Şeker Pancarı Gübreleme Programı Nedir

Şeker pancarının gübresi hakkında detaylar aktarılırken, potasyum, fosfor, azot gübrelerinin ve potasyum, fosfor açısında zengin solucan gübresinin şeker pancarı için ideal kullanıma sahip oldukları bilgisine değinilir. Bu gübrelerin, şeker pancarının gelişimi için yeterli bitki besinini alabilmesine yardımcı oldukları bilinmektedir. Şeker pancarı gübreleri, kaliteli şeker pancarlarının hasat edilmesi ve toprağın tarım için elverişli hale getirilmesi amacıyla kullanılırlar. Şeker pancarı gübreleme işlemi ile pancarların büyüme hızları yükseltilirken, lezzetleri ve etli bölümlerinin gelişimi desteklenir.

Şeker pancarı gübreleme programı içerisinde Bakanlık Onaylı tesislerde üretilen tescilli Koop’s Solucan Gübresi Kullanıldığı taktirde daha kısa sürede, daha kaliteli ürünler alınırken gübre maliyetiniz fazlasıyla düşer. Kullanım Şekli , dozu ve faydaları hakkında satış sayfamızdan bilgi alabilirsiniz.

 

Şeker Pancarı Gübreleme Programı

Şeker pancarını gübreleme programı hakkında detaylı bilgiler şu şekilde sıralanır:

 • Gübreleme programı kapsamında ilk aşamada pancar yetişecek toprağın analizi yapılır. Bu analiz sonuçlarına bağlı olarak yeterli potasyum, fosfor, azot içeriklerine sahip gübreleme işlemleri gerçekleştirilir.
 • Şeker pancarı gübreleme programı içerisinde şeker pancarı gelişiminde önemli olan, azot, fosfor ve postat içerikli gübreler uygulanır.
 • Fosfor ve postat içeriği bulunana gübreler ve bu mineraller bakımından zengin olan solucan gübresi sonbaharda toprak ile karıştırılır.
 • Şeker pancarı gübreleme programı kapsamında kullanılan azotlu gübreler pancar ekim işleminde önce tarlaya karıştırılarak uygulanır.
 • İkinci azotlu gübre ekleme işlemi ise pancar yapraklarının tarlayı kapatma döneminin hemen öncesinde gerçekleştirilir.
 • Solucan gübresi ve ya fosforlu gübre, sonbahar sürümü öncesi tüm tarlaya atılarak, derin sürüm işlemi yapılır.
 • Pancar ekilen tarlada, pancarlar geliştikçe postas eksilmesi görüleceği için postaslı gübreler sadece ekim işleminde değil pancarın yetişme döneminde de toprağa karıştırılır. Bu işlem sayesinde pancarın yeterli şeker oranına sahip şekilde yetişmesi sağlanır.
 • Şeker pancarı gübreleme programı kapsamında yer alan azot gübresi, 3 periyot halinde toprağa eklenir. Gübrenin 2/3’ü ilkbahar toprak hazırlığında, kalan üçte biri en son ot çapasından hemen önce, kalan son kısmı ise hasattan 2,5 ay önce toprağa karıştırılır. Üç periyottan fazla yapılması önerilmeyen azot gübrelemesinin fazla yapılması, aşırı yaprak gelişimi ve şeker oranı düşük pancar ürünü elde etme problemlerine neden olur.

Tüm bu aşamaları içeren şeker pancarı gübreleme programına uyularak, şeker oranı ideal seviyede, lezzetli, canlı renklere sahip, bitki hastalıklarına yakalanmamış şeker pancarları hasat edilir.

Şeker Pancarı Gübresi

Şeker pancarı gübresi, pancarları yetiştirme işlemi öncesi temel gübreleme yöntemlerinin kolaylıkla uygulanmasına olanak sağlayan fosfor, azot içerikli gübre çeşididir. Şeker pancarı yetiştirme aşamasında toprak analizlerine bağlı olarak birden fazla çeşitte şeker pancarı gübresi kullanımı ile bitkilerin yeterli besin alımı desteklenir. Şeker pancarı gübrelerinin çeşitleri ise şöyledir:

 • Şeker pancarı için solucan gübresi: Bu gübre çeşidi fosfor, potasyum, çinko gibi şeker pancarı için yararlı olan içerikleri aynı anda torağa aktaran gübre tipidir. Sonbahar sürümü öncesinde ve ilkbahar toprak hazırlığı dönelerinde kullanıma uygun olan solucan gübresi, pancarların hızlı büyümesini, sağlıklı yapıya sahip olmalarını ve lezzetli şekilde yetişmelerini sağlar.
 • Şeker Pancarı için Fosforlu ve postalsı Gübreler: Tek element içeriği bulunan fosforlu gübre, pancar ekim işlemi öncesinde ve pancar yapraklarının tarlayı kapatma dönemi öncesinde toprağa karıştırılan ve bitkinin fosfor ihtiyacını gideren gübredir. Şeker pancarı gübreleme işlemlerinde temel besin olarak toprağa eklenir.
 • Şeker Pancarı için azotlu gübre: Pancar yapraklarının oluşmasını ideal ölçüde destekleyen ve toprak analizlerine göre 2 periyot halinde, yeterli ölçüde toprağa karıştırılan gübredir. Şeker pancarı gübreleme yönteminde belirli parçalara bölünerek toprağa eklenir.
 • Şeker pancarı gübreleri, toprağın şeker pancarı yetiştirme koşullarına uygun yapıya getirilmesini sağlarlar. Toprakta yer lan bitki besini oranını yükselten gübreler sayesinde hasat döneminde etli, lezzetli ve canlı renklere sahip olan pancarlar toplanır. Tutan ve sağlıklı şekilde gelişimini tamamlayan pancar sayısında verim elde edilir.

Şeker Pancarı Gübresi Fiyatları

Şeker pancarı gübresi fiyatı, gübrenin sahip olduğu mineral içeriklerinin genişliğine bağlı olarak belirlenirken, tarla alanına uygulanacak olan gübrenin kilogram değerleri fiyatlarda değişim oluşmasında etkilidirler. Şeker pancarı gübreleme aşamalarında kullanılan fosforlu, azotlu ve postaslı gübre çeşitlerinin ve solucan gübresinin fiyat değerleri birbirlerin farklı tutarlara sahiptir. Gübrenin şeker pancarı için birincil ihtiyaç olan bitki besilerini ve element içeriklerini sağlaması fiyatının belirlenmesinde etkilidir.

Sıvı Şeker Pancarı Gübresi Fiyatları

MiktarFiyatTürKargo
250 Mili Litre25 TLKoop's Sıvı Solucan GübresiÜcretsiz Kargo
1 Litre40 TLKoop's Sıvı Solucan GübresiÜcretsiz Kargo
5 Litre170 TLKoop's Sıvı Solucan GübresiÜcretsiz Kargo
20 Litre465 TLKoop's Sıvı Solucan GübresiÜcretsiz Kargo
60 Litre1.295 TLKoop's Sıvı Solucan GübresiÜcretsiz Kargo
1 Ton19.850 TLKoop's Sıvı Solucan GübresiÜcretsiz Kargo

Katı Şeker Pancarı Gübresi Fiyatları

MiktarFiyatTürKargo
1 Kilo20 TL.Koop's Katı Solucan GübresiÜcretsiz Kargo
3 Kilo40 TL.Koop's Katı Solucan GübresiÜcretsiz Kargo
20 Kilo85 TL.Koop's Katı Solucan GübresiÜcretsiz Kargo
100 Kilo400 TL.Koop's Katı Solucan GübresiÜcretsiz Kargo
1 Ton3.900 TL.Koop's Katı Solucan GübresiÜcretsiz Kargo

Şeker Pancarında Solucan Gübresi Kullanımı

Şeker pancarı yetiştirmede solucan gübresinin kullanılması hakkında detaylar şu şekilde sıralanır:

 • Şeker pancarı için solucan gübresi uygulamalarında sıvı solucan gübresinin kullanımı tercih edilir.
 • İlk kez yapılan solucan gübresiyle şeker pancarı gübreleme işleminde, şeker pancarları 7 yaprak verdikten ve çapa yapıldıktan sonra, dekar başına 300 ila 350 cc arasında solucan gübresi düşecek şekilde uygulama yapılır. Gübre pancarların çevresinde ve pancarlardan 10-15 cm uzak olacak şekilde toprağa karıştırılır.
 • İkinci periyot şeker pancarı gübreleme işleminde ise ilk gübrelemeden en az 20 gün sonra, dekara maksimum 350 cc solucan gübresi toprakla karıştırılır.
 • Üçüncü aşama ise pancarlar kök bağladıklarında gerçekleştirilir. Bu aşamada bitkilerin desteklenmesi için dekara 250 cc kadar solucan gübresi karıştırılır.
 • Üçüncü şeker pancarı gübreleme işlemi üzerinden uzun bir periyot geçmesi ardından şeker pancarı yumruları oluşup, bu yumrular irileşir. Yumrular polar tutmaya başladığı dönem beklenip, bu dönemde dekara 300 cc solucan gübresi karıştırılır.
 • Bu aşamalar ile uygulanan şeker pancarı için solucan gübresi, pancar yumrularının etli ve canlı renkli yapıda gelişmeleri sağlar. Solucan gübresi kullanımı, hasat döneminde tahmin edilen sayıda ürün alınması, ürünlerin kaliteli ve organik şekilde hasat edilmesi için tercih edilir.
Şeker Pancarı Gübresi İle Toprak Altı Gübreleme Nasıl Yapılır?

Şeker pancarı gübresi ile toprak altı şeker pancarı gübreleme yöntemini gerçekleştirmek için izlenen adımlar şöyledir:

 • Bu işlem için fosfor ve potasyum içeren solucan gübresi veya bu içeriklere sahip olan fosfor ve potasyum gübreleri tercih edilir.
 • Gübreler, toprak sıcaklığının 7 derece olduğu, toprağın tohum ekimi açısından gerekli rutubete sahip olduğu dönemde uygulanırlar.
 • Gübreler ekim işlemi öncesinde, şeker pancarlarının ilkbahar döneminde oluşan yumrularının toprak altında oluştuğu seviyeye ulaşabilecek şekilde, toprağa karıştırılırlar.
 • İşlem ardından azotlu gübre uygulaması yapılır.
 • Bu işlem için toprak analizine ve tarla alanına uygun oranda azotlu gübre tarlara serpilip, tırmık ile toprak karıştırılır.
Şeker Pancarı Gübresi İle Yapraktan Gübreleme

Şeker pancarı gübresini yapraktan verme işlemi hakkında detaylar şu şekilde sıralanırlar:

 • Standart gübremle işlemlerinde şeker pancarı toprağının fosfor, azot açısından zengin gübreler veya ideal besinleri içeren çinkolu solucan gübreleri ile beslenmesi tercih edilir.
 • Bu işlemler periyodik olarak ihmal edildiğinde, toprak yapısında çinko, bor ve potasyum noksanlıkları gözlemlenme riski bulunur. Bu noksanlıkların oluşması halinde yapraktan gübreleme işlemi tercih edilir.
 • Analizler ile 1 kg toprak yapısında 0,5 mg bor veya çinko tespit edilmesi halinde çinko yapraktan gübreleme ile pancarlara verilmelidir.
 • Taban gübrelemelerinde çinko açısından zengin solucan gübresi gibi çeşitlerin tercih edilmemesi halinde, 100 lt su içerisine 150 gr çinko sülfat karıştırılarak, yapraklara bu karışım püskürtülerek gübreleme yapılır.
 • Şeker pancarı gübrelerinin çinko içerikli olan çeşitlerden tercih edilmemesi, pancarların büyüme sürecinde, genç yapraklarda küçülme, beneklenme, renk açılması problemleri ile karşılaşmaları olasıdır.
Potasyumlu Şeker Pancarı Gübresi

Potasyumlu şeker pancarı gübresi hakkında detaylar şu şekilde sıralanır:

 • Potasyum içeren şeker pancarı gübrelerinden biri solucan gübreleridir. Diğer yandan sadece potasyum içeriğine sahip olan organik gübreler de şeker pancarı gübreleme işlemi için kullanılırlar.
 • Potasyum içerikli gübreler, şeker pancarının gelişmesi için temel olan besinleri içerirler.
 • Bu gübreler, toprağın su dengesini düzenleme, enzimleri aktif hale getirme, şeker pancarlarının hastalıklara karşı direncini yükseltme etkileri sağlarlar.
 • Gübre ile elde edilen potasyum’un % 50‘ si şeker pancarı yapraklarında, % 20’di ise kök ve gövde bölümlerinde depolanır.
 • Bu gübreler, sonbaharda taban gübresi olarak şeker pancarlarının toprağına uygulanırlar. En verimli besin alımı bu dönemde gerçekleşir.
 • Potasyum içerikli gübrelerin diğer kompos gübre çeşitleri ile ilkbaharda, toprak yüzeyine tırmık ile karıştırılması önerilmez. Bu işlem çimlenmeyi geciktirirken, verim alımını düşürür.
 • Uygun kullanım için toprak analizlerinin verilerinin dikkate alınması gerekir.
Fosforlu Şeker Pancarı Gübresi

Fosfor içerikli şeker pancarı gübresi hakkında bilgiler şu şekilde sıralanır:

 • Solucan gübresi ve tek element olarak fosfor içeren şeker pancarı gübreleri, fosforlu gübre tipleridir.
 • Fosforlu şeker pancarı gübreleri, pancarın metabolizması için enerji kaynaklarıdır.
 • Köklerin hızlı büyümesi için toprağa karıştırılarak uygulanırlar.
 • Pancarların ilk büyüme ve serpilme dönemlerinde gerekli besin alımını sağlarlar.
 • Bu gübreler, toprak içerisinde sabit kalma özelliğine sahip oldukları için şeker pancarının ana kök bölümüne ulaşacak seviyede toprağa karıştırılarak uygulanırlar.
 • Fosfor gübrelerinin tarla için yeterli olan miktarlarının 2/3’ü sonbaharda, taban gübresi olarak pulluk altına, geri kalanı ise ilkbaharda tohum yatağı hazırlamada azot gübresi ile birlikte toprağa karıştırılır.
Kükürtlü Şeker Pancarı Gübresi

Kükürtlü şeker pancarı gübresi hakkında bilgiler şu şekilde sıralanır:

 • Kükürt gübresi, bir dekarda yer alan 1 ton kök için 0,6 kg kükürt ihtiyacını karşılayan gübredir.
 • Kükürtlü gübre ile yapılan şeker pancarı gübreleme işlemi, şeker pancarında protein, enzim ve vitamin yapı taşlarını oluşturmada etkilidir.
 • Şeker pancarının nitratı aminoastilere dönüştürebilmesini sağlar.
 • Toprak analizlerine bağlı olarak, toprakta kükürt eksikliği saptanması halinde kullanılır.
 • Torakta kükürt eksikliği saptanası halinde bu gübrenin uygulanmaması, şeker pancarının yapraklarının sararması, damar renklerinin açılması, büyümenin yavaşlaması gibi problemler gözlemlenir.
Organik Şeker Pancarı Gübreleri

Şeker pancarı için kullanılan organik gübreler:

 • Solucan gübresi,
 • Yanmış sığır,
 • Yanmış davar,
 • Kuru tavuk gübreleri,

Bu gübre çeşitleri şeker pancarı yetiştirme işleminde tercih edilen ideal organik gübre seçenekleridir. Organik gübreler, şeker pancarları için temel besin maddeleri olan, çinko ve bor gibi iz elementlerin % 100 toprağa karışmasını sağlarlar. Bu gübrelerin, ilkbahar döneminde uygulanmaları, toprakta yer alan azottan daha yüksek ölçüde yararlanılması avantajını sağlar. Pancar yapraklarının kalitesini yükseltme, lezzetli ürün alma, hasat zamanına ürünleri sağlıklı biçimde yetiştirme koşullarının tümü organik gübre kullanımı ile sağlanır. Organik gübrelerin kullanımında gübre yönetmeliği içeriklerine uygun şekilde uygulamalar yapılması tercih edilir.

Şeker pancarı için gerekli olan tüm mineral içeriklerine sahip olan farklı gübre çeşitlerinin, şeker pancarı gübreleme programına göre uygulanması ile kaliteli ürünlerin hasat döneminde toplaması avantajı elde edilirken, bitkiler hastalıkları karşı koruma altına alınır. Gübreleme programlarına ve yönetmeliklerine uygun şekilde kullanılan fosfor, potasyum, azot, kalsiyum, çinko, bor içerikli gübre çeşitleri ile toprak tarım için kullanıma uygun yapıya kavuşturulur. Her gübre çeşidi kendisi için belirlenmiş olan mevsim döneminde şeker pancarı gübreleme metotlarından, toprak altına karıştırma veya tırmık ile yüzeysel olarak toprağa eklenme yöntemleri tercih edilerek toprak yapısına eklenir.


Zeytin Gübreleme Programında Solucan Gübresi Kullanımı

Zeytin gübreleme, işlevi hakkında detaylara değinilirken, solucan gübresinin, azotlu ve kompoze gübrelerin zeytin için kullanıldığı, bu gübrelerin zeytinliklerden bol mahsul alma işleminde etkili oldukları bilgileri aktarılır.

Zeytin gübreleme de özellikle yeni dikimlerde bitkinin kök gelişimi için Koop’s Katı Solucan Gübresi Kullanmalısınız. 1-2-3 yaşındaki ağaçlarınıza veya dikili olan zeytin ağaçlarında yaprak iz düşümlerine veya gölge çapı kaç ise o kadar Koop’s Katı Solucan Gübresi hesap edilerek ağaç başına 15cm X 15cm çember şeklinde kazılarak içerisine toprak görünmeyecek kadar Koop’s Katı Solucan Gübresi dökülerek muhakkak üzeri yine toprakla kapatılmalı ve ardından nemlendirilmelidir. Gübrenin hava ve güneş ile temasını kesmiş oluyoruz. Ağaca su yürümesi başladıktan yaklaşık 10 gün sonra bahar ayında yani gözler uyanırken dekara 1 LİTRE düşecek şekilde topraktan kök bölgesine uygulama yapılmalı. İlk uygulamadan 21 gün (3Hafta) sonra 5 dekara 2 LİTRE düşecek şekilde Koop’s Sıvı Solucan Gübresi yapraktan uygulanmalı. Bu yapraktan uygulamadan 21 gün aradan sonra 2 kez daha yapraktan olacak şekilde yapılmalıdır. Koop’s Solucan Gübresi ile Zeytin Bahçenizdeki olumlu değişime sizde Şaşıracaksınız! Tamamen organik olan ürünümüz kalite ve verim artışı sağlar. Gübre maliyetinizi fazlasıyla düşürür.

Zeytin gübreleme programı içerisinde Bakanlık Onaylı tesislerde üretilen tescilli Koop’s Solucan Gübresi Kullanılmalıdır. Kullanım Şekli ve dozu ve faydaları hakkında satış sayfamızdan bilgi alabilirsiniz.

Zeytin gübreleme işleminde kullanılan solucan gübreleri, sebze ve meyce gıda atıklarının ayrıştırılması ve solucanların sindirim sistemi içerisinden geçilmesi işlemi ile elde edilirken, kompoze gübreler potasyum, fosfor gibi elementlerin bir arada kullanılması ile oluşturulurlar. Bu gübreler, zeytinlerin kök kısımlarının daha güçlü olmalarını, bitkinin sağlıklı yetişmesini ve bol mahsul alımı koşullarını desteklerler.

Zeytin Gübreleme Nasıl Yapılır

Zeytin gübresi, zeytin ağacının verimli şekilde büyümesini ve bol ürün vermesini sağlayan, fosfor, azot, potasyum, kalsiyum, bor, çinko elementlerini içeren gübre çeşididir. Özellikle azotlu gübrelerin, zeytin gübreleme işleminde kullanılması, ağaçlarının hızlı büyütülmesinde etkilidir. Azotlu gübreler, bölünerek verme tekniği ile uygulanırlar. Azotlu gübreler havaya çok çabuk karıştıkları için yüksek miktarda uygulama işleminde yarısı kaybedilir. Bu durma bağlı olarak periyodik şekilde ve bölünerek uygulama işlemleri ile gübreden daha yüksek verim elde edilir. Azotlu gübreler, zeytin ağacının sürgün ve dal yapılarının uzaması için gereklidir.

Gübreleme ile elde edilen sürgün boyu, bir sene sonra ne kadar fazla ürün alınacağını gösterirken, çiçek salkımlarının oluşma hızı da sürgün boyuna bağlı olarak değişir. Solucan gübresi ve zeytin yetiştirme işleminde kullanılan bol mineral içerikli gübreler, zeytinliklerin sağlıklı şekilde büyümeleri için gerekli olan doğal bileşimleri içerirler. İçeriklerinde yer alan fosfor, ağaçların su dengini sağlar. Kök sistemlerini geliştirme ve çiçekler üzerinden meyve, ürün çıkmasını teşvik etme işlevlerini gerçekleştirir. Zeytin gübreleme işlemlerinde fosfor kullanılması halinde ağaç yeterli ölçüde fosfor alamaz ise verim düşüklüğü gözlemlenir. Gübreler içerisinde yer alan potasyum ise kaliteli zeytin’in üretiminde etkilidir. Meyvenin veya ürünün şekli, etli yapısının oranı, içindeki yağ miktarı gibi detayların tümü potasyum içerikli gübrelerin düzenli alımlarına göre şekillenir. Potasyum açısından zengin gübrelerin kullanılmaması hasat gecikmelerine yol açabilmektedir.

Zeytin Gübreleme Programı

Zeytin gübreleme programı hakkında detaylı bilgiler şu şekilde sıralanır:

 • Zeytin gübreleme programları içerisinde birincil aşamada, toprağa üretkenlik kazandırmak için bilinçli gübreleme yapmak esastır.
 • Bilinçli gübreleme için ise zeytin yetiştirilecek toprakta hangi besin elementlerinin ne kadar miktarda olduğunun saptanması gerekir. Bunu öğrenmek için ise ilk aşamada toprak analizi yaptırılır.
 • Toprak analizi sayesinde yüksek verimi almak için birim başına ne kadar gübreleme yapılacağı ve hangi elementler bakımından yoğun olan gübre çeşidinin tercih edileceği belirlenir.
 • Bu bilgilerin saptanması, çiftçilerin, fazla gübreleme ve ekonomik zararlara uğrama problemlerinin önüne geçer.
 • Bu aşamalar ardından, gübrenin eksik, fazla ve toksit üretime sebep olacak seviyede verilmemesine dikkat edilerek, ideal gübreleme oranları ayarlanır.
 • İşlem ardından, kullanılacak gübrenin çeşidi seçilir.
 • Seçilen gübre, iklim koşulları ve sulama şekli dikkate alınarak, zeytinliklere uygulanır.
 • Gübrenin el veya makine ile torağın üzerine serpilme yöntemlerinden her hangi biri toprak yapısına bakılarak seçilir.
 • Tohumların veya fidelerin birbirlerine olan uzaklıkları dikkate alınarak, zeytin tohumları veya fidelerinden belirli bir uzaklığa, çizgi halinde diğer bir ifade ile bant halinde gübreleme yapılır.
 • Gübreleme işlemi zeytin ağacının ilk dikim işlemi ile başlayıp, bunu izleyen yıllarda düzenli olarak devam ettirilir.
 • Gübreleme devam ederken yaprak analizleri yapılarak ağaçların sağlıksal durumları değerlendirilir. Bu işlemler Kasın ile Ocak aylarında gerçekleştirilir.
 • Zeytin gübreleme programında yer alan, ikincil gübreler ise ilkbahar yağmurlarından önce verilir.
 • Programda kullanılan gübre tipleri ise solucan, çiftlik gübreleri, bitkiler için gerekli olan karbon, azot, fosfor, potasyum, magnezyum, çinko, bor gibi elementleri içeren gübre çeşitleri içerisinden tercih edilirler.

Zeytinde Solucan Gübresi Kullanımı

Zeytin yetiştirmede solucan gübresi kullanımı hakkında detaylar şöyledir:

 • Zeytin gübreleme aşamasında ve zeytin yetiştirmede solucan gübresi, zeytin fidelerinin yaprak iz düşümlerinin yer aldığı alanlara, köklerin 15-20 cm açığına uygulanır. Bu alanlar 16-17 cm derinliğe kadar açılarak solucan gübresi açılan alanlara eklenip, üzerleri toprak ile kapatılır.
 • Uygulanan solucan gübreli alanlar ideal sulama yöntemleri ile nemlendirilir.
 • Solucan gübresi kullanımı, bitkinin kök gelişimini hızlandırırken, patojenlere karşı direncin arttırılmasına pozitif etki sağlar.
 • Güçlü ve hızlı fidan büyümesini sağlar.
 • Solucan gübresi kullanımı, hasatların ise 10 ila 15 gün kadar önce alınması avantajını sunar.
 • Ağaçlardan alınan organik ürünlerin doğal aromalı ve lezzetli olmasında etkilidir.
ÜRÜNLEREKİM ÖNCESİKÖKTEN / DAMLAMA / YAPRAKTANUYGULAMA
Hububat (Buğday, Arpa, Yulaf, Mısır, Çeltik, Çavdar)1 Ton Tohum / 200 L Su / 5 LKökten / Damlama 3 Dekar / 1.5 L

Yapraktan 3 Dekar / 400 L Su / 1.5 L
1) Tohum Islatıldıktan 5 saat sonra ekilir(Tercihe bağlı).

2) Kardeşlenme veya filizlenme döneminde

3) Gebeleşme döneminde
Biber, Domates, Hıyar, Patlıcan, Bamya, Kabak100 L Su / 3 L1 Dekar / 200 L Su / 1 L1) Fide Viyollerini daldırma şeklinde

2) Vejatif gelişim döneminde fide dikiminden 10 gün sonra

3) Çiçeklenmeden Önce Kökten veya yapraktan
Şeker Pancarı, Tütün, Pamuk, Ayçiçeği, Fıstık1 Ton Tohum / 200 L Su / 5 L veya

3 Dekar / 400 L Su / 2 L
Kökten / Damlama 1 Dekar / 200L Su / 1 L

Yapraktan 3 Dekar / 400 L Su / 2 L
1) Tohum Islatıldıktan 5 saat sonra ekilir(Tercihe bağlı).

2) 3 veya 4 yaprak çıktığında kökten uygulama

3) İlk uygulamadan 20 gün sonra yapraktan püskürtme
Turp, Sarımsak, Soğan, Patates, Havuç, Kereviz1 Dekar / 200 L Su / 1 LKökten / Damlama 1 Dekar / 200 L Su /1 L

Yapraktan 10 Da / 400 L Su / 2.5 L
1) Dikimden 10 gün sonra kökten

2) Sulama suyuna kökten 2 sefer

3) Yapraktan her 20 günde bir(Tercihe bağlı)
Yapraklı Bitkiler1 Dekar / 200 L Su / 1 L
Kökten / Damlama 1 Dekar / 200 L Su / 1 L

Yapraktan 5 Dekar / 400 L Su / 1.5 L
1) Dikimden 10 gün sonra kökten

2) Yeşil aksam geliştiğinde(ilk uygulamadan 20 gün sonra)

3) Yapraktan püskürtme ile 20 günde bir
Kavun, Karpuz1 Ton Tohum / 100 L Su / 5 LKökten / Damlama 1 Dekar / 200 L Su / 1 L

Yapraktan 2 Da / 400 L Su / 1 L
1) Tohum Islatıldıktan 5 saat sonra ekilir.

2) Fide dikiminden 10 gün sonra kökten

3) Yapraktan püskürtme ile 20 günde bir
Çim1 Dekar / 200 L Su / 1 LKökten / Damlama 1 Dekar / 200 L Su / 1 L

Yapraktan 5 Dekar / 400 L Su / 2 L
1) Erken baharda sulama suyuna karıştırılarak kökten

2) İlk uygulamadan 20 gün sonra sulama suyuna karıştırılarak kökten

3) Çiçek, tomurcuk, meyve öncesi yapraktan
Kayısı, Kiraz, Şeftali, Elma, Narenciye, Nar1 Dekar / 200 L Su / 1 LKökten / Damlama 1 Dekar / 200 L Su / 1 L

Yapraktan 3 Dekar / 400 L Su / 2 L
1) Erken baharda sulama suyuna karıştırılarak kökten

2) İlk uygulamadan 20 gün sonra sulama suyuna karıştırılarak kökten

3) Çiçek, tomurcuk, meyve öncesi yapraktan
Dut, Böğürtlen1 Dekar / 200 L Su / 2 LKökten / Damlama 1 Dekar / 200L Su / 2 L

Yapraktan 3 Dekar / 400 L Su / 2 L
1) Erken baharda sulama suyuna karıştırılarak kökten

2) İlk uygulamadan 20 gün sonra sulama suyuna karıştırılarak kökten

3) Çiçek, tomurcuk, meyve öncesi yapraktan
Badem, Ceviz, Fındık1 Dekar / 200 L Su / 1 LKökten / Damlama 1 Dekar / 200L Su / 1L

Yapraktan 3 Dekar / 400 L Su / 2 L
1) Erken baharda sulama suyuna karıştırılarak kökten

2) İlk uygulamadan 20 gün sonra sulama suyuna karıştırılarak kökten

3) Çiçek, tomurcuk, meyve öncesi yapraktan
Üzüm, Muz, Kivi1 Dekar / 200 L Su / 1,5 LKökten / Damlama 1 Dekar / 200 L Su / 1,5L

Yapraktan 5 Dekar / 400 L Su / 1.5 L
1) Erken baharda sulama suyuna karıştırılarak kökten

2) İlk uygulamadan 20 gün sonra sulama suyuna karıştırılarak kökten

3) Çiçek, tomurcuk, meyve öncesi yapraktan
Zeytin1 Dekar / 200 L Su / 1 LKökten / Damlama 1 Dekar / 200 L Su / 1 L

Yapraktan 5 Dekar / 400 L Su / 2 L
1) Erken baharda sulama suyuna karıştırılarak kökten

2) İlk uygulamadan 20 gün sonra sulama suyuna karıştırılarak kökten

3) Çiçek, tomurcuk, meyve öncesi yapraktan

Zeytin İçin Kullanılan Solucan Gübresi Nasıl Elde Edilir?

