Topraksız Tarım Nedir ve Nasıl Yapılır

Topraksız tarım yöntemi, dünyada 31 bin tarım alanında uygulama imkânına sahiptir. Özellikle Avrupa’da topraksız tarım uygulamalarının son yıllarda tercih edilmesi sürdürülebilir tarımın geliştirilmesinde etkili olmuştur. Topraksız tarım alanları:

 • Hollanda – 6.000 hektar,
 • İspanya – 5.000 hektar,
 • Çin – 1.000 hektar


Olarak hesaplanmıştır. Dünyada ileri tarım uygulamalarının yapıldığı en önemli ülkelerden biri olan Hollanda’da seracılığın yaklaşık %70’i topraksız tarım yöntemleri ile yapılmaktadır.


Türkiye’de ilk defa 1995 yılında kurulan yeni nesil seralarda uygulamaya başlanmıştır. Antalya’da başlayan bu uygulamalar zaman içinde artış göstermeye devam etmiştir. Türkiye’de en çok topraksız tarım alanın bulunduğu bölge %52,6 ile Akdeniz’dir.

Topraksız tarım uygulamalarında bitki için gerekli birçok besin elementlerini bünyesinde barındırdığı için %100 organik Koops sıvı solucan gübresi kullanımını tavsiye ediyoruz.


Topraksız Tarım Nedir?


Topraksız tarım özellikleri ve uygulama yöntemleri ile oldukça farklı tekniklere sahip bir yetiştiricilik tarzıdır. Bitki yetiştiriciliği için temel iki maddenin; su ve bitki besin maddelerinin, gerekli oranlarda hesaplanarak doğrudan bitki kökünden verilmesi yöntemidir. Genellikle iki ana başlık altında detaylandırılmaktadır. Bunlar:

 • Su Kültürü Topraksız Tarım (Solüsyon – Hidroponik)
 • Katı Ortam Kültürü Topraksız Tarım (Substrat – Agregat)


Olarak sınıflandırılmaktadır. Her iki yöntemde de farklı uygulamalar ve teknik özellikler yer almaktadır. Su kültürü yöntemi kendi içinde üç grupta incelenirken, katı ortam kültürü iki ana başlık altında dağılan üç başlıkla incelenmektedir.


Topraksız Tarımın Yaygınlaşmasının Nedenleri Nelerdir?


Topraksız tarım sistemleri farklı nedenlere bağlı olarak gelişim ve yaygınlaşma göstermiştir. Seracılıkta yaygınlaşmasının başlıca nedenleri arasında:

 • Toprak kaybı,
 • Yanlış yetiştiriciliğe bağlı olarak toprak yorgunluğu,
 • Bitki hastalıkları ve yabancı ot istilaları,
 • Bilinçsiz ve aşırı gübre tüketimi,
 • Fazla su tüketimi.


Yer almaktadır. Bunun yanı sıra, yaygınlaşmasının önemli nedenlerinden biri de hem daha az iş gücüyle yapılması hem de enerji tasarrufu sağlamasıdır.


Dünya genelinde nüfusun hızlı artışı ve tarım faaliyetlerinin yetersizliği olmak üzere benzer birçok farklı tarım yönteminin geliştirilmesinde etkili olmuştur. Seracılık faaliyetlerinin topraksız tarımlaşma yöntemlerine doğru bir gelişim göstermesi, ülkemizde de son yıllarda popülerliğini arttırmıştır.


Topraksız Tarımın Faydaları Nelerdir?


Topraksız tarımın yararları bir hayli fazladır. Bu nedenle bu tarım yönteminin sınıflandırılarak değerlendirilmesi gerekir. Bunun için kullanılan su kültürü ve katı ortam kültürü yöntemleri için farklı faydalardan ve zararlardan söz etmek mümkündür. Genellikle sağladığı faydalar:

 • Ürün yetiştirilemeyen alanlar değerlendirilir,
 • Bitki köklerinde besin elementleri dengesi kolaylıkla sağlanabilir,
 • Kaliteli ürün ve ticari avantaj sağlar,
 • Geleneksel tarım yöntemlerine göre enerji ve iş gücü açısından daha kolaydır,
 • Kimyasal kullanımına daha az ihtiyaç duyulur,
 • Tüm yetiştiricilik süreçleri kontrol edilebilir.


Sağladığı genel faydaları daha çeşitlendirmek mümkündür. Bu faydalar aynı zamanda tarım için kullanılacak yönteme göre de farklılık göstermektedir. Genellikle faydalarından söz edilse bile bazı zararlardan bahsetmekte mümkündür.


Topraksız Tarım Çeşitleri Nelerdir?


Topraksız tarım projesi ile çeşitli devlet destekleri alınarak tarımsal üretim gerçekleştirmek mümkündür. Ülkemizde şuan için yeni yeni uygulama alanı bulmaktadır. Bu uygulama için farklı yöntemler tercih edilebilir. Çeşitleri; su kültürü ve katı ortam kültürü olarak iki farklı başlıkta sınıflandırılmaktadır. Su kültürü ile topraksız kültürü kapsamında:

 • Aeroponik Kültür,
 • Akas Su Kültürü (NFT),
 • Durgun Su Kültürü

Olmak üzere üç ana başlıkta değerlendirilmektedir. Katı ortam kültürüyle topraksız tarım çeşitleri ise kendi içinde iki farklı başlık altında değerlendirilir. Bunlar:

 • İnorganik Yöntem
 • Organik Yöntem


Olarak sınıflandırılmaktadır. Katı ortam kültüründe yer alan inorganik ve organik yöntemler kendi içinde farklı başlıklar altında incelenmektedir.


Katı Ortam Kültürü İle Topraksız Tarım Yöntemleri Nelerdir?


Katı ortam kültürü ile topraksız tarım iki temel başlık altında incelenmektedir. Topraksız tarım, bitkinin doğrudan kökünden, su ve diğer gerekli besin maddelerini alması olarak tanımlanmaktadır. Bu işlemler için kullanılan yöntemler arasında katı ortam yöntemi; inorganik ve organik olmak üzere iki başlıkta detaylandırılmaktadır.


Katı ortam kültürü ile inorganik tarım yöntemi:

 • Doğal Ortam: Kum, çakıl, perlit, vermiculit, pomza, işlenmiş kil, zeolit, volkatik tüf, sepiolite olarak belirlenmiştir.

 

 • Yapay Ortam: Poliüretan, polistiren, kaya yünü, cam yünü, styrafor temel yapay ortam ürünleri arasında yer alır.


Katı ortam kültürü için tercih edilen bir diğer yöntem, organik katı ortam kültürüdür. Katı ortam kültürü ile organik tarım yöntemi:

 • Kompost,
 • Ağaç kabuğu,
 • Torf,
 • Talaş,
 • Kokopit


İle uygulanabilmektedir. Katı ortam ve su kültürü ile topraksız tarım uygulamalarında hem bitkinin yetiştirileceği alan hem de uygulama yöntemleri değişiklik göstermektedir. Bu nedenle bitki için doğru yöntemin seçilmesi oldukça önemlidir.


Katı Ortam Kültürünün Avantajları Nelerdir?


Katı ortam kültürü avantajları ve uygulama yöntemleri ile yaygın olarak kullanılmaktadır. Substrat yöntemi olarak da tanımlanan katı ortam kültürü ile bitki yetiştirme süreci rahatlıkla kontrol edilebilmektedir. Substrat kültürünün sağladığı faydalar:

 • Bitkilerin ayakta durmaları sağlanır,
 • Bitki köklerinin normal seyrinde gelişimi desteklenir,
 • Olası sorunlara karşı bitkilerin dayanıklılık süreleri daha fazladır.


En önemli yöntemlerinden biri olan katı ortam kültürü, su kültüründen farklı olarak bitkiye daha doğal bir ortam sunacağı için kendini daha rahat koruyabilecektir. Her iki yönteminde belirli dez avantajları ve avantajları bulunmaktadır.


Su Kültürü Yöntemi İle Topraksız Tarım Özellikleri


Topraksız tarım su kültürü yöntemi ile üç farklı yöntem uygulanmaktadır. Aeroponik, Akan su ve durgun su olmak üzere üç ana başlıkta yer alan sistemde, tamamen farklı yöntemler uygulanır.

 • Durgun Su Kültürü: Genellikle evlerde hobi amaçlı yetiştiricilik için bu yöntem tercih edilir. Kısa dönemli; salatalık, marul gibi ürünler için uygundur.
 • Akan Su kültürü: Durgun su kültüründe yaşanan havalandırma sorunun çözülmüş ve büyük ölçekli halidir. Seracılık faaliyetlerinde yaygın olarak kullanılır.
 • Aeroponik Kültür: Bitki için gerekli besin çözeltileri, sis şeklinde bitkilere uygulanmaktadır. Birim alanda daha fazla verim elde etmek için bu yöntem tercih edilmektedir.


Su kültürü yöntemleri kendi içinde detaylandırılabilmektedir. Özellikle ticari amaçlı olarak, akan su kültürü ve aeroponik kültür uygulaması sırasında teknik birçok aşama yer almaktadır.


Su Kültürü Yöntemiyle Topraksız Tarımın Avantajları


Topraksız tarım su kültürü avantajları oldukça fazladır. Su kültürü yöntemleri kullanılarak yapılan topraksız tarımda elde edilen başlıca avantajlar arasında:

 • Bitki kök bölgelerinde pH ve diğer etkenler kontrol edilerek, yetiştirme süreçleri kolay takip edilir,
 • Bitki köklerinde normalden daha fazla verimle su ve gerekli besin maddeleri aktarılır,
 • Katı ortamda oluşan atık sorunları oluşmaz,
 • Üretimler arasında hızlı geçişler sağlanabilir.


Su kültürünün sağladığı avantajlar kadar farklı dezavantajlarda tespit edilmiştir. Bu yöntemler kullanılırken bitki için en uygun sistemin belirlenmesi ve uygulamanın düzenli olarak takip edilmesi oldukça önemlidir.


Su Kültürü İle Topraksız Tarımın Dezavantajları Nelerdir?


Topraksız tarım su kültürü dezavantajları arasında en dikkat çeken unsur daha teknik ve gelişmiş donanıma ihtiyaç duyulmasıdır. Bununla birlikte:

 • Bitkiler katı ortam kültürüne göre daha zor ayakta durur,
 • Kök için uygun çözeltilerin hava alması daha zordur,
 • Olası sorunlara karşı kısa sürede bitkiler ölmeye başlar,
 • Dayanıklılığı azdır.


Bu yöntemler arasında su kültürü genellikle bu dezavantajları nedeniyle tercih edilmez. Ancak hem su kültürü hem de katı ortam kültürü kendi için farklı avantajlara sahip olduğu için her iki yöntemde de yaygın olarak tercih edilmektedir.


Topraksız Tarımın Çevreye Sağladığı Faydalar Nelerdir?


Topraksız tarımın çevreye faydaları arasında en önemlisi kimyasal zirai tarım ilaçlarının kullanımının azaltılmasıdır. Tarım faaliyetleri sırasında elde olmayan nedenlere bağlı olarak veya bilinçsiz tarım uygulamaları yüzünden çevre zararları oluşabilmektedir. Gelişen tarımsal yöntemler sayesinde bu zararların minimuma indirilmesi hedeflenmektedir.


Topraksız tarımın çevreye sağladığı bazı faydalar:

 • Kimyasal ziraat ürünlerinin ve ilaçlarının kullanımını azaltır,
 • Aşırı su israfını engeller,
 • Verimsiz alanların kullanımını ve toprağın işlenmesini sağlar,
 • Bitki atıklarından kaynaklanan sorunlar azalır,
 • Hayvansal atıkların kullanımı ile oluşan zararlar önlenir.


Büyük ölçüde topraksız tarım doğa için fayda sağlasa da bazı yönlerden zararlı etkileri de olabilir. Ancak, sürdürülebilir tarım yöntemleri arasında topraksız tarımın yeri ve önemi oldukça büyüktür. Başta Avrupa ülkeleri olmak üzere dünyanın birçok farklı noktasında alternatif tarım uygulamalarına rastlanmaktadır.


Topraksız Tarımın Olası Zararları Nelerdir?


Topraksız tarımın zararları, faydalarına kıyasla daha az olduğu için dünya genelinde yaygınlaşmaya başlayan tarım yöntemleri arasında yerini almıştır. Sağladığı avantajlardan farklı olarak çevreye olası zararları:

 • Katı ortam kültüründe kullanılan ortam maddeleri kirlilik yaratabilir,
 • Bitki besin çözeltisi ve plastikler kirliliğe neden olur,
 • Olası hastalıklar daha hızlı yayılır.


Kullanım tekniklerine göre topraksız tarımın çevreye etkileri de farklılık göstermektedir. Özellikle katı ortam kültürü ile yapılan tarım uygulamalarında olası zararların boyutu daha yüksek olabilir.


Çevre açısından olası zararlara göre kullanılan topraksız tarım yönteminin geri dönüşüm yöntemleri de bulunmaktadır. Bilinçli uygulamalar sonucunda çevreye zararından çok faydası dokunacaktır. Ancak her yöntem gibi yanlış kullanımlar çevreye zarar verir.


Topraksız Tarımda Bitki Besleme Nasıl Yapılır?


Topraksız tarımda bitki besleme uygulaması temelde bitkinin kökten beslenmesine dayandırıldığı için özel teknikler kullanılması gerekmektedir. Bitkinin, su ve diğer besin maddeleri ile gelişmesini temel alan topraksız tarımda kullanılan bitki besleme yöntemleri, geleneksel yöntemlerden farklı kılan etkenler oldukça fazladır. Buna göre topraksız ile geleneksel tarım arasında bitki besleme yöntemlerinin başlıca farklılık nedenleri:

 • Üretim için kullanılan ortam hacmi azdır,
 • Katyon değişim oranları topraksız tarımda daha düşüktür,
 • Kök bölgesinin kontrolü daha kolay yapılır,
 • Özel teknik ve araçlar kullanılarak besleme yapılır.


Bu uygulamalarda bitki besleme işlemleri geleneksel yöntemlere göre bu gibi farklarla ayrılmaktadır. Topraksız tarım daha detaylı ve uzmanlık gerektiren yöntemlere dayandığı için yetiştiricilerin mutlaka yöntemler hakkında detaylı bilgi sahibi olmaları gerekmektedir.


