının sağlıklı bir şekilde büyümesi gerekir. Bunun için 2 ayrı dönemde gübreleme yapılır. İlk gübreleme sürgünlerde göz kabarmasından 2-3 hafta önce, ilkbahar başlangıcında kullanılan sulama sistemi göz önünde bulundurularak yapılır. Ancak, ceviz ağaçları tuzluluğa karşı hassas olduklarından klor kullanılmamalıdır.
 • Yetişkin ceviz ağaçlarında gübreleme; sulama yöntemine göre yapılmalıdır. Taban gübreleri, kökleri kesmeyecek derinlikte ve ağaç gövdesinin uzağında olmalıdır. Üst gübreleme yağış öncesine denk getirilerek ağaç başına alınabilecek ürün miktarına göre gübre kullanılmalıdır. İçerisinde klor bulunan potasyumlu ve gübreler ile kompoze gübreler kullanılmamalıdır.

Ceviz Gübreleme yapılırken, gübre; toprağa verme, banda verme, serpme, üstten gübreleme, yandan gübreleme, püskürtme veya damlama sulama yöntemlerinden herhangi biri ile toprağa verilebilir. Bahçenin büyüklüğüne, içerisinde bulunan ağaç sayısına, ağaçların yaşına, alınan ürün miktarına göre verilecek gübre miktarı da değişmektedir. Az veya çok gübre vermenin bir faydası olmayacağından dolayı tüm bu koşullar göz önünde bulundurularak hesaplama yapılması ve belirlenen ölçülere göre gübre verilmelidir. Gübre miktarının yanında verilen gübre türü de aynı şekilde önemlidir. Toprak analizi yapılarak toprak çeşidine uygun gübre kullanılmalıdır.

Dikim aşamasından itibaren dikkatli bir şekilde yetiştirilen ceviz ağaçlarından 7-8 yalında ürün alınmaya başlanır. Ağaç başına alınacak ürün miktarı 30-40 kg olacak iken doğru ceviz gübreleme sistemi ile hasat edilen ürün miktarı 70-80 kg civarına çıkmaktadır.

Ceviz ağacı toprakta çok büyük bir sorun yok ise, gübreleme bakımında çok duyarlı değildir. Bununla birlikte en fazla gereksinim duyduğu besin maddesi azottur. Ancak, fidelere dikimden önce azotlu gübreleme yapılmaz. Ceviz fidanlarının ilk yıl kök gelişimini güçlendirmek amacı ile fosforlu potasyumu gübre ve ahır gübresi verilir. Azotlu gübreler toprağa tek seferde verilmemelidir. Azot toprakta yıkanarak hızlı bir şekilde çok derinlere kadar inebilir. Bu nedenle 5-6 defa azar azar azot gübresi vermek ceviz fidanlarının gelişmesi için oldukça fayda sağlayacaktır. Bunlarla birlikte ağaç yaprağını dökeceği dönemde çinko, yaprağını döktükten sonra ise fosfor elementlerinin verilmesi gerekir. Ceviz bahçenizden yüksek kalitede verim alabilmek için mutlaka organik solucan gübresi kullanmalısınız. Ceviz ağacına solucan gübresi kullanmak için sitemiz üzerinden sipariş veriniz.

SİPARİŞ VER TIKLA