Zeytin yetiştirmede tercih edilen solucan gübresi, sebze ve gıda atıklarının ayrıştırılarak, solucanların sindirim sistemlerinden geçirilmesi işlemi sonucunda elde edilir. Bu gübreler özellikleri bakımından organiktirler. Dünya genelinde yaygın kullanılan adı Vermicompost olan solucan gübresi, meyve bitkilerin dayanıklılığını yükseltme, kalitesini arttırma, kök ve çevresinde oluşabilecek hastalıkların risklerini azaltma etkilerine sahiptir. Hayatlarını toprak altında geçiren solucanların dayanıklı sindirim sistemlerinden geçen dışkıları farklı sebze ve meyve atıklarının içerisinde barındırdığı önemli elementleri içerir. Bu elementlerin yer aldığı organik gübre ise bitkilerin büyüme hızlarını yükseltir. Solucanların sindirim sistemlerinde yer alan sölom sıvısı, meyve ve sebze atıkları ile birleşerek besleyici özelliği yüksek olan zeytin gübreleme için uygun solucan gübresini oluşturur. Solucanların sindirim sistemlerinde, bitkilere yararlı olan mikro organizmalar, azot fiske edici bakteri çeşitleri, antibiyotik etkili doğal büyüme hormonları yer alır. Bu enzim içeriklerinin tümü solucan gübresi içeriğine de geçiş yapmaktadır.

Solucan Gübresinin Zeytin Yetiştirmeye Etkisi Nedir?

Solucan gübresinin zeytin yetiştirme alanında etkileri şöyledir:

 • Zeytin gübreleme işleminde solucan gübresi tercihi, %30 ile % 50 oranında yetişme verimini yükseltir.
 • Bitkilerin kök ve gövde bölümlerinin ideal şekilde yetişmesini sağlar.
 • 10 gün kadar daha erken sürede fide oluşumu sağlar.
 • Solucan gübresi ile yetiştirilen zeytinlerde orijinal tat, koku ve aroma oluşur.
 • Zeytinlerde erken hasat alımını destekler.
 • Uygulandığı alanda, toprakta yer alan besin maddelerinin içeriklerini korur.
 • Farklı toprak türlerine göre sağladığı adaptasyon ile fidelerin zararlı etmenlerden koruyarak büyütür.
 • Dikim öncesinde ve sonrasında kullanılma işlemi ile yaprakların ve yeni çıkan zeytinlerin kaliteli ve dolgun, etli yapıya sahip olmalarını sağlar.
 • Dona karşı bitkilere yeterli direnci kazandırır.

Zeytin Gübresi Fiyatları

Zeytin gübrelerinin fiyatları, gübrenin kaç kilo değerinde alınacağına ve içerdiği elementlerin oranına bağlı olarak belirlenirler. Diğer yandan zeytin gübreleme işlemlerinde kullanılan, solucan, organik, kimyasal, tek besin maddesi içeren, kompoze, mikrobiyal gübre çeşitlerinden hangisinin kullanılacağı ve gübrenin sahip olduğu organik yapı özelliği, çiftçinin gübre alımında karşılaması gereken fiyat tutarlarını değiştirir.

Sıvı Zeytin Gübre Fiyatları

MiktarFiyatTürKargo
250 Mili Litre25 TLKoop's Sıvı Solucan GübresiÜcretsiz Kargo
1 Litre40 TLKoop's Sıvı Solucan GübresiÜcretsiz Kargo
5 Litre170 TLKoop's Sıvı Solucan GübresiÜcretsiz Kargo
20 Litre465 TLKoop's Sıvı Solucan GübresiÜcretsiz Kargo
60 Litre1.295 TLKoop's Sıvı Solucan GübresiÜcretsiz Kargo
1 Ton19.850 TLKoop's Sıvı Solucan GübresiÜcretsiz Kargo

Katı Zeytin Gübre Fiyatları

MiktarFiyatTürKargo
1 Kilo20 TL.Koop's Katı Solucan GübresiÜcretsiz Kargo
3 Kilo40 TL.Koop's Katı Solucan GübresiÜcretsiz Kargo
20 Kilo85 TL.Koop's Katı Solucan GübresiÜcretsiz Kargo
100 Kilo400 TL.Koop's Katı Solucan GübresiÜcretsiz Kargo
1 Ton3.900 TL.Koop's Katı Solucan GübresiÜcretsiz Kargo
Zeytin Gübresi Çeşitleri

Zeytin Gübresi Çeşitleri hakkında detaylar şu şekilde sıralanır:

 • Solucan Gübresi: Zeytin yetiştirme alanında dikim ve hasat öncesi dinlenme dönelerinde uygulanan, Şubat-Mart ortalarında verilmesi ile hızlı büyüme etkisi elde edilen gübredir. İçerisinde kaliteli zeytin ürünü elde etmek için gerekli olan mineraller, elementler, bitki besinleri, azot fiske edici bakteriler yar alır. Lezzetli zeytin alımı için tercih edilen gübre çeşididir. Solucan gübresi sadece zeytinlerin değil birden fazla bitki çeşidinin, bitki hastalıklarına karşı direnç kazanmasını sağlar.
 • Azotlu Gübreler: % 21 azot içeren, amonyum sülfat karakterli gübrelerdir. Zeytin ağaçları asit karakteri yüksek topraklarda yetişemeyeceği için zeytin ağaçları için azot gübresi, sıklık ile kullanılmaz. Şubat-Mart ayları ortalarında toprak analizleri sonuçlarına bağlı olarak 2 kg ve altı seviyelerde uygulanılması tercih edilir. Diğer yandan kireç ile karıştırılarak kullanımı yapılır.
 • Fosforlu Gübreler: Mart aylarının ortasına kadar zeytinliklere uygulanması tercih edilen, içerisinde % 18 oranında suda eriyebilen fosfor bulunan gübrelerdir. Bu gübrelerin uygulanmasından kökten 30 cm daha derine uygulama yapılıp, yağmur etkileri ile birlikte ağacın beslenmesini sağlanır.
 • Kompoze Gübreler: Zeytinliklere birden fazla bitki besinini aktaran gübrelerdir. Şubat ve Mart ayı ortalarında uygulamaları yapılan bu gübreler, ağaç gövdelerinden 1 metre uzaklığa 15 cm derine yerleştirilerek uygulanırlar. Zeytin gübreleme işlemlerinde toprağa fosfor ve potasyum iletimini sağlarlar.

 

Zeytin Gübrelerinde Yer Alan Elementler

Zeytin gübrelerinde yer alan elementler şu şekilde sıralanır:

 • Makro elementler: Birincil makro elementler olan, azot, fosfor, potasyum, ikincil makro elementler olan, magnezyum, kükürt, ve kalsiyum gübrelerde yer alan tüm makro elementlerdir. Bu elementler zeytin gübreleme işlemi ile toprak yapınsa kazandırılırlar.
 • Mikro elementler: Demir, bor, klor, sodyum, molibden, bakır, çinko, mangan gübrelerde yer alan mikro elementlerdir. Bu elementler zeytin gübreleme işlemi sonucunda bitkilere aktarılırlar.

Bu elementler aynı zamanda bitkilerin ve zeytin fidelerinin gelişimi için gerekli olan elementlerdir. Zeytin yetiştiriciliği yapılan toprağın analiz edilmesi sonucunda zeytinin yetişmesi için gerekli olan fakat toprakta az bulunan mineral ve elementlerin takviyeleri zeytin gübreleme işleminde organik gübreler kullanılarak yapılır.

Zeytin Gübreleme İle Önlenen Sorunlar

Zeytin gübresi kullanımı ile oluşumu engellenen problemler şu şekilde sıralanır:

 • Yetersiz azot sebebiyle yapraklarda sarımsı ve solgun renk görünümünün oluşması engellenir.
 • Forfor’un noksanlı halinde oluşan yaprakların önce koyu yeşil daha sonra kırmızı ve mor renklere dönüşmesi problemi engellenir.
 • Zeytin gübreleme ile kalsiyum eksikliği sebebi ile oluşan yaprak uçlarında parçalanma ve deforme olma problemleri önlenir.
 • Magnezyum eksikliği ile oluşan alt yapraklarda kloroz ve yaprak damarları yeşil kalırken yüzey renklerinin kırmızıya dönmesi sorunları engellenir.
 • Demir eksikliğinde oluşan yaprak damarları arası kloroz sorunu diğer bir ifade ile yaprak damarlarının besinsiz kalarak cansız ve soluk sarı renk alması problemi engellenir.
 • Çinko esikliğinde oluşan bitkide beyazlama probleminin önüne geçilir.
 • Bakır noksanlığında gözlemlenen fide büyümelerinin yavaşlaması sorunu ortadan kaldırılır.
 • Bor eksikliği ile oluşan meyve veya zeytin içinde mantarlaşma sorunun önüne geçilir.

Zeytin yetiştirme aşamalarına ve zeytinlere zarar verebilecek tüm olası risklerin ve problemlerin önüne geçmek için ideal seviyede, toprak analizlerine uygun zeytin gübreleme işlemi yapılır.

Zeytin Gübreleme İle Ürün Kaybını Önlemek

Zeytin gübresiyle ürün kaybının önüne geçmek hakkında detaylar şu şekilde sıralanır:

 • Ürün kaybının önüne geçmek için yıl içerisinde en az iki kere gübreleme yapılmalıdır.
 • Zeytinden yüksek verim almak için ilk gübreleme işlemi bitkinin dinlenme döneminde gerçekleştirilir. Dinlenme döneminde, fosfor ve potasyum ihtiyaçlarını gelecek aylık dönem içerisinde karşılamak için gerçekleştirilen gübreleme ile ürün kayıpları önlenir.
 • İklim durumuna göre ise Mart ayı itibari ile Azot bakımından zengin gübre içerikleri zeytinliklere uygulanır.
 • Azot içerikleri gübrelerin çalışma sistemi hemen devreye girdiği için bu gübreler, bitkilerin uyuma dönemlerinde uygulanır.
 • Azot gübresinin yağmur öncesi atılmasına dikkat edilerek, ürün kaybının önüne geçilir.
 • Gübreleme dönemlerinde verim alma açısından ve bitkinin gelişimi için sunduğu enzim, mineral değerleri açısından güçlü olan solucan gübrelerinin uygulamaları ile ürün kaybı engellenirken, erken hasat alım avantajı sağlanır.

 


Ceviz Gübreleme Programı ile Solucan Gübresi Kullanımı ve Fiyatları

Ceviz gübreleme hakkında detaylar aktarılırken, solucan gübresi, azotlu, fosforlu, potasyumlu ve kompozit gübrelerin cevizler için uygun olduğu, bu gübrelerin cevizin kaliteli yetişmesinde ve ceviz fidelerinin yeterli besini alarak ideal ölçüde büyümelerinde etkili oldukları bilgilerine değinilir.

Ceviz gübreleme programı içerisinde Bakanlık Onaylı tesislerde üretilen tescilli Koop’s Solucan Gübresi Kullanıldığı taktirde daha kısa sürede, daha kaliteli ürünler alınırken gübre maliyetiniz fazlasıyla düşer. Kullanım Şekli , dozu ve faydaları hakkında satış sayfamızdan bilgi alabilirsiniz.

Tüm bu gübreler ceviz yetiştiriciliği yapılan alanda uygulanan toprak analizlerine bağlı olarak, ceviz gübreleme işleminde belirli oranlarda uygulanırlar. Toprak içerisinde yeterli seviyeye sahip olmayan element ve mineraller gübre yardımı ile toprağa aktarılarak, fidelerin büyümesi ve hasat işleminin belirlenen tarihlerde yapılabilmesi sağlanır.

Ceviz Gübreleme Nedir?

Ceviz gübresi, bir veya birden fazla bitki besini ve bitkiye yararlı olan elementleri içerisinde barındıran bileşiktir. Cevizler için kullanılan gübrelerin ise birden fazla çeşidi bulunur. Ceviz gübreleme işleminde kullanılan ceviz gübresi çeşitlerine ilişkin detaylar şu şekilde sıralanır:

 • Cevizler İçin Solucan Gübresi: Cevizler için erken bahar döneminde uygulanması ideal olan, lezzetli ve ideal büyüklüğe sahip cevizlerin hasat edilmesinde etki olan gübre çeşididir. Cevizlerin hızlı ve sağlıklı büyümesini sağlarken, cevizin ihtiyaç duyduğu birden fazla besin ve elementi aynı anda fidelere aktarır. Tamamen organik yapıya sahip olan solucan gübresi, toprakta yer alan mikroorganizma faaliyetlerini arttırma ve yapısında ki doğal büyüme hormonları ve enzimleri ile bitkileri hızla büyütme etkilerine sahiptir.
 • Cevizler İçin Hayvan Gübresi: Cevizler için önemli olan besinleri sunana ve toprağı tarıma elverişli hale getiren gübre çeşididir. Aynı zamanda erozyon risklerini azaltır.
 • Azotlu Gübreler: Aşırı kullanımı tercih edilmeyen, toprak analizine bağlı olarak uygulanan gübrelerdir. Toprakta uzun süre kalma sonucu asitlenmeye sebep olmaması için kısımlara bölünerek uygulanan azotlu gübreler, bitki fotosentezinin azalması probleminin önüne geçerler.
 • Ceviz gübreleme İçin Fosforlu Gübreler: Açık gri renkli olan, içeriğinde % 16-18 oranında suda çözünen fosfor bulunan gübrelerdir. Bitkilerin sağlıklı büyümesi için toprak analizlerine bağlı olarak uygulanırlar.
 • Cevizler için Potasyum Gübreleri: Türkiye’de yer alan toprakların potasyum bakımından zengin olması sebebi ile kısıtlı seviyede kullanılan, bitkilerin potasyum ihtiyacını karşılayan gübrelerdir. İçeriğinde % 48 oranında potasyum bitki besini bulunur.
 • Ceviz gübreleme için Kompoze Gübreler: 100 kilogramının içerisinde, 15 kilo azot, aynı kilo değerlerinde fosfor ve potasyum bulunana gübrelerdir. Kompoze gübreler, cevizlerin 3 elemente karşı olan ihtiyaçlarını aynı anda karşılarlar.

ÜRÜNLEREKİM ÖNCESİKÖKTEN / DAMLAMA / YAPRAKTANUYGULAMA
Hububat (Buğday, Arpa, Yulaf, Mısır, Çeltik, Çavdar)1 Ton Tohum / 200 L Su / 5 LKökten / Damlama 3 Dekar / 1.5 L

Yapraktan 3 Dekar / 400 L Su / 1.5 L
1) Tohum Islatıldıktan 5 saat sonra ekilir(Tercihe bağlı).

2) Kardeşlenme veya filizlenme döneminde

3) Gebeleşme döneminde
Biber, Domates, Hıyar, Patlıcan, Bamya, Kabak100 L Su / 3 L1 Dekar / 200 L Su / 1 L1) Fide Viyollerini daldırma şeklinde

2) Vejatif gelişim döneminde fide dikiminden 10 gün sonra

3) Çiçeklenmeden Önce Kökten veya yapraktan
Şeker Pancarı, Tütün, Pamuk, Ayçiçeği, Fıstık1 Ton Tohum / 200 L Su / 5 L veya

3 Dekar / 400 L Su / 2 L
Kökten / Damlama 1 Dekar / 200L Su / 1 L

Yapraktan 3 Dekar / 400 L Su / 2 L
1) Tohum Islatıldıktan 5 saat sonra ekilir(Tercihe bağlı).

2) 3 veya 4 yaprak çıktığında kökten uygulama

3) İlk uygulamadan 20 gün sonra yapraktan püskürtme
Turp, Sarımsak, Soğan, Patates, Havuç, Kereviz1 Dekar / 200 L Su / 1 LKökten / Damlama 1 Dekar / 200 L Su /1 L

Yapraktan 10 Da / 400 L Su / 2.5 L
1) Dikimden 10 gün sonra kökten

2) Sulama suyuna kökten 2 sefer

3) Yapraktan her 20 günde bir(Tercihe bağlı)
Yapraklı Bitkiler1 Dekar / 200 L Su / 1 L
Kökten / Damlama 1 Dekar / 200 L Su / 1 L

Yapraktan 5 Dekar / 400 L Su / 1.5 L
1) Dikimden 10 gün sonra kökten

2) Yeşil aksam geliştiğinde(ilk uygulamadan 20 gün sonra)

3) Yapraktan püskürtme ile 20 günde bir
Kavun, Karpuz1 Ton Tohum / 100 L Su / 5 LKökten / Damlama 1 Dekar / 200 L Su / 1 L

Yapraktan 2 Da / 400 L Su / 1 L
1) Tohum Islatıldıktan 5 saat sonra ekilir.

2) Fide dikiminden 10 gün sonra kökten

3) Yapraktan püskürtme ile 20 günde bir
Çim1 Dekar / 200 L Su / 1 LKökten / Damlama 1 Dekar / 200 L Su / 1 L

Yapraktan 5 Dekar / 400 L Su / 2 L
1) Erken baharda sulama suyuna karıştırılarak kökten

2) İlk uygulamadan 20 gün sonra sulama suyuna karıştırılarak kökten

3) Çiçek, tomurcuk, meyve öncesi yapraktan
Kayısı, Kiraz, Şeftali, Elma, Narenciye, Nar1 Dekar / 200 L Su / 1 LKökten / Damlama 1 Dekar / 200 L Su / 1 L

Yapraktan 3 Dekar / 400 L Su / 2 L
1) Erken baharda sulama suyuna karıştırılarak kökten

2) İlk uygulamadan 20 gün sonra sulama suyuna karıştırılarak kökten

3) Çiçek, tomurcuk, meyve öncesi yapraktan
Dut, Böğürtlen1 Dekar / 200 L Su / 2 LKökten / Damlama 1 Dekar / 200L Su / 2 L

Yapraktan 3 Dekar / 400 L Su / 2 L
1) Erken baharda sulama suyuna karıştırılarak kökten

2) İlk uygulamadan 20 gün sonra sulama suyuna karıştırılarak kökten

3) Çiçek, tomurcuk, meyve öncesi yapraktan
Badem, Ceviz, Fındık1 Dekar / 200 L Su / 1 LKökten / Damlama 1 Dekar / 200L Su / 1L

Yapraktan 3 Dekar / 400 L Su / 2 L
1) Erken baharda sulama suyuna karıştırılarak kökten

2) İlk uygulamadan 20 gün sonra sulama suyuna karıştırılarak kökten

3) Çiçek, tomurcuk, meyve öncesi yapraktan
Üzüm, Muz, Kivi1 Dekar / 200 L Su / 1,5 LKökten / Damlama 1 Dekar / 200 L Su / 1,5L

Yapraktan 5 Dekar / 400 L Su / 1.5 L
1) Erken baharda sulama suyuna karıştırılarak kökten

2) İlk uygulamadan 20 gün sonra sulama suyuna karıştırılarak kökten

3) Çiçek, tomurcuk, meyve öncesi yapraktan
Zeytin1 Dekar / 200 L Su / 1 LKökten / Damlama 1 Dekar / 200 L Su / 1 L

Yapraktan 5 Dekar / 400 L Su / 2 L
1) Erken baharda sulama suyuna karıştırılarak kökten

2) İlk uygulamadan 20 gün sonra sulama suyuna karıştırılarak kökten

3) Çiçek, tomurcuk, meyve öncesi yapraktan

Ceviz Gübreleme Programı

Ceviz gübreleme programı hakkında detaylar şu şekilde sıralanır:

 • Ceviz gübreleme programları mevsimsel değişimlere ve ceviz yetiştiriciliği için yapılan toprak analizi verilene paralel şekilde uygulanırlar.
 • Ceviz gübreleme programları dahilinde, toprak analizi sonuçlarına bağlı olarak, bantla, serpmeyle, püskürtmeyle, gömme işlemiyle, damla sulama kullanımı ile gübreleme programları uygulanır. Bu programlardan hangisinin uygulanacağı ise toprağın yapısına bağlı olarak belirlenir.
 • İdeal ceviz gübreleme programında, damla sulama yöntemi ile Ekim ayı yaprak dökülme faaliyeti öncesi, tabana kompoze veya solucan gübresi uygulamaları yapılır.
 • Gübreleme programı kapsamında ilkbahar döneminde ise Mart ile Nisan ayları arasında azot, fosfor ve potasyum açısından zengin gübreler toprağa verilir.
 • Haziran döneminde gelişme öncesi belirli miktarda solucan gübresi uygulama ile cevizlerin olgunlaşma ve büyüme dönemleri desteklenir.

Ceviz gübreleme programları ile ideal gübre çeşitleri, yağışlar öncesi verilerek, yağışların etkisi ile ceviz fidelerinin topraktan yeterli besinleri almaları sağlanır. Kazık köklü ve sert kabuklu bir meyve cinsi olan ceviz, köklerinin 3 metreye kadar ulaşabileceği bir çok toprak tipinde yetişebilme özelliğine bağlı olarak, gübre destekleri yardımıyla kolaylık yetiştirilir.

Ceviz Gübresi Fiyatları

Ceviz gübresi fiyatları için satış sayfamızı ziyaret ediniz. Ceviz gübreleri için verilecek olan ücretlerin fiyatları, birden fazla çeşide sahip olan ceviz gübrelerinden hangisinin toprak verimi yükseltmek için tercih edileceğine, gübrenin sahip olduğu mineral ve element yapısına bağlı olarak şekillenirler. Belirli gübre çeşitleri tek element içeriğine sahipken, kompozit olarak adlandırılan gübre çeşitleri ve organik solucan gübreleri bitki için gerekli olan birden fazla besini ve minerali içerirler. Gübreler arası bu farklılıklar ise fiyatların belirlenmesinde etkilidir. Diğer yandan ceviz gübreleme işlemi için gübrelerin kaç kilogramda alınacağı bilgisi de fiyat değerlerini etkiler.

Sıvı Ceviz Gübresi Fiyatları

MiktarFiyatTürKargo
250 Mili Litre25 TLKoop's Sıvı Solucan GübresiÜcretsiz Kargo
1 Litre40 TLKoop's Sıvı Solucan GübresiÜcretsiz Kargo
5 Litre170 TLKoop's Sıvı Solucan GübresiÜcretsiz Kargo
20 Litre465 TLKoop's Sıvı Solucan GübresiÜcretsiz Kargo
60 Litre1.295 TLKoop's Sıvı Solucan GübresiÜcretsiz Kargo
1 Ton19.850 TLKoop's Sıvı Solucan GübresiÜcretsiz Kargo

Katı Ceviz Gübresi Fiyatları

MiktarFiyatTürKargo
1 Kilo20 TL.Koop's Katı Solucan GübresiÜcretsiz Kargo
3 Kilo40 TL.Koop's Katı Solucan GübresiÜcretsiz Kargo
20 Kilo85 TL.Koop's Katı Solucan GübresiÜcretsiz Kargo
100 Kilo400 TL.Koop's Katı Solucan GübresiÜcretsiz Kargo
1 Ton3.900 TL.Koop's Katı Solucan GübresiÜcretsiz Kargo

[maxbutton id=”1″]

Cevizde Solucan Gübresi Kullanımı

Ceviz için solucan gübresi kullanımı hakkında detaylar şöyledir:

 • Yeni dikimi yapılacak olan ceviz fideleri için ceviz gübreleme işleminde 500 gram solucan gübresi kullanımı, saçak ve köklerin güçlenmesi için uygulanır.
 • Fideler için kazılmış olan çukurların dibine, saçak kökler ile temas edecek şekilde 500 gr kadar solucan gübresi yerleştirilir.
 • Solucan gübresinin üzene ise fideler, gübre ile saçak kökler temas edecek şekilde yerleştirilip, ay bir alanda ise 800 gram solucan gübresi, çukur kazma işlemi sırasında çıkan toprak ile karıştırılır.
 • Solucan gübresi ile karıştırılan toprak kullanılarak fidelerin köklerinin üzeri kapatılır. Bu ceviz gübreleme işlemi sayesinde dikim programının ilk aşamasında ceviz için yeterli besin toprak yapısına aktarılır.
 • Dikim işlemi ardından, Eylül ayı ile Şubat ayı arasında yer alan uygun bir dönemde, genç ceviz fidanlarının etrafına solucan gübresi karıştırma işlemi gerçekleştirilir. Bu işlem ile fidelerin hızlı büyümesine katkı sağlanır.
 • Solucan gübresi, toprakta faydalı mikroorganizmaların yükselmesi, toprağın tekstüre edilmesi, mikorizal mantarlar ile ceviz fidesinde kılcal kök oluşumunu sağlama işlemleri için ise Ekim ila Kasım ayları arasında, fidelerin yaprak izdüşümlerine 15 cm uzaklıkta olacak şekilde, toprağın 16-17 cm altına yerleştirilerek kullanılır.

Solucan gübresinin tüm bu kullanım şekilleri ile ceviz yetiştirme alanında, kök donma riskini azaltma hızlı büyümeyi sağlama, mikorizal mantarlar ile kök gelişimini güçlendirme avantajları elde edilir.

Ceviz Yetiştirmede Solucan Gübresinin Yararları

Ceviz yetiştirirken solucan gübresi kullanmanın yararları hakkında detaylar şöyledir:

 • Ceviz gübreleme işleminde kokusuz bir gübre çeşidi kullanmanın yararı elde edilir.
 • Solucan gübresi ile kimyasal barındırmayan ve organik yapılı gübre kullanımı sağlanır.
 • Toprakta yer alan organik madde ve mineral oranı yükseltilerek, cevizler için ideal toprak kalitesi oluşturulur.
 • Dona karşı bitkinin dirence sahip olması sağlanır.
 • Solucan gübresiyle ceviz gübreleme işlemi sayesinde toprakta yer alan mikroorganizma faaliyetleri yükseltilerek köklerin hızlı gelişmesi açısından fayda sağlanır.
 • Toprakta yabancı ot oluşumu önlenir.
 • Solucan gübresinde yer alan azot üretici bakteriler, antibiyotik etkisi sunan doğal büyüme hormonları çeşitleri, faydalı enzimler, mikorizal mantarlar ile cevizlerin % 60 oranında daha yüksek kalite ile yetişmesi sağlanır.
 • Erken hasat yapılması gereken koşullarda, cevizlerin 7 ila 10 gün arasında daha erken toplanabilmesi elde edilen faydalar arasındadır.
 • Solucan gübresi ile ceviz gübreleme işlemi, ürünlerin kaliteli alınmasına ve tohum maliyetleri için daha az bütçe ayrılmasına olanak sağlar.
 • Solucan gübresi ile beslenen cevizler, koku, tat, renk bakımından kaliteli niteliklere sahip olurlar.
 • Organik gübre olması özelliği ile yetişen cevizlerin yüksek vitamin ve besleyici değerlere sahip olmasını sağlar.
Ceviz Bahçesini, Tesisini Gübreleme

Ceviz fidanlarının yer aldığı tüm tesis toprağını gübreleme işlemi hakkında bilgiler şu şekilde sıralanır:

 • Tesis için ceviz gübreleme işleminin ilk aşamasında, arazinin büyüklüğüne göre ve ilk 5 yıl içerisinde ceviz ağaçlarının toprak altında ulaşabileceği derinlik dikkate alınarak, toprağın farklı katmalarından örnek alma işlemi ile toprak analizi yapılır.
 • Bu analizlerin sonuçlarına bağlı olarak tesis gübrelemesi, tüm arazi alanına ve fidelerin dikim çukurlarına ayrı ayrı olmak üzere iki aşamada yapılır.
 • Analiz sonuçları ile toprağın Ph değeri 8’in üzerinde tespit ediliyor ise dikim çukurları açılmadan önce Ph değerinin 7 seviyesine indirilmesi için tüm arazi alanına gübreleme yapılır.
 • Bu işlem için tüm tesis alanına toz kükürt ve iyi yanmış hayvan gübresi karıştırılarak uygulanır. Gübreleme işlemi, gübrenin toprağım 30 cm altına kadar karıştırılması ile gerçekleştirilir.
 • Kükürt uygulaması ile toprağın ideal Ph değerine gelmesi, enzimatik reaksiyon ile Hidrojenin yeterli ölçüye ulaşması sağlanır.
 • İşlem ardından her ceviz fidesi için ayrı bir çukur açılarak bu çukurlar içerisine 500 gram solucan gübresi ekleme ve üzerine fidanları dikme işlemi uygulanır.

Tüm bu aşamalara ek olarak tesis gübreleme yönteminde, alınan analize göre toprakta eksik olan elementler bulunuyor ise bunları karşılamak amacıyla, tuzluluk getiren potasyum gübrelerden farklı, klorsuz potasyum sülfat tabanlı gübreler tercih edilir.