Topraksız Tarımda Bitki Gelişimi İçin Gerekli Besinler Nelerdir?


Topraksız tarım maliyeti, bitki gelişimi için kullanılması gereken besin maddeleri ile doğru orantılıdır. Bu ürünlerin kalitesine ve özelliklerine göre farklı oranlar belirlenebilmektedir. Genellikle bitkiler toplamda 16 besin elementine ihtiyaç duyarlar. Bu elementlerin bitkide az bulunmasına veya çok bulunmasına göre; mikroelement ve makroelement olarak değerlendirilebilir.


Bitki için sağlanması gereken en önemli makro besin elementleri arasında:

 • Karbon,
 • Magnezyum,
 • Oksijen,
 • Azot,
 • Fosfor,
 • Potasyum,
 • Kalsiyum,
 • Kükürt,
 • Hidrojen


Yer almaktadır. Bu elementler bitkiye dışardan uygun topraksız tarım yöntemleri uygulanarak sağlanması gerekmektedir. Bu maddelerle birlikte bitki için gerekli mikro besin elementleri:

 • Klor,
 • Demir,
 • Bor,
 • Mangan,
 • Molibden,
 • Çinko


Olarak belirlenmiştir. Topraksız tarım yöntemleri ile bitki yetiştiriciliği için tüm bitki elementlerinin doğru hesaplamalar yapılarak bitkilere düzenli olarak uygulanması gerekmektedir. 


Koops Sıvı Solucan Gübresi Özellikleri Nedir

Koops Sıvı solucan gübresi kullanım kolaylığı ve sağladığı faydalar sayesinde son yıllarda ülkemizde de en çok tercih edilen doğal gübreler arasında yer almaktadır. Bitkilerin gelişim ve büyümelerini hızlandıran ve doğal büyüme süreçlerine katkı sağlayan koops sıvı solucan gübresi, aynı zamanda çevre dostu ve bitki, toprak verimini arttırıcı özelliklere sahiptir. Katı solucan gübresinden ayıran en temel özelliği ise bitki gelişimi için gübre temelinde bulunan etken maddelerin sıvı halde bulunmasıdır. Çeşitli mikroorganizma sporlarını konsantre eriyik halde taşıyan koop’s sıvı solucan gübresi hem toprakta hem de bitkide verimliliği en az iki katına kadar arttırmaktadır.


Doğal gübreler arasında en çok tercih edilenlerden biri olan sıvı solucan gübrelerinin sağladığı hızlı etkiler sayesinde çiftçiler tarafından üretimi de desteklenmektedir. Uygulama alanlarına ve bitki türlerine göre farklı oranlarda koops sıvı solucan gübresi kullanılması gerekmektedir. Bitki köklerini güçlendirerek, bitkilerin zararlı unsurlardan korunmasını ve gelişimlerinin kısa süre içinde sağlanması adına katkı sağlamaktadır. Organik solucan gübrelerinin sıvı halde üretilmesinin sağladığı en büyük avantaj ise bitki üzerinde uygulama kolaylığı sağlamasıdır.


Koops Sıvı Solucan Gübresi Nedir?


Koops Sıvı solucan gübresi, bitkilerde gelişimi ve büyümeyi hızlandırma amacıyla üretilen, organik, güvenli ve humik maddelerle birlikte, çeşitli bitki güçlendirici ve besleyici elementlere sahip bileşimlerdir. Katı gübrelere nazaran daha kolay uygulama avantajına sahip olan koop’s sıvı solucan gübresi, kimyasal gübrelerden de farklı olarak tamamen doğal içeriğe sahiptir. Bitkilerde uygulamadan oldukça kısa süre içinde gelişim gözlenmektedir. Oldukça geniş bir uygulama alanına sahip koops sıvı solucan gübresi, özel yetiştirilen solucanların gübrelerinden oluşmaktadır.


Sıvı solucan gübrelerinin ana etken maddeleri, solucanların gübrelemesiyle oluşan bakteriostatik proteinler ve simibiyotik mikroorganizmalardan dışarıya aktarılan antibiyotiklerdir. Koyu kahve renge sahip, kokusuz ve çok az alkali özelliğe sahip olan sıvı solucan gübreleri, birçok farklı bitki türü için kullanılabilir. Tarla bitkilerinden, saksı ve bahçe bitkilerine kadar çeşitli tarımsal faaliyetler için kullanılabilir.


Koops Sıvı solucan gübresi her çeşit bitki için hızlı büyüme ve daha kolay fotosentez oluşumu sağlamaktadır. Bunun yanı sıra, bitki metabolizmasında sağladığı faydalar neticesinde daha verimli ve yüksek kalitede ürün oluşumunu desteklemektedir. Uygulama sonrasında kısa süre içinde bitki kayıplarının %70 oranında azaldığı gözlemlenmiştir. Bitkileri çeşitli hastalıklara karşı koruyarak kökün toprakta daha güçlü yer edinmesini sağlamaktadır.


Koops Sıvı Solucan Gübresinin Özellikleri Nelerdir?


Koops Sıvı solucan gübresi özellikleri farklı kategorilerde sınıflandırılabilir. Sıvı solucan gübresinin ayırt edici en önemli özelliği, bitkilerde uygulamayı takiben gelişim ve büyümenin hızlı bir şekilde gerçekleşmesidir. Bunun yanı sıra, koops sıvı solucan gübresinin başlıca temel özellikleri:

 • %30 – %70 arası verim artışı sağlar,
 • Bitkinin meyvenin aroması artar,
 • Gübre maliyetini fazlasıyla düşürür,
 • %100 organiktir, kokusuzdur,
 • Toprağı ve suyu kirletmez,
 • Toprağın Ph seviyesini düzenler,
 • Tohum gelişimini çimlenmeyi hızlandırır,
 • Bitkinin bağışıklık sistemini güçlendirir, büyümesi hızlanır
 • Toprağın su tutma kapasitesini arttırır,
 • Mantarsal ve bakterisel hastalıkları baskılar,
 • Olgunlaşma kapasitesini 2 haftaya kadar kısaltır.
 • Katı solucan gübresinin etken maddeleri; humatlar, fulvik asitler, amino asitler, vitaminler, çeşitli makro ve mikro elementler, fitohormanlar ve toprakta yer alan doğal mikroorganizma sporlarının eriyik konsantre halidir,

 • Bakterisel özellikleri bakımından, solucan gübresi oluşumu sırasında ortaya çıkan ölü hücreler (baktreiostatik proteinler) ve solucanların sindirim sistemi içinde yer alan mikroorganizmalardan (simbiyotik) arta kalan antibiyotikler yer almaktadır,

 • Kahve renkli, sıvı ve kokusuz yapıya sahiptir,

 • pH 8,5 – 9,5 özelliği ile hafif alkali özellikler taşır,

 • Ekolojik açıdan %100 güvenlidir.


Koops Sıvı solucan gübrelerinin sahip olduğu bu tip özellikleri bitkilerde en kısa sürede büyümeyi ve gelişmeyi sağlarken, toprakta veriminin arttırılmasını da sağlamaktadır. Oldukça kolay bir uygulama şekline sahip olan koops sıvı solucan gübresi, sayısız bitki ve tarımsal ürün için kullanılabilir.


Tarımsal kullanımında sıvı solucan gübrelerinin insan, hayvan, torak fauna ve florları için hiçbir zararı yoktur. Ekolojik sistem için de oldukça uyumlu ve doğal yapıya sahip olan sıvı solucan gübreleri, katı özellikte üretilen solucan gübresine nazaran daha kolay kullanıma sahip ve hızlı etki gösterme özelliklerine de sahiptir.


Organik Koops Sıvı Solucan Gübresinin Bitki Üretiminde Sağladığı Faydalar


Koops Sıvı solucan gübresinin faydaları arasında en dikkat çeken özellik, kolay uygulama avantajı ve kısa sürede yüksek etkidir. Üretim özellikleri ve etken maddeleri sayesinde kısa süre içinde bitkilerde olağan üstü gelişim gösteren sıvı solucan gübreleri, kısa sürede verimli ve doğal yollarla verim almak isteyen kişiler tarafından tercih edilebilir. Konsantre eriyik yapıda sıvı solucan gübrelerinin bitki üretimde sağladığı en önemli faydalar:

 • Bitki tohumunun hızlı çimlenmesini sağlar,
 • Büyüme gücü ve hızını arttır,
 • Kök oluşumunu uyararak hızlı bir şekilde güçlü köklerin oluşmasına katkı sağlar,
 • Fidelerde uygulandığında büyüme ve gelişim desteklenir,
 • Bitki bağışıklığını güçlendirerek, hastalıklara karşı direnç ve koruma sağlar,
 • Bitkilerde nitrat miktarını azaltırken, şeker, vitamin, protein vb. maddeleri arttır,
 • Kesme özellikli çiçeklerde uzun süre canlılık sağlar,
 • Saksı bitkilerinde kloru engelleyerek çiçeklenme sürecine yardımcı olur,
 • Zararlı bitki saldırılarının etkisini azaltır,
 • Bitki ve toprak verimini her yönden arttırır,
 • Oldukça geniş bir alanda kullanılabilir,
 • Bitkiler üzerinde kolayca uygulanabilir.


Sıvı yapıdaki solucan gübresinin sağladığı faydalar temelde katı solucan gübresi ile aynı şekilde sınıflandırılabilir. Ancak, kullanım açısından daha kolay olması ve etkilerinin daha kısa sürede sonuç vermesi nedeniyle koops sıvı solucan gübresi kullanımı daha yaygındır.


Özel yetiştirilen farklı cins solucanların dışkılarından üretilen gübre, çiftçilik, seracılık ve ev bitkileri için büyük faydalar sağlamaktadır. Suda kolay çözünme özelliği sayesinde bitkiler üzerinde zararı yoktur. Hem bitki için hem de diğer pek çok canlı için çevreci özellikleriyle fayda sağlamaktadır.


Koops Sıvı Solucan Gübresinin Başlıca Avantajları Nelerdir?


Koops Solucan gübresinin avantajları üretim açısından ortaya çıkmaktadır. Gübre sıvı hale getirilmeden önce sağladığı avantajlar, bitkilerde sıvı solucan gübresinin uygulanmaya başlanmasının hemen ardından ortaya çıkmaktadır. Sıvı solucan gübrelerinin ve vermikompost ürünlerin sağladığı başlıca avantajlar:

 • Üretilen gübrenin tüm tarım topraklarında verim arttırıcı ve zenginleştirici olarak kullanılabilmesi,
 • Erozyon vb. olumsuz nedenlerle verimsiz hale gelen alanlarda yeniden verim sağlar,
 • Çevreye zararlı atıkların dönüştürülmesini sağlar,
 • Bitkilerde ve toprakta tüm yönlerden koruma ve verim artışı sağlar.


Doğal solucan gübrelerinin üretim ve kullanımı her açıdan avantajlıdır. Özellikle kimyasal gübrelere göre doğaya ve insana zarar vermeme özelliği kullanımının sağlayacağı en büyük avantajdır.


Sıvı solucan gübrelerinin bitkilerde kullanılmasının yaygınlaşması kısa sürede ürün kalitesinin ve veriminin beklenenden daha hızlı bir şekilde gerçekleşmesine neden olacaktır. Bu nedenle sıvı solucan gübreleri başta olmak üzere diğer pek çok organik gübrenin kullanımının yaygınlaştırılması gerekmektedir.


Koops Sıvı Solucan Gübresi Kullanım Şekli ve Yöntemleri Nelerdir?


Koops Sıvı solucan gübresinin kullanım şekli ürün yapısına ve toprak özelliklerine göre değişiklik gösterebilir. Tohumlarda ve bitkisel ürünlerde kullanımına göre sıvı solucan gübresinin kullanım şekli belirlenebilir. Her ürün için farklı miktarda ve şekillerde kullanımı ön görülmüştür. Bu nedenle sıvı solucan gübrelerinin kullanımından önce uzman görüşü almak oldukça önemlidir. Kullanım miktarının belirlenmesi ve kullanım yöntemi hakkında detaylı bilgilerin satış yapan firma uzmanları veya ziraat mühendisleri tarafından verilmesi gerekmektedir.


Sıvı solucan gübrelerinin kullanım alanlarına göre farklı tip ürünler de tercih edilebilir. Genellikle aynı yöntemler kullanılarak üretilen sıvı gübreler, solucan özelliklerine veya kimyasal bileşenlerine göre farklı yapıda olabilir. Koops sıvı solucan gübresi kullanım alını belirledikten sonra kullanım şekli öğrenilmelidir.