Tam Verime Yatmış Cevizler İçin Uygun Gübre

Tam verim dönemine girmiş olan ceviz ağaçları için ideal gübreler:

 • Solucan gübresi,
 • Klor içermeyen gübreler,
 • Toprağı tuzlu bir yapıya getirmeyen potasyum sülfat tabanlı gübreler,
 • Kompozit özellik taşımayan gübreler,
 • Protein artışını destekleyen gübreler,

Bu gübre seçenekleri tam verime yatmış olan cevizlerin, kaliteli ve lezzetli hasatlarının yapılması için tercih edilen gübre çeşitleridir.

Ceviz Gübresi Hangi Problemlerin Önüne Geçer?

Birden fazla çeşidi bulunan fosfor, azot, potasyum, magnezyum içerikli ceviz gübrelerinin ve ceviz için solucan gübresinin, ceviz yetiştirme işleminde önlediği problemler şu şekilde sıralanır:

 • Ceviz gübresi ile azot eksikliği sebebi ile ürün miktarında ve kalitesinde yeterli seviyeye ulaşamama problemi engellenir.
 • Gübre yardımıyla, yaprakların küçük olması ve solgun sarı renge gelmesi problemleri engellenir.
 • Sürgünlerin normalden kısa olması problemi ortadan kaldırılır.
 • Tohum, meyve ve çiçek oluşum hızının düşmesi engellenir.
 • Fosfor eksikliğinde oluşan az meyve verme ve kök gelişiminin yavaşlaması problemleri önlenir.
 • Gübre yardımıyla, potasyum eksikliğinde oluşan ceviz ağacının hastalıklara karşı dirençsiz hale gelmesi riski ortadan kaldırılır.
 • Gübre kullanımı sayesinde, potasyum eksikliği ile kış soğuklarından negatif etkilenme ve donma risklerinin önüne geçilir.
 • Yapraklarda düzensiz yanma oluşumu, kırılma, alt yaprakların grileşmesi sorunlarının önüne solucan gübresi kullanımı ile geçilir.
 • Ceviz meyvesinin yağ oranının düşmesi, içinin kuru kalması risklerinin önüne solucan gübresi kullanımı ile geçilir.

Tüm bu risklerin önüne geçen ceviz gübreleme işlemi, bitki için yeterli ölçüde klorofil oluşumunun yapılabilmesini sağlarlar. Klorofil oluşumunu dengeleyebilen ceviz ağaçlarının yaprakları daha yeşil ve canlı çıkarken, meyveleri daha lezzetli bir yapıya sahip olur.

Ceviz Gübresi İle Çinko Eksikliğini Gidermek

Ceviz gübresiyle çinko eksikliğini gidermek hakkında detaylar şöyledir:

 • Çinko eksikliği ceviz ağaçlarının ve fidelerinin yapraklarında kırışma, kıvrılma, yanma problemleri yaratır. Bu problemlerin ve çinko eksikliğinin önüne geçmek için fidelerin diplerine solucan gübresi uygulaması yapılır.
 • Solucan gübresi içerisinde yer alan çinko ile sürgün uçları ve boğumlar arası mesafenin kısalması sorununun ve orak şeklinde yaprak oluşumunun önüne geçer.
 • İşlem için 300 ila 400 gr seviyesinde solucan gübresi ceviz fidelerinin dikim aşamasında kökler ile temas edecek şekilde çukurlara yerleştirilir.
 • Diğer bir yöntemde ise genç fidelerin köklerine 25-30 cm uzaklıkta olacak bir çember şeklinde toprağın 15 cm altına karıştırılarak, ceviz gübreleme işlemi gerçekleştirilir.

Sıvı Solucan Gübresi 20 LT Fiyatları ve Faydaları

Tarımla ilgilenen vatandaşlarımızın son dönemde dilinden düşmeyen ve en çok merak ettikleri ürünlerin başında sıvı solucan gübresi 20 lt gelmektedir. Özellikle son dönemde yoğun ilgi görmeye başlayan sıvı solucan gübresi 20 lt, hem mikroorganizmalar hem enzimler hem de bitki besin elementleri bakımından oldukça zengindir.

Bakanlık onaylı, Tescilli Güçlü Formül ve Yüksek kaliteli Koop’S Sıvı Solucan Gübresi 20 lt ile beslenen bitki doğal renk, koku, tad, aroma kazanır. Her çeşit meyve, sebze, tarla, sera, bahçe ve süs bitkilerinde topraktan ve yaprak kullanıma uygundur.

Bu yüzden ekim yapılan toprağı faydalı olan organizmalar bakımından zenginleştirir. Toprağın önem teşkil eden ph derecesini dengeleyen ve toprağın biyolojik yapısını bitkilerin büyüyüp gelişimi için optimum düzeye getiren ürünlerin başında sıvı solucan gübresi gelmektedir. Türkiye’nin dört bir yanındaki bitki yetiştiricilerine ve çiftçilere sıvı solucan gübresi kullanmaları tavsiye edilmektedir. Çünkü ancak bu şekilde dirençli ve kaliteli ürünler elde etmek mümkün olabilmektedir.

Sıvı Solucan Gübresi 20 lt Nedir?

Öncelikle bitki yetiştiricilerinin yakından ilgilendiği sıvı solucan gübresi 20 lt ürünlerinin kullanımına geçmeden evvel bu ürünün tanımına ve işlevsel özelliklerine değinmekte fayda vardır. Solucan gübresi adından da anlaşılacağı üzere kırmızı Kaliforniya kültür solucanlarının dışkıları kullanılarak üretilen bir üründür. Bu gübrenin bitkinin gelişiminde çok önemli olan mikroorganizmalar bakımından en zengin verimliliğe ve içeriğe sahip olduğu pek çok çiftçi tarafından bilinir. Pek çok kişi de bu ürünler hakkında yeterli bilgi sahibi olmadığı için toprağı ekip biçmede bir türlü istediği verimliliği alamamaktan yakınmaktadır. Dilerseniz Anasayfa dan görsellerimizi inceleyebilirsiniz.

ÜRÜNLEREKİM ÖNCESİKÖKTEN / DAMLAMA / YAPRAKTANUYGULAMA
Hububat (Buğday, Arpa, Yulaf, Mısır, Çeltik, Çavdar)1 Ton Tohum / 200 L Su / 5 LKökten / Damlama 3 Dekar / 1.5 L

Yapraktan 3 Dekar / 400 L Su / 1.5 L
1) Tohum Islatıldıktan 5 saat sonra ekilir(Tercihe bağlı).

2) Kardeşlenme veya filizlenme döneminde

3) Gebeleşme döneminde
Biber, Domates, Hıyar, Patlıcan, Bamya, Kabak100 L Su / 3 L1 Dekar / 200 L Su / 1 L1) Fide Viyollerini daldırma şeklinde

2) Vejatif gelişim döneminde fide dikiminden 10 gün sonra

3) Çiçeklenmeden Önce Kökten veya yapraktan
Şeker Pancarı, Tütün, Pamuk, Ayçiçeği, Fıstık1 Ton Tohum / 200 L Su / 5 L veya

3 Dekar / 400 L Su / 2 L
Kökten / Damlama 1 Dekar / 200L Su / 1 L

Yapraktan 3 Dekar / 400 L Su / 2 L
1) Tohum Islatıldıktan 5 saat sonra ekilir(Tercihe bağlı).

2) 3 veya 4 yaprak çıktığında kökten uygulama

3) İlk uygulamadan 20 gün sonra yapraktan püskürtme
Turp, Sarımsak, Soğan, Patates, Havuç, Kereviz1 Dekar / 200 L Su / 1 LKökten / Damlama 1 Dekar / 200 L Su /1 L

Yapraktan 10 Da / 400 L Su / 2.5 L
1) Dikimden 10 gün sonra kökten

2) Sulama suyuna kökten 2 sefer

3) Yapraktan her 20 günde bir(Tercihe bağlı)
Yapraklı Bitkiler1 Dekar / 200 L Su / 1 L
Kökten / Damlama 1 Dekar / 200 L Su / 1 L

Yapraktan 5 Dekar / 400 L Su / 1.5 L
1) Dikimden 10 gün sonra kökten

2) Yeşil aksam geliştiğinde(ilk uygulamadan 20 gün sonra)

3) Yapraktan püskürtme ile 20 günde bir
Kavun, Karpuz1 Ton Tohum / 100 L Su / 5 LKökten / Damlama 1 Dekar / 200 L Su / 1 L

Yapraktan 2 Da / 400 L Su / 1 L
1) Tohum Islatıldıktan 5 saat sonra ekilir.

2) Fide dikiminden 10 gün sonra kökten

3) Yapraktan püskürtme ile 20 günde bir
Çim1 Dekar / 200 L Su / 1 LKökten / Damlama 1 Dekar / 200 L Su / 1 L

Yapraktan 5 Dekar / 400 L Su / 2 L
1) Erken baharda sulama suyuna karıştırılarak kökten

2) İlk uygulamadan 20 gün sonra sulama suyuna karıştırılarak kökten

3) Çiçek, tomurcuk, meyve öncesi yapraktan
Kayısı, Kiraz, Şeftali, Elma, Narenciye, Nar1 Dekar / 200 L Su / 1 LKökten / Damlama 1 Dekar / 200 L Su / 1 L

Yapraktan 3 Dekar / 400 L Su / 2 L
1) Erken baharda sulama suyuna karıştırılarak kökten

2) İlk uygulamadan 20 gün sonra sulama suyuna karıştırılarak kökten

3) Çiçek, tomurcuk, meyve öncesi yapraktan
Dut, Böğürtlen1 Dekar / 200 L Su / 2 LKökten / Damlama 1 Dekar / 200L Su / 2 L

Yapraktan 3 Dekar / 400 L Su / 2 L
1) Erken baharda sulama suyuna karıştırılarak kökten

2) İlk uygulamadan 20 gün sonra sulama suyuna karıştırılarak kökten

3) Çiçek, tomurcuk, meyve öncesi yapraktan
Badem, Ceviz, Fındık1 Dekar / 200 L Su / 1 LKökten / Damlama 1 Dekar / 200L Su / 1L

Yapraktan 3 Dekar / 400 L Su / 2 L
1) Erken baharda sulama suyuna karıştırılarak kökten

2) İlk uygulamadan 20 gün sonra sulama suyuna karıştırılarak kökten

3) Çiçek, tomurcuk, meyve öncesi yapraktan
Üzüm, Muz, Kivi1 Dekar / 200 L Su / 1,5 LKökten / Damlama 1 Dekar / 200 L Su / 1,5L

Yapraktan 5 Dekar / 400 L Su / 1.5 L
1) Erken baharda sulama suyuna karıştırılarak kökten

2) İlk uygulamadan 20 gün sonra sulama suyuna karıştırılarak kökten

3) Çiçek, tomurcuk, meyve öncesi yapraktan
Zeytin1 Dekar / 200 L Su / 1 LKökten / Damlama 1 Dekar / 200 L Su / 1 L

Yapraktan 5 Dekar / 400 L Su / 2 L
1) Erken baharda sulama suyuna karıştırılarak kökten

2) İlk uygulamadan 20 gün sonra sulama suyuna karıştırılarak kökten

3) Çiçek, tomurcuk, meyve öncesi yapraktan

İşte bu noktada toprağın humus bakımından zenginleştirilmesinde çok önemli bir görevi yerine getiren sıvı solucan gübresi ürünler, uluslararası kuruluşlar bakımından organik tarım esaslarına dair yönetmelikler çerçevesinde tarım ürünlerinde ve zirai işlemlerde kullanımı tamamen onaylanmış en önemli gübre çeşitlerinin başında yer almaktadır. Kırmızı Kaliforniya kültür solucanlarının sıvı olan dışkılarından elde edilen ve özenle paketlenen bu gübreler, özellikle sebze meyve ve süs bitkilerinin verimini, doğa şartlarına ve yabancılara karşı dayanıklılığını ve aynı zamanda kalitesini artırmada çok büyük roller üstlenmektedir.

Zengin mikroorganizma içeriğine sahip olan sıvı solucan gübresi 20 lt ürünlerinde ayrıca bitkinin doğal aromasını artırmak da mümkün olabilmektedir. Kök ve kök çevresinde görülebilecek tarımsal hastalıklara karşı bitkiyi dirençli hale getirmeyi başaran bu gübrelerin her türlü toprakta belirli oranlara kullanılması bitkilerin gelişimi ve sağlığı açısından hayati önem taşıdığı bilinmektedir.

Sıvı Solucan Gübresi 20 Litre Temel Özellikleri

Sıvı Solucan Gübresi 20 Litre Fiyatlarımızı Satış Sayfamızdan Lütfen İnceleyiniz. Sölom sıvısına sahip olduğu için sektördeki muadili tarım ve zirai gübrelerden farkını ortaya koyan sıvı solucan gübresi ürünlerinin enzim bakımından da zengin içeriği bulunduğu bilinmektedir. Toprağın organik madde bakımından zenginleşmesinde çok büyük görevleri yerine getiren sıvı solucan gübresi ürünlerinde toprağın fiziksel yapısını iyileştiren dirençli ve kaliteli ürünlerin elde edilmesi mümkün olabilmektedir. Tarımla uğraşanların sahip olması gereken sıvı solucan gübresi 20 lt ürünlerinin genel özelliklerinden bazılarını şu şekilde sıralamak mümkündür:

 

 • Sıvı solucan gübresi, bakteriler ve vitaminler içermektedir. Ayrıca bitki gelişiminde çolk önemli bir yeri bulunan mikro ya da makro elementleri de zengin içeriğinde barındırmaktadır.

 

 • Ekolojik olduğu için doğaya verdiği herhangi bir zararı bulunmamaktadır.

 

 • Bitki gelişiminde pestisitler ile birlikte kullanımı uygundur.

 

 • Mikroorganizma sayısı benzeri yani muadil ürünlere kıyasla tam 100 kat daha fazladır. Bu yüzden sıvı solucan gübresi ürünlerinin sektördeki öneminin çok büyük olduğu dikkatlerden kaçmamaktadır.

 

 • Toprakta doğal humuslaşmayı sağladığı ve verimliliği artırdığı gibi doğa ve toprak için de aynı zamanda tehlikesizdir.

 

 • Bakterisel ve mantar bazlı hastalıkları baskılamada büyük bir görev üstlenen sıvı solucan gübresi 20 lt ürünleri aynı zamanda ekim yapılan toprağın humus bakımından zenginleşmesi de mümkün olabilmektedir.

 

 • Tohum gelişme enerjisini ve çimlenme sürecini destekleyen sıvı solucan gübresi ürünlerinin çeliklerin çabuk köklenmesini sağladığı da bilinmektedir.

 

 • Sağlıklı doğadan, sağlıklı insana ulaşmada etkilidir.

 

 • Bitkinin doğal bağışıklık sisteminin güçlenmesinde çok büyük görevler üstlenmektedir.

 

 • Bitki köklerinin fiziki gelişimini ve oluşumunu uyandırarak bitkinin çok daha hızlı bir şekilde gelişim göstermesini sağlamaktadır. Muadil ürünlere göre bitkilerde gözle görülen bir hızda gelişim fark edilebilmektedir.

 

 • Toprakta sıvı solucan gübresi ürünleri kullanılan bitkilerin yapraklarında fotosentez reseptörleri iyileştirilir ve bu sayede bitkinin gelişimine hem de büyümesine ciddi katkı sağlanmış olmaktadır.

 

 • Ürünlerde bulunan nitratın ve insan sağlığına da zararları olduğu tespit edilen ağır metallerin oranını minimum seviyeye düşürür.

Tüm bu dikkat çekici özelliklerin yanı sıra ürünlerdeki şekerleri, proteini ve vitaminleri de artırmayı başaran sıvı solucan gübresi 20 lt ürünlerinin uygun koşullar altında kullanımı sayesinde bitkilerde mucizevi etkilere yakından tanık olmak sanıldığı kadar zor değildir. Çiftçiler için çok büyük öneme sahip olan ürün artışı sağlayan bu gübreler sayesinde bitkilerin ortalama olarak olgunlaşma süreleri yaklaşık 14 gün kısaltılabilmektedir. Bu da çok hızlı bir şekilde verimli sonuçlar alınmasını sağlaması bakımından oldukça önemli bir etkendir.

Sıvı Solucan Gübresi 20 lt Faydaları

Tamamen ithal olarak gerçekleştirilen sıvı solucan gübresi, özellikle seralarda yapılan tarım ürünleri üretiminde çok etkili olduğu için ilk tercih edilen gübre çeşitlerinden biri olarak dikkat çekmektedir. Bitkinin kök çürümesi, askohitoz gibi hastalıklara yakalanmasında, hızlı bir düşüşün görüldüğü sıvı solucan gübresi ürünleri sayesinde vejetasyon süresince 7 ila 10 gün aralıklarla uygulama yapılması durumunda gözle görülür bir ürün artışı ortaya koyulabilmektedir. Özellikle sıvı solucan gübresi 20 lt ürünlerinin yararları bakımından;

 

 • Hububatlar
 • Sebzeler
 • Meyveler
 • Üzüm
 • Tütün
 • Pamuk
 • Yem bitkileri
 • Çiçekler

gibi pek çok bitki çeşidinde çok etkili sonuçlar elde edilmesinde etkili olduğu dikkatlerden kaçmamaktadır. Denenmiş ve test edildikten sonra olumlu sonuçlar alınmıştır. Özellikle daha önce kimyasal ilaçlar kullanıldığı için hastalıklarla savaşmış olan yıpranmış ve yorgun düşmüş bitkilerin kısa sürede ciddi bir gelişim göstermesinde sıvı solucan gübresinin çok büyük katkı sağladığı ve faydaları olduğu onaylanmıştır. Bu yüzden ilaç masraflarının düşmesinde de etkili olan sıvı solucan gübresi ürünlerinin aynı zamanda ürün kalite ve miktarı bakımından verimli sonuçlar sunması da önem teşkil etmektedir.

 

Sıvı Solucan Gübresi 20 Litre Fiyatları

Sıvı solucan gübresi 20 lt fiyatları bakımından sahip olduğu özelliklere göre farklılık gösterebilmektedir. Çeşitli teknolojiler kullanılarak elde edilen ve raf ömrü bakımından muadili olan gübreler ile kıyaslama yapıldığında oldukça uzun bir raf ömrüne sahiptir. Sıvı solucan gübresinin doğru tekniklerle üretilmiş olması durumunda, bitkiler için gerekli olan tüm besinleri içerdiğini söylemek de mümkün olabilmektedir. Bu sebeple sıvı solucan gübresi 20 lt ürünlerinin fiyatları da oldukça farklılık gösterebilmektedir.

Sıvı Solucan Gübresi Fiyatları

MiktarFiyatTürKargo
250 Mili Litre25 TLKoop's Sıvı Solucan GübresiÜcretsiz Kargo
1 Litre40 TLKoop's Sıvı Solucan GübresiÜcretsiz Kargo
5 Litre170 TLKoop's Sıvı Solucan GübresiÜcretsiz Kargo
20 Litre465 TLKoop's Sıvı Solucan GübresiÜcretsiz Kargo
60 Litre1.295 TLKoop's Sıvı Solucan GübresiÜcretsiz Kargo
1 Ton19.850 TLKoop's Sıvı Solucan GübresiÜcretsiz Kargo

Katı Solucan Gübresi Fiyatları

MiktarFiyatTürKargo
1 Kilo20 TL.Koop's Katı Solucan GübresiÜcretsiz Kargo
3 Kilo40 TL.Koop's Katı Solucan GübresiÜcretsiz Kargo
20 Kilo85 TL.Koop's Katı Solucan GübresiÜcretsiz Kargo
100 Kilo400 TL.Koop's Katı Solucan GübresiÜcretsiz Kargo
1 Ton3.900 TL.Koop's Katı Solucan GübresiÜcretsiz Kargo

Üretim tekniği bakımından fiyat olarak katı gübreye kıyasla daha pahalı bir seviyede olmasına rağmen bu gübrelerin bitkilerin fiziksel gelişiminde kompleks bileşenleri içeriğinde barındırması sebebiyle oldukça verimli sonuçlar ortaya koyduğu ve bitki yetiştiriciliğinde fazla masraflardan kaçınma sağladığı bilinmektedir. Özelliğine göre sıvı solucan gübresi 20 lt ürünlerinde birbirinden farklı fiyat seçeneklerini görmek mümkündür.

 

Sıvı Solucan Gübresi 20 lt Üretimi

Solucan gübresinin içinde kompozit karışım bulunmaktadır. Solucanlar içinde bulundukları sistemde tüketebilecekleri besin değerlerini ve atıkların tamamını isteseler de tüketemezler. Bu yüzden solucan dışkısı içinde ayrışmış maddeler de yer almaktadır. Özellikle son yıllarda Türkiye’de sıvı solucan gübresi 20 lt üretimi denildiğinde genellikle ucuz maliyetleri olması sebebiyle cermicompost üretimi üzerinde yoğunlaşıldığı dikkatlerden kaçmamaktadır. Sıvı solucan gübresinin üretiminde dikkat edilmesi gereken bazı hususlar bulunmaktadır. Çünkü üretim tekniği ile ürün eldesinin ne kadar zor olması durumunda ürünün fiyat bakımından da o kadar pahalı sonuçları ortaya koyduğu bilinmektedir.

Üretimde en çok tercih edilen sıvı solucan gübresi 20 lt ürünlerinde iyi kalite katı solucan gübresi kullanıldığı için teknolojinin de yardımı ile entegre tesislerde seri üretim yapılabilmektedir. Bu şartlar altında gübrenin içinde yer alan bakterileri canlı tutmak için çeşitli koruyucu maddelerin kullanımı da mümkün olabilmektedir.

 

Tarımda Kalitenin Adresi Sıvı Solucan Gübresi

Tarımda üretimi yapılan bitkiler açısından çok büyük öneme sahip olan toprak, yer kabuğunu en üst düzey tabakası olmakla birlikte aynı zamanda en bereketli kısmıdır. Toprağın verimliliği üzerinde etkili olan unsurlar sayesinde bitkiler çok daha verimli bir gelişim gösterebilmektedir. Sonuç açısından bakıldığında bol ürün oluşturması için toprağa bazı takviyeler yapılması kaçınılmaz olmaktadır. Çünkü toprak verimliliğinin bitkilere sağladığı faydalar açısından en önemli göstergesi, toprak içinde yer alan organik maddeleri tanımlayan humus miktarıdır.

Toprağın düzenli olarak işlenmesi ve sürekli ekim ile hasat yapılması yani toprak işleme makinelerinin sürekli bir şekilde kullanımı gibi sebeplerden dolayı toprağın içeriğinde bulunan bitki gelişimi için önem taşıyan humuslar fakirleşmektedir. Toprağın fakirliğini ortadan kaldırmak için geçmiş yıllarda olduğu gibi son dönemde de en çok tercih edilen organik madde takviyesi olarak sıvı solucan gübresi 20 lt ürünleri ön plana çıkmaktadır. Toprağın verimliliğini gösteren en önemli belirtiler, yoğunluk ve direnç kabiliyetidir. Ayrıca su geçirgenliği ve nem tutma gibi tarımsal özellikler de tarımda kalitenin adresi olabilmesi için toprağın verimlilik açısından sahip olması gereken nitelikleri belirlemektedir.

Öte yandan toprak içeriğinde bulunan humus yani organik maddelerin bitki besin maddelerinin de temel kaynağı olduğu asla göz ardı edilmemelidir. Bu yüzden besin maddelerinin büyük bir kısmı topraktaki humus içinde yer almaktadır. Humus bakımından fakirleşen toprağı yeniden kendine getirmek ve verimliliği artırmak için icra edilen yöntemlerin başında sıvı solucan gübresi 20 lt uygulamaları gelmektedir. Çünkü geleneksel yöntemlere başvurarak toprak verimliliğini geri kazandırmak mümkün olmamaktadır.

Humik Gübre Kullanımı Yapılan Bitkiler

Bitki yetiştiricileri açısından karşılaşılan yüksek fiyatlar sebebiyle daha çok mineral gübre kullanarak toprağın fakirleşen humus oranını ve dolayısıyla verimliliği geri kazanmak da pek mümkün olarak görülmemektedir. Böylesi durumlarda en iyi ihtimalle toprağın mevcut verimliliği korunabilir. Geleneksel gübrelerin çok miktarda organik bileşen içermemesi ve çağdaş tarım teknolojilerinin sık sık kullanılmasıyla birlikte organik gübre çeşitlerinin araştırılması sonucunda sıvı solucan gübresi 20 lt ürünleri keşfedilmiştir. Humik asit bakımından zengin olan sıvı solucan gübresi ürünlerinde toprağa humik asit uygulanmasından sonra toprağın normal şartlar altında sahip olduğu su tutma kapasitesi de ciddi oranda artış göstermektedir. Sıvı solucan gübresi  gübre güçlü formül ve yüksek kaliteye sahiptir.

Modern tarım üretiminde yabani otlar, zararlılar ve çeşitli bitki hastalıklarına karşı pestisitlerin kullanılmaması mümkün değildir. Toprağa humik gübre uygulanması ile mikro organizmaların uyandırılması sağlanmaktadır. Bu sayede bitlinin toprakta bulunan kimyasalların ve ilaçların zararlarına karşı çok daha dirençli bir hale gelmesi de mümkün olabilmektedir. Bu açıdan bakıldığında toprakta humik madde yoğunluğunu artıran en önemli bileşenlerin başında da muhakkak etkisi bilimsel olarak laboratuvar ortamında da defalarca test edilip onaylanmış sıvı solucan gübresi ürünleri gelmektedir.

 


Fındık Gübreleme Programında Solucan Gübresi Kullanımı Gübre Fiyatları

Fındık gübreleme yaparken doğru gübre kullanılması, bitkiden maksimum verimi almanıza ve kaliteli ürünler elde etmenize yardımcı olmaktadır. Fındık gübresi, iyi tarım uygulamaları kapsamında fındık bitkisi için geliştirilmiştir.

Fındık gübreleme programı içerisinde Bakanlık Onaylı tesislerde üretilen tescilli Koop’s Solucan Gübresi Kullanılmalıdır. Kullanım Şekli ve dozu ve faydaları hakkında satış sayfamızdan bilgi alabilirsiniz.

Bitkinin ihtiyaçları göz önünde bulundurularak geliştirilen fındık gübresi, verimliliğin ve kalitenin artmasına yardımcı olmaktadır. Fındık gübresinin sağladığı faydalar ise şu şekilde sıralanabilmektedir:

 • Kuvveli kök oluşumu sağlamaktadır.
 • Bitkinin içi dolu sağlam meyve oranının artmasına yardımcı olmaktadır.
 • Bol sürgün oluşumunun gerçekleşmesine yardımcı olmaktadır.
 • Gübreleme maliyetlerini azaltmaktadır.
 • Aynı emek ile daha kaliteli ürün almanıza yardımcı olmaktadır.
 • Bitkinin doğru şekilde beslenmesi sağlanmaktadır. Bu sayede hastalıklara karşı bağışıklığı güçlü ürünler ortaya çıkarılmaktadır.

Fındık Gübreleme Nasıl Yapılır?

Fındık gübreleme yaparken gübreden en iyi verimi alabilmek için gübrenin toprak ile uyumunu kontrol etmek gerekmektedir. Toprak ile uygulama şeklinin ve miktarının tam uyum sağlaması, maksimum verimi almanızı sağlamaktadır. Bunun yanında iklim koşullarına dikkat etmek ve sulamayı göz ardı etmemek de ürün kalitenizin ve verimliliğinizin artması için oldukça önemlidir. Fındığın ihtiyaç duyduğu besin elementleri şu şekilde sıralanabilmektedir:

 • Azot
 • Potasyum
 • Kalsiyum
 • Fosfor
 • Demir
 • Magnezyum
 • Çinko
 • Mangan
 • Bor

Fındık gübreleme programı içerisinde Bakanlık onaylı ve tescilli Organik Koop’s Solucan Gübresi Kullanıldığı taktirde yüksek verim alınır, daha kaliteli ürün elde edilir.

ÜRÜNLEREKİM ÖNCESİKÖKTEN / DAMLAMA / YAPRAKTANUYGULAMA
Hububat (Buğday, Arpa, Yulaf, Mısır, Çeltik, Çavdar)1 Ton Tohum / 200 L Su / 5 LKökten / Damlama 3 Dekar / 1.5 L

Yapraktan 3 Dekar / 400 L Su / 1.5 L
1) Tohum Islatıldıktan 5 saat sonra ekilir(Tercihe bağlı).

2) Kardeşlenme veya filizlenme döneminde

3) Gebeleşme döneminde
Biber, Domates, Hıyar, Patlıcan, Bamya, Kabak100 L Su / 3 L1 Dekar / 200 L Su / 1 L1) Fide Viyollerini daldırma şeklinde

2) Vejatif gelişim döneminde fide dikiminden 10 gün sonra

3) Çiçeklenmeden Önce Kökten veya yapraktan
Şeker Pancarı, Tütün, Pamuk, Ayçiçeği, Fıstık1 Ton Tohum / 200 L Su / 5 L veya

3 Dekar / 400 L Su / 2 L
Kökten / Damlama 1 Dekar / 200L Su / 1 L

Yapraktan 3 Dekar / 400 L Su / 2 L
1) Tohum Islatıldıktan 5 saat sonra ekilir(Tercihe bağlı).

2) 3 veya 4 yaprak çıktığında kökten uygulama

3) İlk uygulamadan 20 gün sonra yapraktan püskürtme
Turp, Sarımsak, Soğan, Patates, Havuç, Kereviz1 Dekar / 200 L Su / 1 LKökten / Damlama 1 Dekar / 200 L Su /1 L

Yapraktan 10 Da / 400 L Su / 2.5 L
1) Dikimden 10 gün sonra kökten

2) Sulama suyuna kökten 2 sefer

3) Yapraktan her 20 günde bir(Tercihe bağlı)
Yapraklı Bitkiler1 Dekar / 200 L Su / 1 L
Kökten / Damlama 1 Dekar / 200 L Su / 1 L

Yapraktan 5 Dekar / 400 L Su / 1.5 L
1) Dikimden 10 gün sonra kökten

2) Yeşil aksam geliştiğinde(ilk uygulamadan 20 gün sonra)

3) Yapraktan püskürtme ile 20 günde bir
Kavun, Karpuz1 Ton Tohum / 100 L Su / 5 LKökten / Damlama 1 Dekar / 200 L Su / 1 L

Yapraktan 2 Da / 400 L Su / 1 L
1) Tohum Islatıldıktan 5 saat sonra ekilir.

2) Fide dikiminden 10 gün sonra kökten

3) Yapraktan püskürtme ile 20 günde bir
Çim1 Dekar / 200 L Su / 1 LKökten / Damlama 1 Dekar / 200 L Su / 1 L

Yapraktan 5 Dekar / 400 L Su / 2 L
1) Erken baharda sulama suyuna karıştırılarak kökten

2) İlk uygulamadan 20 gün sonra sulama suyuna karıştırılarak kökten

3) Çiçek, tomurcuk, meyve öncesi yapraktan
Kayısı, Kiraz, Şeftali, Elma, Narenciye, Nar1 Dekar / 200 L Su / 1 LKökten / Damlama 1 Dekar / 200 L Su / 1 L

Yapraktan 3 Dekar / 400 L Su / 2 L
1) Erken baharda sulama suyuna karıştırılarak kökten

2) İlk uygulamadan 20 gün sonra sulama suyuna karıştırılarak kökten

3) Çiçek, tomurcuk, meyve öncesi yapraktan
Dut, Böğürtlen1 Dekar / 200 L Su / 2 LKökten / Damlama 1 Dekar / 200L Su / 2 L

Yapraktan 3 Dekar / 400 L Su / 2 L
1) Erken baharda sulama suyuna karıştırılarak kökten

2) İlk uygulamadan 20 gün sonra sulama suyuna karıştırılarak kökten

3) Çiçek, tomurcuk, meyve öncesi yapraktan
Badem, Ceviz, Fındık1 Dekar / 200 L Su / 1 LKökten / Damlama 1 Dekar / 200L Su / 1L

Yapraktan 3 Dekar / 400 L Su / 2 L
1) Erken baharda sulama suyuna karıştırılarak kökten

2) İlk uygulamadan 20 gün sonra sulama suyuna karıştırılarak kökten

3) Çiçek, tomurcuk, meyve öncesi yapraktan
Üzüm, Muz, Kivi1 Dekar / 200 L Su / 1,5 LKökten / Damlama 1 Dekar / 200 L Su / 1,5L

Yapraktan 5 Dekar / 400 L Su / 1.5 L
1) Erken baharda sulama suyuna karıştırılarak kökten

2) İlk uygulamadan 20 gün sonra sulama suyuna karıştırılarak kökten

3) Çiçek, tomurcuk, meyve öncesi yapraktan
Zeytin1 Dekar / 200 L Su / 1 LKökten / Damlama 1 Dekar / 200 L Su / 1 L

Yapraktan 5 Dekar / 400 L Su / 2 L
1) Erken baharda sulama suyuna karıştırılarak kökten

2) İlk uygulamadan 20 gün sonra sulama suyuna karıştırılarak kökten

3) Çiçek, tomurcuk, meyve öncesi yapraktan

Fındık Gübreleme Programı Nedir?

Fındık Gübreleme Programı içerisinde organik Koop’s Solucan Gübresi Kullanımı ile çok daha kaliteli ürün alınır, verim artışı sağlanır, gübre maliyeti düşer. Kaliteli ve verimli bir fındık tarımı için fındık bitkisinin ihtiyaç duyduğu besin elementlerini sağlamak gerekmektedir. Bu nedenle fındık gübreleme programına dikkat edilmelidir. Fındık gübreleme yaparken verimli ve kaliteli fındık elde etmek için mart ayında azotlu gübreler toprağa verilmelidir. Bu dönemde azotlu gübrelerin yarısının verilmesi gerekmektedir. Geri kalan gübre ise mayıs ayı sonu – haziran başı arasındaki dönemde uygulanacaktır. Fındık gübresi tarafınıza iletilirken tavsiye edilen miktar da belirtilmektedir. Ancak yine de toprak analizi yaptırmanız ve eksiklikleri tespit edip bu doğrultuda gübreleme yapmanız önemlidir.

Fosfor gübresi, fındık gübreleme programı kapsamında 3 yılda bir defa uygulanması gereken bir gübredir. Her 3 yılda bir kasım ile şubat ayları arasında uygulamanız mantıklı olacaktır.

Potasyumlu gübre 2 – 3 yılda bir kere programınıza dahil etmeniz gereken bir gübredir. Toprak yapısının ihtiyaç duyduğunun anlaşılması halinde kasım ve şubat ayları arasında uygulanması gerekmektedir.

Kireçli gübreleme ise fındık gübreleme programınıza 5 senede bir almanız gereken bir gübredir. Kasım ve aralık ayları arasında uygulamanız gerekmektedir.

Fındık gübreleme işlemi yapraktan ve topraktan gübreleme olmak üzere iki farklı yöntem ile gerçekleştirilmektedir.

Fındık gübreleme programı içerisinde Bakanlık onaylı ve tescilli Organik Koop’s Solucan Gübresi Kullanıldığında gübre maliyetiniz oldukça düşer.

Topraktan Fındık Gübreleme Yöntemi

Fındık gübreleme yaparken temel gübreleme yöntemi topraktan gübrelemektir. Fındık gübreleme zamanlarına dair temel bilgilerin ardından topraktan gübreleme uygulaması hakkında dönem dönem bilinmesi gerekenler ise şu şekilde sıralanabilmektedir:

 • Kasım – Şubat : Bu dönemde fosforlu ve potasyumlu gübreler verilmektedir. Bitkinin taç izdüşümü altına 10 ila 15 cm derinliğinde açılan çukurlara yapılmalıdır. Çukur sayısının 16 – 32 aralığında olması önemlidir. Gübreler çukurlara dağıtıldıktan sonra üzeri örtülmelidir.
 • Kasım – Mart : Bu dönemde fındık gübreleme hayvan gübresi olarak yapılmalıdır. Taç izdüşümünde 30 ila 40 cm genişliğinde dairesel bir banda serilmelidir. Toprağa karıştırılarak uygulanmalıdır.
 • Mart Ayı : Azotlu gübrenin ilk yarısının uygulanması gereken dönemdir. Taç izdüşümünde 30 ila 40 cm genişliğinde dairesel bir banda serilmelidir. Toprağa karıştırılarak uygulanmalıdır.
 • Mayıs Ayı Sonu – Haziran Başı : Azotlu gübrenin ikinci yarısının uygulanması gereken dönemdir. Azotlu gübrenin ilk yarısının uygulanmasıyla aynı şekilde uygulanması gerekmektedir.

Topraktan gübrelemeye dair dikkat edilmesi gerekenler şu şekilde sıralanabilmektedir:

 • Kireç ile fosforlu gübrelerin aynı anda kullanılmamasına özen göstermeniz gerekmektedir.
 • Ahır gübresi kullanımında gübrenin yanmış olmasına dikkat etmeniz gerekmektedir.
 • Gübrelemenizi yaptıktan sonra çabalama işlemini mutlaka gerçekleştirmeniz gerekmektedir. Bu sayede gübrenin toprağa karışması sağlanmaktadır.

Fındık gübreleme programı içerisinde Bakanlık onaylı ve tescilli Organik Koop’s Solucan Gübresi Kullanarak toprağınız Ph dengesi düzenlenir.

Fındık Gübresi Fiyatları

Fındık Gübresi Fiyatları için katı ve sıvı olmak kaydıyla aşağıda yer verdik. Fındık gübreleme aşamasında çiftçiler için önemli hususlardan birisi gübre fiyatlarıdır. Gübre fiyatları kullanılan gübrenin kimyasal mı organik mi olduğuna ve türüne göre değişiklik göstermektedir. Gübre üreticileri tarafından fiyat belirlenirken göz önünde bulundurulan temel hususlar şu şekilde sıralanabilmektedir:

 • Sezon
 • Döviz kurları
 • Petrol fiyatlarındaki değişiklikler
 • Gübrenin içeriği
 • Gübrenin kalitesi
 • Gübrenin toptan veya perakende alınması
 • Nakliye mesafesi
 • Gübre markası
 • Gübrenin miktarı

Sıvı Fındık Gübresi Fiyatları

MiktarFiyatTürKargo
250 Mili Litre25 TLKoop's Sıvı Solucan GübresiÜcretsiz Kargo
1 Litre40 TLKoop's Sıvı Solucan GübresiÜcretsiz Kargo
5 Litre170 TLKoop's Sıvı Solucan GübresiÜcretsiz Kargo
20 Litre465 TLKoop's Sıvı Solucan GübresiÜcretsiz Kargo
60 Litre1.295 TLKoop's Sıvı Solucan GübresiÜcretsiz Kargo
1 Ton19.850 TLKoop's Sıvı Solucan GübresiÜcretsiz Kargo

Katı Fındık Gübresi Fiyatları

MiktarFiyatTürKargo
1 Kilo20 TL.Koop's Katı Solucan GübresiÜcretsiz Kargo
3 Kilo40 TL.Koop's Katı Solucan GübresiÜcretsiz Kargo
20 Kilo85 TL.Koop's Katı Solucan GübresiÜcretsiz Kargo
100 Kilo400 TL.Koop's Katı Solucan GübresiÜcretsiz Kargo
1 Ton3.900 TL.Koop's Katı Solucan GübresiÜcretsiz Kargo

Fındık gübreleme programı içerisinde Bakanlık onaylı ve tescilli Organik Koop’s Solucan Gübresi Kullanıldığı zaman bitkilerin kök gelişimine faydası bulunur.

[maxbutton id=”1″]

Yapraktan Fındık Gübreleme Yöntemi

Fındıkta yaprak gübreleme yaparken kullanılan metotlardan bir diğeri yaprak gübrelemesidir. Yaprak gübrelemesi, bitkinin besin maddelerinin yapraklara püskürtülerek verilmesi olarak açıklanabilmektedir. Bitkide meydana gelen besin maddesi noksanlıklarının giderilmesi için gerçekleştirilmektedir. Bitkide potasyum, çinko ve azot gibi maddelerin noksanlığı görülüğünde yeterli besini topraktan alamayan bitkiye bu ihtiyaçlar yapraklardan verilmektedir. Bitkiye az miktarda verilmesi gereken elementlerin yapraktan verilmesi de yapraktan gübreleme yönteminin tercih edildiği bir diğer durumdur. Fındık gübreleme yaparken dikkat edilmesi gerekenler şu şekilde sıralanabilmektedir:

 • Püskürtülecek çözeltinin içerisinde yapıştırıcı madde koyulması gerekmektedir. Bu sayede solüsyon yaprağa püskürtüldükten sonra yaprak yüzeyinde kalabilmektedir.
 • Hazırladığınız çözeltinin düşük yoğunlukta olmasına dikkat etmeniz gerekmektedir.
 • Yapraktan gübrelemeyi yaparken havanın serin olduğu günleri tercih etmeniz mantıklı olacaktır. Bulutlu günlerde bitkinin yanma riski minimuma inmektedir.
 • Püskürtme damlacıklarının küçük olması, bitkinin yanma riskinin minimuma indirilmesi için dikkat edilmesi gereken bir diğer husustur.

Fındık gübreleme programı dahilinde Bakanlık onaylı ve tescilli Organik Koop’s Solucan Gübresi kullanılması birçok çiftçi tarafından da tavsiye edilir.

Fındıkta Solucan Gübresi Kullanımı

Fındıkta solucan gübresi kullanımı için dozu ve uygulama şeklini tablo olarak sizlere sunuyoruz. Solucan gübresi, bitkilerde verimi ve kaliteyi arttıran organik gübre çeşitlerinden birisidir. Fındık gübreleme programı kapsamında solucan gübresi kullanımından önce bitkiye sağlayacağı faydalardan bahsetmek gerekmektedir. Solucan gübresinin bitkilere sağladığı faydalar şu şekilde sıralanabilmektedir:

 • Toprağın yapısını iyileştirmekte ve verimini arttırmaktadır.
 • Besin değeri yüksektir.
 • Toprağın su tutma kapasitesini arttırarak toprakta uzun süre kalabilmektedir. Bu sayede gübre ihtiyacını azaltmaktadır.
 • Topraktaki vitamin ve mineralleri bitkinin kullanabilmesine yardımcı olmaktadır.
 • Bitkiyi hastalıklara karşı korumaktadır.
 • Bitkinin bağışıklık sistemini güçlendiren bir gübredir. Bu sayede bitkinden alınacak verimi arttırmaktadır.

Solucan gübresi katı veya sıvı olabilmektedir. Fındık gübreleme kapsamında tercih edeceğiniz gübre çeşidine göre uygulamada da farklılıklar oluşacaktır. Sıvı solucan gübresi kullanımında uygulama şu şekilde yapılmalıdır:

 • Uygulamanın bahar döneminde damla sulamadan dekara 1 lt şeklinde yapılması gerekmektedir.
 • İlk uygulamanın ardından 21 gün arayla dallara ve gövdeye üstten uygulanması gerekmektedir.

Katı solucan gübresi uygulamasının ise iki farklı metodu bulunmaktadır. İlk uygulama ocak dal uçlarının altında yer alan 40 – 50 cm genişlikteki kısmın 15 cm derinliğine uygulama şeklinde yapılmaktadır. Üzerine ise toprak örtülmektedir. Fındık gübreleme için katı solucan gübresi tercih edilmesi durumunda ikinci seçenek ise 50 cm bandında eşit aralıklarla çukurlara uygulamaktır. Yine üzerine toprak örtmeye dikkat etmeniz gerekmektedir.

Fındık gübreleme programı içerisinde Bakanlık onaylı ve tescilli Organik Koop’s Solucan Gübresi Kullanıldığı taktirde yüksek verim alınır, daha çok kar elde edersiniz.

Fındıkta Çinko Eksikliğinin Belirtileri

Çinko elementi, bitkilerde gelişimi etkileyen en önemli besin elementlerinden birisidir. Bu nedenle üründen yüksek verim alınabilmesi için çinko elementinin yeterli düzeyde olması gerekmektedir. Fındık üretiminde boş meyve ve düşük kalitede ürün alınmaması için fındık gübreleme aşamasında çinko eksikliğini tartılması gerekmektedir. Çinko eksikliği oluşumunun fındıktaki belirtileri hakkında fikir sahibi olmanız, soruna erken müdahale edebilmeniz ve verim almanız için önemlidir. Fındıkta çinko eksikliği oluşumunun belirtileri şu şekilde sıralanabilmektedir:

 • Fındık bitkisinde çinko eksikliği durumunda yapraklar daralmakta ve küçülmektedir. Rozet oluşmaktadır.
 • Çinko eksikliği nedeniyle fındık ağacı yapraklarında dalgalı bir görünüm ortaya çıkabilmektedir.
 • Ağaç yapraklarının damar kenarları yeşil kalmaktadır. Ancak damar aralarında sarı mozaik lekelenmeler ortaya çıkabilmektedir.
 • Çinko eksikliği başlangıçta yapraklarda kendini gösterse de, eksikliğin şiddetlenmesi halinde sürgün gelişiminde durma söz konusu olabilmektedir.
 • Çinko eksikliğinin şiddetlenmesi, meyve tomurcuğu sayısında ciddi oranda azalmaya neden olabilmektedir.
Fındıkta Potasyum Eksikliğinin Belirtileri

Fındık gübreleme programınız kapsamında dikkat etmeniz gereken noktalardan birisi, fındık bitkisindeki potasyum eksikliğidir. Potasyum eksikliğini fark etmeniz ve bitkinize gereken potasyum desteğini vermeniz fındıktan verim almanız için önemlidir. Fındık gübreleme programınıza gereken potasyum desteğini dahil etmeniz için potasyum eksikliğinin belirtileri şu şekilde sıralanabilmektedir:

 • Fındıkta potasyum eksikliği oluşması halinde yapraklarda kıvrılma meydana gelmekte ve yaprak üzerinde kırmızımsı kahve lekeler oluşmaktadır.
 • Sürgün uçlarında ölmeler görülebilmektedir.
 • Fındık bitkisinin meyveleri potasyum eksikliği nedeniyle küçük olmaktadır.
 • Fındık bitkisinin aşırı sıcaklara ve aşırı soğuklara karşı dayanıklılığı zayıflamaktadır.
 • Bitkilerin hastalık etkenlerine ve tuzlu toprak koşullarına karşı duyarlılığı artmaktadır.
 • Bitkilerde gevşek dokululuk oluşmaktadır.
 • Bitkinin dokularında ve organellerinde anormallikler görülmektedir.
 • Fındıkta potasyum eksikliği nedeniyle gövdede zayıflama meydana gelmektedir.

Potasyum elementi, bitkilerde kaliteyi ve verimliliği etkileyen en önemli besin elementlerinden birisidir. Bu nedenle fındık bitkisinde potasyum eksikliği görülmesi durumunda bitkinin kalitesinde düşüş görülmesi muhtemeldir. Potasyum eksikliği durumunda gerekli desteğin sağlanması önemlidir.

Fındıkta Azot Eksikliğinin Belirtileri

Fındık gübreleme yaparken dikkat edilmesi gereken bir diğer husus azot eksikliği belirtileridir. Fındık fidanlarında azot eksikliği süreklilik içerisinde meydana gelirse fidanlar büyüyememektedir. Bu nedenle belirtilerin farkına vardıktan sonra azot eksikliğine müdahale etmek verimli ve kaliteli bir fındık üreticiliği için en önemli hususlardan birisidir. Fındıkta azot eksikliği kendini şu şekilde göstermektedir:

 • Azot eksikliği olması durumunda fındık yaprakları açık yeşil ve sarı renkli görülmektedir. Bu durum dönemde ilk farkında varılacak belirtilerden birisidir.
 • Azot eksikliği olması durumunda sürgünler kısa ve ince olmaktadır. Fındık ağacının farklı yerlerindeki sürgünlerde zayıflama ve ölme görülmesi muhtemeldir.
 • Meyvelerde erken olgunlaşma görülebilmektedir. Çünkü azot eksikliği bitkinin gelişimini olumsuz yönde etkilemekte ve gelişme periyodunu kısaltmaktadır. Bu durumun bir sonucu olarak ise bitkilerde erken olgunlaşma görülmektedir. Küçük,açık renkli ve kabuğu kalın fındık meyveleri oluşabilmektedir.

Azot, sitokinin hormonunun sentezini ve taşınmasını desteklemektedir. Bu hormon fındık bitkisinin uzun süre genç kalmasına ve kaliteli bir şekilde büyümesine yardımcı olmaktadır. Azot eksikliği bu nedenle oldukça önemlidir. Aksi bir durumda bitkilerde erken yaşlanma problemi ortaya çıkacaktır.

Azotlu Gübre Kullanımına Dair Bilinmesi Gerekenler

Fındıkta gübreleme programı kapsamındaki en önemli noktalardan birisi, azotlu gübreleme aşamasıdır. Azotlu gübre uygulaması, uygulamada en çok yanlış yapılan durumlardan birisidir. Bu nedenle azotlu gübreye dair bilinmesi gereken noktaların da üzerinden geçilmesinde fayda bulunmaktadır. Bu noktalar şu şekilde sıralanabilmektedir:

Fındık gübreleme aşamasında gübre miktarının ve çeşidinin belirlenebilmesi için toprağın analiz edilmesi gerekmektedir. Bu sayede toprağın durumu ve eksikleri görülebilmektedir.

Azotlu gübrenin yılda iki defa kullanılması gerekmektedir. Fazla kullanımın ürünün kalitesini arttıracağını düşünmek yanlış bir düşünce tarzıdır. Gübrenin eksik veya fazla kullanılması toprağın yapısını bozmaktadır.
Doğru uygulama yapmak önemlidir. Gereğinden fazla gübre serpmek ürünün kalitesini arttırmamaktadır.


Buğday Gübreleme Programında Solucan Gübresi Kullanımı

Buğday gübreleme nedir? Nasıl yapılır? Birlikte inceleyelim. Buğday’ın gübresi, işlevi hakkında detaylar aktarılırken, solucan gübresinin, azot, fosfat, magnezyum gübrelerinin buğday yetiştirmede kullanıma uygun oldukları, buğdayın büyümesi, yeterli besini alması ve bitki hastalıklarına karşı direnç kazanması işlevlerini sağladıkları bilgilerine değinilir.

Buğday gübreleme programı içerisinde Bakanlık Onaylı tesislerde üretilen tescilli Koop’s Solucan Gübresi Kullanılmalıdır. Kullanım Şekli ve dozu ve faydaları hakkında satış sayfamızdan bilgi alabilirsiniz.

Buğday gübresi, ekim alanı üzerinden yapılan toprak analizleri ardından, toprakta yetersiz olduğu bilgisine ulaşılan element ve mineralleri toprak yapısına kazandırmak için kullanılır. Noksanlıkları giderilen mineral içerikleri ile buğday gübreleme işlemi gerçekleştirmek, bitkileri ideal ölçüde besleme, hasat döneminde kaliteli ürünler alınma avantajları elde edilmesinde etkilidir. Buğday gübreleme programı içerisinde organik Koop’s solucan gübresi kullanarak daha fazla verim alınır.

Buğday Gübreleme Nasıl Yapılır?

Buğday gübreleme, buğdayların yetişmesi için gerekli olan bitki besinlerini, çinko, azot ve fosforu içeren gübre çeşitleri arasından tercih yapılarak, toprak yapısına göre uygulanan gübre tipidir. Toprak analizlerine göre kullanılan farklı tip buğday gübresi seçenekleri hakkında detaylar şu şekilde sıralanır:

 • Buğday İçin Solucan Gübresi: Buğday tohumlarının tutma etkisini yükselten, ıslama yöntemi ile toprağa verilmeye uygun, başak oluşumunu hızlandıran ve bitkinin direncini yükselten gübre tipidir. Solucan gübresi ile buğday gübreleme yöntemi, buğdayın ihtiyaç duyduğu, azot, krom, çinko, fosfor ihtiyaçlarını aynı anda giderir.
 • Buğday İçin Fosfor Gübresi: Buğday hücrelerine enerji taşınmasını ve depolanmasını sağlayan, buğdayın güçlü saplara sahip olmasına olanak tanıyan gübre tipidir. Yeterli fosforu temin edemeyen buğdayların büyümelerinde gerileme meydana geldiği için toprak analizlerine bağlı olarak fosforlu gübreleme kullanılır.
 • Buğday İçin Azot Gübresi: Düzenli sulanan ve yağış alan buğday yetiştirme alanlarına periyotlar halinde bölünerek verilen, buğdayın azot ihtiyacını karşılayan gübre çeşididir. Toprağın azot dengesini sağlamak için azotlu gübre kullanarak buğday gübreleme tekniği tercih edilir.
 • Buğday İçin Potasyum Gübresi: Türkiye’de yer alan toprakların potasyum açısından zengin olmasına bağlı olarak belirli oranlarda ve seyrek şekilde toprağa verilen ve azot gübreleri ile birlikte uygulanan gübre tipidir.

Bu buğday gübresi çeşitleri ile ekim işlemi ardından ve buğdayların gelişme dönemlerinde yeterli besini almaları sağlanır. Eren ilkbahar ve kardeşlenme dönemlerinde, sapa kalkma ve başak oluşturma zamanlarında uygulanan gübre sayesinde, verimli ürün alımı avantajı elde edilir. Buğday gübreleme programı dahilinde organik Koop’s solucan gübresi kullanarak daha kaliteli ürünler elde edilir.

Buğday Gübreleme Programı

Buğday gübreleme programı hakkında detaylar şu şekilde sıralanır:

 • Buğday gübreleme programının ilk aşamasında buğday yetiştirilecek olan alanın toprak analizleri yapılır.
 • Bu toprak analizlerine bağlı olarak gübre çeşitleri ve gübreleme tekniklerinden hangilerinin tercih edileceği program kapsamında belirlenir. Serpme, damla sulama ile uygulama, gömme, bant şeklinde uygulama gibi birden fazla gübreleme yönteminden toprağa uygun olan seçilir.
 • Buğday gübreleme programı kapsamında ilk olarak azot ile gübreleme yapılır. Azotlu gübrelerin % 50’si, fosforlu gübrelerin ise tamamı ekim işlemleri sırasında toprağa verilir.
 • İkinci yöntemde ise gübreleme programı kapsamında ekim için ayrı gübre çeşitlerinin kullanımı yerine azot ve fosfor açısından ideal içeriğe sahip olan solucan gübresi kullanımı yapılır.
 • Gübreleme programına göre azotlu gübrelerin ikinci yarısı ise buğdayın kardeşlenme döneminde, erken ilkbaharda, üstten serpme yöntemi ile verilir.
 • Yapılan toprak tahlillerine bağlı olarak, dekara 12 kg azot ve 6 kg fosfor içeriği kazandırılması önerilir.
 • Ekim alanının bir dekarı için, torak analizi ile ölçülen ph değerlerine bağlı olarak, 13 kg civarında solucan gübresi veya 20 kg civarında azotlu gübre kullanımı önerilir.

Tüm bu detaylar kapsamında buğday gübreleme programına uyularak, kaliteli ve organik ürün elde etme avantajından yararlanılır. Toprağa eklenen gübreler, buğdayın hızlı büyümesine, solgun bir sarı renk almamasına, bitki hastalıklarına veya donmaya karşı dayanıklı yapıya sahip olmasına olanak sağlarlar. Buğday gübreleme programında organik Koop’s solucan gübresi kullanıldığı taktirde erken hasat yapılır.

Buğday Gübresi Fiyatları

Buğday gübresi fiyatları, sahip oldukları element ve mineral içeriğinin fazlalığına, bir defada alım için tercih edilen kilo miktarına bağlı olarak değişirler. Diğer yandan farklı tipte olan ve buğdaylar için farklı yararlar sağlayan gübre çeşitlerinin kendilerine özgü fiyat değerleri bulunmaktadır. Gübrelerin organik veya kimyasal olma özellikleri fiyat tutarlarının belirlenmesinde etkili iken verimli ürünler için organik gübrelerin kullanılması önerilir. Buğday gübreleme programı içerisinde organik Koop’s solucan gübresi kullanarak gübre maliyetiniz fazlasıyla düşüş gösterir.

Sıvı Buğday Gübresi Fiyatları

MiktarFiyatTürKargo
250 Mili Litre25 TLKoop's Sıvı Solucan GübresiÜcretsiz Kargo
1 Litre40 TLKoop's Sıvı Solucan GübresiÜcretsiz Kargo
5 Litre170 TLKoop's Sıvı Solucan GübresiÜcretsiz Kargo
20 Litre465 TLKoop's Sıvı Solucan GübresiÜcretsiz Kargo
60 Litre1.295 TLKoop's Sıvı Solucan GübresiÜcretsiz Kargo
1 Ton19.850 TLKoop's Sıvı Solucan GübresiÜcretsiz Kargo

Katı Buğday Gübresi Fiyatları

MiktarFiyatTürKargo
1 Kilo20 TL.Koop's Katı Solucan GübresiÜcretsiz Kargo
3 Kilo40 TL.Koop's Katı Solucan GübresiÜcretsiz Kargo
20 Kilo85 TL.Koop's Katı Solucan GübresiÜcretsiz Kargo
100 Kilo400 TL.Koop's Katı Solucan GübresiÜcretsiz Kargo
1 Ton3.900 TL.Koop's Katı Solucan GübresiÜcretsiz Kargo

Buğdayda Solucan Gübresi Kullanımı

Buğday’ı yetiştirmek için solucan gübresinin kullanılması hakkında detaylar şu şekilde sıralanır:

 • Buğdayda solucan gübresi kullanımı, ekim işleminden 1 ay önce gerçekleştirilir. Bu yöntem kapsamında daha başlangıç aşamasında buğdayın sağlıklı şekilde yetişmesi için gerekli koşullar, hazırlanmış toprak ile tohumdaki tutunma etkisini yükseltilerek sağlanır.
 • Buğdayda solucan gübresini kullanmak için ekim işleminden 1 ay önce, metre kare başına 150 / 250 gram arasında düşecek şekilde solucan gübresi, toprak ile karıştırılır.
 • Eğer toprağa kireç veya kükürt uygulamaları yapılmış ise bu uygulamalar ardından 1 ay bekleme süresi geçmesi halinde metrekare başına 150 gram solucan gübresi karıştırılmalıdır.
 • Solucan gübresinin tüm ekim alanına uygulanması işlemi ardından ideal koşullarda sulama gerçekleştirilerek, toprağın nemlenmesi ve mineraller ile kaynaşması sağlanır.
 • Ekim işlemi öncesinde sulama yapılmış ise nemli alanlara uygulanan solucan gübresi metre kare başına 170 gr kadar tercih edilmelidir.

ÜRÜNLEREKİM ÖNCESİKÖKTEN / DAMLAMA / YAPRAKTANUYGULAMA
Hububat (Buğday, Arpa, Yulaf, Mısır, Çeltik, Çavdar)1 Ton Tohum / 200 L Su / 5 LKökten / Damlama 3 Dekar / 1.5 L

Yapraktan 3 Dekar / 400 L Su / 1.5 L
1) Tohum Islatıldıktan 5 saat sonra ekilir(Tercihe bağlı).