Bitki ve Sebzelerde Sıvı Solucan Gübresi Kullanım Zamanı - Dozajı

BİTKİ ve SEBZELER1. UYGULAMA ve DOZAJ2. UYGULAMA ve DOZAJ3. UYGULAMA ve DOZAJ4. UYGULAMA ve DOZAJ
Buğday - Arpa - Yulaf - ÇavdarEkim öncesi bekletme
1 Ton tohum için, 200 Litre su içine, 4 Litre katarak
Kardeşlenme dönemi
10 Dekar alan için, 200 Litre su içine 4 Litre katarak
Gebeleşme dönemi öncesi
10 Dekar alan için, 200 Litre su içine 4 Litre katarak
Domates - Biber - Hıyar - Soğan - Marul - Turp - SarımsakEkim öncesi bekletme
Fideler 6-8 saat arası 100 Litre su içine 3 Litre katarak
* Vejetatif gelişim döneminde 10 Dekar alan için,200 Litre su içine 8 Litre katarak
* Sera için 10 Dekar alanda 200 Litre su içine 4 Litre katarak
Çiçeklenme döneminde
10 Dekar alan için, 200 Litre su içine 4 Litre katarak
Karpuz - KavunEkim öncesi bekletme
1 Ton tohum için, 100 Litre su içine 5 Litre katarak
1 - 2 yaprak çıkışında
10 Dekar alan için, 200 Litre su içine 10 Litre katarak
10 gün sonra
10 Dekar alan için, 200 Litre su içine 6 Litre katarak
15 - 20 gün sonra
10 Dekar alan için, 100 Litre su içine 2 Litre katarak
MısırEkim öncesi bekletme
1 Ton tohum için, 200 Litre su içine, 10 Litre katarak
3 - 5 yaprak çıkışında
10 Dekar alan için, 300 Litre su içine 15 Litre katarak
ÜzümEkim öncesi bekletme
Fide 6 - 8 saat arası 100 Litre su içine 2 Litre katarak
Yaprak çıkışında
10 Dekar alan için, 200 Litre su içine 6 Litre katarak
Yaprak dökümü sonrası
10 Dekar alan için, 200 Litre su içine 6 Litre katarak
AyçiçeğiEkim öncesi bekletme
1 Ton tohum için, 100 Litre su içine, 5 Litre katarak
3 - 5 yaprak çıkışında
10 Dekar alan için, 200 Litre su içine 4 Litre katarak
6 - 7 yaprak çıkışında
10 Dekar alan için, 300 Litre su içine 15 Litre katarak
ÇeltikEkim öncesi bekletme
1 Ton tohum için, 200 Litre su içine, 4 Litre katarak
İlk filizlenme dönemi
10 Dekar alan için, 200 Litre su içine 4 Litre katarak
15 - 20 gün sonra
10 Dekar alan için, 300 Litre su içine 9 Litre katarak
Kardeşlenme dönemi
10 Dekar alan için, 200 Litre su içine 10 Litre katarak
TütünUygun değil3 - 5 yaprak çıkışında
10 Dekar alan için, 200 Litre su içine 4 Litre katarak
15 - 20 gün sonra
10 Dekar alan için, 300 Litre su içine 4 Litre katarak
Şeker PancarıEkim öncesi bekletme
1 Ton tohum için, 100 Litre su içine, 3 Litre katarak
4 - 6 yaprak çıkışında
10 Dekar alan için, 200 Litre su içine 8 Litre katarak
15 - 20 gün sonra
10 Dekar alan için, 200 Litre su içine 6 Litre katarak
ÇayUygun değilİlk sürgün öncesi
10 Dekar alan için, 200 Litre su içine 4 Litre katarak
Her sürgün arası
10 Dekar alan için, 200 Litre su içine 4 Litre katarak
Pamuk - KetenEkim öncesi bekletme
1 Ton tohum için, 100 Litre su içine, 4 Litre katarak
1 - 2 yaprak çıkışında
10 Dekar alan için, 200 Litre su içine 6 Litre katarak
15 - 20 gün sonra
10 Dekar alan için, 200 Litre su içine 8 Litre katarak
SoyaUygun değil4 - 6 yaprak çıkışında
10 Dekar alan için, 200 Litre su içine 2 Litre katarak
Çiçeklenme döneminde
10 Dekar alan için, 200 Litre su içine 8 Litre katarak
Çiçek dökümü sonrası
10 Dekar alan için, 100 Litre su içine 2 Litre katarak
PatatesEkim öncesi bekletme
1 Ton tohum için, 100 Litre su içine, 2 Litre katarak
Çiçeklenmeden 10 gün önce
10 Dekar alan için, 200 Litre su içine 8 Litre katarak
BezelyeEkim öncesi bekletme
1 Ton tohum için, 100 Litre su içine, 10 Litre katarak
4 - 6 yaprak çıkışında
10 Dekar alan için, 200 Litre su içine 6 Litre katarak
Tomurcuklanma başlangıcı
10 Dekar alan için, 200 Litre su içine 4 Litre katarak
ŞerbetçiotuEkim öncesi bekletme
Fideler 6 - 8 saat arası 100 Litre su içine 2 Litre katarak
1,5 - 2 metre olduğunda
10 Dekar alan için, 100 Litre su içine 2 Litre katarak
Çiçeklenme öncesi
10 Dekar alan için, 200 Litre su içine 8 Litre katarak
Hasattan 7 - 10 gün önce
10 Dekar alan için, 100 Litre su içine 3 Litre katarak
Bal KabağıEkim öncesi bekletme
1 Ton tohum için, 100 Litre su içine, 1 Litre katarak
1 - 2 yaprak çıkışında çiçek açmadan 7 - 10 gün sonra
10 Dekar alan için, 200 Litre su içine 4 Litre katarak
15 - 20 gün sonra
10 Dekar alan için, 200 Litre su içine 4 Litre katarak
ÇimEkim öncesi bekletme
1 Ton tohum için, 100 Litre su içine, 3 Litre katarak
Her 15 - 20 günde bir
10 Dekar alan için, 200 Litre su içine 4 Litre katarak
ÇiçeklerEkim öncesi bekletme
1 Ton tohum için, 100 Litre su içine, 3 Litre katarak
Tomurcuklanma döneminde
10 Dekar alan için, 200 Litre su içine 6 Litre katarak
Çiçeklenmeden 15 - 20 gün sonra
10 Dekar alan için, 200 Litre su içine 2 Litre katarak
Ağaçlar - ÇalılarEkim öncesi bekletme
Fideler 6 - 8 saat arası 100 Litre su içine 2 Litre katarak
Tomurcuklanma döneminde
10 Dekar alan için, 200 Litre su içine 2 Litre katarak
Çiçeklenme döneminde
10 Dekar alan için, 200 Litre su içine 6 Litre katarak


Koops Sıvı Solucan Gübresinin Kullanıldığı Alanlar Nelerdir?


Koops Sıvı solucan gübresinin kullanım alanı bitki ve tohum olarak iki farklı sınıfta değerlendirilebilir. Temel olarak sıvı solucan gübreleri tüm toprak ve bitki türleri için kullanılabilir. Sıvı solucan gübrelerinin yaygın olarak kullanıldığı alanlar:

 • Tohumlarda Kullanımı: Havuç, nohut, turp, fasulye, marul, ıspanak, kavun, dereotu, biber, salatalık, soğanlı bitki tohumları vb.
 • Yaprak ve Kök Gübresi,
 • Saksı Bitkileri,
 • Başaklı ve Taneli Bitkilerde Kullanımı: Bakliyat, pancar, sebze ve meyveler vb.


Olarak sınıflandırılabilir. Sıvı solucan gübrelerinin kullanım alanlarının genişliği birçok üretici açısından avantaj sağlamaktadır. Ancak, gübrenin kullanılacağı alana göre farklı türden uygulamalar yapılabilir. Örneğin; yapraklı ve köklü bitkiler için uygulama miktarı ve yöntemleri farklı olabileceği gibi tohumlarda ve saksı bitkilerinde kullanımı da değişiklik gösterecektir.


Sıvı solucan gübrelerinin kullanım oranları ve şekli kullanım talimatlarına veya uzman tavsiyelerine göre yapılması gerekmektedir. Saksı bitkileri için genellikle tavsiye edilen miktar 1 ölçek sıvı solucan gübresinin, 50 ölçü suyla karıştırılıp, bitki köküne uygulanması olarak tarif edilmektedir.


Koops Sıvı Solucan Gübresi Tohumlarda Nasıl Kullanılır?


Koops Sıvı solucan gübresinin tohumlarda kullanımı bitkinin çimlenme sürecini hızlandırmaktadır. Tohumların hızlı çimlenmesi için bu nedenle belirli bir süre tohumların, sıvı solucan gübresiyle birlikte hazırlanan karışımda bekletilmesi gerekmektedir. Bilhassa küçük ve güçsüz bitki tohumları için bu yöntemin uygulanması gerekmektedir. Tohumlarda sıvı solucan kullanımı için tavsiye edilen yöntem:

 • Tohumların ıslatılması için uygun bir kaba, 1 ölçü sıvı gübre ve 20 ölçü su konarak karıştırılır,
 • İyice karışan sıvı gübre ve suya bez torbalar içine konulan bitki tohumları bırakılır,
 • Karışıma bırakılan tohumların bulunduğu kabın üzeri naylonla kapatılır,
 • Karışımın içinde tohumlar oda sıcaklığında belirli süre bekletilir.


Hazırlanan karışımın içinde çimlenmeye bırakılan tohumların bitki özelliklerine göre farklı sürelerde karışımın içinde kalması gerekmektedir. Koops sıvı solucan gübresi tohumlarda uygulanmasından kısa süre içinde etkilerini göstermektedir. Tohumlarda sıvı solucan gübresi kullanımı için tavsiye edilen bekleme süreleri:

 • Nohut ve fasulye için: 6 saat,
 • Marul, ıspanak ve turp için: 12 saat,
 • Havuç, biber, salatalık, dereotu, kavun vb. için: 24 saat


Olarak belirlenmiştir. Sıvı solucan gübrelerinin tohumlarda kullanımına geçilmeden önce bekleme süreleri ve karışım oranları hakkında detaylı bilgi almanız tavsiye edilmektedir. 0,5 – 0,8 litre sıvı solucan gübresi genellikle 1 kg tohumlar için yeterli olmaktadır. Bekletilen tohumlar uygun alanlara dikilerek yetiştirme sürecine geçilebilir.


Koops Sıvı Solucan Gübresi Bitkilerde Nasıl Kullanılır?


Koops sıvı solucan gübresinin bitkilerde kullanımı iki farklı şekilde sınıflandırılabilir. Bitkilerde yaprak ve kök için farklı şekillerde uygulama yapmak mümkündür. Yaprak veya kök gübresi olarak kullanılan sıvı solucan gübrelerinin bitkilerde sağladığı en önemli avantaj, gelişimi hızlandırması ve köklerin toprağa daha sağlam tutunmasıdır. Sıvı solucan gübresinin:


 • Yaprak Gübresi Olarak Kullanımı: 1 ölçü sıvı solucan gübresine 200 ölçü su eklenerek karıştırılır. 3 aşamalı olarak (yaprak çıkarken, çiçekler tomurcuklanırken, meyve olgunlaşmadan) bitkilere uygulanması gerekmektedir. Püskürtme yöntemi kullanılarak bitki yapraklarına uygulanır.

 

 • Kök Gübresi Olarak Kullanımı: 1 ölçü sıvı solucan gübresi için 200 ölçü su karıştırılır. Damlama veya yağmurlama yöntemle sulama suyuna gübre karışımı eklenerek bitkilere uygulanır.

 

 • Saksı Bitkileri İçin Kullanımı: 1 ölçü sıvı solucan gübresi için 50 ölçü suyla karıştırılır. Saksı bitkileri için kök gübresi olarak sulama yöntemi ile ayda 2 defa uygulanır. Yaprak gübresi olarak hafta 1 defa püskürtme yöntemiyle uygulanabilir.


Sıvı solucan gübrelerinin ürünlere ve kullanım amacına göre farklı türden uygulama yöntemleri bulunmaktadır. Bu yöntemlerin doğru belirlenmesi ve karışım oranlarının yeterli miktarlarda kullanılması gerekmektedir. Sıvı solucan gübresinin bitkilerde uygulanmasının ardından görülen başlıca etkiler:

 • Yapraklara uygulanması ile bitkide bağışıklık güçlenir,
 • Kökler çürüme veya hastalık görülmez,
 • Askohitoz ve külleme gibi hastalıklarda düşüş görülür,
 • Bitkilerde canlılık ve hızlı büyüme gözlemlenir,
 • Ürün kalitesinde ve veriminde gözle görülür değişimler yaşanır.


Kullanım alanı ve şekli belirlendikten sonra solucan gübresi kısa süre içinde etki sağlayacaktır. Yem bitkilerinde kullanımının ardından nitrat miktarı düşerek bitkinin; vitamin, protein ve şeker oranlarında artışlara neden olur.


Koops Sıvı Solucan Gübresi Kullanım Oranları Nasıldır?


Koops sıvı solucan gübresinin kullanım miktarı bitki türlerine ve kullanım şekline göre değişiklik göstermektedir. Bu nedenle belirtilen miktarların dışında kullanımı önerilmez. Bunun yanı sıra, kullanım açısından yeterli bilgi sahibi olmayan kişilerin uzmanlara danışarak kullanım oranları hakkında bilgi sahibi olmaları tavsiye edilmektedir. Sıvı solucan gübresinin kullanımı için belirlenen oranlar:

 • 1 kg Tohum İçin: 0,5 – 0,8 litre sıvı solucan gübresi,
 • Tohumlar İçin: 1 ölçü sıvı gübre – 20 ölçü su,
 • Bitkiler İçin: 1 ölçü gübre – 200 ölçü su (yaprak/kök),
 • Saksı Bitkileri İçin: 1 ölçü sıvı gübre – 50 ölçü su uygulanabilir.


Söz konusu oranların bitki ve uygulama yöntemlerine göre değişiklik gösterebileceğini unutmayanız. Özellikle tohumlarda uygulaması sırasında bekleme süreleri bitki türlerine göre büyük oranda değişiklik göstermektedir.


Sıvı solucan gübresinin soğanlı ve yumru tipi tohumlu bitkilerde kullanımı için tavsiye edilen süre: ½ saat olarak belirlenmiştir. Bitki ve tohumlarda kullanım şeklinin ve miktarlarının doğru belirlenmesi için koops sıvı solucan gübresinin üretici firması tarafından belirlenen kullanım talimatlarının dikkate alınması gerekmektedir. Tohumlarda kullanımı için derin bir kap içinde karıştırılan sıvı gübre ve su, tohum türüne göre oda sıcaklığında bekletilerek uygulanır.


Koops Sıvı Solucan Gübresinin Kimyasal Gübrelerden Farklı Nedir?


Koops sıvı solucan gübresinin farkları diğer gübre çeşitlerine göre değişiklik göstermektedir. Özellikle kimyasal gübreler ile yapılan mukayeseler sonucunda sıvı solucan gübresinin en önemli farklı, bitkiler için yeterli miktarda NPK ve diğer maddelerin sağlanmasıdır. Sıvı solucan gübrelerinin kimyasal gübrelerden farkları:

 • Solucan gübresinde CA, MG ve S, B, Mn, Zn, Mo vb. gibi ikincil ve üçüncül besleyiciler bulunurken, kimyasal gübrelerde ikincil ve üçüncül besleyiciler bulunmaz,
 • Kimyasal gübreler toprakta Ph dengesini bozar ve alkanlinityi, tuzlanma gibi zararlı etkiler bırakırken, sıvı solucan gübresi Ph dengesine uyum sağlayarak toprakta, tuzlanma ve alkalinityi dengesine yardımcı olur,
 • Solucan gübresi toprakta EC dengesini saplar ve bitki beslenmesine destek olurken, kimyasal gübreler EC dengesini bozarak bitkilerde beslenme asimilasyonuna neden olur,
 • Kimyasal gübrelerde organik karbon bulunmaz, solucan gübresinde ise yüksek miktarda bulunur.


Kimyasal gübreler ve solucan gübresi arasında gözle görülen en önemli farklar bu şekilde sınıflandırılabilir. Aynı zamanda solucan gübrelerinin toprakta su tutuma özelliklerinin olmasına karşın, kimyasal gübrelerde torağın su tutmasına olumsuz etkiler bırakılır.


Solucan gübresi olsun veya olmasın fark etmeksizin, organik gübre kullanımı hem daha ekonomik hem de uzun vadede daha fazla faydalıdır. Bu nedenle kimyasal gübreler yerine tamamen organik koops sıvı solucan gübresi kullanmaya başlayabilirsiniz. Kimyasal gübreler kadar kısa sürede etki etmesine rağmen çevreye veya toprağa herhangi bir zararı yoktur. Bu özellikleri sayesinde son yıllarda en çok tercih edilen doğal sıvı gübreler arasında, sıvı solucan gübreleri yer almaktadır.


Koops Katı Solucan Gübresi ve Koops Sıvı Solucan Gübresinin Farkları Nelerdir?


Koops katı solucan gübresi ve koops sıvı solucan gübresi farkları incelendiğinde büyük ölçekli farklarla karşılaşılmamaktadır. Her iki gübre tipinde de temel etken maddeler aynı özellikte ve yapıda yer almaktadır. Aralarındaki başlıca farklardan biri, koops sıvı solucan gübresinde, humatlar, fulvik asit, makro, mikro elementler ve doğal mikroorganizma sporlarının konsantre eriyik halde olmasıdır. Bunun yanı sıra, üretim tekniklerinde ve sıvılaştırma işlemleri sırasında ilave maddelerde ayırt edici olabilir.


Solucan gübrelerinin katı ve sıvı şekilde üretilmesinin temel nedeni, endüstrileşmeye bağlı olarak tanımlanabilir. Sıvı doğal gübrelerin kullanım kolaylığı genellikle tercih sebebi olmaktadır. Koops katı solucan gübresi ise daha çok gübreyi kendi üreten çiftçiler tarafından kullanılmakta veya satışa çıkarılmaktadır. Temelde koops sıvı solucan ve koops katı solucan gübreleri birbirinin alternatifi ve eşdeğeri olarak tanımlanabilir.


Sıvı Solucan Gübresi Nasıl Üretilir?


Sıvı solucan gübresi üretimi katı gübre üretiminden oldukça farklıdır. Sıvı solucan gübresi üretimi katı gübrelere göre daha karmaşık ve zorludur. Bu nedenle katı solucan gübresi üretiminde olduğu gibi sıvı gübrelerin çiftçiler tarafından üretilmesi neredeyse imkânsızdır. Solucan gübresi için kullanılacak yöntem ve teknikler birçok açıdan değişiklik gösterebilir. Sıvı solucan gübresinin evde üretildiği takdirde birçok açıdan eksiklik görülebilir. Sıvı solucan gübresi üretimi için kullanılan temel malzemeler:

 • Katı solucan gübresi,
 • Su,
 • Solucan gübresi aktivatörü,
 • Diğer etken maddeler,


Olarak karşımıza çıkmaktadır. Sıvı solucan gübresinin üretiminde uygulanan yöntemlerin her biri için en önemli unsur miktarların doğru oranlarda karıştırılması ve beklenme sürelerinin ideal şekilde belirlenmesidir. Doğal yollarla üretilen sıvı solucan gübrelerinin kullanımı ve oranları da değişiklik gösterebilir.


Hazır üretim sıvı solucan gübresi bitkilerde farklı oranlarda uygulanmaktadır. İçeriğinde yer alan etken maddeler ve diğer unsurlara göre evde doğal yöntemler kullanılarak üretilen solucan gübresi için takip edilecek uygulama yöntemi ve oranları da buna bağlı olarak değişiklik gösterebilir.


Solucan Gübresi Üretiminde Hangi Sistemler Uygulanır?


Solucan gübresi üretimi iki ana başlık altında incelenebilir. Bunlar; katı solucan gübresi ve sıvı solucan gübresi olarak incelenmektedir. Sıvı solucan gübresi üretimi temelde daha karmaşık ve zorlu olacağı için hazır alınması tavsiye edilmektedir. Bunun yanı sıra, katı solucan gübresi üretimi için birçok farklı yöntem izlenerek üretim gerçekleştirilebilir. Buna göre katı solucan gübresi üretimi için uygulanan başlıca sistemler:

 • Davul sistemi,
 • Sebze tutamağı yöntemi,
 • Küçük/ büyük yatak sistemi,
 • Çukur yatak sistemi,
 • Hendek sistemi,
 • Ağaç tabanı sistemi,


Olarak sınıflandırılabilir. Sıvı solucan gübresinde ise üretim teknikleri ve yöntemleri daha farklı şekilde işlemektedir. Su, katı solucan gübresi ve diğer etken maddelerin uygun kaplarda karıştırılması ile elde edilebilir. Fakat bu uygulama sırasında doğru oranda maddelerin karıştırılması gerekmektedir.


Sıvı ve katı solucan gübresi olmak üzere iki farklı grupta incelenen doğal solucan gübresi bitkiler üzerinde kısa sürede büyük etkiler göstermektedir. Özellikle bitki gelişimi, bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi ve veriminin arttırılması gibi önemli birkaç etken solucan gübrelerinin önemini arttırmaktadır.


Koop’s Sıvı Solucan Gübresi Fiyatları Ne Kadardır?


Koops sıvı solucan gübresi fiyatları üretici firma ve ürün özelliklerine göre değişiklik göstermektedir. Genellikle içinde yer alan etken maddelerin oranlarına ve sıvı gübre miktarına göre farklı fiyat politikaları uygulanmaktadır. Solucan gübresinin üretim maliyetleri, sıvı gübreler için belirlenen fiyatlarda etkili olmaktadır. Koops sıvı solucan gübresi günümüzde yaygın bir kullanım alanına sahiptir. Tarımsal birçok farklı alanda ve üründe kullanılan sıvı gübrenin fiyat özellikleri aynı zamanda, sıvı gübrenin kullanım alanına göre de değişiklik gösterebilir. Organik sıvı solucan gübreleri kullanarak kısa süre içinde bitki kalitesini ve toprak verimini arttırabilirsiniz.

Sıvı Solucan Gübresi Fiyat Listesi

MiktarFiyatTürKargo
100 Mili Litre15 TLKoop's Sıvı Solucan GübresiÜcretsiz Kargo
1 Litre40 TLKoop's Sıvı Solucan GübresiÜcretsiz Kargo
5 Litre170 TLKoop's Sıvı Solucan GübresiÜcretsiz Kargo
10 Litre350 TLKoop's Sıvı Solucan GübresiÜcretsiz Kargo
20 Litre465 TLKoop's Sıvı Solucan GübresiÜcretsiz Kargo
50 Litre1000 TLKoop's Sıvı Solucan GübresiÜcretsiz Kargo
100 Litre1800 TLKoop's Sıvı Solucan GübresiÜcretsiz Kargo
1 Ton17000 TLKoop's Sıvı Solucan GübresiÜcretsiz Kargo

 


Mantar Gübresi ve Mantar Kompostu Hazırlanışı

Mantar kompostu üreten firmalar olduğu gibi günümüzde birçok kişi kendi imkânları ile mantar gübresi kompostu hazırlamaktadır. Mantar kompostu kısaca, yavaş salınıma sahip bir tür organik gübre çeşididir. Mantar üreticileri tarafından sıklıkla tercih edilen kompost; saman, mısır koçanı, pamuk vb. farklı bitkisel ürünlerin bir araya getirilerek işlemden geçirilmesiyle oluşturulmaktadır. Mantar kompostunun temel etken maddesi at gübresidir. Bu maddenin temini zor olduğu için yerine diğer bitkisel ürünler kullanılmaktadır.


Doğal gübreler, özellikle son yıllarda sürdürülebilir tarım politikaları kapsamında çok sık tercih edilmeye başlanmıştır. Alternatif tarım ürünleri için bitkisel ve hayvansal kökenli gübreler yeniden kullanıma başlamıştır. Mantar gübresi sağladığı yüksek etkiler ve doğal etken maddeleri sayesinde doğal gübreler arasında en çok tercih edilenler arasında ilk sırada yer almaktadır. Mantar gübresi doğal olmalıdır.


Mantar Kompostu Nedir?


Mantar kompostu hazırlanışı ve faydaları yetiştirilmek istenen mantar türüne göre değişiklik göstermektedir. Mantar yetiştiriciliği diğer bitki yetiştiriciliğinden farklı olarak özel ortama ve zemine ihtiyaç duymaktadır. Bunun için özel olarak hazırlanan mantar kompostu sayesinde mantarların sağlık gelişimi ve yetiştiriciliği sağlanabilmektedir. Mantar kompostu temelde mantarın yetiştiği zemin olarak ifade edilir. Farklı besin maddeleri kullanılarak hazırlanan doğal mantar kompostu, mantarın gelişmesi için uygun zemini sağlayacaktır. Her mantar türü için farklı bir kompost hazırlama işlemi yapılabilir. Mantar gübresi değişkenlik gösterebilir.


Mantar Kompostu Ne İşe Yarar?


Kültür mantarı kompost fiyatları ve sağladığı faydalar sayesinde üreticiler tarafından günümüzde yaygın olarak tercih edilmektedir. Yavaş salınıma sahip organik mantar gübresi, bitkisel ürünlerin kök ve yapraklarının korunması, toprağın zenginleştirilmesi ve veriminin arttırılmasını sağlamaktadır. Kimyasal gübrelerin yanı sıra, mantar kompostu gibi doğal ürünlerin tarımsal açıdan sağladığı faydalar uzun vadede daha etkilidir.
Mantar yetiştiriciliği farklı süreçlere sahiptir. Her üretici farklı yöntem ve teknikler kullanarak hazırladıkları kompost tarifleri ile kaliteli üretim sağlanmaktadır. Mantar kompostu günümüzde birçok farklı tarım firması tarafından satılmaktadır. Ancak üreticiler kendi özel tariflerini kullanarak doğal gübre üretimini tercih etmeye başlamışlardır. Mantar misillerinin kompost içinde karıştırılmasının ardından farklı bitki kökleri ve tohumlar zararlı maddelerin yok edilmesi için pastörize işlemlerinden geçirilmektedir. Sağladığı faydalar sayesinde çiftçiler tarafından bu tip ürünler yaygın olarak kullanılmaktadır. Mantar gübresi üreticiler için ayrı bir değere sahiptir.


Mantar Gübresi Nasıl Hazırlanır?


Mantar gübresi hazırlama işlemi sırasında kompostun kullanılacağı mantar türüne göre farklı hazırlık süreçlerinden geçirilebilir. Mantar gübresi hazırlamak için üreticiler birçok farklı tarif uygulayabilmektedir. Özellikle mantar çeşidi ve kompost için kullanılacak ürünlerin özelliklerine göre yapım aşamaları değişiklik gösterebilmektedir. Genellikle mantar gübresi kompostu hazırlanırken;

 • At gübresi veya sentetik kompost kullanılabilir. Sentetik kompost için; hububat sapı, saman, çayır otları tercih edilebilir. Besin değeri için; tavuk gübresi, kepek, şekerpancarı, pamuk, ayçiçeği ve zeytin atıkları kullanılabilir.
 • 10 kg buğday sapı, 2 kg tavuk gübresi, 2 kg hububat kepeği, 250 gr amonyum nitrat etken madde olarak kullanılır. Miktara göre bu oranlar değişebilir.
 • Hububat sapları 50 cm’den kalın olmamak kaydıyla kesilerek sert bir zemine yerleştirilir. Nem oranı %75’in altına düşürülmeden 2 – 3 güne bir karıştırılır. Ürünler sıkıştırılarak yığın haline getirilir.
 • Yedinci günün sonunda ilk aktarma yapılır. Sızan melas şerbeti yığına yeniden yedirilerek yeni kalıp oluşturulur.
 • Onuncu günde yığının ikinci aktarması sırasında, yanmayan kısımlar içe, yanan kısımlar ise yığının dışına doğru yer değiştirilir.
 • Aktarma işlemlerinde nemin korunması ve çürümeye neden olacak kadar fazla sıvının verilmemesi gerekmektedir.
 • On yedinci günde pastörize edilmiş 3 – 4 cm kalınlıkta torf serpilir.


Mantara kompostu bu ve daha birçok farklı işlem uygulanarak hazırlanabilmektedir. Kullanım amacına ve etken maddelere göre hazırlanış biçimlerinde farklı yöntemler uygulanmaktadır.


Yaklaşık olarak 3 – 4 haftalık bir süre içinde düzenli olarak takip edilen yığınlar kullanıma hazır hale gelebilmektedir. Çeşitli organik maddelerin komposta dahil edilerek zenginleştirilmesi üretim sürecinin en önemli aşamalarından biridir. Bu nedenle uzman kişilerden alacağınız yardım hazırlanan gübre ve kompostların besin değerlerini arttırmasına neden olacaktır.


Mantar Gübresinin Faydaları Nelerdir?


Mantar gübresinin faydaları hem toprak için hem de bitki için ayrı ayrı değerlendirilebilmektedir. Organik gübre kullanımı özellikle uzun vade de toprağı beslediği için verimi arttıracaktır. Mantar gübresinin sağladığı başlıca faydalar;

 • Yüksek tuz oranlarının zararlarını önler
 • Toprak verimini arttırarak toprağı zenginleştirir
 • Bitkilerin sağlık büyümesini sağlar
 • Toprağın su tutma kapasitesini artırır.
 • Çoğu bahçe bitkisi için uygulanabilir.
 • Bitki büyümesine yardımcı olur.

Bu faydaların yanı sıra, bitkileri çeşitli olumsuz durumlara karşı korumaktadır. Özellikle, bahçe toprağına dikim işleminden önce gübre iyice karıştırılarak kullanılması fayda oranını arttıracaktır. Kışın bekleyip bahar aylarında uygulamaya başlandığında gübre toprak ve bitki için en yük verimi sağlayacaktır. 

Doğal gübreler hem toprak hem de bitkiler için önemli bir destek sağlamaktadır. Özellikle kimyasal ürün kullanımından kaçınan çiftçiler için doğal yollarla hazırlanan kompostlar uzun vadede yetiştiricilere fayda sağlamaktadır.


Mantar Gübresi Nerelerde Kullanılır?