2) Kardeşlenme veya filizlenme döneminde

3) Gebeleşme döneminde
Biber, Domates, Hıyar, Patlıcan, Bamya, Kabak100 L Su / 3 L1 Dekar / 200 L Su / 1 L1) Fide Viyollerini daldırma şeklinde

2) Vejatif gelişim döneminde fide dikiminden 10 gün sonra

3) Çiçeklenmeden Önce Kökten veya yapraktan
Şeker Pancarı, Tütün, Pamuk, Ayçiçeği, Fıstık1 Ton Tohum / 200 L Su / 5 L veya

3 Dekar / 400 L Su / 2 L
Kökten / Damlama 1 Dekar / 200L Su / 1 L

Yapraktan 3 Dekar / 400 L Su / 2 L
1) Tohum Islatıldıktan 5 saat sonra ekilir(Tercihe bağlı).

2) 3 veya 4 yaprak çıktığında kökten uygulama

3) İlk uygulamadan 20 gün sonra yapraktan püskürtme
Turp, Sarımsak, Soğan, Patates, Havuç, Kereviz1 Dekar / 200 L Su / 1 LKökten / Damlama 1 Dekar / 200 L Su /1 L

Yapraktan 10 Da / 400 L Su / 2.5 L
1) Dikimden 10 gün sonra kökten

2) Sulama suyuna kökten 2 sefer

3) Yapraktan her 20 günde bir(Tercihe bağlı)
Yapraklı Bitkiler1 Dekar / 200 L Su / 1 L
Kökten / Damlama 1 Dekar / 200 L Su / 1 L

Yapraktan 5 Dekar / 400 L Su / 1.5 L
1) Dikimden 10 gün sonra kökten

2) Yeşil aksam geliştiğinde(ilk uygulamadan 20 gün sonra)

3) Yapraktan püskürtme ile 20 günde bir
Kavun, Karpuz1 Ton Tohum / 100 L Su / 5 LKökten / Damlama 1 Dekar / 200 L Su / 1 L

Yapraktan 2 Da / 400 L Su / 1 L
1) Tohum Islatıldıktan 5 saat sonra ekilir.

2) Fide dikiminden 10 gün sonra kökten

3) Yapraktan püskürtme ile 20 günde bir
Çim1 Dekar / 200 L Su / 1 LKökten / Damlama 1 Dekar / 200 L Su / 1 L

Yapraktan 5 Dekar / 400 L Su / 2 L
1) Erken baharda sulama suyuna karıştırılarak kökten

2) İlk uygulamadan 20 gün sonra sulama suyuna karıştırılarak kökten

3) Çiçek, tomurcuk, meyve öncesi yapraktan
Kayısı, Kiraz, Şeftali, Elma, Narenciye, Nar1 Dekar / 200 L Su / 1 LKökten / Damlama 1 Dekar / 200 L Su / 1 L

Yapraktan 3 Dekar / 400 L Su / 2 L
1) Erken baharda sulama suyuna karıştırılarak kökten

2) İlk uygulamadan 20 gün sonra sulama suyuna karıştırılarak kökten

3) Çiçek, tomurcuk, meyve öncesi yapraktan
Dut, Böğürtlen1 Dekar / 200 L Su / 2 LKökten / Damlama 1 Dekar / 200L Su / 2 L

Yapraktan 3 Dekar / 400 L Su / 2 L
1) Erken baharda sulama suyuna karıştırılarak kökten

2) İlk uygulamadan 20 gün sonra sulama suyuna karıştırılarak kökten

3) Çiçek, tomurcuk, meyve öncesi yapraktan
Badem, Ceviz, Fındık1 Dekar / 200 L Su / 1 LKökten / Damlama 1 Dekar / 200L Su / 1L

Yapraktan 3 Dekar / 400 L Su / 2 L
1) Erken baharda sulama suyuna karıştırılarak kökten

2) İlk uygulamadan 20 gün sonra sulama suyuna karıştırılarak kökten

3) Çiçek, tomurcuk, meyve öncesi yapraktan
Üzüm, Muz, Kivi1 Dekar / 200 L Su / 1,5 LKökten / Damlama 1 Dekar / 200 L Su / 1,5L

Yapraktan 5 Dekar / 400 L Su / 1.5 L
1) Erken baharda sulama suyuna karıştırılarak kökten

2) İlk uygulamadan 20 gün sonra sulama suyuna karıştırılarak kökten

3) Çiçek, tomurcuk, meyve öncesi yapraktan
Zeytin1 Dekar / 200 L Su / 1 LKökten / Damlama 1 Dekar / 200 L Su / 1 L

Yapraktan 5 Dekar / 400 L Su / 2 L
1) Erken baharda sulama suyuna karıştırılarak kökten

2) İlk uygulamadan 20 gün sonra sulama suyuna karıştırılarak kökten

3) Çiçek, tomurcuk, meyve öncesi yapraktan

Bu adımlar ile yapılan solucan gübresi ile buğday gübreleme yöntemi, organik içerikler ile toprağın zenginleştirilmesini sağlar. Zenginleşen toprak ile yüksek verimde ve kalitede ürün alımı avantajı sağlanır. Solucan gübresinin ekim öncesi kullanılması, iklimlere özgü parametlerin değiştiği koşullarda dahi kaliteli ürün alınabilmesi için tercih edilir. Buğday gübreleme programında organik Koop’s solucan gübresi ile toprağın su tutma kapasitesi arttırılarak su sıkıntısı yaşanan bölgelerde bile daha fazla verim sağlanır.

Buğdayda Solucan Gübresi Kullanmanın Faydaları

Buğday yetiştirmede solucan gübresini kullanmanın avantajları şu şekilde sıralanır:

 • Ekim işlemi öncesi toprağı yeterli faydalı mineraller ile zenginleştirme,
 • Buğday tohumlarının toprağa daha iyi şekilde tutunmasını sağlama,
 • Ürün alma verimini ve alınan kaliteli ürün adedini yükseltme,
 • Kardeşlenme dönemi verimini yükseltme,
 • Buğday saplarının güçlü ve bitki hastalıklarına dayanıklı yapıya sahip olmalarını sağlama,
 • Sağlıklı ve canlı renkte buğday ürünü elde etme,
 • Yeterli besine sahip toprak yapısını elde ederek, buğdayların yaprak yapılarında kırılma, dökülme gibi problemlerin önüne geçme,

Tüm bu faydalı sonuçları veren solucan gübresi, buğday gübreleme programlarına dahil edilerek ekim işlemi öncesi ve toprak analizlerine göre mineral içeriği bakımından noksan olan arazilerde ilkbahar, kardeşlenme döneminde kullanılır. Buğday gübreleme programı dahilinde organik Koop’s solucan gübresi çok etkilidir.

Buğday Gübreleme Hangi Problemleri Önler?

Buğday gübresinin yetiştiricilik sırasında engellediği problemler hakkında detaylar şöyledir:

 • Fosfor eksikliğinde oluşan buğday büyümesinde gerileme ve az kardeşlenme,
 • Yaşlı yapraklarda solma ve dökülme,
 • Potasyum ve azot yetersizliğinde oluşan güçsüzleşme, gövde kırılması, zayıf kök oluşumu,
 • Kükürt noksanlığında oluşan büyüme gerilemesi, kardeşlenme döneminde sarıdan yeşile kadar birçok farklı renkte yaprak oluşumu,
 • Kalsiyum eksiliğinde görülen, kök uçlarında yer alan hücrelerin büyüyememesi ve manganın yüksekliğinden kaynaklanan toksik etki,
 • Magnezyum eksikliğinde yeterli fotosentezi sağlayan klorofilin üretilememesi,
 • Çinko eksikliği ile meydana gelen bitki hastalıklarına karşı direnç düşüklüğü problemlerinin tümünün önüne buğday gübresi kullanımı ile geçilir.

Ekim işlemleri öncesinde ve buğdayların kardeşlenme dönemlerinde uygulanan solucan gübresi, azot, fosfor ve magnezyum içerikli gübreler, toprağın yeterli minerallere sahip olmaması halinde oluşabilecek risklere karşı buğdayları koruma altına alırlar. Buğday gübreleme programı esnasında Koop’s solucan gübresi kullanılmalıdır.

Buğday Gübreleme Kullanım Ve Takvim İlişkisi

Buğday gübresinin toprağa uygulanması ile takvim tarihlerinin ilişkisi hakkında detaylar şöyledir:

Buğday gübreleme işlemlerinin ilk ayağında toprak yapısı, takvim ve iklim değişikleri göz önüne alınır.

Organik madde ve besin elementleri açısından yetersiz olan topraklarda takvim üzerinde belirli tarihler ayarlanarak, birden fazla kez gübreleme yapılır.

Özellikle kışlık buğdaylarda, sonbahar çimlenmesinin ardından uzun süre gelişim yavaşlayacağı için besin alımı da azalır. Bu bilgiye bağlı olarak takvime göre sonbahar çimlenmesi ile gübreleme yapılması besin alımı azaldığı için tercih edilmez.

Takvim üzerinde erken ilkbaharın girişi ile birlikte ise buğdayların besin alım işlemleri tavan seviyesine ulaşır. Bu durma bağlı olarak yüksek verim almak isteyen çiftçiler ilkbahara girişte solucan gübresi, toprağı güçlendiren fosfor, azot, magnezyum gübresi gibi çeşitleri toprağın analiz sonuçlarından elde edilen eksiklikleri giderecek şekilde uygulamalıdırlar. Buğday gübreleme programında organik Koop’s solucan gübresi kullanılması tavsiye edilir.

Buğday Gübresi İle Toprakta Mineral Noksanlığı Nasıl Giderilir?

Buğday gübresiyle topraktaki mineral ve element noksanlıklarını gidermek için izlenen aşamalar şu şekilde sıralanırlar:

 • İlk aşamada toprak analizi sonuçları değerlendirilip, toprak yapısında eksik olan mineral ve element içerikleri belirlenir. Bu içerikleri toprağa kazandırmak için buğday gübreleme yapılır.
 • Potasyum, kükürt, magnezyum noksanlığı tespit edilmesi halinde, saf şekilde ve kuru özellikte 1 ila 4 kg arası potasyum ve magnezyum sülfatı toprağa karıştırma veya kompoze, solucan gübresi çeşitlerini toprağa uygulama işlemleri gerçekleştirilir.
 • Çinko ve bor noksanlığı tespit edilmesi halinde, buğday tohumu ekim işlemi öncesinde solucan gübresi uygulaması yapılması veya 1 ila 4 kg arasında çinko sülfat ile 500 gram borik asit’in suda eritildikten sonra toprak yüzeyine püskürtülmesi yöntemi uygulanır.

Buğday gübreleme programında kokusuz organik Koop’s solucan gübresi kullanılması halinde yüksek verim alınır.

Buğday Yetiştirmede Üst Gübreleme Nedir?

Buğday yetiştirme programlarında yer alan toprak üstünden buğday gübreleme hakkında detaylar şu şekilde sıralanır:

 • Üst gübreleme, çiftçiler için iyi bir fırsat olan, buğday kardeşlenme döneminde uygulanıp, başaklanma ve dane dolum dönemine kadar bitkinin yeterli besini almasını sağlayan gübremle yöntemidir.
 • Üst gübreleme işlemleri ekmeklik ve makarnalık buğdaylar için toprak analizlerine uygun ölçüde ayarlanan solucan gübresi ve azot gübresinin toprak yüzeyine serpilmesi ve yüzeysel olarak karıştırılması ile gerçekleştirilir.
 • Üst gübrelemede kullanılan azot toprak arazisinin boyutlarına göre, kuru şartlarda maksimum 6 kg, ekmeklik buğday için maksimum 13 kg, makarnalık buğdaylar için maksimum 14 kg şeklinde uygulanır.

Buğday gübreleme programı ile organik Koop’s solucan gübresi dahil edildiğinde kaliteli ürün daha kısa sürede elde edilir.

Buğday Gübresi İle Taban Gübrelemesi Yapmak

Buğday gübresi kullanımı ile taban gübrelemesi yapmak için izlenene aşamalar şöyledir:

 • Taban gübrelemesi gübrenin banda verilmesi işlemi ile yapılır.
 • Ekim işlemi için kazılım olan çukurların en az 7 cm sağına ve soluna gelecek şekilde, uzun bant çizgileri halinde gübreleme yapılır.
 • Bu gübre bantları toprak analizi ile elde edilen verilere bağlı olarak, standart çerçevede, azot içerikli gübre, fosfor, çinko içeren solucan gübresi çeşitleri ile oluşturulurlar.
 • Yapılan araştırmalara bağlı olarak taban gübrelemesinde oluşturulan bantlar sayesinde buğday sapı ve danesi oluşumunda yüksek verim alındığı ifade edilir.

Farklı çeşitte buğday gübreleme teknikleri dönemsel olarak uygulanarak, buğdaydan en yüksek verimin alınması amaçlanır. Buğday için yapılan gübreleme tekniklerinin büyük çoğunluğunda kuru gübremle tercih edilirken, damla sulama işlemi ardından yapılan gübrelemelerde gübre oranının % 10 yükseltilerek uygulanması önerilir.

Tabandan buğday gübreleme işlemine ek olarak toprak analizleri çerçevesinde bor bakımından zayıf olduğu tespit edilen topraklarda, buğdayların danelenme aşamalarından 16-20 gün önce, % 0.1 borik asit 100 litre suda eritilerek, buğdaylar üzerine püskürtme yöntemi ile gübreleme yapılır. Bu işlem, akşamüstü güneş batımına uygun zamanda tercih edilen ve yüksek oranda yapılmamasına dikkat edilen bir yöntemdir. Püskürtme ile buğday gübreleme, az dane oluşumunun önüne geçmek için tercih edilir. Buğday gübreleme programı çerçevesinde organik Koop’s solucan gübresi kullanılması ile başarılı sonuçlar elde edilir. Gübre maliyetiniz oldukça düşer.


Domates Gübreleme Programında Solucan Gübresi Uygulaması

Domates gübreleme programı, ürünlerinizin kaliteli ve verimli olması için oldukça önemlidir. Domates gübreleme farklı seçenekler dahilinde gerçekleştirilen çok olasılıklı bir süreçtir. Türkiye’de domates en çok yetiştirilen sebzelerden bir tanesidir. Domates yetiştiriciliği açık arazide ve serada gerçekleştirilebilmektedir. Son araştırmalara göre Türkiye’de domates yetiştiriciliğinin %25’i sera üretimi ile gerçekleştirilmektedir. Domates gübreleme programı içerisinde organik Koop’s solucan gübresi kullanımı oldukça etkilidir.

Domates gübreleme programı içerisinde Bakanlık Onaylı tesislerde üretilen tescilli Koop’s Solucan Gübresi Kullanılmalıdır. Kullanım Şekli ve dozu ve faydaları hakkında satış sayfamızdan bilgi alabilirsiniz.

Domates bitkisinin gelişimini tamamlayabilmesi için toprakta yeteri kadar azot, potasyum ve fosfatın bulunması gerekmektedir. Ancak bu besinler topraklarda yeterince bulunmadığından toprağa bitki için gerekli olan besinlerin dışardan ilave edilmesi yani domates gübreleme gündeme gelmektedir.

Domates Gübreleme faaliyeti sonucunda amaçlanan hedefe ulaşabilmek için sadece gübre çeşidi bilmek yeterli olmamaktadır. Gübrelemenin doğru zamanda ve doğru bir şekilde uygulanması gerekmektedir.

Domates Gübreleme

Domates gübreleme verimli bir ekim döneminden sonra istenilen hasatın elde edilebilmesi için toprakta gerekli besinlerin sağlanmasına yönelik yapılan işleme verilen isimdir. Domates gübresi olarak organik Koop’s solucan gübresi kullanılmalıdır.

ÜRÜNLEREKİM ÖNCESİKÖKTEN / DAMLAMA / YAPRAKTANUYGULAMA
Hububat (Buğday, Arpa, Yulaf, Mısır, Çeltik, Çavdar)1 Ton Tohum / 200 L Su / 5 LKökten / Damlama 3 Dekar / 1.5 L

Yapraktan 3 Dekar / 400 L Su / 1.5 L
1) Tohum Islatıldıktan 5 saat sonra ekilir(Tercihe bağlı).

2) Kardeşlenme veya filizlenme döneminde

3) Gebeleşme döneminde
Biber, Domates, Hıyar, Patlıcan, Bamya, Kabak100 L Su / 3 L1 Dekar / 200 L Su / 1 L1) Fide Viyollerini daldırma şeklinde

2) Vejatif gelişim döneminde fide dikiminden 10 gün sonra

3) Çiçeklenmeden Önce Kökten veya yapraktan
Şeker Pancarı, Tütün, Pamuk, Ayçiçeği, Fıstık1 Ton Tohum / 200 L Su / 5 L veya

3 Dekar / 400 L Su / 2 L
Kökten / Damlama 1 Dekar / 200L Su / 1 L

Yapraktan 3 Dekar / 400 L Su / 2 L
1) Tohum Islatıldıktan 5 saat sonra ekilir(Tercihe bağlı).

2) 3 veya 4 yaprak çıktığında kökten uygulama

3) İlk uygulamadan 20 gün sonra yapraktan püskürtme
Turp, Sarımsak, Soğan, Patates, Havuç, Kereviz1 Dekar / 200 L Su / 1 LKökten / Damlama 1 Dekar / 200 L Su /1 L

Yapraktan 10 Da / 400 L Su / 2.5 L
1) Dikimden 10 gün sonra kökten

2) Sulama suyuna kökten 2 sefer

3) Yapraktan her 20 günde bir(Tercihe bağlı)
Yapraklı Bitkiler1 Dekar / 200 L Su / 1 L
Kökten / Damlama 1 Dekar / 200 L Su / 1 L

Yapraktan 5 Dekar / 400 L Su / 1.5 L
1) Dikimden 10 gün sonra kökten

2) Yeşil aksam geliştiğinde(ilk uygulamadan 20 gün sonra)

3) Yapraktan püskürtme ile 20 günde bir
Kavun, Karpuz1 Ton Tohum / 100 L Su / 5 LKökten / Damlama 1 Dekar / 200 L Su / 1 L

Yapraktan 2 Da / 400 L Su / 1 L
1) Tohum Islatıldıktan 5 saat sonra ekilir.

2) Fide dikiminden 10 gün sonra kökten

3) Yapraktan püskürtme ile 20 günde bir
Çim1 Dekar / 200 L Su / 1 LKökten / Damlama 1 Dekar / 200 L Su / 1 L

Yapraktan 5 Dekar / 400 L Su / 2 L
1) Erken baharda sulama suyuna karıştırılarak kökten

2) İlk uygulamadan 20 gün sonra sulama suyuna karıştırılarak kökten

3) Çiçek, tomurcuk, meyve öncesi yapraktan
Kayısı, Kiraz, Şeftali, Elma, Narenciye, Nar1 Dekar / 200 L Su / 1 LKökten / Damlama 1 Dekar / 200 L Su / 1 L

Yapraktan 3 Dekar / 400 L Su / 2 L
1) Erken baharda sulama suyuna karıştırılarak kökten

2) İlk uygulamadan 20 gün sonra sulama suyuna karıştırılarak kökten

3) Çiçek, tomurcuk, meyve öncesi yapraktan
Dut, Böğürtlen1 Dekar / 200 L Su / 2 LKökten / Damlama 1 Dekar / 200L Su / 2 L

Yapraktan 3 Dekar / 400 L Su / 2 L
1) Erken baharda sulama suyuna karıştırılarak kökten

2) İlk uygulamadan 20 gün sonra sulama suyuna karıştırılarak kökten

3) Çiçek, tomurcuk, meyve öncesi yapraktan
Badem, Ceviz, Fındık1 Dekar / 200 L Su / 1 LKökten / Damlama 1 Dekar / 200L Su / 1L

Yapraktan 3 Dekar / 400 L Su / 2 L
1) Erken baharda sulama suyuna karıştırılarak kökten

2) İlk uygulamadan 20 gün sonra sulama suyuna karıştırılarak kökten

3) Çiçek, tomurcuk, meyve öncesi yapraktan
Üzüm, Muz, Kivi1 Dekar / 200 L Su / 1,5 LKökten / Damlama 1 Dekar / 200 L Su / 1,5L

Yapraktan 5 Dekar / 400 L Su / 1.5 L
1) Erken baharda sulama suyuna karıştırılarak kökten

2) İlk uygulamadan 20 gün sonra sulama suyuna karıştırılarak kökten

3) Çiçek, tomurcuk, meyve öncesi yapraktan
Zeytin1 Dekar / 200 L Su / 1 LKökten / Damlama 1 Dekar / 200 L Su / 1 L

Yapraktan 5 Dekar / 400 L Su / 2 L
1) Erken baharda sulama suyuna karıştırılarak kökten

2) İlk uygulamadan 20 gün sonra sulama suyuna karıştırılarak kökten

3) Çiçek, tomurcuk, meyve öncesi yapraktan

Domates yetiştiriciliği 2 ana başlık altında toplanmaktadır. Domates yetiştiriciliğin toplandığı ana başlıklar ise salçalık domates yetiştiriciliği ve sofralık domates yetiştiriciliğidir.

Domates toprak üstü kısmı da iki ana başlıkta toplanmaktadır. Domatesin toprak üstü kısmı bodur, yarı bodur çeşitleri ile serbest büyüyen seçeneklerdir. Bodur ve yarı bodur domates çeşitlerinde 3 ile 5 meyve salkımı bağlandıktan sonra bitkinin büyümesi durmaktadır. Serbest büyüyen domates tiplerinde ise ülkemizde genellikle 7 ile 8 salkımdan hasat gerçekleştirilebilmektedir.

Domates yetiştiriciliğinde toprak üstü kısma verilen isime göre ayrılan bodur ve serbest türler gerek açık hava gerekse seralarda domates yetiştiriciliği için tercih edilebilmektedir. Ancak bodur tür daha çok açık alanlarda hem salçalık hem de sofralık domates üretiminde daha çok tercih edilmektedir. Serbest büyüyen domates tipinde ise açık alanda tercih edilmesi halinde bir sırığa bağlanarak yetiştirilmektedir. Bu sebepten dolayı serbest büyüyen tip domates salkımları için sırık domates olarak da bilinebilmektedir. Domates gübreleme programı dahilinde organik Koop’s solucan gübresi kullanımı uygundur.

Domates gübreleme farklı olasılıkların birleşmesi ya da ayrı ayrı tek başlarına uygulanması ile gerçekleştirilebilmektedir.

Domates salkımlarında ortalama 2 ile 60 arasında çiçek bulunmasına rağmen salkımın besleyebileceği maksimum çiçek sayısı 5 ile 7 arasındadır. Bu yüzden salkımda bulunan fazla sebzenin kesilmesi domates yetiştiriciliğinde oldukça önemlidir.

Domates Gübreleme Programı

Domates gübreleme programı gübrelemenin doğru bir şekilde gerçekleştirilmesi için uyulması gereken programa verilen isimdir. Domates gübreleme işlemlerinde dikkat edilmesi gerekenler şu şekilde sıralanabilmektedir:

 • Domates gelişiminde meyvelerin ortaya çıkmasına kadar olan süreçte azot ihtiyacı düşüktür. Meyve yetişiminden sonraki dönemde ise azot ihtiyacı maksimum seviyeye ulaşmaktadır. Azotun meyveler gelişmeden oldukça çok uygulanması domates yetiştiriciliğini olumsuz etkilemektedir.
 • Kaliteli domates yetiştiriciliğinde verimli sonuçların alınabilmesi için potasyumun kullanılması gerekmektedir. Potasyum kullanımı azot kullanımının 3’te 2’si kadarı şeklinde olmalı ve gerek görülmesi halinde bu oran yarısına kadar arttırılmalıdır.
 • Açık tarlada domates yetiştiriciliğinin gerçekleştiriliyor olması halinde sofralık domates yetiştiriciliğinde azot elementinin %30’u fosfor ve potasyum gübresinin tamamı taban gübresi olarak uygulanmaktadır. Azot gübresinden geriye kalan %70’lik gübrenin ise meyvenin oluşmasından sonra verilmesi gerekmektedir.
 • Azot, potasyum ve fosfor dışındaki gübrelemeler ise bitkinin yetersiz beslenmesinden sonra ortaya çıkan belirtiler gözlemledikten sonra verilmelidir.

Domates gübreleme programı dahilinde organik Koop’s solucan gübresi kullanarak kırmızı renk alması, irileşmesi, aroma. tad kazanması hedeflenebilir.

Domates Gübreleme Ne Zaman Yapılmalıdır?

Domates gübreleme işleminin en uygun zamanda uygulanması gerekmektedir. Çünkü elde edilmek istenen hasat için gübrenin verildiği zaman önem arz etmektedir. Domates gübreleme işleminin gerçekleştirileceği zaman, bitkinin besine ihtiyaç duyduğu zamandır. Bitkinin hangi besine ihtiyaç duyduğunu bilebilmek için bitkinin gözlenmesi önemlidir. Domates bitkisine verilecek elementin doğru bir şekilde verilebilmesi için her elementin verilme zamanın bilinmesi yetiştiricinin daha yararına olacaktır. Elementlerin bitkiye verilmesi zamanı hakkında genel bilgiler ise şu şekilde özetlenebilmektedir:

Fosforlu gübre: Ekimden hemen önce ya da ekim sırasında gübreleme işleminin gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Fosfor gübresi bitkiye erken verildiğinde toprakta farklılaşacak ve bitkinin gübreden faydalanması engellenecektir. Gübrenin ekim sırası ya da ekimden önce verildiğinde toprağa karıştırılması gerekmektedir.

Potasyum gübresi: Türkiye’deki topraklar genellikle yeteri kadar potasyum oranına sahiptir. Ancak toprakta yapılan ölçümlerde potasyumun yeterli oranda olmadığı durumlarda potasyum gübresi bitkiye ekimden önce ya da ekim sırasında verilmelidir.

Azot gübresi: Azot aşırı yağmurlarda ya da buharlaşmalarda topraktan ayrılabilmektedir. Toprakta yeteri kadar azot olmaması bitkinin olumsuz etkilenmesine neden olmaktadır. Azotun bu özelliği bitkiye azot gübresinin farklı zamanlarda verilmesini gerektirmektedir. Bitkinin ekimi sırasında bitkiye azot gübresinin %30’u verilmeli geriye kalan %70’lik kısım ise bitkinin gelişimine göre verilmelidir.

Domates gübreleme programı içerisinde organik Koop’s solucan gübresi tavsiye edilir.

Domateste Solucan Gübresi Kullanımı

Domateste solucan gübresi kullanımı gübreleme işlemi için ve hasat için istenilen verimin sağlanması için oldukça önemlidir. Solucan gübresi özellikle meyve ve sebzelerde kullanıldığında yüksek verim elde edilmesini sağlamaktadır. Solucan gübresinin üreticiye sağladığı faydalar şu şekilde özetlenebilmektedir:

 • Solucan gübresi bitkinin su tutma kapasitesini arttırmaktadır. Bu sayede özellikle kurak bölgelerdeki bitkilerde ve su ihtiyacı yoğun olan domates yetiştiriciliğinde verimliliği arttırmaktadır.
 • Solucan gübresi bitki köklerinin donmaya karşı daha dayanıklı olmasını sağlayarak bitkiyi donmanın olumsuz etkilerinden koruyabilmektedir.
 • Domates gübreleme işleminde solucan gübresinin tercih edilmesi halinde bitkinin hastalıklara karşı olan direnci artmaktadır.
 • Solucan gübresinin dikkat çeken en önemli özelliği toprağı kirletmemesi ve kokusuz bir gübre olmasıdır.
  Solucan gübresi bitkilerin sistemlerini güçlendirdiği gibi topraktaki zararlı bakterilerin bitkiye ulaşmasını da engellemektedir.
 • Özellikte domates gübreleme işleminde tercih edildiğinde bitkinin hızlı bir şekilde gelişmesini ve hızlı bir şekilde meyve vermesini sağlamaktadır.
 • Solucan gübresi kullanıldığı bitkinin 10 ile 14 gün daha erken meyve vermesini sağlamaktadır.
 • Solucan gübresi kullanıldığı alandaki toprağın su tutma kapasitesini arttırarak topraktaki verimliliği arttırmaktadır.
 • Solucan gübresi organik bir gübre olduğundan dolayı kimyasal gübrelerin olumsuz etkilerini ortadan kaldırmaktadır.

Domates gübreleme programı tablosunda organik Koop’s solucan gübresi kullanıldığında daha kırmızı renkli domates daha iri domates, tadı ve aroması orijinal olan domatesler elde edilir. Üründe kalite ve verim artışı gözlenir.

Domates Gübresi Fiyatları

Domates gübreleme işlemleri için gerekli olan domates gübresi fiyatları hakkında gübre fiyatlarını etkileyen hususlar hakkında bilgi verilebilmektedir. Gübre fiyatlarını etkileyen etkenler şu şekildedir:

 • Gübrenin organik ya da kimyasal olması
 • Gübrenin kalitesi
 • Gübrenin miktarı
 • Ulaşım mesafesi
 • Döviz kurlarındaki değişiklikler

Sıvı Domates Gübresi Fiyatları

MiktarFiyatTürKargo
250 Mili Litre25 TLKoop's Sıvı Solucan GübresiÜcretsiz Kargo
1 Litre40 TLKoop's Sıvı Solucan GübresiÜcretsiz Kargo
5 Litre170 TLKoop's Sıvı Solucan GübresiÜcretsiz Kargo
20 Litre465 TLKoop's Sıvı Solucan GübresiÜcretsiz Kargo
60 Litre1.295 TLKoop's Sıvı Solucan GübresiÜcretsiz Kargo
1 Ton19.850 TLKoop's Sıvı Solucan GübresiÜcretsiz Kargo

Katı Domates Gübresi Fiyatları

MiktarFiyatTürKargo
1 Kilo20 TL.Koop's Katı Solucan GübresiÜcretsiz Kargo
3 Kilo40 TL.Koop's Katı Solucan GübresiÜcretsiz Kargo
20 Kilo85 TL.Koop's Katı Solucan GübresiÜcretsiz Kargo
100 Kilo400 TL.Koop's Katı Solucan GübresiÜcretsiz Kargo
1 Ton3.900 TL.Koop's Katı Solucan GübresiÜcretsiz Kargo

Domates gübreleme yaparken organik koop’s solucan gübresi ile gübre maliyetleriniz oldukça düşüş gösterir. Karşılığında ise kalite ve verim artışı sağlanır.

Domates Gübreleme Türleri Nelerdir?

Domates gübreleme türleri gübrelemenin yapılış şekline göre isimlendirilmektedir. Gübreleme bant usulü ve serpme usulü olarak iki şekilde isimlendirilmektedir. Gübreleme türleri ve haklarındaki özet bilgiler ise şu şekildedir:

Serpme usulü: Bu gübreleme türünde gübreleme ekimden önce serpildikten sonra toprak gömülmekte ve ekim işlemi gerçekleştirilmektedir. Bu usulde kullanılan bir diğer yöntem de ekimden hemen önce gübreleme gerçekleştirildikten sonra toprağın karıştırılması ve ekim gerçekleştirilmesidir. Azot ve nitratlı gübrelemeler bu usulde uygulandığında bitki büyüdükten sonra, fosforlu gübreler ise ekimden önce ya da ekim sırasında uygulanmaktadır.

Bant usulü: Bant usulü ile gübreleme işlemleri genellikle mizber, pulluk ya da çapa ile gerçekleştirilmektedir. Bant usulü gübrelemenin diğer gübreleme türüne göre daha faydalı olduğu bilimsel olarak kanıtlanmıştır. Bantlama usulü ile gübreleme yöntemi tercih edildiğinde serpme gübrenin tercih edildiği yöntemden %10 ile %15 oranında daha fazla verimli olduğu bilinmektedir.

Domates gübreleme programı yaparken organik Koop’s Solucan Gübresi kullanmalısınız.

Domates Gübrelemede Dikkat Edilmesi Gerekenler Nelerdir?

Domates gübreleme işlemi gerçekleştirirken dikkat edilmesi gerekenler yetiştiricinin gübre seçimi ve gübreleme işlemini gerçekleştirmesinin yararına olup olmadığa karar verilmesi için önemlidir.

Domates gübreleme işleminin gerçekleştirilmesine karar verilmesi halinde dikkat edilmesi gerekenler şu şekilde özetlenebilmektedir:

 • Hangi yetiştiricilik tarzında domates yetiştirildiği
 • Domates yetiştiriciliğinde kullanılacak gübrenin ekonomik olarak kar ettirip ettirmeyeceği
 • Gübreye ulaşabilmenin kolay olup olmadığı
 • Gübre hizmeti sunan firmanın güvenilir olup olmadığı

Domates gübreleme programı ile organik domates yetiştiriciliği için Organik Koop’s Solucan Gübresi Kullanılmalıdır.

Domateste Beslenme Bozukluklarının Belirtileri Nelerdir?

Domates gübreleme işleminde azot, fosfor ve potasyum dışında kalan gübreleme işlemlerinin gözle görülebilen belirtilerin ortaya çıkması halinde gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Bu sebepten dolayı yetersiz beslenmenin belirtileri önem arz etmektedir.

Domates gübreleme işlemini gerçekleştirmek için bitkide görülen belirtiler şu şekildedir:

 • Domates bitkisinin yapraklarının yeteri kadar gelişmemesi, gerektiği yeşillikte olmaması yani sarı renge yakın olması halinde azot eksikliğinin belirtisidir.
 • Domates bitkisinin yapraklarının olması gerektiğinden daha geniş olması ve meyvelerin geç olgunlaşması azot fazlalığının belirtisidir.
 • Domates bitkisinin yapraklarının gereğinden fazla yeşil maviye yakın bir renkte olması ve yaprakların sert olması halinde fosfor eksikliğinin belirtisidir.
 • Domates bitkisinin yapraklarının aşırı yeşil olması, ilk olgunlaşan yaprakların griye çalan yeşilde olması, meyvelerin düzensiz bir şekilde olgunlaşması ve meyvelerin renklerinin açık kırmızı olması halinde potasyum eksikliğinin belirtisidir.
 • Domates meyvesinde görülen burun çürüklüğü kalsiyum eksikliğinin belirtisidir.
 • Domates bitkisinin yaşlı yapraklarında damarların arasında sararma olması yani kloroz görülmesi ve yaprakların bitkinin gövdesine doğru sarkması magnezyum eksikliğinin belirtisidir.
 • Yeni yetişmeye başlanan yapraklarda görülen kloroz yani sararma demir eksikliğinin belirtisidir.
 • Domates bitkisinin olması gerekenden daha bodur olması ve yaşlı yaprakların yukarı doğru bakması çinko eksikliğinin belirtisidir.
 • Domates bitkisinin yapraklarında görülen kalınlaşma ve sertlik ile kahverengi lekeler bor eksikliğinin belirtisidir.
 • Domates bitkisinin meyvelerinde oluşan altın noktalar kalsiyumun fazlalığını gösteren belirtidir.

Domates gübreleme programı dahilinde organik Koop’s Solucan Gübresi kullanılmasının faydaları oldukça fazladır.

Domates Yetiştiriciliğinde Fide Döneminde Dikkat Edilmesi Gerekenler Nelerdir?

Domates yetiştiriciliğinde istenilen verimin elde edilebilmesi için dikkat edilmesi gereken en önemli zamanlardan bir tanesi fide dönemidir. Fide döneminde dikkat edilmesi gereken en önemli husus fidelerin doğru bir şekilde şaşırtılabilmesidir.

Fide şaşırtma işlemi tohumların ilk ekildiği ortamdan doğru bir şekilde alınıp yetiştirileceği yere taşınması işlemidir. Domates yetiştiriciliğinde şaşırtma işlemi gerçekleştirilirken ilk başta yapılması gereken şaşırtma işleminin yapılacağı toprak dolu torbaların sulanmış olması gerekmektedir. Daha sonra bitki nihai olarak kalacağı yere taşınmadan önceki süreçte bitkinin uygun ortamda muhafaza edilmesi gerekmekte ve fide büyüdükçe torbanın aralanması gerekmektedir. Fide muhafaza edilirken 8 ile 10 gün arasında tekrar eden ve fideyi hastalıklara karşı koruyan ilaçlamanın gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Domates gübreleme programı içerisinde organik Koop’s Solucan Gübresi kullanarak istediğiniz kalitede ürünler elde edersiniz. Gübre maliyetiniz düşer.

Fide Döneminde Beslenme Yetersizliğinin Belirtileri Nelerdir?

Fide dönemi domates yetiştiriciliğinde en önemli konulardan bir tanesidir. Domates yetiştiriciliğinde ulaşılmak istenen hedefe ulaşabilmek için hasta fidelerin tarla ya da seraya ekilmemesi gerekmektedir. Bu sebepten dolayı fide döneminde görülen beslenme eksikliği belirtileri önem arz etmektedir. Fide döneminde beslenme bozuklularından kaynaklanan belirtiler ise şu şekildedir:

 • Kotiledon yapraklarında görülen bozukluk ve yeni yetişen yapraklarda görülen beneklerin oluşması magnezyum eksikliğinin belirtisidir.
 • Yine kolitedon yapraklarda görülen yaprak yanması ve kurumalar kalsiyum eksikliğinin belirtisidir.
 • Yeni yetişmeye başlayan yapraklarda görülen lekeler ve kurumalar kalsiyum ya da çinko eksikliğinin belirtisidir.
 • Fidenin gelişiminin tamamlanmaması ya da olması gerektiği gibi gelişmemesi fosfor eksikliğinin belirtisidir.

Fidelerde besin yetersizliğinden kaynaklanan bu belirtilerin bir ya da birkaçının beraber görülmesi halinde yaprak gübresi kullanılmalıdır. Bu dönemdeki gübreleme faaliyetlerinin 5 ya da 6 gün ara ile 2 ya da 3 kere uygulanması gerekmektedir.

Domates gübreleme programı dahilinde organik Koop’s Solucan Gübresi kullanıldığı taktirde daha kaliteli ürünleri daha kısa zamanda elde ederiniz. Orijinal tadı ve aromasında artış gözlenir.


Çiçek Coşturan Gübre Orkide Çiçek Besini Vitamini

Çiçek Coşturan Gübre çiçeklerinizin ihtiyacı olan mikroorganizmaları, elementleri, bakterileri barındıran Özel Formül ve Yüksek Kaliteli Koop’s Sıvı Solucan Gübresi ile akla gelen her çeşit bitki, çiçek üzerinde kullanılabilmektedir. Ayda bir defa 1 LİTRE suyuna sadece 1 KAPAK kullanmanız yeterli olacaktır. Kokusuz ve %100 tamamen organik gübredir.

 

 

Ankara’da 2000 m2, Samsun’da 4000 m2 ve Sakarya’da 4800 m2 kapalı alana sahip 3 dev tesis ile Türkiye’nin en büyük üretim kapasitesine sahibiz.

Çiçek bakımı süreçlerinde çok fazla tercih edilen çiçek coşturan gübresi, farklı çiçek tohumlarından çok fazla ve canlı çiçek çıkmasına yardımcı olan bir toprak besin kaynağı olarak bilinmektedir.
Evde bitki yetiştirme süreçlerinde çok fazla ihtiyaç duyulan takviye besin içeriklerinin gübreleme yoluyla verilmesi, çiçeklerin daha sağlıklı olmasına yardımcı olmaktadır. Fakat bunun için gübrelemenin doğru biçimde yapılması gerekmektedir. Sıvı solucan gübresi faydaları nedir incelemek için lütfen tıklayınız.

Çiçek coşturan gübresi, içerisinde bulundurduğu vitamin ve mineraller sayesinde evde hazırlanabilir bir gübre olarak bilinmektedir. İçerisinde; azot, demir, magnezyum, potasyum, fosfor gibi vitamin içeriklerinin kullanılabilmesine yardımcı olan bir gübredir.

Özellikle balkonlarda ya da evlerde bakımı yapılan çiçeklerin belirli aralıklarla verimsizleştiği bilinmektedir. Bu çiçeklerin daha sağlıklı büyümesi, çiçeklenmesi ve daha iyi bir hale gelmesine yönelik sunulan bu gübrenin evde de yapılması mümkün olmaktadır.

Hemen her bitki için gerekli olan gübreleme işlemlerinde çiçek türünün ve gübre içeriğinde yer alan vitamin ve minerallerin önemli olduğu bilinmektedir. Örneğin orkide ve sardunya için farklı besinler kullanılabilmektedir.
Çiçek coşturan gübresinde seçim yapılırken de bu önerilerin dikkate alınarak seçilmesi önemli olmaktadır. Bunun yanı sıra aynı içerikler ile evde de çiçek coşturan gübresi hazırlanarak istenen ölçülerde verilmesi sağlanabilmektedir.

Çiçek Coşturan Gübre

Evde çiçek coşturan gübresi hazırlanması, şu adımlarla yapılmaktadır:

 • Kullanılacak malzemeler; 1 yemek kaşığı kuru fasulye, 1adet muz kabuğu, 1 adet hamsi
 • Bu malzemelerin kullanım öncesinde küçük küçük parçalara ayrılarak karışık hale getirilmesi gerekmektedir. Karıştırılma esnasında sıralama bulunmamaktadır.
 • Küçük parçalara ayrılmış olan besinlerin kaynamış su içerisinde demlenmesinin beklenmesi gerekmektedir. Bekleme süresi ortalama 24 saat olacak şekilde belirlenmektedir.
 • Bu karışım çiçek coşturan gübresi olarak hazır halde, sıvı şekilde çiçeklerin topraklarına düzenli olarak verilebilmektedir.

Evde hazırlanan bu gübrenin içerisinde bitki için yeterli miktarda azot, potasyum, fosfor takviyesinin yapıldığı bilinmektedir. Bu içerikler, hemen her çiçek toprağı için uygun olmaktadır. Bu nedenle genel kullanıma uygundur.

Çiçek coşturan gübresi, evde hazırlanması halinde bir mevsim öncesinde bakılan çiçeklerin yeniden açması ve daha sağlıklı bir görüntüye kavuşmaları sağlanmaktadır. Bu nedenle satın alınmaması durumunda da düzenli olarak evde hazırlanması önerilmektedir.

Bu gübrenin, bitkiyi desteklemekten önce temel besin kaynaklarını içermesi nedeniyle ciddi bir şekilde tavsiye edilmesi söz konusu olmaktadır. Özellikle mevsim geçişlerinde ya da ekim zamanlarında yapılacak olan bu gübreleme işlemi, bitkinin bir sonraki mevsime sağlıklı bir şekilde geçişine yardımcı olmaktadır.

Çiçek coşturan gübresinin evde hazırlanma sürecinde kullanılan malzemelerin taze olması konusunda hassasiyet gösterilmesi gerekmektedir. Taze olmayan ürünlerin kullanılmaması halinde istenen sonuçların alınamaması söz konusu olmaktadır.

Çiçek Coşturan Orkide Besini

Çiçek coşturan orkide besini olarak Koop’s sıvı solucan gübresi kullanılmalıdır. Çiçeklerin daha güçlü ve daha sağlıklı olmasına yardımcı olan orkide besini, içerdiği zengin vitamin ve mineraller sayesinde çiçek hastalıklarına karşı da koruyucu bir etki sunmaktadır. Özellikle yetişmesi ve büyümesi zor olan orkide çiçeklerinde bu besinin kullanılmaması halinde yeterli miktarda çiçeklenme gerçekleşmemektedir.
Çiçeklerin çıkması için düzenli olarak bir litrelik sulama suyu içerisine bir kapak ölçüsünde eklenmesi gerekmektedir. Sulama esnasında dikkat edilmesi gereken, bitkinin toprağının tamamen kurumadan sulamanın yapılmaması gerektiğidir.

Yalnızca çiçekler için uygun olan bu besinin hemen her çiçekte kullanılması mümkün olduğu halde diğer bitkiler için kullanıldığında olumsuz etkileri olabilmektedir. Bu nedenle kullanım öncesinde kullanma talimatlarının okunması gerekmektedir.

Çiçek coşturan besinin kullanılmasının hemen her sulamada mümkün olduğu bilinmektedir. Fakat ölçü konusunda dikkat edilmesi gerekmektedir. Aksi durumda fazla mineralden kaynaklanan bozulmalar oluşabilmektedir.

Saksı çiçekleri içerisinde en hassas çiçeklerden birisi olan orkidenin, ilk çiçek vermeyi sonlandırması halinde bir sonraki çiçek çıkarma sürecinde bu besin takviyesinin verilmemesi halinde bitkinin gelişimi tamamlanamamaktadır.
Orkide bitkilerinin gelişim süreçlerinde önemli olan bir diğer ayrıntı ise sulamanın fazla yapılmaması gerektiğidir. Bu nedenle saksının alt kısmında delikli bölümlerin olması ve fazla suyun buradan akıtılması gerekmektedir. Fazla oluşan suların köklerde çürümeye neden olduğu bilinmektedir.

Çiçek Besini Nedir?

Çiçek besini çiçeğin ihtiyacı olan mineralleri vitaminleri bünyesinde barındıran Koop’s sıvı solucan gübresi ile sağlanır. Çiçek bakmak isteyenlere yönelik sunulan besin ihtiyaçları evdeki imkanlar dahilinde şu öneriler ile giderilebileceği düşünülmektedir:

 • Evde yetişen çiçekler için güneş ışığından beslenilmesi çok önemlidir. Çiçeklerin ana besin kaynaklarından olması nedeniyle ev içerisinde mümkün olduğunca güneş gören yerlerde çiçek beslenmesi daha uygun olmaktadır.
 • Şeker ve sarımsak karışımının çiçek toprakları için besleyici olduğu bilinmektedir. BU karışım hazırlanırken sarımsağı dövülmesi ve şeker ile karıştırılması sonucunda çiçek torağının altına eklenmesi gerekmektedir. Toprak altına ekleme yaparken mümkün olduğunca çiçek köküne yakın yere yerleştirmek daha besleyici olacaktır. Fakat yalnızca şekerli su uygulaması yapmak bunun aksine çiçek toprağına zarar verebilmektedir.
 • Kuru mayanın sulama suyuna eklenmesi ile besin takviyesinin yapılması mümkün olmaktadır. Fakat bu uygulamanın dikkatli ve hassas ölçülerle yapılması önerilmektedir.
 • En çok bilinen ev içi yöntemlerden birisi de demlenmiş ve soğumuş olan çayın çiçek gübresi olarak kullanılmasıdır. Çiçek coşturan gübresi içerisinde bulunan zengin minerallere yakın içeriği olması nedeniyle besleyici bir yönü bulunmaktadır.
 • Bitkilerinin özelliklerini iyi tanınması ve hangi besinlere daha fazla ihtiyaç duyduklarının kavranması da oldukça önemli bir ayrıntıdır. Her çiçek için aynı sulama ya da gübreleme işlemi yapılması doğru olmayabilir.

Bitki besinlerinin ev içerisinde bulunan imkanlarla bu şekilde kullanılmasının bitki bilimciler tarafından da onaylandığı ve desteklendiği bilinmektedir. Bu nedenle belirli aralıklarla çiçek besleyici önerileri kullanmak bilimsel kaynaklar üzerinden tavsiye edilmektedir.

Bir canlı türü olan bitkilerin de bakımı konusunda bu takviyelerin sorumluluk olduğu bilinmektedir. Bu nedenle hem ev içi imkanlar ile kullanılan takviyelerin hem de çiçek coşturan gübresi gibi zengin içeriklerin çiçeklere düzenli olarak uygulanması önerilmektedir.

Bitki Besini Nedir?

Bitki besini önerileri arasında genellikle çiçeğe göre farklılaşmakta olan vitamin ve mineraller bulunmaktadır. Bu vitamin ve mineraller ışığında en zengin olan içeriğin çiçek coşturan gübresi olduğu bilinmektedir. Koop’s sıvı solucan gübresi kullanarak 1 litre suyuna sadece 1 kapak ilave ederek sulayabilirsiniz.

Çiçek coşturan gübresi gibi besin takviyesi içermekte olan önerilerden birisi de doğum kontrol hapı olarak bilinmektedir. Yumurtlama süreçlerini insan vücudunda destekleyen bu hap, çiçek gübresinde üç dört ayda bir eklenmesi halinde çiçeklenmeyi ve tomurcuğu arttırmaktadır.

Doğum kontrol hapının kullanılması, çiçeklerin topraklarında ihtiyaç duydukları besinleri almalarına yardımcı olmaktadır. Fakat bu takviye yaşayan çiçekler için etkili bir yöntemdir. Çiçeklerin kökünün ölmesi halinde herhangi bir tesiri bulunmamaktadır.

Çiçek coşturan gübresi seçeneklerine alternatif olarak kullanılmakta olan bir diğer besin takviyesi ise aspirindir. Aspirinin takviye olarak kullanılması, çiçeklerin topraklarında canlanma olmasına yardımcı olmaktadır.

Aspirin kullanımında, çiçek sulama suyu olarak kullanılacak bir litre ölçüsündeki suya bir adet aspirin eklenmesi ve bu işlemin ayda iki defa yapılması, çiçeklerin daha sağlıklı bir görünüme kavuşmasına yardımcı olmaktadır.

İnsan vücudunda kan sulandırıcı etkisi olan aspirinin çiçek bünyesinde de bağışıklık güçlendirici bir etki sunduğu bilinmektedir. Bu nedenle çiçeklerin ve köklerinin hastalanmaması için düzenli olarak kullanımına özen gösterilmesi gerekmektedir.

Aspirinli su takviyesinde yapılan önerilerden birisi de fısfıs kullanımı bulunan bir şişeye eklendikten sonra yapraklarının da aynı su ile ayda bir ya da iki defa nemlendirilmesidir. Bu işlem sayesinde yaprak görüntülerinin de daha sağlıklı olması sağlanabilmektedir.

Çiçek Vitamini Nedir?

Çiçeklerin ihtiyaç duydukları çiçek vitamini değerleri Koop’s sıvı solucan gübresi yani çiçek coşturan gübresi içerisinde yeterli ölçülerle bulunmaktadır. Bu vitaminlerin genel olarak azot, fosfor ve potasyumdan oluştuğu bilinmektedir.
Çiçek vitamini içerisinde yer alan azotun genel olarak yaprak gelişimini desteklediği bilinmektedir. Yaprakların daha sağlıklı ve daha parlak görünmesini azot vitaminleri sağlamaktadır.

Fosfor ise genellikle çiçeklerin köklerinin beslenmesine yardımcı olan bir değerdir. Bu nedenle çiçekler için hayati önem taşıdığı bilinmektedir. Kökleri zayıflayan çiçekler öldüğü için mutlaka fosfor takviyesinin yapılması gerekmektedir.

Potasyum değeri ise çiçeklerin daha fazla büyümesi ve gelişmesi için önemli olan bir besin değeri olarak bilinmektedir. Potasyum eksikliği olan çiçeklerin büyümesi durmakta ya da beklenen büyüme ivmesini gerçekleştirememektedir.

Tüm bu vitamin ve mineralleri bir arada bulundurması nedeniyle çiçek coşturan gübresi hem ev hem de bahçe çiçekleri için en çok tercih edilen besin takviyeleri arasında yer almaktadır.

Çiçek Coşturan Maya

Çiçek coşturan maya, evde hazırlanabilir bir çiçek besleyicidir. Yada bunun yerine Koop’s sıvı solucan gübresi kullanılabilir. Bitkinin çiçeğin ihtiyacı olan bütün besinleri vitaminleri mineralleri bünyesinde barındırır. Düzenli uygulanması halinde çiçek yapraklarında ve çiçeklerinde gelişim ve büyüme görülebilmektedir. Bu nedenle uygulaması noktasında hassas olunması önerilmektedir.

Çiçek coşturan gübresi içerisinde yer alan vitamin ve mineralleri barındırmakta olan kuru maya tarifi içerisinde 3 litre su ve 1 yemek kaşığı kuru maya bulunmaktadır. Hazırlanan bu karışım için mayanın su içerisinde iyice karışması gerekmektedir.

Kuru maya tarifinin çiçeğe uygulanması esnasında bitkinin çiçeklerine uygulama yapılmaması gerekmektedir. Doğrudan toprak üzerinden yapılmakta olan uygulamanın doğal bir gübre olması nedeniyle bitkinin gelişimine önemli katkılar sunduğu bilinmektedir.

Kuru maya gübresinin salon ve bahçe çiçeklerinde uygulanabilir olduğu bilinmektedir. Bu uygulamanın ortalama olarak yılda iki defa yapılması çiçek için uygun olmaktadır. Gübreleme işleminin sonrasında hızlı bir şekilde tomurcuklanma meydana geldiği gözlemlenmektedir.

Maya tarifinin özellikle menekşe ve sardunya gibi saksı çiçeklerinin gelişiminde önemli bir katkısı olduğu görülmektedir. Sunulan katkı sayesinde saksı çiçekleri hem hoş görüntüler vermekte hem de daha sağlıklı bir biçimde büyümeye devam etmektedirler.

Çiçek coşturan gübresi ile birlikte kullanımı mümkün olan maya tarifinin bir arada kullanılmasının herhangi bir sakıncası bulunmamaktadır. Bu nedenle her ikisinin de kullanılması ile çiçeğin düzenli bakımının yapıldığı söylenebilmektedir.

Düzenli bakımı yapan bitkiler hemen her mevsim çiçekli ve canlı renkleriyle cam önlerini ve balkonları süsleyebilmektedirler. Bu sayede canlı olarak bakılmakta olan çiçeklerin de gerekli sorumlulukları en uygun şekilde yerine getirilmiş olmaktadır.

Çiçek Coşturan Fiyatları Nedir?

Çiçek coşturan gübresi fiyatları bitki türüne ve ürün miktarına göre farklılık göstermektedir. Gübre almak için öncelikli olarak hangi bitki için kullanılacağına karar verilmesi gerekmektedir.

Sıvı Çiçek Coşturan Fiyat Listesi

MiktarFiyatTürKargo
250 Mili Litre25 TLKoop's Sıvı Solucan GübresiÜcretsiz Kargo
1 Litre40 TLKoop's Sıvı Solucan GübresiÜcretsiz Kargo
5 Litre170 TLKoop's Sıvı Solucan GübresiÜcretsiz Kargo
20 Litre465 TLKoop's Sıvı Solucan GübresiÜcretsiz Kargo
60 Litre1.295 TLKoop's Sıvı Solucan GübresiÜcretsiz Kargo
1 Ton19.850 TLKoop's Sıvı Solucan GübresiÜcretsiz Kargo

Katı Çiçek Coşturan Fiyat Listesi

MiktarFiyatTürKargo
1 Kilo20 TL.Koop's Katı Solucan GübresiÜcretsiz Kargo
3 Kilo40 TL.Koop's Katı Solucan GübresiÜcretsiz Kargo
20 Kilo85 TL.Koop's Katı Solucan GübresiÜcretsiz Kargo
100 Kilo400 TL.Koop's Katı Solucan GübresiÜcretsiz Kargo
1 Ton3.900 TL.Koop's Katı Solucan GübresiÜcretsiz Kargo

Gübrelerin ortalama fiyatları 20 TL civarında değişiklik göstermektedir. Büyük ve toplu olarak almak isteyenler için daha ekonomik paketleri de bulunmaktadır. Paketlerin içerisinde farklı çiçeklere uygun gübreler de alınabilmektedir.

Gübre seçimi yapılırken marka tercihlerinin yanı sıra kullanıcılardan gelen yorumlar göz önünde bulundurularak alınmaktadır. Çiçekler üzerindeki olumlu etkisinin görülmesi sonrasında aynı gübrenin kullanılması daha güvenilir olabilmektedir.

Gübre alırken aynı zamanda içeriğindeki azot, fosfor, potasyum oranlarına da dikkat edilmesi gerekmektedir. Bu mineral içeriklerinden birisinin bulunmaması halinde yeterli takviyeyi sağlamayacağı bilinmektedir.

Çiçek coşturan fiyatları aynı zamanda içerisindeki azot, fosfor ve potasyum miktarlarına göre de arttığı bilinmektedir. Bu minerallerin genellikle çiçek ile uyumlu ölçüde olması beklenmektedir.

Çiçeklerde Solucan Gübresi Kullanımı

Çiçek coşturan gübresi gibi zengin içerikler sunmakta olan bir diğer gübreleme türü ise solucan gübresi olarak bilinmektedir. İçeriğindeki vitamin ve mineraller bakımından benzer özellikler barındırmaktadır. Çiçeklerde solucan gübresi kullanımı nasıl yapılır? 1 litre sulama suyuna sadece 1 kapak ekleyerek çiçeklere verilir.

Solucan gübresinin katı ve sıvı olarak tercih edilmesi mümkün olmaktadır. Bu türlerin katı olması halinde toprak üzerinde serpilmesi yoluyla kullanılırken, sıvı olarak kullanılması halinde toprağa enjekte edilmesi gerekmektedir.

Katı solucan gübresi kullanımı ile birlikte kökte saçaklanmalar artış göstermektedir. Saçakları çok olan köklerin toprağa daha güçlü sarılması halinde daha sağlıklı ve güçlü bir bitki gelişimi sağlanabilmektedir.

Katı solucan gübresinin, bitkinin bağışıklık sistemini güçlendirdiği bilinmektedir. Olası çiçek hastalıklarına karşı direnç kazandırarak bitkinin hastalanması önlenmiş olmaktadır. Bu nedenle uzun ömürlü bitkiler de mutlaka kullanılmalıdır.

Katı solucan gübresinin kullanılması ile toprak içerisinde mevcut bulunan problemler giderilmekte olup bununla beraber çiçeğe kazandırdığı direnci toprağa da kazandırmaktadır. Bu sayede aynı toprak içerisindeki farklı çiçeklerin de büyümesini sağlamaktadır.

Toprağın yapısında bulunan vitamin ve minerallerin zengin olmasının yanı sıra aynı zamanda bitkinin gelişimine uygun pH değerinde olması gerekmektedir. Bu nedenle katı solucan gübresi ile birlikte toprak, çiçek yetiştirmeye daha uygun hale gelmektedir.

Sıvı Solucan Gübresi Nedir?

Sıvı olarak kullanılmakta olan solucan gübresinin 1 litre suya bir kapak eklenmesi ile kullanıldığı bilinmektedir. Saksı bitkileri için uygulanan bu işlemin ayda bir defa yapılmasının yeterli olduğu bilinmektedir. Çiçek coşturan olarak Koop’s sıvı solucan gübresi kullanımı kökten ve yapraktan kullanıma uygundur.

Sıvı olarak kullanılan bu gübrenin, bitkilerin ve çiçeklerin en hızlı şekilde gelişmelerine destek olduğu bilinmektedir. Bu nedenle her bitki için kullanımının oldukça önemli olduğu uzmanlar tarafından sunulmaktadır.