Mantar kompost gübresi temelde organik gübre sayıldığı için birçok farklı bitki için tercih edilebilmektedir. Mantar yetiştiriciliği için kullanılan bu tip kompost ve gübreler;

 • Meyve
 • Sebze
 • Otlar
 • Çiçekler
 • Bahçe bitkileri vb.


Alanlarda kullanılabilmektedir. Genellikle mantar yetiştiriciliği için tercih edilen alanlar diğer bitkilere göre oldukça farklıdır. Mantar yetiştirilmesi için uygun ortamın hazırlanması oldukça önemlidir. Mantarın gelişmesi için hazırlanması gereken zemine mantar kompostu denmektedir. Mantar gübresi kompostu, mantar yetiştiriciliğinde ihtiyaç duyulan en önemli unsurdur. Mantar yetiştiriciliği için kompost yapımda oldukça farklı yöntemler ve tarifler kullanılabilir.


Kompost Yapımı İçin Kullanılan Maddeler Nelerdir?


Mantar kompostu için kullanılan malzemeler arasında at gübresi ilk sırada yer almaktadır. At gübresi genellikle zor temin edilen bir ürün olduğu için bu konuda yetiştiriciler sentetik gübreleri tercih edebilirler. Mantar kompostu, mantar için gerekli olan zeminin hazırlanması adına en önemli unsurlardan biridir. Mantar gübresi kompostu üretimi için kullanılan başlıca malzemeler arasında;

 • At gübresi
 • Sentetik ortamlar
 • Tavuk, koyun gübresi
 • Pamuk tohumu küspesi
 • Hint yağı tohumu
 • Fındıkkabuğu artıkları
 • Lahana artıkları
 • Üre
 • Amonyak sülfat
 • Amonyum nitrat vb.


Kompost hazırlama sırasında etken başlıca maddelere arasında yer almaktadır. Mantar gübresi yani mantarın uygun ortamda ve zemin yetişmesi için oluşturulacak kompost zemin, bu etken maddelerin farklı oranlarda karışımı ve fermantasyon süreçlerine sahiptir. Bu nedenle mantar türüne göre doğru kompost seçimi yapılması gerekir.


Mantar Kompostu Hazırlama Süreci Nasıldır?


Mantar gübresi nasıl yapılır, aşmaları nelerdir, nerden temin edilir vb. sorular yeni mantar üreticilerinin merak ettiği başlıca konular arasında yer almaktadır. Mantar yetiştiriciliği için gerekli şartların oluşturulması adına kompost üretiminin doğru bir şekilde yapılması gerekmektedir. Kompost hazırlama sürecinde takip edilmesi gereken başlıca adımlar;

 • Ön hazırlık ve yığın yapılması
 • Islatma
 • Yığın yapma
 • 1. Fermantasyon
 • Yığın yapma
 • 1. Aktarma
 • 2. Aktarma
 • 3. Aktarma
 • Havalandırma


Şeklinde devam etmektedir. Her bir aşamada üreticilerin takip etmesi gereken farklı adımlar bulunur. Özellikle nem oranın korunması ve fermantasyon yani parçalanma süreçlerinin düzgün takip edilmesi oldukça önemlidir.


Mantar kompostu hazırlık süreci birçok zroluğu beraberinde getirmektedir. Özellikle uygulama süreleri ve karıştırılması gereken miktarların doğru belirlenememesi halinde faydadan çok zarar sağlayabilir. Bu nedenle tüm sürecin büyük bir titizlikle kontrol edilmesi gerekmektedir.


Mantar Gübresi Nereden Temin Edilir?


Kültür mantarı gübresi satışı günümüzde birçok farklı firma tarafından yapılmaktadır. Kompost hazırlama işlemlerinin tamamlanmasının ardından kompost atılarak gübre olarak satışı sağlanabilir. Bunun yanı sıra özel olarak firmalardan kompost ve gübre temin etmek mümkündür. Firmalardan kompost veya gübre tercihi yapmadan önce ürünlerin içeriğinde kullanılan etken maddelerin incelenmesi gerekmektedir. Özellikle gübrelerin organik ürünlerle hazırlanmış olması tüm bitki yetiştiricilerinin dikkat etmesi gereken bir husustur.


Organik gübreler kadar günümüzde kimyasal gübrelerde kullanılmaktadır. Kimyasal gübreler kısa vadede yüksek verim sağlamasının yanı sıra uzun vadede bitki ve toprak için olumsuz sonuçlar doğurabilir. Bu nedenle kısa sürede kazanç elde etmenize karşılık uzun vadede kazançlarınızın düşmesi mümkündür. Organik gübreler ise yetiştiricilik sürecini kısaltmasının yanı sıra, doğal yapısı sayesinde toprağı beslemektedir. Bu yönüyle doğal gübre tercihi yapmanız tavsiye edilmektedir.


Mantar Kompost Gübresi Ne Kadar Sürede Hazırlanır?


Mantar kompost gübre yapımı tüm aşamaların doğru takip edilmesi halinde yaklaşık 3 – 4 hafta içinde hazırlanabilmektedir. Bu süreler boyuncu yeterli nemin korunması ve gübreye ek takviyelerin karıştırılması oldukça önemlidir. Firmalardan kamyon veya çuvallarla firmalardan satın alabileceğiniz gibi uygun koşullarda kompost ve gübre üretimini kendinizde gerçekleştirebilirsiniz. Kompost hazırlama işlemleri sırasında tüm adımların üreticiler tarafından yakından takip edilmesi gerekmektedir.


Bahçelik mantar kompostu kullanmak isteyen kişiler için iki farklı seçenek sunulmaktadır. Bahçelik mantar kompostu için;

 • SMC (atık mantar kompostu)
 • SMS (kullanılmamış mantar kompostu)


Olarak iki farklı şekilde sunulmaktadır. Mantar yetiştiriciliği için elzem ürünlerden biri olan kompost, kullanımının ardından birçok farklı alanda gübre olarak kullanılabilmektedir. Bunun yanı sıra, aynı ürünün doğrudan kullanımına rastlanmaktadır. Atık mantar kompostu birçok farklı tarımsal faaliyet için günümüzde en çok tercih edilen ürünler arasında yer almaktadır.


Atık Mantar Kompost Gübre Fiyatları Ne Kadardır?


Atık kompost fiyatı üretici firmalara ve kompostun etken maddelerine göre değişiklik göstermektedir. Mantar yetiştiriciliği için kullanılan kompostlar genellikle kullanımlarının ardından kompost kısmı atılarak gübre olarak satılmaktadır. Harcanmış eya harcanmamış mantar kompostu olarak satışa sunulan bu ürünler birçok farklı ürünün yetiştiriciliğinde de kullanılabilmektedir. Miktarına ve içeriğine göre firmalar tarafından farklı fiyatlandırılan kompostlar, genellikle birçok üretici tarafından kendi imkânlarıyla üretilmektedir.


Kompostlarda genellikle at gübresinin kullanımı yaygın olarak görülmektedir. Beyaz şapkalı kültür mantarı için kullanımı etkili olan at gübresi, besin değerinin yüksek olması nedeniyle hem kompost olarak hem de gübre olarak kullanılmaktadır. Gübrenin süresi bu konuda belirleyici olabilir. 4 haftayı geçemeyen gübreler kullanılabilir.


Evde Mantar Gübresi Hazırlanabilir?


Mantar yetiştirme gübresi ve mantar yetiştiriciliği için gerekli olan temel madde olan kompost üretimi yetiştiriciler tarafından yapılabilmektedir. Evde kompost üretimi biraz zahmetli olsa da doğru adımlar takip edilerek zengin içeriğe sahip gübre ve kompost üretimi gerçekleştirilebilir. Bunun için üretime uygun alanın varlığı ve gerekli malzemelerin eksiksiz olarak temin edilmesi yeterli olmaktadır. Mantar üreticilerinden veya resmi kuruluşlardan kültürü temin etmeniz mümkündür.


Evde mantar yetiştiriciliği için öncelikle uygun mahzen veya bodrumun oluşturulması gerekmektedir. Bunun yanı sıra, mantarlar diğer bitkilerden farklı olarak kendine has kompost bir zeminde yetiştirilmesi gerekir. Bunun için doğru maddelerle kendi tarifinize ve mantar türünüze göre kompost üretebilirsiniz. Ürettiğiniz mantar kopostunu daha sonra mantar gübresi olarak farklı üreticilere satmanız da mümkündür.


Patates Gübreleme Programı Nasıl Yapılır Öneriler

Patates gübreleme yöntemleri genellikle patateslerin cinsine ve yetiştirilme yöntemlerine göre değişiklik göstermektedir. Patates diğer bitkilerden farklı kök yapısına sahip olması nedeniyle gübreleme açısından da farklılık göstermektedir. Yüzlek kök yapısına sahip patatesin kökleri buğday gibi bitkilerde kök uzunluğu 120 cm’ye kadar uzayabilirken patateste sadece 60 cm’ye kadar bir uzunluk görülebilmektedir. Bu nedenle patates yetiştiriciliğinde mutlaka takviye beslenmeler ve farklı uygulamaların yapılması gerekmektedir.

Patates yetiştiriciliğinde kök ve sürgün gelişimi için en önemli faktörlerden biri sıcaklıktır. Düşük sıcaklıklarda patateste kök gelişimi sınırlı kalacağı için uygun ortamın sağlanması gerekir. Patates gübreleme işleminde sıcaklık faktörleri ve diğer ek unsurların dikkate alınması oldukça önemlidir. Bitkinin besin maddelerinde ilk dönemlerde patates yumrusu oluşumunun başlangıcı ve gübrelemenin başlaması verimi en azından iki katına kadar arttıracaktır.

Klasik Patates Gübreleme Programı Nedir?

Patates yumru büyütme ve yüksek verim alınabilmesi için mutlaka gübreleme işlemlerinin uygulanması gerekmektedir. Tüm tarımsal ürün yetiştiriciliğinde olduğu gibi patates içinde gübreleme ve yetiştirme şekilleri farklı unsurlara göre belirlenebilmektedir. Klasik patates gübreleme işlemi için uygun bir programa sahip olmanız gerekmektedir. Klasik patates gübreleme programı kapsamında;

Ekim Öncesi Toprak Hazırlığı veya Ekim Sırasında: Dekara, 80 kg 15 – 15 – 15 + ZN kopoze ve 20 ks toz kükürt, 20 kg katı hümik asit uygulaması

Üst Gübreleme İçin: 1. Çapta 15 kg üre, 2. Çapta 18 kg AN (%33) ve ılık yağmurlama ile beraber, 5 kg magnezyum sülfat, 1 litre hümik asit

Uygulaması yapılması gerekmektedir. Patatesin kök ve sürgün gelişimi için uygun sıcaklık ortamının sağlanması ve uygun gübreleme uygulamasının ardından kısa sürede verim alınabilmektedir. Patates gelişiminin yanı sıra, doğal gübre kullanımı aynı zamanda toprağın zenginleşmesi için büyük oranda katkı sağlayacaktır. Bu da uzun vadede toprak verimini arttıracak temel unsurlar arasında yer almaktadır.

Patates Gübreleme Programı Nedir?

Patates gübreleme programı, patatesin dikiminden itibaren gelişiminin takip edilmesi ve yüksek verim ve kaliteyle üretilmesi için gerekli en önemli unsurlardan biridir. Patates, her türlü toprakta yetişebilme özelliğine sahip ender bitkiler arasında yer almaktadır. Ancak, yüksek kil ve kireç oranına sahip topraklarda yetiştirme işlemi oldukça zordur. Hafif kabarmış, hava alan ve kolay ısıma özelliklerine sahip topraklarda patatesin gelişimi daha kısa sürede ve daha kaliteli bir şekilde gerçekleşecektir.

Alkalin toprak özelliklerine sahip yerlerde patates yumrularının gelişimi oldukça zordur. Patates için uygun olmayan topraklarda yetiştiricilik yapmak isteyen kişilerin mutlaka ek gübreleme ve besin takviyesi uygulamaları gerekmektedir. Bunun için seçilecek özel patates gübreleme programları ideal verimi elde etmeniz için size destek olacaktır.

Tatlı Patates Gübreleme Önerileri Nelerdir?

Tatlı patates gübreleme tavsiyesi temelde yine patatesin cinsine ve yetiştirilme alanına göre değişiklik gösterecektir. Tatlı patatesler için uygulamada en çok verimin elde edildiği gübreleme biçimi hayvan gübresidir. Hayvan gübresi, ılıman iklim yapısına sahip bölgelerde ve özellikle sonbaharda uygulandığı takdirde iki katına kadar yüksek verim sağlayacaktır. Toprağın durumuna göre tatlı patates için 2 veya 4 ton arasında hayvan gübresinin verilmesi mümkündür. Patates gübresi kullanarak kısa sürede yumru oluşumu desteklenebileceği gibi patates kalitesinde de gözle görülür değişimler ortaya çıkacaktır.

Tatlı patates için önerilen bir diğer gübre çeşidi için suni gübredir. Suni gübreler genellikle uzun vadede hem toprak hem de bitki için olası zararlarının daha fazla olması nedeniyle çok sık tercih edilmemektedir. Ancak yine de kullanımı oldukça önemli avantajlar sağlayacaktır. Suni gübrenin tatlı patates için dekara;

 • 10 – 15 kg amonyum sülfat ya da amonyum nitrat
 • 10 – 15 kg süper fosfat
 • 8 – 10 kg potasyum

Uygulanabilmektedir. Tatlı patates için toprak türü ve yetiştirme tekniklerine göre farklı gübreleme yöntemleri de tercih edilebilmektedir. Hayvan gübresinin tatlı patates için 2 – 4 ton arasında verilmesi ön görülmektedir.

Patates Gübreleme İşleminin Faydaları Nelerdir?

Patates gübreleme faydaları arasında en önemlisi şüphesiz ki kısa sürede patates yumrusunun oluşması ve verimli bir şekilde gelişiminin sağlanmasıdır. Patates yetiştiriciliğinde ürünün yeteri kadar beslenmesi birçok açıdan avantaj sağlayacaktır. Hem toprak hem de bitki için gübreleme işlemlerinin önemi oldukça büyüktür. Patates yeti kadar beslenmediğinde ve doğru gübreleme yapılmadığı takdirde;

 • Patates gelişiminde ve kalitesinde düşüklük
 • Toprak veriminin azalması
 • Patateste; K, Ca, P vb. madde eksiklikleri
 • Geç büyüme
 • Çürüme vb.

Sorunlar ortaya çıkabilmektedir. Patates gübreleme işlemi bu yönüyle bitkiye ve toprağa önemli katkılar sağlamaktadır. Patatese yeteri kadar beslenme uygulanamaması halinde bitki bu durumu çeşitli sinyaller vererek bildirmektedir. Bitkide meydana gelen bu tür sinyalleri düzenli olarak takip ederek ideal verimi elde etmek için ek önlemler ve besin takviyeleri yapabilirsiniz.

Patates Gübreleme Yapılmaması Halinde Hangi Eksiklikler Görülür?

Patates irileştirme ve gelişiminin sağlanması adına farklı tür gübreleme yöntemleri kullanılabilmektedir. Bu yöntemle patatesin cinsine ve toprak yapısına hatta iklim ve mevsim koşullarına göre değişiklik göstermektedir. Patatesin yeteri kadar beslenememesi halinde birçok farklı sorun ortaya çıkacaktır. Bu sorunlar patateste bazı eksikliklere yol açar. Patatesin yeteri kadar beslenememesi halinde ortaya çıkan başlıca eksiklikler;

 • Potasyum Eksikliği: Erken kararma, hastalıklara karşı az koruma ortaya çıkar.
 • Kalsiyum Eksikliği: Toplama yapılmadan yumruda kararmalar, patates içinde boşluk vb. görülür.
 • Fosfor Eksikliği: Yaprak kenarlarında tahribat ve koyu renk lekeler oluşur.

Patatesin yeteri kadar beslenememesi halinde ortaya çıkan bu tür eksiklikler daha patatesin toplanma aşamasına gelmeden önce bile fark edilebilmektedir. Patateste görülen bu sorunların çözümü için düzenli olarak gübreleme ve besin değerlerinin korunması için ek takviyelerin yapılması gerekmektedir.

Eğer patates yetiştirilme sürecinde doğru beslenmez ve uygun patates gübreleme yöntemleri uygulanmazsa söz konusu bu zararların tüm mahsule zarar vermesi mümkündür. Çünkü temelde patatesin topraktan yeteri kadar beslenemediği durumlarda bu tip sorunlar ortaya çıkmaktadır.

Patates Gübreleme Yöntemleri Nelerdir?

Patates gübreleme yöntemleri patates cinsine ve toprak özelliklerine göre belirlenebilmektedir. Patates yetiştiriciliğinde, diğer tüm tarım ürünlerinin yetiştiriciliğinde olduğu gibi özel ve farklı gübreleme yöntemleri kullanılabilmektedir. Patates gübreleme işlemleri için tercih edilecek gübreleme yöntemleri arasında;

 • Hayvansal gübreleme
 • Sentetik gübreleme
 • Sıvı patates gübresi
 • Eco gübreleme yöntemi
 • Kompost
 • Deoksidasyon
 • Yuva besleme
 • Üst giydirme ve vejatasyon gübreleme vb.

Olarak sınıflandırılabilmektedir. Bu ve benzeri daha birçok farklı yöntem patates yetiştiriciliği için tercih edilebilecek başlıca gübreleme yöntemleridir. Genellikle üreticiler doğal gübre tercih etmelerine rağmen kimyasal gübrelerinde de patates yetiştiriciliğinde zaman zaman yaygın olarak kullanıldığına rastlanmaktadır. Özellikle toprak kalitesi düşük bölgelerde bu tip uygulamalar tercih edilebilir.

Patates yetiştiriciliği için önemli bir diğer yöntem ise komposttur. Uygun ortamın sağlanması ve patateslerin yeteri kadar beslenmelerinin sağlanması adına kompost üretiminin, sebzelerden hazırlanarak yapılması mümkündür. Kompost hazırlama işlemini kendinizde rahatlıkla yapabilirsiniz.

Patates Üretimi İçin Kompost ve Hızlı Kompost Yöntemi Nedir?

Patates büyütme gübresi veya beslenmenin takviye edilmesi adına üreticilerin ek kompost hazırlamaları mümkündür. Patates çukuru veya deposunun en alt kısımlarını, cansız ve ince yapıya sahip dalların yerleştirilmesi drenaj sağlayacağı için patates için fayda sağlayacaktır. Bu işlemin ardından tüm katmanlar dönüşümlü olarak yeniden harmanlanmaktadır. Kompost üretimi için kullanılacak ürünlerin özellikleri ve doğallığı elde edilecek verimin arttırılması için oldukça önemlidir.

Hızlı kompost uygulamasında ise kimyasal bir takım hızlandırıcıların kullanılması mümkündür. Kompost için kullanılacak doğal bitki ve hayvan atıklarının doğru harmanlanması ve uygulamada doğru yöntemler kullanılarak patatese takviye verilebilir. Patates yetiştiriciliği için patates gübreleme ve kompostlar oldukça önemlidir. Özellikle düşük verimli ve yetiştiricilik için uygun olmayan topraklarda kompost uygulamasının kısa sürede yüksek verim sağladığı gözlemlenmiştir.

Patates Gübresi Nereden Temin Edilir?

Patates gübresi kullanımı yetiştiriciliğin en önemli safhalarından biridir. Kendi imkânlarınızla, patates çeşidi ve toprak türüne göre gübre ve kompost oluşturabileceğiniz gibi zirai ürün satışı yapan firmalardan da gübre ve kompost satın alabilirsiniz. Patates gübresi kullanmadan önce dikkat etmeniz gereken birçok farklı unsur bulunmaktadır. Özellikle doğru gübre seçimi ve uygun programın mümkünse bir ziraat mühendisi tarafından kontrol edilmesi elde edeceğiniz verimin arttırılması için oldukça önemlidir.

Patates gübresini tüm üreticiler bulundukları bölgelerdeki bayilerden veya internet üzerinden sertifikalı olarak satış yapan firmalar üzerinden yapabilirler. Genellikle düşük verimli bölgelerde üreticililerin kimyasal gübreleri temin etmeleri için firmalarla çalışması gerekmektedir.

Patates Gübresi Fiyatları Ne Kadardır?

Patates gübresi fiyatları genellikle gübrenin üretim özelliklerine ve miktarına göre değişiklik göstermektedir. Patates yetiştiriciliği yapan kişilerin uygun fiyatlarla gübre satın almaları için izleyeceği iki farklı yöntem bulunmaktadır. Yetiştiriciler kendileri gübre üretimi yapabilecekleri gibi firmalardan veya resmi kurumlardan gerekli destekleri alarak daha düşük maliyetlerle gübre temin edebilirler.

Patates yetiştiriciliğinin en önemli unsuru olan gübrelemenin sağladığı en önemli fayda patatesin normalden daha kısa sürede sağlıklı ve hızlı bir gelişim göstermesidir. Patatesin diğer bitkilerden farklı olarak kökünün kısa ve yüzeyde olması gübreleme ihtiyacının doğmasına neden olmaktadır.

Patates Azot Gübresi Uygulama Yöntemleri Nelerdir?

Patates azot gübresi uygulaması patates için belki de en önemli besin desteklerinden biridir. Patates yapısı gereği büyük ölçüde azot ihtiyacına sahiptir. Yüksek miktarda sulama ve kumsal tipi toprakta yetişmesi bakımından patatesin yeterli oranlarda azot yıkamasına ihtiyaç duyulmaktadır. Ancak azot uygulaması sırasında birçok unsura dikkat etmek gerekmektedir. Patates için azot gübresinin yanlış kullanımı durumunda ortaya çıkabilecek başlıca olumsuz durumlar;

 • Patates yumrusunda kuru madde birikimi engellenir
 • İndirgen şeker oranı yumruda yükselir
 • Patates yumru evresinde 2. Büyüme desteklenir
 • Depolama için dayanıklılık azalır
 • Geç yumru oluşumu görülebilir

Azotlu gübrelerin patateslere en az iki defa olmak üzere verilmesi tavsiye edilmektedir. Şayet fazla kullanımı nedeniyle patates yumrularında olumsuz birçok durum ortaya çıkacaktır. Cips veya bonfıritis amacıyla üretilen yumrular için azot gübre kullanımı tavsiye edilmemektedir. Patates gübreleme işlemlerinde doğru yöntem ve tekniklerin kullanılması büyük ölçüde verimi arttıracaktır.

Patates Gübreleme ve Dikim Yöntemleri Nelerdir?

Patates dikim yöntemleri patates gübreleme işlemlerinin belirlenmesinde en önemli etkenlerden biridir. Patatesten yüksek verim almak ve kısa sürede gelişimlerini sağlamak adına gübreleme yöntemleri kadar dikim yöntemleri de önemlidir. Buna göre patates dikimi için takip edilecek başlıca dikim yöntemleri;

 • Ocak usulü
 • Karık usulü
 • Pulluk arkasına
 • Makine dikimi

Üreticilerin en çok tercih ettikleri yöntemler arasında yer almaktadır. Dikim yöntemi her ne olursa olsun patates için uygun koşulların yerine getirilmesi gerekmektedir. Uygun ortam ve sıcaklığın sağlanamaması halinde patateslerden alınacak verim minimuma düşmektedir.


Tarım İlaçları Firma İsimleri Nedir ve Zararları Nasıl Yok Edilir


%100 Tamamen Organik Koop’s Sıvı Solucan Gübresi ile aklınıza gelen bütün bitki, çiçek, ağaç, çim, sebze, meyve ürünlerinde başarıya ulaşırsınız. %30 – %70 arası verim artışı sağlarken çok daha kaliteli ürünler elde edersiniz. Üstelik gübreleme için ayırdığınız maliyeti fazlasıyla düşürür. Bitkinin olgunlaşma süresini azaltırken, büyüme hızını da arttırır. Bakterisel ve mantarsal hastalıkları baskılar. Toprağın Ph seviyesini düzenler. Bunun gibi daha birçok olumlu özelliğe sahip muhteşem ürünümüzü mutlaka denemelisiniz! Tarım ilaçları yerine Koop’s Sıvı Solucan Gübremizi Kullanın. Etkisini, gücünü sizde görün. Birçok üründe 200-400 litre suya sadece 1 litre karıştırarak kullanılır. Ürün bazında detaylı kullanım bilgisi için lütfen irtibata geçiniz.

 • 100 Mililitre Koop’s Sıvı Solucan Gübresi 15 TL.
 • 1 Litre Koop’s Sıvı Solucan Gübresi 40 TL.
 • 5 Litre Koop’s Sıvı Solucan Gübresi 170 TL.
 • 20 Litre Koop’s Sıvı Solucan Gübresi 465 TL.

(FİYATLARIMIZA KARGO DAHİLDİR)

SİPARİŞ VER

Tarım ilacı firmaları tarafından günümüzde üretilen birçok farklı tarım ürünü bulunmaktadır. Tarım ilaçları, son yüz yıl içinde artan nüfusa bağlı olarak duyulan tarımsal ürün ihtiyacının karşılanması ve daha kaliteli hale getirilmesi için yoğun olarak kullanılmaya başlamıştır. Özellikle son yıllarda giderek artan tarım ilacı kullanımı eğer bilinçsiz ve saf kimyasal içerikli ürünler aracılığıyla yapılıyorsa uzun vadede bu durum birçok önemli hasarın ortaya çıkmasına neden olacaktır. Kalitesiz ve yanlış kullanılan tarım ilaçları hem insan sağlığını olumsuz etkilemekte hem de toprağın verimini ve kalitesini önemli ölçüde bozmaktadır. Tarım ilacı firma isimleri nedir sorusuna gerek kalmadan sizlere Koop’s Sıvı Solucan Gübresini tavsiye ediyoruz.


Tarım ilaçları kullanımı bitkiler açısından oldukça faydalıdır. En basit tabiriyle tarım ilaçları; bitkinin yapraklarına, köklerine veya çevresine zarar veren, ürün kalitesi bozan ya da ürünlerin doğrudan kaybedilmesine neden olan yabancı unsurları ortadan kaldırılmasına yardımcı olmaktadır. Bu amaçla üretilen tarım ilaçları literatürde tarım ilacı olarak ifade edilmektedir. Günümüzde birçok farklı firma çeşitli özelliklere ve içeriğe sahip ilaç üretmektedir. İlaç tercihi yaparken mutlaka doğal yapısı güçlü ve kaliteli tarım ilaçları tercih etmeniz tavsiye edilmektedir.


Tarım İlaçları Grupları ve Özellikleri Nelerdir?


Tarım ilacı çeşitleri günümüzde birçok farklı özelliği bünyesinde barındırmaktadır. Tarım ilaçları genellikle sahip olduğu etkilere göre sınıflandırılmıştır. Üretim ve kullanım amacına göre sınıflandırılan bu ilaçların sahip oldukları özelliklerine ve gruplarına göre uygun alanlarda kullanılması oldukça önemlidir. En bilinen ve yaygın kullanıma sahip tarım ilacı grupları kısaca şu şekilde sınıflandırılabilmektedir;

 • Böcek öldürücü ilaçlar (İnsektisit)
 • Mantar öldürücü ilaçlar (Fungisit)
 • Ot öldürücü ilaçlar (Herbisit)
 • Nematod öldürücü ilaçlar (Nemetsit)
 • Fare öldürücü ilaçlar (Rodentisit)

Olarak sınıflandırılmaktadır. Tarımsal faaliyetler için kullanılması ön görülen bu ilaçların zehirleyici özellikleri ve etkileri yine hayvanlar üzerinde yapılan çeşitli denemeler sonucunda belirlenmektedir. Yapılan bu testlere göre LD – 50 değerlerine göre tarımsal ilaçların öldürücülük ve zehir etkileri saptanmaktadır. Bu verilere göre tarım ilaçları genellikler;

 • Zehirsiz
 • Zehirli
 • Çok zehirli

Olmak üzere üç temel gruba ayrılmaktadır. Tarımsal faaliyete ve tarım ürünlerine göre en uygun oranlara ve özelliğe sahip tarım ürünleri seçilerek kullanılmaya başlanabilir. Bu ilaçların seçimi için mutlaka uzman bir ziraat mühendisine ya da bayilere danışmanız tavsiye edilmektedir. Tarım ilaçları için lütfen arayınız.