Bitkinin yalnızca kök gelişimi için değil aynı zamanda bitkinin yaprakları ve çiçekleri için de gelişmesine destek olan bir gübre içeriği olarak bilinmektedir. Bitkilerin fotosentez işlemlerinin hızlanmasını sağlayarak daha güçlü hale gelmelerine yardımcı olduğu bilinmektedir.

Solucanların genel yapısı içerisinde üretilmekte olan sölom sıvısı sayesinde solucanların bağışıklıklarının güçlendirildiği bilinmektedir. Bu sıvı sayesinde gübre işleminde kullanılırken de bağışıklık güçlendirdiği ve bitkileri hastalıklara karşı koruduğu bilinmektedir.

Bitkilerin sus tutma özelliğini geliştirmekte olan bu gübreleme sistemi sayesinde, bitkilerin susuzluğa karşı daha dayanıklı bir yapıya kavuşmalarını sağlamaktadır. Bu nedenle kurumaya bağlı bitki problemleri de ortadan kaldırılmaktadır.

Solucan gübresinin sıvı halde kullanılması halinde çiçeklerin yapraklarında bulunan damar kalınlıklarının beslenmesi söz konusu olmaktadır. Beslenen damar kalınlıkları sayesinde bitkinin içim kalitesinin de zenginleştiği bilinmektedir.

Solucan gübresinin sağlamış olduğu avantajlardan bir diğeri de bitkinin gövdesinde ve yapraklarında elastik bir yapının oluşmasıdır. Elastik yapıya kavuşan bitkilerin daha sağlıklı ve daha uzun ömürlü oldukları bilinmektedir.

Kuru Çiçekleri Canlandırmanın Yolları Nelerdir?

Kuruyan çiçeklerin canlandırılması için takip edilmesi gereken adımlar şu şekilde sıralanmaktadır:

 • Öncelikli olarak çiçeklerin bakımlarının çiçek türüne uygun olarak yapılması gerekmektedir. Bu nedenle çiçeğin türünün öğrenilmesi ve en doğru bakım yollarının fark edilmesi gerekmektedir.
 • Çiçeklerin su ve mineral ihtiyaçlarının yanı sıra aynı zamanda düzenli olarak kontrol edilmesi de gerekmektedir. Kuruyan dallarının kesilmesi, sararan yapraklarının alınması, gerek görülmesi halinde temizliğin makas ile yapılması gerekmektedir. Çiçeğin kuru ve ölü yapraklarının alınmaması halinde besin aktarım yolunda sıkıntılar oluşabilmektedir.
 • Çiçeğin sulanması için toprağının kurumuş olması önemlidir. Kurumadan su vermek bitkinin çürümesine neden olabilmektedir. Bunun için doğru zamanda uygun ölçülerle sulama yapılması gerekmektedir.
 • Çiçeklerin ihtiyaç duydukları besin takviyelerini karşılayabilmek adına belirli aralıklarla gübreleme işlemlerinin yapılması gerekmektedir. Gübre verilmemesi halinde bitkinin çiçek vermeyi de durduracağı bilinmektedir.
 • Çiçeklerin canlı varlıklar oldukları göz önünde bulundurularak, onlara sevgi vermenin de ihmal edilmemesi gerekmektedir. Bu nedenle çiçeklerle konuşmalı, onlara motive edici sözler söylenmelidir.

Çiçek coşturan gübre için Koop’s sıvı solucan gübresi tavsiye edilir.

Bitkiler Evcil Hayvanlara Zarar Verir Mi?

Bazı bitkilerin salgılamış oldukları enerji ya da içerisinde yer alan korbondioksit oranları ile evcil hayvanların solunumlarına zarar verdikleri bilinmektedir. Bu nedenle evcil hayvan beslenen evlerde şu bitkilerin yetiştirilmemesi gerekmektedir:

 • Dracena Massengena
 • Difenbahya
 • Uyku çiçeği yani Süs Yoncası
 • Siklamen
 • Kasımpatı
 • Begonya
 • Zambak

Bu çiçeklerin hemen her türünün evcil hayvanların yaşamını zorlaştırdıkları bilinmektedir. Bu nedenle çiçek yetiştirmek isteyenlerin evcil hayvanlarını bu odalara almamaları önerilmektedir. Buna alternatif olarak da balkonda bitkilerin yetiştirilmesi söylenebilmektedir.

Bitkilerin ve hayvanların aynı ortamlarda bulunmasının bu ayrıntı bitki türleri dışında herhangi bir sakıncası bulunmamaktadır. Fakat evcil hayvanın alerji durumu söz konusu olduğunda diğer bitkilerin de zararlı olmaları söz konusu olabilmektedir. Çiçek coşturan gübre için lütfen satış sayfamızı ziyaret ediniz.

Dalı Kırılan Bitkiler Nasıl Tedavi Edilebilir?

Dalı kırılan bitkilerin tedavi edilmesi için kırıldığı yerden yeniden köklendirilmesi gerekmektedir. Bu nedenle kırılan dalın sapının su içerisine eklenmesi ile yeniden eklenerek hazır hale getirilmesi mümkün olmaktadır.

Sulu köklendirme işlemi yapılırken yapraklarının suya değmesine gerek olmamaktadır. Çünkü kök üzerinden tedavi işlemlerinin gerçekleştiği bilinmektedir. Bu nedenle başka bir işleme gerek olmamaktadır.

Kırılan dal için yapılan köklenme işleminin su dolu bir kase aracılığıyla yapılması yeterli olmaktadır. Kase yerine küçük boyutlarda kavanozlar da kullanılabilmektedir. Köklenme işleminin tamamlanması için bitkinin ortalama 5 santim kadar kökünün uzamasını beklemek gerekmektedir.

Köklenme işlemi tamamlandıktan sonra vitamin ve mineral yönünden zengin olan toprağa köklenen dalın ekilmesi gerekmektedir. Ekme işleminin tutup tutmadığı birkaç gün içerisinde anlaşılabilmektedir. Çiçek coşturan gübre seçeneklerimiz için satış sayfamıza tıklayınız.

Saksı Bitkilerinde Bakım Konusunda Nelere Dikkat Edilmelidir?

Saksı çiçekleri, küçük bir alanda yetişen bitkiler olarak bilinmekle beraber yetiştirilmesi konusunda şu önerilerin takip edilmesi gerekmektedir:

 • Yaprak dökme mevsimi olarak bilinen sonbahar ve kış mevsimlerinde daha az sulamanın yapılması gerekmektedir. Bu sulamanın akabinde bitkinin su ihtiyacının iyi kontrol edilmesi gerekmektedir.
 • Bitkilerin hastalık durumlarının iyi bir biçimde kontrol edilmesi gerekmektedir. Kuruyan dalların ya da sararan yaprakların budanarak daha düzenli halde büyümesine yardımcı olmaktadır.
 • Saksı çiçeklerinin ev içerisinde yetiştirilmesi halinde nemlendirilmesi konusunda hassasiyet gösterilmesi gerekmektedir. Odanın havalandırılması, gerekli görülmesi halinde yapraklarının da nemlendirilerek sağlıklı bir hale getirilmesine dikkat edilmesi gerekmektedir.
 • Bitkiler için aşırı sulama yapmak uygun olmamaktadır. Bu sulama işlemi bitkilerin köklerinde çürüme olmasına neden olabilmektedir. Dolayısıyla çiçeğin türü de göz önünde bulundurulması ile su miktarının fazla olmamasına özen gösterilmesi gerekmektedir.
 • Saksı köklerinin ve toprağın ışığı görmesi için gün içerisinde perdelerin açılması gerekmektedir. Bu şekilde bitkinin daha etkin bir biçimde fotosentez yapılması sağlanabilmektedir.
 • Çiçeklerin motive edilmesi, onlarla konuşulması oldukça önemlidir. Canlı bir tür olması nedeniyle gösterilen ilgi ile birlikte daha iyi düzeyde gelişim göstermesi söz konusu olmaktadır.
 • Her çiçek için sıcaklık ya da soğukluk dengesi farklılaşmaktadır. Bazı çiçekler çok sıcak severken bazı bitkilerin soğuk sevdikleri bilinmektedir. Bu nedenle bitki türünün göz önünde bulundurulması ile bitkinin gelişim süreci etkilenmektedir.
 • Saksı değişiminin ve toprak değişiminin belirli periyotlarla yapılması gerekmektedir. Bu sayede bitkinin kökleri havalandırılmış olmakta ve daha sağlıklı bir bitki bakımı gerçekleşecektir.
 • Saksı değiştirme süresi çiçek türüne göre değişiklik gösterse de ortalama olarak iki yılda bir şeklinde yapılması önerilmektedir.
 • Çiçeğin köklerinin uygun bulunduğu saksı ile kullanılması gerekmektedir. Çiçek köklerinin özellikleri göz önünde bulundurulduğunda ne tip saksı kullanılacağına da karar verilmesi gerekmektedir.

Çiçek coşturan gübre olarak muhteşem etkiye sahip olan Koop’s solucan gübresi seçeneklerimizi inceleyiniz.

Bitkilerde Kalsiyum Değerinin Önemi Nedir?

Bitki bakımında önemli olan vitamin ve mineral değerlerinin başında kalsiyum gelmektedir. İnsan bünyesinde kalsiyumun kemik gelişimi için önemli olduğu bilinirken bitkilerin de sağlıklı büyümesi ve çiçek vermesi için kalsiyum takviyesinin gerekli olduğu bilinmektedir.

Kalsiyum değeri bitkilerin gövdelerinin dik duruşunu da etkilemektedir. Özellikle salon çiçeklerinde bükülen ya da dik duruşunu koruyamayan bitkilerin kalsiyum takviyesi ile beslenmesi gerektiğinin göz önünde bulundurulması önerilmektedir.

Kalsiyumun salon ve saksı çiçeklerinin yanı sıra meyve veren bitkiler için de oldukça önemli bir besin değeri olduğu bilinmektedir. Bu nedenle özellikle meyve ağaçlarının bakımında kalsiyum değeri önemli olmaktadır.

Organik gübrelerin içerisinde kalsiyum değerinin de bulunduğu gübreler yer almaktadır. Gübre seçimi yapılırken içerisindeki vitamin ve mineral değerlerinde kalsiyumun bulunmasına dikkat edilerek alınması önerilmektedir.

Genç dokular olarak bilinen yaprak, sap ve köklerin gelişim süreçlerinde oldukça önemli bir yeri olan kalsiyumun bitkinin fotosentez aşamasında da önemli bir yeri olduğu bilinmektedir. Hücre duvarı ve hücre zarının gelişimi için kalsiyumun gerekli olduğu bilinmektedir. Çiçek coşturan gübre fiyatımız için satış sayfamızı inceleyiniz.

Vitamin Eksikliklerinde Bitkilerde Gözlemlenen Durumlar Nelerdir?

Bir bitkide hangi vitamin ya da mineralin eksik olduğunun anlaşılabilmesi için bitkinin iyi bir şekilde gözlemlenmesi gerekmektedir. Bitkinin gözlemlenme sürecinde dikkat edilecekler şu şekilde sıralanmaktadır:

 • Kalsiyum eksikliğinin anlaşılabilmesi için bitkinin eğildiğini ve dik duruşunu kaybettiği gözlemlenmektedir. Buna ek olarak çiçek ve yapraklarda sararma ve lekelenmeler meydana gelebilmektedir.
 • Azot eksikliğinin anlaşılabilmesi için bitkilerin yaprak uçlarından gövdelerine kadar uzanan sararmaların oluştuğu bilinmektedir. Sarı rengin kahverengiye döndüğünün fark edilmesi, eksikliğin de artış gösterdiğini işaret etmektedir. Azot eksikliği nedeniyle bitkiler ölebilmektedir. Bu nedenle dikkat edilmesi gerekmektedir.
 • Fosfor eksikliğinin anlaşılması için mor renklenmelerin gözlemlenmesi gerekmektedir. Eğer meyve oluşumu bulunan bir bitki ise meyvelerin olgunlaşmayı durdurmaları gibi durumlar söz konusu olabilmektedir.
 • Bakır eksikliğinin anlaşılabilmesi için bitki uçlarından gövdelere doğru ilerleyen ölme ya da kahverengi lekelerin oluşmasının gözlemlenmesi gerekmektedir.
 • Magnezyum eksikliğinin anlaşılabilmesi için yaprakların arasında bulunan damarlarda beyaz şeritlerin meydana gelmesi gerekmektedir. Kireç tarafından karşılanmakta olan bu eksikliğin toprak bitkilerinde daha fazla görüldüğü bilinmektedir.
 • Klor eksikliğinin fark edilmesi için solgun ve tıknaz bir görüntünün oluşmuş olması gerekmektedir. Bunun yanı sıra bronzlaşma gibi bir durumun da söz konusu olmaktadır. Klor eksikliği bitkide koku kaybına da neden olabilmektedir.
 • Silisyum eksikliğinin anlaşılması bitkinin haşerelere karşı dayanıksızlaşmasına neden olmaktadır. Bu nedende mutlaka bitkinin silisyum takviyesini alması gerekmektedir.
 • Kükürt eksikliği nedeniyle bitkinin yaşlı yaprakları sağlam dururken, genç yapraklarının sararması meydana gelebilmektedir.
 • Bor eksikliğinin anlaşılabilmesi için kahverengi çatlamaların gözlemlenmesi gerekmektedir. Bu lekelenmelerin kahverengi tonlarında olması gibi renksiz şeffaf bir görüntü olmasına da neden olabilmektedir.
 • Çinko eksikliğinin anlaşılabilmesi için bitkinin farklı bölgelerinde sarı alanlar oluştuğunun gözlemlenebilmesi gerekmektedir. Bu aynı zamanda demir eksikliğine de işaret etmektedir.

Çiçek coşturan gübresi takviyesinin düzenli yapılması ile bu eksikliklerin her birinin giderilmesi mümkün olmaktadır. Bu nedenle doğru ölçülerle çiçek coşturan gübresinin alınması bitkilerin sağlıklı gelişimleri için oldukça önemlidir.

Bitkilerin sağlığının da insan sağlığı gibi düzenli olarak takip edilmesi gerekmektedir. Bu sayede insan sorumluluğunda olan bitkilerin en iyi şekilde kontrol edilmesi sağlanabilmektedir.


Tütün Gübreleme Programı Nedir Gübre Fiyatları

Tütün bitkisi yetiştirilirken gübrelemeye ihtiyaç duymaktadır. Tütün gübreleme işlemlerinde toprağın genel yapısına göre gübre türü ya da gübreleme programları değişiklik gösterebilmektedir.

Tütün gübreleme programı içerisinde Bakanlık Onaylı tesislerde üretilen tescilli Koop’s Solucan Gübresi Kullanılmalıdır. Kullanım Şekli ve dozu ve faydaları hakkında satış sayfamızdan bilgi alabilirsiniz.

Tütün gübreleme işlemlerinde kuvvetli topraklarda yetişen bitkilerin daha yoğun ve çok gübreye ihtiyaç duydukları bilinirken, bu tütünlerin iri yapraklı ve geniş dikim özelliğine sahip ürünler oldukları bilinmektedir.

İkinci olarak bilinen tütün gübreleme işlemleri ise nikotini daha az olan, dar dikim özelliğine sahip ve çok geniş olmayan yapraklı tütün ürünlerini içermektedir. Bu tütün ürünlerinin çok fazla gübreleme ihtiyaçlarının olmadığı bilinmektedir.

Gübreleme türlerinin toprak yapısına göre değişkenlik gösterdiği bilinmektedir. Örneğin Güneydoğu Anadolu Bölgesi içerisinde bulunan toprakların geniş gübreleme isteyen topraklar olduğu bilinmektedir. Tütün gübreleme yapılan Marmara Bölgesi topraklarında ise çok gübreleme yapılmadan da verim alınabilmektedir.

Tütün Gübreleme Programı Nedir

Tütün yetiştiriciliğinde kullanılan tütün gübreleme programı, tütünün yetiştirildiği toprağa göre değişiklik göstermektedir. Topağın ve bitkinin ihtiyaçları göz önünde bulundurularak besin değerleri hesaplanır ve bu doğrultuda programlama yapılmaktadır.

ÜRÜNLEREKİM ÖNCESİKÖKTEN / DAMLAMA / YAPRAKTANUYGULAMA
Hububat (Buğday, Arpa, Yulaf, Mısır, Çeltik, Çavdar)1 Ton Tohum / 200 L Su / 5 LKökten / Damlama 3 Dekar / 1.5 L

Yapraktan 3 Dekar / 400 L Su / 1.5 L
1) Tohum Islatıldıktan 5 saat sonra ekilir(Tercihe bağlı).

2) Kardeşlenme veya filizlenme döneminde

3) Gebeleşme döneminde
Biber, Domates, Hıyar, Patlıcan, Bamya, Kabak100 L Su / 3 L1 Dekar / 200 L Su / 1 L1) Fide Viyollerini daldırma şeklinde

2) Vejatif gelişim döneminde fide dikiminden 10 gün sonra

3) Çiçeklenmeden Önce Kökten veya yapraktan
Şeker Pancarı, Tütün, Pamuk, Ayçiçeği, Fıstık1 Ton Tohum / 200 L Su / 5 L veya

3 Dekar / 400 L Su / 2 L
Kökten / Damlama 1 Dekar / 200L Su / 1 L

Yapraktan 3 Dekar / 400 L Su / 2 L
1) Tohum Islatıldıktan 5 saat sonra ekilir(Tercihe bağlı).

2) 3 veya 4 yaprak çıktığında kökten uygulama

3) İlk uygulamadan 20 gün sonra yapraktan püskürtme
Turp, Sarımsak, Soğan, Patates, Havuç, Kereviz1 Dekar / 200 L Su / 1 LKökten / Damlama 1 Dekar / 200 L Su /1 L

Yapraktan 10 Da / 400 L Su / 2.5 L
1) Dikimden 10 gün sonra kökten

2) Sulama suyuna kökten 2 sefer

3) Yapraktan her 20 günde bir(Tercihe bağlı)
Yapraklı Bitkiler1 Dekar / 200 L Su / 1 L
Kökten / Damlama 1 Dekar / 200 L Su / 1 L

Yapraktan 5 Dekar / 400 L Su / 1.5 L
1) Dikimden 10 gün sonra kökten

2) Yeşil aksam geliştiğinde(ilk uygulamadan 20 gün sonra)

3) Yapraktan püskürtme ile 20 günde bir
Kavun, Karpuz1 Ton Tohum / 100 L Su / 5 LKökten / Damlama 1 Dekar / 200 L Su / 1 L

Yapraktan 2 Da / 400 L Su / 1 L
1) Tohum Islatıldıktan 5 saat sonra ekilir.

2) Fide dikiminden 10 gün sonra kökten

3) Yapraktan püskürtme ile 20 günde bir
Çim1 Dekar / 200 L Su / 1 LKökten / Damlama 1 Dekar / 200 L Su / 1 L

Yapraktan 5 Dekar / 400 L Su / 2 L
1) Erken baharda sulama suyuna karıştırılarak kökten

2) İlk uygulamadan 20 gün sonra sulama suyuna karıştırılarak kökten

3) Çiçek, tomurcuk, meyve öncesi yapraktan
Kayısı, Kiraz, Şeftali, Elma, Narenciye, Nar1 Dekar / 200 L Su / 1 LKökten / Damlama 1 Dekar / 200 L Su / 1 L

Yapraktan 3 Dekar / 400 L Su / 2 L
1) Erken baharda sulama suyuna karıştırılarak kökten

2) İlk uygulamadan 20 gün sonra sulama suyuna karıştırılarak kökten

3) Çiçek, tomurcuk, meyve öncesi yapraktan
Dut, Böğürtlen1 Dekar / 200 L Su / 2 LKökten / Damlama 1 Dekar / 200L Su / 2 L

Yapraktan 3 Dekar / 400 L Su / 2 L
1) Erken baharda sulama suyuna karıştırılarak kökten

2) İlk uygulamadan 20 gün sonra sulama suyuna karıştırılarak kökten

3) Çiçek, tomurcuk, meyve öncesi yapraktan
Badem, Ceviz, Fındık1 Dekar / 200 L Su / 1 LKökten / Damlama 1 Dekar / 200L Su / 1L

Yapraktan 3 Dekar / 400 L Su / 2 L
1) Erken baharda sulama suyuna karıştırılarak kökten

2) İlk uygulamadan 20 gün sonra sulama suyuna karıştırılarak kökten

3) Çiçek, tomurcuk, meyve öncesi yapraktan
Üzüm, Muz, Kivi1 Dekar / 200 L Su / 1,5 LKökten / Damlama 1 Dekar / 200 L Su / 1,5L

Yapraktan 5 Dekar / 400 L Su / 1.5 L
1) Erken baharda sulama suyuna karıştırılarak kökten

2) İlk uygulamadan 20 gün sonra sulama suyuna karıştırılarak kökten

3) Çiçek, tomurcuk, meyve öncesi yapraktan
Zeytin1 Dekar / 200 L Su / 1 LKökten / Damlama 1 Dekar / 200 L Su / 1 L

Yapraktan 5 Dekar / 400 L Su / 2 L
1) Erken baharda sulama suyuna karıştırılarak kökten

2) İlk uygulamadan 20 gün sonra sulama suyuna karıştırılarak kökten

3) Çiçek, tomurcuk, meyve öncesi yapraktan

Tütün gübreleme işlemlerinde potasyum fosfor ve azot değerlerinin ne kadar olması gerektiğine coğrafi koşulların şartları doğrultusunda karar verilmektedir. Örneğin Güneydoğu Anadolu Bölgesi ve Marmara Bölgesi içerisinde yetiştirilen tütünlerin farklı besin ihtiyaçları olmaktadır.

Tütün gübrelemede tabii gübreleme tercih edildiğinde hayvanların beslenme şekilleri ve türleri önemli olurken kimyevi gübremle işlemlerinde besin değerlerinin fabrikasyon şekillerde oluşturulması gerekli görülmektedir.
Tütün gübreleme işlemlerinde gelişigüzel gübreleme yapılmasının tütün kalitesini düşürmesi nedeniyle doğru miktarların tercih edilmesi tütün yetiştiriciliğinde oldukça önemli olmaktadır.

Tütün yetiştiriciliğinde orta kuvvetteki topraklar için %9 Fosfor, %8 Azot, %9 Potasyum kullanılmasının gerekli olduğu bilinmektedir. Bu besin değerlerinin 20 kilogram ölçüsündeki suni gübre için olduğu bilinirken, organik gübre için 1000 kilogram ve 1250 kilogram ölçülerine karşılık geldiği bilinmektedir.
Bu ölçüler çoğunlukla az miktarda gübreye ihtiyaç duyan dar mesafelerle dikilen orta ve küçük yapraklı tütün yetiştiriciliği için geçerli olduğu bilinmektedir. Geniş mesafelerle dikilen iri ve orta yapraklı tütünlerde gübrenin fazla tutulmasının bir sakıncası olmamaktadır.

Tütün Gübresi Fiyatları

Tütün gübresi fiyatları tütün türüne ve tedarikçilerin inisiyatifine göre değişiklik gösterdiği bilinmektedir. Tütün gübresinde fiyatların zengin besin değerleri ile birlikte değişkenlik göstermesi söz konusu olabilmektedir. Besin değeri daha düşük olan gübrelerin fiyatları düşük olurken, yüksek olanlarda fiyatlar da artış göstermektedir.
Tütün gübresinde fiyatlandırmalar özel olarak Azot miktarının artış göstermesiyle birlikte de değişkenlik göstermektedir. Buna ek olarak oran değerlerinin belirlenmesine göre de fiyatlar oluşturulmaktadır.

Sıvı Tütün Gübresi Fiyatları

MiktarFiyatTürKargo
250 Mili Litre25 TLKoop's Sıvı Solucan GübresiÜcretsiz Kargo
1 Litre40 TLKoop's Sıvı Solucan GübresiÜcretsiz Kargo
5 Litre170 TLKoop's Sıvı Solucan GübresiÜcretsiz Kargo
20 Litre465 TLKoop's Sıvı Solucan GübresiÜcretsiz Kargo
60 Litre1.295 TLKoop's Sıvı Solucan GübresiÜcretsiz Kargo
1 Ton19.850 TLKoop's Sıvı Solucan GübresiÜcretsiz Kargo

Katı Tütün Gübresi Fiyatları

MiktarFiyatTürKargo
1 Kilo20 TL.Koop's Katı Solucan GübresiÜcretsiz Kargo
3 Kilo40 TL.Koop's Katı Solucan GübresiÜcretsiz Kargo
20 Kilo85 TL.Koop's Katı Solucan GübresiÜcretsiz Kargo
100 Kilo400 TL.Koop's Katı Solucan GübresiÜcretsiz Kargo
1 Ton3.900 TL.Koop's Katı Solucan GübresiÜcretsiz Kargo

Tütün gübreleme fiyatlarında solucan gübrelerinin fiyatlarının 60 TL- 250 TL aralığında değişkenlik göstermektedir. Kilograma göre fiyatlar artış gösterirken daha fazla ürünün daha ekonomik olduğu bilinmektedir.
Gübre tercihlerinde fiyatlar öğrenilirken aynı zamanda toprağın ihtiyaç duyduğu besinlerin öğrenilmesi ve bu doğrultuda içerikleri kontrol edilerek gübre seçiminin yapılması gerekmektedir.

Tütünde Katı Solucan Gübresi Avantajları Nelerdir?

Tütünde solucan gübresi işlemlerinde en çok tercih edilen solucan gübresi sistemlerinin de belirli bir program dahilinde yapılması gerekli görülmektedir. Solucan gübresi, katı ve sıvı olmak üzere iki farklı kategoride kullanımda olduğu bilinen bir gübre türüdür.

Katı olarak bilinen solucan gübresinin toprağa serpilerek uygulandığı bilinmektedir. Bu uygulama doğrudan bitkinin kök gelişimini desteklemeye yönelik bir gübreleme uygulaması olarak bilinir. Katı solucan gübresinin sağladığı bazı avantajlar şunlardır:

 • Kökteki saçaklanmayı arttırarak kökün daha güçlü bir biçimde toprağa sarılması sağlanmış olur.
 • Bitkinin geliştireceği hastalıklara karşı daha dirençli olmasını sağlamaktadır.
 • Toprak yapısında oluşan problemleri gidermektedir.
 • Toprağın doğal yapısında yer alan mineralleri, bitkinin kullanımına uygun hale getirir.
 • Toprağın pH derecesini bitki üretimine uygun hale getirmektedir.

Tütünde Solucan Gübresi Kullanımı

Tütün bitkisinin yetiştirilme sürecinde tercih edilen solucan gübrelemenin ikinci formu olan sıvı gübreleme işlemleri, tütünde sıvı solucan gübresi kullanımı olarak satış sayfamıza tablo halinde gösterilmektedir.
Sıvı solucan gübresinin kullanılması durumunda eğer makineli sulama işlemleri yapılıyorsa su deposu tankına yine aynı ölçüde eklenerek gübreleme işleminin yapıldığı bilinmektedir. 20 günde bir uygulanan bu işlemin 400 litre su için bir buçuk litre eklenerek sürdürüldüğü bilinmektedir.

Tütün gübreleme işlemlerinde yağılan bu sıvı uygulama, tütün kırımı başlayana kadar devam ettirilmektedir. Gübrelemenin devam ettirilmesi ise bitkinin gelişim süreci göz önünde bulundurularak sürdürülmelidir.

Sıvı Solucan Gübrelemesinin Tütün Gübrelemede Avantajları Nelerdir?

Tarımsal faaliyetler içerisinde yer alan tütün gübreleme işlemlerinde süsten sıvı solucan gübrelemesinin tercih edilmesi, beraberinde şu avantajları sağlamaktadır:

 • Bitkinin daha hızlı bir biçimde gelişmesine yardımcı olmaktadır.
 • Bitkisinin yaprak gelişimini olumlu anlamda etkilediği bilinmektedir. Bu gelişimi fotosentezi hızlandırarak yapabilmektedir.
 • Solucanların yapısında bulunan sölom sıvısı, hayvanların vücutlarını koruduğu gibi aynı zamanda bitkilerin de pek çok hastalığa karşı korunmasına yardımcı olmaktadır.
 • Su tutma kapasitesini arttırmaya yardımcı olduğu bilinmektedir. Tütün bitkisi için oldukça önemli olan bu özellik sayesinde sulama problemleri ortadan kaldırılmaktadır.
 • Bitkinin yapraklarında bulunan damar kalınlıklarını beslediği bilinmektedir. Bu özelliği, içim kalitesini de olumlu yönde etkilemektedir.
 • Bitkinin yapraklarında olması gereken elastik yapının sağlanmasına yardımcı olmaktadır.

Tüm bu avantajlar ile tütün gübreleme işlemlerinin daha verimli sonuçlar verdiği bilinmektedir. Bu nedenle tabii gübreleme ve kimyevi gübreleme sistemlerine alternatif olarak tercih edilmesi söz konusu olabilmektedir.

Gübrelerin Uygulama Zamanları Nasıl Belirlenir?

Gübrelerin genel olarak uygulanma zamanlarının organik gübreleme ve kimyasal gübrelemeye göre farklılık gösterdiği bilinmektedir. Tütün gübreleme işlemlerinde organik gübre kullanılması halinde ekimden dikimden kısa bir zaman önce verilmesi öneri olarak sunulmaktadır.

Organik gübrelerin ne kadar sürede ayrıştığının belirlenmesi ile ekim ve dikim işlemlerinden ne kadar öncesinde yapılacağına karar verilmektedir. Fakat ortalama gübreleme süresinin sıcak ve nemli iklimlerde ortalama 4-6 hafta öncesinde olması önerilmektedir. Fakat serin bir iklim olması halinde birkaç ay öncesine kadar geriletilmesi önerilmektedir.