Tarımsal İlaçların Etkilerine Göre Sınıflandırılması

Tarım ilaçları ve etkileri sahip oldukları kimyasal özelliklere ve güce göre değişiklik göstermektedir. Her tarım ilacı için farklı bir kullanım talimatı ve kullanım alanı mevcuttur. Bu nedenle tarım ilacı kullanmak isteyen kişilerin mutlaka doğru testleri yaptırması ve hem bitkileri hem de toprakları için en kaliteli ürünleri kullanmaya başlamalıdır.

Tarım ilaçları kullanımlarına göre farklı etkiler söz konusudur. Tarımsal ilaçların kullanımı ile ortaya çıkan başlıca iki temel etkiden söz edilebilmektedir. Buna göre tarımsal ilaçların etkileri;

 • Kontak etkiye sahip ilaçlar
 • Sistemik etkiye sahip ilaçlar

Olarak iki grupta yer almaktadır. Kendi içinde farklı gruplara ayrılan bu ilaçlar tarımsal faaliyetlerde oldukça önemlidir. Bu tip ilaçların kullanımı ile birlikte insanlar üzerinde de bazı olumsuz etkilerin görülmesi mümkündür. Tarım ilaçları için bilgi alınız.

Kontak Etkiye Sahip Tarım İlaçlarının Özellikleri

Kontak etkili tarım ilaçları diğer tür ilaçlara göre daha az tehlikeli olarak adlandırılmaktadır. Tarım ilaçlarının bitki ve diğer canlılar üzerinde sahip olduğu etkilere göre bu ilaçların zararları tespit edilebilmektedir. Kontak etkiye sahip tarım ilaçları özellikleri;

 • Bitki yüzeyinde kalma özelliği taşır
 • Temas eden canlıları yok eder
 • Diğer ürünlerden görece daha az zarara sahiptir

Tarım ilaçları kullanılmadan önce bu etkileri incelenmeli ve kullanılacak ilaçların yan etkileri, faydası, kullanım şekli vb. diğer tüm detayların incelenmesi gerekmektedir. Bu tip ilaçlar atıldıkları bitkilerin yüzeylerinde kalarak bitkiyi zararlı canlılara karşı koruma altına almaktadır.

Sistemik Etkiye Sahip Tarım İlaçlarının Özellikleri

Sistemik etkili tarım ilaçları tarımsal faaliyetlerde kullanılmadan önce diğer ilaç gruplarına göre daha fazla dikkat edilmesi gereken sınıfta yer almaktadır. Bitkilerin doğrudan iç özelliklerinde etkili olan bu ilaçların tehlike oranı oldukça yüksektir. Genel itibariyle sistemik tarım ilaçları özellikleri;

 • Bitkilerin bünyesinde hareket edebilir
 • Meyvelere, bitki yapraklarına ve köküne hızla ulaşabilir
 • Bitki içinde yer alan hastalıkları ve zararlı unsurları ortadan kaldırır
 • Kullanımı sırasında dikkat edilmesi gerekir

Sistemik tarım ilaçları kullanımı bitkiye büyük faydalar sağlayabileceği gibi önemli ölçüde kalıcı hasarlarda verebilir. Bu nedenle dozları, ilaç çeşitleri ve bitki özellikleri gibi birçok unsur değerlendirilerek ilaç kullanımı yapılmalıdır.

Tarım İlaçlarının Kullanımı İle Elde Edilen Faydalar Nelerdir?

Zirai ilaçların faydaları arasında en önemlisi tarım ürünlerinin olumsuz dış etkenlere karşı korunabilmesidir. Özellikle bitkiye zarar veren önemli zirai hastalıklar, mantarlar, parazitler, zararlı otlar, kemirgenler vb. birçok faktöre karşı bitkiler bu ilaçlar ile tam koruma sağlamaktadır. Tarım ilacı kullanımının sağladığı yararlar;

 • Tarımsal ürünlerden daha yüksek verim alınması
 • Ürünlerin dış etkenlere karşı korunması
 • Bitkiler üzerinden yayılan hastalıkların ortadan kaldırılması
 • Artan ürün talebinin karşılanması
 • Ekonomik katkılar vb.

Birçok önemli yarardan söz etmek mümkündür. Ancak ürünlerden sağlanan bu faydaların yanı sıra önemli zararlarından bahsetmekte mümkündür. Tarım ilaçları günümüzde yanlış kullanımı en yaygın olan ve uzun vadede hem insan sağlığını hem de ürün kalitesini tehdit eden ilaçlar arasında yer almaktadır. Bu nedenle bilinçli kullanımın teşvik edilmesi gerekir.

Tarım İlacı Alırken Dikkat Edilmesi Gerekenler Nelerdir?

Tarım ilacı kullanırken dikkat edilmesi gerekenler arasında ilk sıralarda yer alan unsur; kullanılmak istenen tarım ilacı ile tarımsal ürünün uyumlu olmasıdır. Tıpkı insan sağlığı için üretilen ilaçlar gibi tarım ilaçları da belirli hastalıklar ve bitki türlerine göre üretilmektedir. Bu nedenle doğru teşhis ve tavsiye en önemli unsurdur. Dikkat edilmesi gereken diğer unsurlar şu şekilde sıralanabilir;

 • Uygulamam öncesi uzman teşhisi ve tavsiyesi alınmalıdır
 • İlaç üzerindeki etiket, prospektüs, kullanım talimatı vb. okunmalıdır
 • Kullanım öncesi; maske, eldiven, gözlük vb. koruyucular kullanılmalıdır
 • Tavsiye edilen dozun dışında kullanılmamalıdır
 • Sadece kullanım için verilen bitkilerde uygulanmalıdır
 • Asla aşırı doz kullanımı yapılmamalıdır

Sürdürülebilir tarım ve kaliteli ürün yetiştiriciliği için bilinçli tarım ilaçları kullanımının yapılması gerekmektedir. Bilinçsiz kullanım sonucunda kısa sürede zararlar ortaya çıkmasa bile uzun vadede çok büyük sorunların ortaya çıkması mümkün hale gelmektedir.

Tarım İlacı Kullanımı ve Riskleri Nelerdir?

Tarım ilacı kullanımı ve riskleri ilaçların yararına göre daha fazladır. Yanlış kullanım sonucu bu ilaçların sahip olduğu etkiler insan sağlığına doğrudan etki etmektedir. Tarım ilacı kullanımını bilinçsiz ve aşırı miktarda yapan kişiler şu risklerle karşılaşabilirler;

 • Zararlı böceklerin yanı sıra bu böcekleri kontrol altına alan ve bitkiye fayda sağlayan böcekler yok olur
 • Ekosistemde kirliliğe neden olur
 • Sulama yolları, yağmur vb. etkilerle zararlı kimyasallar doğal kaynak sularına karışabilir
 • Balıklar, kuşlar, arılar vb. hayvanların zehirlenmesine neden olabilir
 • Aşırı doz kullanımı insan sağlığında ciddi sorunlara neden olabilir

İlaçların bilinçsiz kullanımı oldukça önemli zararların ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Dünya genelinde ortaya çıkan bu riskler nedeniyle birçok ülkede tarım ilaçlarına yönelik kontrol ve denetimler artmıştır.

Yanlış Kullanılan Tarım İlaçlarının İnsan Sağlığına Etkileri

Tarım ilaçlarının insan sağlığına zararları oldukça fazladır. Özellikle yanlış ve kalitesiz ürün kullanımı hem insan sağlığını hem de çevreyi tehdit etmektedir. Doğal tarım ilaçlarının kullanımı bu etkilerden uzak durulmasına yardımcı olacaktır. Tarımsal üretimin desteklenmesi ve dış etkenlere karşı ürünlerin korunması için ilaç kullanımı gerekmektedir. Bu ilaçların aşırı kullanımı, yanlış kullanımı ya da kalitesiz ve bilenmeyen ürünlerin kullanılması sonucunda insanlarda farklı sorunlara neden olabilmektedir. Bu ilaçların insan sağlığına etkileri;

 • Akut zehirlenme
 • Doku ve organlarda birikme
 • Alerjik etkiler
 • Kronik zehirlenme
 • Kanserojen özellikler

Yer almaktadır. Bu etkilerden kaçınmak için tarım ilaçları kullanımı sırasında kimyasal ile doğrudan temas etmemeniz tavsiye edilmektedir. Aksi takdirde ciddi sağlık sorunları ortaya çıkabilir.

Tarım İlaçlarından Kaynaklanan Zararı Engellemek İçin Neler Yapılabilir?

Tarım ilaçlarının zararları genellikle yanlış kullanım sonucunda ortaya çıkmaktadır. Fazlaca verim elde etmek isteyen ve bu nedenle çok tarım ilacı kullanımının yapılması en yanlış uygulamadır. Bu tip ilaçların fazlaca verilmesi hem bitki yapısını bozacak hem de toprak ve canlıları olumsuz etkileyecektir. Zirai ilaçların kullanımından doğan zararları engellemek için;

 • Tarım ilaçlarının denetimi resmi kurumlarca arttırılmalı
 • Bilinçli ilaç kullanımına teşvik edilmeli
 • Eğitim faaliyetleri yürütülmeli
 • Kimyasala alternatif organik ürünler desteklenmeli
 • Reçete ile satış yapılmalı

Alınacak bu ve benzeri önlemler sayesinde olumsuz durumların önüne geçmek ve tarım ilaçları nedeniyle ortaya çıkacak zararların önlenmesi mümkün hale gelebilir. Özellikle çiftçilerin bilinçlendirilmesi ve doğal ürün kullanımının teşvik edilmesi alınması gereken en önemli önlem olarak ifade edilmektedir.

Organik Tarım İlacı ve Organik Gübrelerelerin Avantajları

Organik gübre çeşitleri ve doğal tarım ilaçları özellikle son yıllarda ülkemizde de bir hayli yaygınlaşmıştır. Kimyasal ilaçların kısa sürede toprak verimini olumsuz etkilemesi ve ürün kalitesini bozmasından dolayı kimyasala tarım ilaçları birkaç kullanımının ardından tercih edilmemektedir. Özellikle son yıllarda organik solucan gübreleri ve diğer hayvansal gübreler yoğun olarak kullanılmaya başlanmıştır. Tarım ilaçları yakın dönemde içerik bakımından daha doğal bir yapıya ulaştırılması hedeflenmektedir. Kimyasal tarım ilaçları ile bu mümkün değildir.

Organik ve doğal tarım ilaçları ve gübrelerin sağladığı avantajlar;

 • Bitki büyüme hızını doğal olarak destekler
 • Bitkilere direnç ve koruma sağlar
 • Toprağın su tutma kapasitesini arttırır
 • Toprak verimini arttırarak ürün kalitesini yükseltir
 • Zararlı unsurlara karşı bitkiyi korur

Bu ve daha birçok farklı avantaj sağlanabilmektedir. Özellikle doğal gübreler sayesinde bu avantajları elde etmeniz mümkündür. Mecbur kalmadıkça kimyasal içeriğe sahip tarım ilaçları kullanımından kaçınmanız tavsiye edilmektedir. Kimyasal tarım ilaçları toprağınızı mahveder.

Organik Gübre Çeşitleri Nelerdir?

Organik gübre fiyatları ve özellikleri nedeniyle son yıllarda sıklıkla tercih edilen tarımsal ürünler arasında yer almaktadır. Organik gübreler arasında özellikle hayvansal gübreler farklı şekilde işlenerek sıvı olarak da bitkilere verilebilmektedir. Tarım ilaçları arasında en büyük etkiye sahip doğal gübre çeşitleri;

 • Hayvan gübreleri (ahır, kümes, solucan vb. gübreler)
 • Yeşil gübreer (baklagil, buğday vb. bitki gübreleri)
 • Hümik asit
 • Kompost
 • Torf

En çok tercih edilen doğal ve organik gübreler arasında yer almaktadır. Tarım ilaçları ve doğal tarım ürünleri hakkında bilgi sahibi olarak, tarımsal faaliyetlerinizi daha verimli ve kaliteli hale getirebilirsiniz. Bilinçli ilaç kullanımı herkes için fayda sağlayacaktır. Tarım ilaçları yerine Koop’s Sıvı Solucan Gübresi için irtibata geçiniz.


Arpa Gübreleme Programı Nasıl Yapılır

%100 Organik Koop’s Sıvı Solucan Gübresi ile ARPA GÜBRELEME maliyetiniz fazlasıyla düşecektir. 200-400 litre su içerisine sadece 1 litre karıştırarak çeşitli uygulamalarla kullanılıyor. Üstelik arpa tarlanıza verdiği muhteşem etkiye şaşıracaksınız! Daha kısa zamanda daha fazla ve kaliteli ürün elde etmek için lütfen sipariş veriniz.  Arpa gübreleme tek yıllık bir gün bitkisi olan arpanın verimli olması için şarttır. Ülkemizde arpa yetiştiriciliği sık yapılır. Bunun en önemli sebebi arpanın bir çok toprak çeşidi ile uyumlu olmasıdır. Gübrelemeye ek olarak yağış miktarı arpanın verimini belirler. Yağan yağmur toprakta ne kadar emilebilirse o oranda etkili olacaktır. Eğer toprak hemen çatlarsa ve nemsizse arpalardan verim alınamaz. Toprağın pH isteği yine verim açısından önem taşır. En çok 7 ile 7.7 arasında değişen pH değerlerinde verimli arpa yetiştirmek mümkün olur. Bunun için organik solucan gübresi kullanarak daha kısa sürede daha kaliteli, dolgun arpa yetiştirebilirsiniz. Sitemiz üzerinden diğer arpa gübrelerini de inceleyebilirsiniz, arpa gübreleme hakkında detaylı bilgiler elde edebilirsiniz.

Arpa Gübreleme Zamanı Nasıl Hesaplanır?

Arpa gübreleme zamanı yapılan gübreleme yöntemine göre değişiklik göstermektedir. Eğer arpa gübreleme yapmak için taban gübre ekim mibzeri kullanılıyorsa, ekimle birlikte yapılmalıdır. Eğer gübreleme serpme şeklinde yapılıyorsa en ideal olan ekimden bir hafta sonra arpa gübrelemeyapmaktır. Üst gübre için ise, mümkünse kardeşlenme döneminde gübre verilir. Bu yöntemde bitkilerin yanmadığından emin olmak için bol bol sulama ve yağış yapılması gerekir. İçeriğinde protein olan azotlu gübreleri kullanıyorsanız dikkat edin. Maltlık olarak üretilen arpalarda, yüksek protein içeriği iyi değildir. Bu nedenle protein içerikli gübrelerin bir an önce kullanılması önerilir. Bu size hem zaman hemde maddi açıdan kazanç sağlayacaktır.