Tütün gübreleme işlemlerinde kimyasal gübrelerin kullanılması halinde gübre içeriğindeki kimyasalların oranına göre uygulama zamanlarının değişiklik gösterdiği bilinmektedir. Örneğin azot toprak içerisinde hareketli olduğu için çok erken verilmemesi önerilmektedir.

Fosforlu gübrelerin tütün gübreleme işlemlerinde kullanılması halinde hareketli bir besin olmaması nedeniyle birkaç hafta önce verilmesinin yeterli olduğu bilinmektedir. Bu uygulamanın bitki ve toprak durumuna göre de değişiklik gösterdiği bilinmektedir.

Fosforlu gübrelerde dikkat edilmesi gereken bir detay da suda çözünürlüğü düşük veya zor çözünen gübrelerin kullanılması hainde gübreleme işlemlerinin ekim ya da dikim anında yapılması önerilmektedir.
Potasyumlu gübrelerin tütün gübreleme işlemlerinde kullanılması halinde ise fosforun uzun sürede alındığı bilinmektedir. Bu nedenle ekim dikim zamanı içerisinde uygulama yapılmasının daha etkili olacağı bilinmektedir. Bu uygulama esnasında tohum yatağına doğrudan bir uygulama yapılması önerilmektedir.

Tütün Tiplerinin Gübrelenmiş Topraktan Aldıkları Besin Değerleri Nelerdir?

Her toprak tipine göre değişmekte olan tütün türlerinin aynı zamanda besin değerlerinin de değişiklik gösterdiği bilinmektedir. Bazı tütün tipleri ve besin değerleri şu şekilde sıralanmaktadır:

 • Tömbeki: 6,65 Azot, 0,56 Fosfor, 3,85 Potasyum
 • Puro: 4,07 Azot, 0,48 Fosfor, 2,72 Potasyum
 • Trabzon: 7,87 Azot, 0,95 Fosfor, 4,20 Potasyum
 • Bafra: 3,38 Azot, 0,48 Fosfor, 3,00 Potasyum
 • Çelikhan: 4,72 Azot, 0,66 Fosfor, 3,17 Potasyum
 • Bursa: 5,16 Azot, 0,50 Fosfor, 3,93 Potasyum
 • Samsun: 3,38 Azot, 0,43 Fosfor, 2,50 Potasyum
 • İzmir: 5,00 Azot, 0,60 Fosfor, 3,17 Potasyum
 • Basma: 4,33 Azot, 0,55 Fosfor, 1,83 Potasyum

Bu değerler, tütün bitkisinin ihtiyaç duyduğu enerjinin hangi miktarlarda gerekli olduğunu işaret etmektedir. Gübre içerikleri ile bu besin değerlerinin karşılandığı ve bu doğrultuda tütün gübreleme işlemlerinden verim alındığı bilinmektedir.

Tabii Gübreleme Nedir?

Tabii gübreleme yani ahır gübrelemesi olarak bilinen gübreleme sistemi, ilkel çağlardan bu yaba tarımsal verimliliği arttırmak için tercih edilen bir yöntem olarak bilinmektedir. Hem bitkilerden alınan verimi arttırmakta hem de toprağın daha verimli bir hale gelmesini sağlayan tarımsal bir işlemdir.

Tabii gübreleme işlemlerinde elde edilen gübrenin ahır hayvanlarının dışkılarından oluşturulduğu bilinmektedir. Böylelikle hayvanların yemlerinin içeriğinde bulunan zengin besin değerlerinin toprak verimliliğini arttırmada kullanılması söz konusu olmaktadır.

Tütün gübreleme işlemlerinde de kullanılan tabii gübreleme işlemlerinde hayvansal atıkların oluşumu için şu özellikler dikkate alınmaktadır:

 • Hayvanın cinsi
 • Hayvanın yapısı
 • Hayvana yedirilen yem miktarı
 • Hayvanın yemi sindirme durumları
 • Hayvanların görmüş oldukları iş durumları
 • Kullanılan yatak cinsleri
 • Gübrenin saklanma tekniği

Bu maddelerin her biri gübrenin kalitesini doğrudan etkilemektedir. Hayvansal atıklardan oluşan gübrelerin kalite durumlarını içeren bu maddeler, doğrudan besin değerleri üzerinden ilişkilendirilmektedir.

Suni Gübreleme Nedir?

Suni ya da kimyevi gübreleme, yapay olarak oluşturulan gübreleri temsil etmektedir. Besin değerleri kimyasal yollarla oluşturulur. Gübrelerin içeriğinde azot, fosfor ve potasyum başta olmak üzere tohumun ihtiyacına göre besin değerleri oluşturulmaktadır.

Kimyevi gübreler alt başlık olarak; azotlu gübreler, fosforlu gübreler, potasyumlu gübreler, kompoze gübreler şeklinde sınıflandırılmaktadır. Bu besin değerlerinin tarım ürünleri bazında değişiklik gösterdiği bilinmektedir.
Tütün gübreleme işlemlerinde çoğunlukla kompoze adı verilen gübreler kullanılmaktadır. Kompoze gübrelerde azot, fosfor ve potasyum yüzde 20-20-0 ya da yüzde 15-15-15 şeklinde hazırlanmaktadır.

Kompoze gübrelerin içerisinde bulunan maddelerin saf potasyum, saf fosfor ya da saf azottan oluşmasına rağmen ambalajlar üzerinde saf oranları değil ortalama oranları bulunmaktadır. Gübreler içerisindeki saf oranları bulmak için belirli hesaplamalar yapmak gerekmektedir.

Azotlu Gübre Çeşitleri Nelerdir?

Gübrelerin verim durumu azot oranı ile belirlenmektedir. Bu doğrultuda Azot kullanımlarına göre farklılaşmakta olan gübreler bulunmaktadır. Bilinen bazı gübreler şu şekilde sıralanmaktadır:

 • Amonyum Sülfat %21 N içerir.
 • Amonyum Nitrat % 25-28 N içerir.
 • Üre %46 N içerir.
 • TSP %44- 52 N içerir.

Bu çeşitlerin içerisindeki üre gübresinin çözünürlüğü yüksek olması nedeniyle çoğunlukla sıvı gübrelerin hazırlanmasında kullanıldığı bilinmektedir. Bu nedenle yaygın azotlu gübre türerlerinin içerisinde yer almaktadır.
Tütün gübreleme süreçlerinde de tercih edilen ürenin toprağa hafif asit etkisi bıraktığı bilinmektedir. Bu nedenle asit içeriğinin önlenmesi için 100 kg karşılığında 80 kilogram kiraç uygulanması önerilebilmektedir.

Kompoze Gübrelerinin Özellikleri Nelerdir?

Tütün üretiminde sıkça kullanılan bir gübre türü olarak bilinmektedir. Çok besinli olarak da nitelendirilen bu gübrenin 2 ve daha fazla besin ile oluşturulması nedeniyle zengin içeriklerinin olduğu bilinmektedir.
Kimyasal gübreler içerisinde bulunan kompoze gübrelerin, fabrikasyon şeklinde oluşturulması nedeniyle organik gübrelerden farklılaştığı bilinmektedir. Fakat buna rağmen kimyevi gübrelerin içerisinde zengin içerikli olan gübreler arasında yer almaktadır.  Tütün gübreleme programı için lütfen satış sayfamızı ziyaret ediniz.


Ayçiçeği Gübreleme Programı ve Gübre Fiyatları

 

Ayçiçeği gübreleme hakkında genel bilgiler nedir ne kullanılmalıdır. Ayçiçeği bitkisi tarla bitkileri göz önünde bulundurulduğunda ülkemizin en önemli yağ bitkisi olarak öne çıkmaktadır. Özellikle çiğit üretim bakımından ayçiçeği ile baş başa gitmesine rağmen tohumlarındaki yağ oranı bakımından ayçiçeği tartışmasız olarak ülkemizde birinci sırada yer almaktadır.

Ayçiçeği gübreleme programı içerisinde Bakanlık Onaylı tesislerde üretilen tescilli Koop’s Solucan Gübresi Kullanılmalıdır. Kullanım Şekli ve dozu ve faydaları hakkında satış sayfamızdan bilgi alabilirsiniz.

Ülkenin toplam bitkisel yağ üretiminin yarısından fazlasını karşılayan ayçiçeği tohumlarında ortalama yüzde 40 oranında yağ bulunmaktadır. Fakat son yıllarda geliştirilen çeşitlerle birlikte ayçiçeği gübreleme işlemleriyle desteklenerek yağ oranı yüzde 50 seviyelerine kadar ulaşmıştır.

Oldukça hızlı gelişen bir bitki olduğu için ayçiçeği gübreleme işlemleri de büyük önem teşkil etmektedir. Bu yüzden yapraktan en iyi verimi alabilmek adına ayçiçeği toprağını gübrelerken doğru gübrenin kullanılmasına dikkat edilmesi gerekmektedir. Hemen hemen tüm yağlık bitkilerde olduğu gibi ayçiçeği bitkisinin gelişiminde de kilit rol oynayan element potasyumdur. Bu yüzden potasyum bakımından zengin ve kalın taban arazilerde ayçiçeği bitlisi çok iyi ve sağlıklı bir şekilde yetişebilmektedir. Ayçiçeği gübresi de toprağın potasyum bakımından zengin olmasını sağladığı için bitkilerden alınan verimi en üst seviyeye çıkaran önemli bir unsurdur. Bu nedenle ayçiçeği gübreleme işlemlerinde potasyum bakımından zengin ürünlerin tercih edilmesi en doğru seçenekler arasında yer alacaktır.

Ayçiçeği Gübreleme Programı Nedir


Ayçiçeği gübreleme programı, ekim yapılan bölgeye göre değişiklik göstermektedir. Ayçiçeği ekim zamanını belirleyen en önemli faktörler sıcaklık başta olmak üzere yağıştır. Ayçiçek ekimi yapılacak olan toprağın sıcaklığının 8 ila 10 santigrat derece olduğu dönemde ekimin yapılması gerekmektedir. Fakat çimlenmenin gerçekleşti dönemde toprak sıcaklığı 12 santigrat dereceye kadar çıkabilmektedir. Ayçiçeği yetiştiriciliğinde dekara atılacak tohum miktarının yanı sıra;

 • Ekim şekli,
 • Tohum iriliği,
 • Bitki sıklığı,
 • Mibzer tipi
ÜRÜNLEREKİM ÖNCESİKÖKTEN / DAMLAMA / YAPRAKTANUYGULAMA
Hububat (Buğday, Arpa, Yulaf, Mısır, Çeltik, Çavdar)1 Ton Tohum / 200 L Su / 5 LKökten / Damlama 3 Dekar / 1.5 L

Yapraktan 3 Dekar / 400 L Su / 1.5 L
1) Tohum Islatıldıktan 5 saat sonra ekilir(Tercihe bağlı).

2) Kardeşlenme veya filizlenme döneminde

3) Gebeleşme döneminde
Biber, Domates, Hıyar, Patlıcan, Bamya, Kabak100 L Su / 3 L1 Dekar / 200 L Su / 1 L1) Fide Viyollerini daldırma şeklinde

2) Vejatif gelişim döneminde fide dikiminden 10 gün sonra

3) Çiçeklenmeden Önce Kökten veya yapraktan
Şeker Pancarı, Tütün, Pamuk, Ayçiçeği, Fıstık1 Ton Tohum / 200 L Su / 5 L veya

3 Dekar / 400 L Su / 2 L
Kökten / Damlama 1 Dekar / 200L Su / 1 L

Yapraktan 3 Dekar / 400 L Su / 2 L
1) Tohum Islatıldıktan 5 saat sonra ekilir(Tercihe bağlı).

2) 3 veya 4 yaprak çıktığında kökten uygulama

3) İlk uygulamadan 20 gün sonra yapraktan püskürtme
Turp, Sarımsak, Soğan, Patates, Havuç, Kereviz1 Dekar / 200 L Su / 1 LKökten / Damlama 1 Dekar / 200 L Su /1 L

Yapraktan 10 Da / 400 L Su / 2.5 L
1) Dikimden 10 gün sonra kökten

2) Sulama suyuna kökten 2 sefer

3) Yapraktan her 20 günde bir(Tercihe bağlı)
Yapraklı Bitkiler1 Dekar / 200 L Su / 1 L
Kökten / Damlama 1 Dekar / 200 L Su / 1 L

Yapraktan 5 Dekar / 400 L Su / 1.5 L
1) Dikimden 10 gün sonra kökten

2) Yeşil aksam geliştiğinde(ilk uygulamadan 20 gün sonra)

3) Yapraktan püskürtme ile 20 günde bir
Kavun, Karpuz1 Ton Tohum / 100 L Su / 5 LKökten / Damlama 1 Dekar / 200 L Su / 1 L

Yapraktan 2 Da / 400 L Su / 1 L
1) Tohum Islatıldıktan 5 saat sonra ekilir.

2) Fide dikiminden 10 gün sonra kökten

3) Yapraktan püskürtme ile 20 günde bir
Çim1 Dekar / 200 L Su / 1 LKökten / Damlama 1 Dekar / 200 L Su / 1 L

Yapraktan 5 Dekar / 400 L Su / 2 L
1) Erken baharda sulama suyuna karıştırılarak kökten

2) İlk uygulamadan 20 gün sonra sulama suyuna karıştırılarak kökten

3) Çiçek, tomurcuk, meyve öncesi yapraktan
Kayısı, Kiraz, Şeftali, Elma, Narenciye, Nar1 Dekar / 200 L Su / 1 LKökten / Damlama 1 Dekar / 200 L Su / 1 L

Yapraktan 3 Dekar / 400 L Su / 2 L
1) Erken baharda sulama suyuna karıştırılarak kökten

2) İlk uygulamadan 20 gün sonra sulama suyuna karıştırılarak kökten

3) Çiçek, tomurcuk, meyve öncesi yapraktan
Dut, Böğürtlen1 Dekar / 200 L Su / 2 LKökten / Damlama 1 Dekar / 200L Su / 2 L

Yapraktan 3 Dekar / 400 L Su / 2 L
1) Erken baharda sulama suyuna karıştırılarak kökten

2) İlk uygulamadan 20 gün sonra sulama suyuna karıştırılarak kökten

3) Çiçek, tomurcuk, meyve öncesi yapraktan
Badem, Ceviz, Fındık1 Dekar / 200 L Su / 1 LKökten / Damlama 1 Dekar / 200L Su / 1L

Yapraktan 3 Dekar / 400 L Su / 2 L
1) Erken baharda sulama suyuna karıştırılarak kökten

2) İlk uygulamadan 20 gün sonra sulama suyuna karıştırılarak kökten

3) Çiçek, tomurcuk, meyve öncesi yapraktan
Üzüm, Muz, Kivi1 Dekar / 200 L Su / 1,5 LKökten / Damlama 1 Dekar / 200 L Su / 1,5L

Yapraktan 5 Dekar / 400 L Su / 1.5 L
1) Erken baharda sulama suyuna karıştırılarak kökten

2) İlk uygulamadan 20 gün sonra sulama suyuna karıştırılarak kökten

3) Çiçek, tomurcuk, meyve öncesi yapraktan
Zeytin1 Dekar / 200 L Su / 1 LKökten / Damlama 1 Dekar / 200 L Su / 1 L

Yapraktan 5 Dekar / 400 L Su / 2 L
1) Erken baharda sulama suyuna karıştırılarak kökten

2) İlk uygulamadan 20 gün sonra sulama suyuna karıştırılarak kökten

3) Çiçek, tomurcuk, meyve öncesi yapraktan


gibi değişkenlere bağlı olarak değişiklik gösterebilmektedir. Mibzer tipi göz önünde bulundurulduğunda 1 ila 3 kg arasında değişen tohum miktarı özellikle normal mibzerle ekim sırasında dekara 1 ila 1.5 kg tohumluk kullanılmalıdır. Ancak pnömatik mibzer kullanılıyorsa bu durumda 400 ila 500 gram arasında tohumluk yeterli görülmektedir. Ayçiçeği gübreleme işlemlerinden önce ekim derinliği de toprağın yapısına, nem durumuna ve tohum iriliğine bağlı olarak 4 ila 8 cm arasında değişiklik gösterebilmektedir.


Sıra mibzer kullanılarak yapılan ekimde ise sıra arası 60 ila 70 cm arasında sıra üzeri ise 20 ila 40 cm arasında değişiklik göstermektedir. Kuru koşullar ve vejetasyon dönemlerinde ise az yağış alan bölgelere ayçiçeği ekimi yaparken daha seyrek ekim yapılması gerekmektedir.

 


Kumlu Toprakta Ayçiçeği Gübreleme Programı

 • Sonbahar döneminde 3 ton/dak yanmış çiftlik gübresi
 • Ekimden 20 gün önce 400 kg/dak tarım kreci atıldıktan sonra toprağın sürülmemesi gerekir.
 • Ekimden önce 20 kg/dak delta humus
 • Ekimden önce 10 kg/dak delta leoçin
 • Taban gübresi olarak 10 – 15 kg/dak amonyum nitrat
 • Taban gübresi olarak 70 – 80 kg/dak potasyum nitrat
 • Bitki 8 yaprak olunca 15’er gün arayla 3 kez 400 kg/dak delta azot gübresi
 • Meyve tutumu başlangıcından itibaren 10’ar gün arayla 3 kez kg/dak delta kalsiyum gübresi
 • Meyve tutumundan itibaren 10’ar güb arayla 3 kez 300 kg/dak delta K-50 gübresi
 • İlk sulamanın ardından ayda 1 kez sezon boyunca 1 kg/dak Delta humate gübresi


Tınlı Toprakta Ayçiçeği Gübreleme Programı

 • Sonbaharda 3 ton/dak yanmış çiftlik gübresi
 • Ekimden önce 20 kg/dak Delta humus ayçiçeği gübreleme
 • Ekimden önce 10 kg/dak delta leoçin gübresi
 • Taban gübresi olarak 10 kg/dak amonyum nitrat gübresi
 • Taban gübresi olarak 15 kg/dak potasyum nitrat gübresi
 • Bitki 8 yaprak olunca 15’er gün arayla 3 kez 400 kg/dak delta azot gübresi
 • Meyve tutumu başlangıcından itibaren 10’ar gün arayla 3 kez kg/dak delta kalsiyum gübresi
 • Meyve tutumundan itibaren 10’ar güb arayla 3 kez 300 kg/dak delta K-50 gübresi
 • İlk sulamanın ardından ayda 1 kez sezon boyunca 1 kg/dak Delta humate gübresi


Ayçiçeği Gübre Fiyatları Nedir


Ayçiçeği gübre fiyatları kullanılan gübrenin çeşidine ve element bakımından zenginliğine göre değişiklik göstermektedir. Bu bakımdan ayçiçeği gübreleme işlemlerinde potasyum ağırlıklı ayçiçeği gübresinin fiyatları, azot açısından zengin gübrelere göre değişiklik gösterebilmektedir. Ayrıca gübrenin taban gübresi mi yoksa yaprak gübresi mi oluşuna bağlı olarak da gübre fiyatlarının birbirinden farklılaştığını söylemek mümkündür. Bu alanda tedarikçilerden en güncel fiyatları alabilirsiniz.

 

Sıvı Ayçiçeği Gübresi Fiyatları

MiktarFiyatTürKargo
250 Mili Litre25 TLKoop's Sıvı Solucan GübresiÜcretsiz Kargo
1 Litre40 TLKoop's Sıvı Solucan GübresiÜcretsiz Kargo
5 Litre170 TLKoop's Sıvı Solucan GübresiÜcretsiz Kargo
20 Litre465 TLKoop's Sıvı Solucan GübresiÜcretsiz Kargo
60 Litre1.295 TLKoop's Sıvı Solucan GübresiÜcretsiz Kargo
1 Ton19.850 TLKoop's Sıvı Solucan GübresiÜcretsiz Kargo

Katı Ayçiçeği Gübresi Fiyatları

MiktarFiyatTürKargo
1 Kilo20 TL.Koop's Katı Solucan GübresiÜcretsiz Kargo
3 Kilo40 TL.Koop's Katı Solucan GübresiÜcretsiz Kargo
20 Kilo85 TL.Koop's Katı Solucan GübresiÜcretsiz Kargo
100 Kilo400 TL.Koop's Katı Solucan GübresiÜcretsiz Kargo
1 Ton3.900 TL.Koop's Katı Solucan GübresiÜcretsiz Kargo
Ayçiçeği Gübresinin Faydaları


Ayçiçeği gübresi ile birlikte verimi artırma mümkün olabilmektedir. Özellikle bitkinin vejetatif gelişimi açısından çok faydalı olan ayçiçeği gübreleme işlemleri sayesinde bitkilerin tabla kısmı genişlemekte ve danelerin yağ oranında da ciddi bir artış görülebilmektedir. Dolayısıyla birim miktardan alınan verimi en üst düzeye çıkarmak için mutlaka doğru gübreler ve gübreleme programı uygulanması etkili olmaktadır.


Ayçiçeği gübreleme işlemlerinde genellikle NPK içerikli kompoze gübreler tercih edilmektedir. Taban gübresi olarak kullanılan bu gübrelerin dışında ayçiçeğinin boyu 30 cm civarını bulduğunda en az 1 kere bor ve hümik asit içerikli yaprak gübrelerinin kullanılmasına da dikkat edilmelidir.


Ayçiçeği Yetiştiriciliğinde Azot ve Azotlu Gübreler


Ayçiçeği tarımında kullanılan gübreler arasında azotlu gübreler de yer almaktadır. Özellikle ayçiçeği yetiştirilen topraklarda bitkinin alabileceği formda azot miktarında yetersizlik görülmesi durumunda bitkinin cılız yapılı ve boğumlarının gevrek yapılı olduğu görülmektedir. Öte yandan ayçiçeği bitkisini yaprak sayısında azalmaların meydana gelmesi ve normal yaprak iriliğine göre çok daha küçük yapraklardan oluşması gibi problemler de ayçiçeği gübreleme yapılmasını gerektiren unsurların arasında yer almaktadır.


Ayçiçeği toprağının azot noksanlığı belirtileri öncelikle belirtileri önce bitkinin dip kısmındaki ilk çıkan yapraklarda başlamakta ve daha sonra bitkinin üst kısmına doğru ilerlemektedir. Eğer çok ileri düzeyde azot eksiliği mevcut a bu durumda ayçiçeği bitkisinin alt yapraklarında zamansız kurumalar meydana gelmektedir. Ayrıca çiçek tablasında daneler tam dolmayacak ve yer yer boşluklar görülecektir. Bu yüzden ürün azlığı kaçınılmaz olacağı için ayçiçeği gübreleme tekniklerinin başarılı şekilde uygulanması gerekmektedir.


Bitkinin azotu en iyi şekilde özümseyebilmesi için toprağa uygulanan azotlu gübrelerden bazıları şunlardan oluşmaktadır:

 • Amonyum Sulfat gübresi
 • Üre gübresi
 • Amonyum nitrat gübresi
 • Kalsiyum nitrat gübresi

Azotlu Gübrelemede Dikkat Edilmesi Gerekenler Nelerdir?


Ayçiçeği tarımında bazı yetiştiriciler, azot bazlı gübreleme yaptıklarında ilk dönemde ayçiçeği bitkisinde hızlı bir gelişme görebilmektedir. Bitkinin yaprakları iri ve koyu yeşil görünümüne sahip olmasının yanı sıra yaprak yapısı da kaba dokulu bir hale gelir. Ancak bu durum bitkiden yüksek ürün alacağının göstergesi olarak kabul edilmemelidir. Verimin azalmasının yanı sıra danedeki yüzdelik yağ oranında da azalmalar kaçınılmaz olmaktadır.


Bununla birlikte sulama yapılmayan yörelerdeki ayçiçeği yetiştiriciliğinde ayçiçeği gübreleme işlemlerinde sadece azotlu gübre kullanılması durumunda toprakta zaten yetersiz miktarda bulunan su normale oranla bitki tarafından çok daha hızlı bir şekilde tüketileceği için ayçiçeği talbaları küçük oluşacaktır. Ayrıca tablalarda oluşan danelerin içinin boş çıkmasıyla da ürün miktarında ciddi anlamda bir düşüş görülebilmektedir.


Tüm bitkilerde olduğu gibi ayçiçeği yetiştirme işlemlerinde de bitki besini olarak azotu topraktan almaktadır. Nitrat ve amonyum halinde topraktan beslenen ayçiçeği, özellikle fazla yağışların olmasıyla birlikte gübrelemeyi de beraberinde getirmektedir. Yağışla yıkanan toprakta eksikliği görülen azotun amonyum formunda verilmesine dikkat edilmelidir. Bu yüzden taban ayçiçeği gübreleme işlemlerinde kullanılan azotun tamamına yakını amonyum formunda kullanılmalıdır.


Ayçiçeği Yetiştiriciliğinde Fosfor ve Fosforlu Gübreler


Bütün bitkilerde olduğu gibi ayçiçeği yetiştiriciliğinde de fosforun önemi oldukça büyüktür. Bitkinin enerji metabolizmasının sağlıklı bir şekilde işlemesi için mutlak suretle gerekli bir besin maddesi olan fosfor, ayçiçeği gübreleme işlemleri sayesinde eksik olan toprağa ideal oranda aktarılabilmektedir.


Ayçiçeği toprağının fosfor bakımından eksik olması durumunda bitkinin yapraklarının rengi koyu yeşile dönmektedir. Eğer havaların soğuk olması da eklenirse bu durumda ayçiçeği bitkisinin yapraklarının mavimsi ya da mor rengi aldığı görülebilir. Ayrıca yaprak ayasında nekrotik lekeler görülmeye başlar. Fosfor eksikliği yüzünden ayçiçeği bitkisinin yaprak boyu küçülür ve yaprak sapı kısa boylu ve sert bir hal alır. Tabla çapı küçüklen bitkinin tablasında yer yer boşluklar meydana gelir. Tüm bu koşullar altında ürün miktarının yanı sıra denelerdeki yağ oranında da ciddi düşüş kaçınılmaz olmaktadır.


Ayçiçeği yetiştiriciliğinde bu tür olumsuzluklardan kaçınılması için ayçiçeği gübreleme konusunda gerekli işlemlerin uygulanmasına dikkat edilmelidir. Ülkemizde bünyesinde sadece fosfor ihtiva eden gübreler bulunmaktadır. Granül yapısına sahip olan bu gübreler sayesinde bitkiye yüzde 43-44 oranında fosfor ihtiva edilebilmektedir. Toprağa verildikten sonra toprakta kalsiyum iyonunun fosfat iyonundan ayrılmasıyla birlikte toprağın ayçiçeği yetiştirilmesine uygun bir hale getirilmesi ve PH değerinin dengelenmesi mümkün olabilmektedir. Bu yüzden asit karakterli topraklarda mutlaka ayçiçeği gübreleme yapılırken bu tür gübrelerin tercih edilmesine dikkat edilmelidir.


Ayçiçeği toprağının gübrelenmesinde fosfor eksikliğini gidermek için kullanılan gübrelerden bazıları şunlardan oluşmaktadır:

 • Triple Süperfosfat (TSP)
 • Normal Süperfosfat (NSO)
 • Diamonyumfosfat (DAP)

Ayçiçeği Yetiştiriciliğinde Potasyum ve Potasyumlu Gübreler


Ayçiçeğinin sağlıklı ve besili bir şekilde yetişmesi için potasyum büyük önem taşımaktadır. Karbonhidrat, yağ ve protein oluşumunda enzimatik reaksiyonları yerine getiren potasyum, bitkinin ekonomik su kullanımını da teşvik etmektedir. Öte yandan ayçiçeği gübreleme sayesinde bitkinin hastalık ve zararlı canlılara karşı dayanıklığı da artırılmış olmaktadır. Ayçiçeği toprağında potasyum eksikliği görülmesi halinde gerçek yaprakların uç ve kenarlarında önce açık yeşil ve bir süre sonra da kahverengine dönüşen lekeler meydana gelmektedir.


Ayçiçeği gübreleme işlemlerinde potasyum ağırlıklı gübreler kullanıldığında danedeki yüzdelik yağ miktarı artarken, potasyum klorür bazlı gübrelerin ise yüzdelik yağ oranını azalttığı bilinmektedir. Dolayısıyla gübreleme işlemlerinde bu kriterler göz önünde bulundurularak gerekli çalışmaların yapılması ve doğru gübrenin seçilmesi gerekmektedir.


Ayçiçeği Yetiştiriciliğinde Önemli Besin Elementleri


Ayçiçeği yetiştirirken tüm bu gübre takviyelerinin yanı sıra toprakta zaman zaman magnezyum noksanlığı da görülmektedir. Toprakta magnezyumun eksik olduğunun ilk belirtisi ayçiçeğinin alt yapraklarında yaşlı damar aralarında renk açılması şeklinde görülür. Magnezyum eksikliği genellikçe çok hafif yapılı kum biçimindeki topraklarda daha sık görülmektedir.


Ayçiçeği üretim alanlarında bor noksanlığı sıklıkla görüldüğü için bu alanda ayçiçeği gübreleme yapılarak gerekli elementlerin toprağa aktarılması sağlanabilmektedir. Özellikle tablada büyük boşlukların ve kahve rengi kısımların ortaya çıkması durumunda magnezyum nitrat gübrelerinin kullanılması kaçınılmaz olmaktadır. Gübreleme işlemlerinde ayçiçeği ekilen toprağın dekarına 10 ila 15 kilogram miktarında magnezyum sülfat ya da magnezyum nitrat gübreleri uygulanmalıdır.