Arpaya gübre atmak toprak analizi ile ilgilidir. Eğer bu analizler daha önceden yapılmadıysa, arpaya verilen gübre miktarı minimum olmalıdır. Arpa yetiştiricisi olanların, gübreleme işlemleri için tavsiye edilen rakamlara uymasında fayda vardır. Bu miktarlar taban gübre olarak 15 kg’da DAP ve üst gübre miktarı olarak da 10 kg olarak belirlenmiştir. Eğer hava şartları uygun olursa, üst gübre miktarı iki parçaya bölünerek de verilebilir. Aynı şekilde buğday gübreleme programı yazımızı buradan okuyabilirsiniz.

Sulanan Arpa için Arpa Gübreleme Programı

Sulanan arpalar için arpa gübreleme programı için üç farklı zamandan bahsedebiliriz. Bu zamanlar:

 • Ekimde tabana arpa gübreleme,
 • Mart başında fırfırla arpa gübreleme,
 • Ot ilaçlamasında arpa gübreleme,
 • Mayısta yağmurlama ile gübreleme olarak sıralanabilir.

Ekimde tabana arpa gübreleme yaptığınız zaman, 1000 metre kare başına:

 • 14 kg DAP,
 • 10 kg toz kükürt,
 • 10 kg kati hümik asit önerilir.

Mart başında fırfırla yapacağınız arpa gübreleme için:

 • 10 kg üre,
 • Nisan başı dönemi gelince fırfır ike 10 kg AN önerilir.

Ot ilaçlamasında holderin 100 litresi için ise 500 g üre ile, 300 g çinko sülfat önerilmektedir.

Son olarak mayısta yağmurlama ile:

 • 100 kg çinko sülfat,
 • 10 kg amonyum sülfat,
 • 1 L sıvı hümik asit önerilmektedir.

Buğday ve Arpa Gübrelerken Bunlara Dikkat!

Buğday ve arpa gübrelemesinde dikkatli olunacak noktalara özen gösterilirse, üründen alınan verim kendiliğinden artacaktır. Arpa gübresi ile ilgilenen kişiler şu noktalara dikkat etmelidirler:

 • Yağışta sulama yeterli mi,
 • Azotlu gübre ile yatma arasında nasıl bir ilişki var,
 • İklim özellikleri arpa gübreleme için el verişli mi,
 • Un randımanı ve kalite nasıl,
 • Azotlu gübreleme ve pas hastalığı arasındaki ilişki,
 • Taban gübresi çeşidi,
 • Gübrenin uygulama zamanı ve miktarı,
 • Metre kareye düşen tohum sayısı gübreleme yapmak isteyen kişilerin aklında daima bulundurulmalıdır.

Arpa Gübrelemesinde Toprak Altı Uygulaması

Toprak altı gübreleme uygulaması ekim ayında tohumun ekim zamanında yapılabilir. Arpa gübreleme bu yöntemle yapılacaksa en iyisi gübre derinliğinin tohumun düşüş yerinden 5 ya da 6 cm sağında olmasıdır. Dilerseniz son toprak işlemesi ile birlikte bu gübreyi verebilirsiniz. Dileyenler kombine mibzer de kullanabilir.

Arpa Gübrelemesinde Toprak Üstü Uygulaması

Üst gübreleme uygulaması zamanı kardeşlenme başlangıcı ile belirlenir. Buna göre kardeşlenme safhasının başlamasından sapa kalkma dönemine kadar olan süreç üst arpa gübreleme için idealdir. Eğer yağışı yeterli olan bir yerde bu işi yapıyorsanız, üst gübreleme işlemini iki defada yapmanız gerekir. Yağışı az olan yöredeyseniz ve sulama yapılmayacaksa arpa gübrelemenin tek seferde yapılması daha mantıklı olur. Üst gübreleme yönteminde azot miktarını belirleyen en önemli etken yağış ve sulama durumudur.

Arpa Gübrelemesinde Yapraktan Gübreleme Uygulaması

Yapraktan arpa gübreleme uygulaması çoğu zaman yabancı otların yapraklarının kullanılması ile olur. Fakat burada dikkat edilmesi gereken en önemli nokta, güvenilir bir firmanın ilaçlamasından faydalanmanızdır. Aksi halde yapraktan arpa gübreleme yapmak yarardan çok zarar getirebilecektir. Daha ekonomik bir arpa gübreleme yapmak isterseniz, toz formda olanları tercih etmeniz önerilmektedir. Toz formda olan yaprak gübreleri ilaçlama tankı içinde eritildikten sonra kullanılırlar. Diğer yaprak gübreleri ise katı formdadır. Katı formda bulunan gübrelerin içinde yer alan aktif maddelerin miktarının, toz olanlara kıyasla 2 kat daha az olduğu tespit edilmiştir. Bu da toz gübrelerin hem ekonomik anlamda hem de verim anlamında daha çok tercih edilmesine neden olmuştur.

Toz formda olan gübreler farklı ağırlıklarda satılırlar. Siz 25 KG paketler içinde olan 15 30 15 +me ya da 20-20-20 me gübrelerini tercih edebilirsiniz. 100 litre suda yarım litre ile 1 litre arasında kullanmanız gerektiğini unutmayın. Dilerseniz aynı gübreleme yöntemini buğday için de yapabilirsiniz.

Yapraktan Arpa Gübrelemesi Yaparken Nelere Dikkat Etmek Gerekir?

Yapraktan arpa gübreleme uygulamasında dikkat edilmesi gereken noktalar şu şekilde sıralanabilir:

 • Sabahın erken saatlerinde sulama yapılmaması gerekir.
 • Güneşin çok olduğu, özellikle güneş ışınlarının dik geldiği zamanlarda uygulama yapılması önerilmez.
 • Rüzgarlı havalar yapraktan arpa gübreleme uygulaması için uygun değildir.
 • Gübreleme uygulamasını yaparken yaprakların en iyi şekilde her tarafının ıslandığından emin olmanız gerekir.
 • Eğer arpa gübreleme yaptıktan sonra yağmur yağdıysa, tekrar işlemi yapmanız önerilmektedir.
 • Kullandığınız gübrelemelerin TSE ve EC Fertilizer standartlarına uygun olduğundan emin olun. Bu standartlarda olan gübreler için https://sivisolucangubresi.org/ adresini ziyaret edebilisiniz.
 • Gübreleme yapmak için eğer sıvı formda olanları tercih ettiyseniz, ambalajın sağlam olduğundan emi olun.
 • Gübrelerin içeriğini okuyun ve katkı dolgu maddesi içeren gübreleri tercih etmeyin.
 • Gübreleme yapmak için 20 gün ara verin ve işlemi tekrar edin.
 • Gübreleme ilacı ile birlikte diğer ilaçları da kullanabilirsiniz.
 • Kullanımı sakıncalı olan ilaçlar kalsiyum ve bakır içerenlerdir, bunun dışındaki ilaçlar gübrelemenin desteklenmesine yardımcı olacağından tercih edilebilir.
 • Topraktan demir uygulaması olacaksa gübrenin EDDHA formunda olması gerekir.
 • Katı formda yaprak gübrelerini tercih ettiyseniz, önce ürünün kalitesini test edin. Bu formdaki gübrelerin, 1 litre suyun içinde en az 200 gr erimesi gerekir. Yalnızca potasyum sülfat istisnai bir durumdur.
 • Gübreyi sülfatlı, fosforlu ya da kalsiyumlu diğer gübreler ile birleştirmeyin.
 • Meyve ağaçları için uygulama yapıyorsanız, çicek döneminde, meyve silkme döneminde ve göz kabarması döneminde uygulama yapmayınız.
 • Meyveler için en ideal gübreleme zamanı özellikle taş çekirdekli olanlar için hasat sonrası dönemdir.
 • Katı formdaki gübreler suda eridikten sonra tortu meydana getirmemelidir.

Damla Sulama ile Arpa Gübrelemesi Yaparken Nelere Dikkat Etmek Gerekir?

Damla sulama arpa gübreleme uygulamasında dikkat edilmesi gereken noktalar şu şekilde sıralanabilir:

 • Arpa gübreleme öncesinde sulama suyunun analizi yapılmalıdır.
 • Farklı gübreler aynı gün içinde verilmemelidir. Özellikle kalsiyumlu gübrelerin verilmesi sakıncalıdır.
 • Gübreleme planı oluşturulmalı bu plan oluşturulurken de üretim sezonları baz alınmalıdır.
 • Ağaçlar için yapılan gübrelerde ağacın yaşı, boyu, cinsi gibi özellikleri dikkate alınmalı, bu özelliklere uyan yöntem tercih edilmelidir.
 • Topraktan uygulanan kompoze gübreleri eritmeyiniz. Aksi halde tıkanmalar yaşanacaktır.
 • Özellikle kışın, ısıtmanın da olmadığı yetiştiricilik zamanlarında azotlu gübre kullanmak sakıncalıdır. Yüksek dozlu azotlu gübrelerden sakının.
 • Her sulama yaptığınız zaman gübreleme yaptığınızdan emin olun. Bu adımı atlarsanız tuzluluk etkisi ortaya çıkacaktır.
 • Arpa gübreleme yapılırken damla borusunda 5 ile 8 dakika arasında su geçecek kadar işlem yapılması yeterli olur.
 • Hasat dönemlerinde potasyum ağırlığı fazla olan gübrelerin tercih edilmesi önerilir.
 • Eğer borularda kireç birikimi olduğunu gözlemlediyseniz fosforik asit kullanımından şiddetle kaçınmanız gerekir.
 • Dengeli gübre kullanımı önemlidir. Meyve tutumundan hasat başlangıcına kadar istikrarlı şekilde dengeli gübre kullanımı yaptığınızdan emin olun.
Arpa için Gübreleme Hazırlıkları Nasıl Yapılır?

Arpanın gübrelenmesi için hazırlıkların yapılması önemlidir. İlk aşama olarak toprağın pisliklerde ve kalıntılardan temizlenmesi gerekir. Bunun yanı sıra sürümler yapılmalıdır (15 ile 25 cm arasında bir değer sürümler için idealdir.). Keseklerin kırılması için hazırlıklar devam eder. Bu sırada gübrenin dozu ve toprağın yapısı analiz edilerek gerekli hesaplamalar yapılır. Gübre bölümü yapılırken iklim özellikleri dikkate alınır. Üst gübre 2’ye bölünebilir. Arpanın su ihtiyacı çoksa 2 kere gübre verilir.

Arpa Gübrelemek için En Uygun Topraklar Hangileridir?

Arpa gübreleme için uygun toprak içeriğinde organik miktarı yüksek olandır. Havalanabilen, uygun nem oranındaki, milli ve zengin topraklar gübreleme için uygundur. Bu topraklar nötr reaksiyon gösterir ve tavlıdır. Arpa gübreleme için toprağın düzenlenme sürecinde, toprağın yapısal bozuklukları mutlaka giderilmelidir. Bunun için toprak düzenleyici ürünler kullanılabilir. Düzenleyici ürünlerin kullanılmasına rağmen, toprakta yeterli besin bulunmayabilir. Burada arpa gübreleme yapmak gerekir. Bu gübreleme sayesinde eksik olan maddeler, bitki kökleri aracılı ile alınır. Bu da arpa da verimin hızlı bir şekilde artmasını sağlayacaktır. En kaliteli gübreleri almak için sivisolucangubresi.org adresini ziyaret edebilirsiniz.

Arpa Gübrelemesinde Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar Nelerdir?

Arpa gübreleme de dikkat edilmesi gereken noktalar bulunuyor. Örneğin kullanılan gübrelerden tam verim alınması için mutlaka toprağın aktif vaziyette olması gerekiyor. Aktif olmayan toprak üzerinde kullanılan gübreler toprak tarafından kabul edilmediğinden etkili olmuyor. Gübrelerin bitki köklerine geçmesi ancak toprağın hareketli olması ile oluyor aksi halde yalnızca arpada değil, bütün ürünlerde ciddi bir verim problemi ile karşılaşılmış oluyor. Kullanılan gübrenin kalitesi en önemli etkenlerden bir tanesidir. sivisolucangubresi.org gibi güvenilir kaynaklardan satın alınan gübrelerden elde edilen sonuçlar daha tatmin edici oluyor.

Arpa gübreleme için dikkat edilmesi gereken noktalar yalnızca arpa için değil, arpa benzeri çavdar, yulaf, buğday ve buna benzer diğer mahsuller için de geçerlidir.

ARPA GÜBRELEMESİ YAPMANIN FAYDALARI NELERDİR?

Arpa gübreleme yapmanın faydası saymakla bitmiyor. Dikkat edilen noktalar üzerinde yeteri kadar durulursa, siz de bu faydaları gözünüzle göreceksiniz. Bu faydalar arasında:

 • Kardeşlenmenin daha çok olması,
 • Topraktan çıkan yabancı otların sayısında azalma olması,
 • Bitkilerin ve toprağın hastalıklara karşı daha çok dirençli olması,
 • Bitkilerin daha iyi köklendiğini görmek yer alır.

Bütün bu sebepler arpa gübreleme yapmanız halinde ne kadar kazançlı çıkacağınızı gözler önüne seriyor. Arpa gübreleme yaparken mutlaka sitemiz üzerinden çeşitli ürünleri incelemeli ve faydalı kısımlarını okuyarak daha geniş bilgiye sahip olabilirsiniz. Arpa gübreleme konusunda bizden yardım talep edebilirsiniz.


Fide Yetiştiriciliği Nasıl Yapılır

Organik solucan gübresi, topraktaki katmanların birbirine karışarak toprağın kalitesinin artmasına ve içerdiği yararlı mikroorganizmalarla toprağın besleyiciliğinin yükselmesine yardımcı olur. Uzun yıllardır toprak altında yaşamalarından kaynaklı olarak bağışıklık sistemi fazla gelişen bu canlılar, gelişmiş bağışıklık sistemlerinin sağladığı yararlı mikroorganizmaları gübrelerine de yansıtmıştır. Toprakta organik solucan gübresi kullanımı, bu sebeplerle bitkilerin daha hızlı büyümesine ve gelişmesine yardımcı olur. En uygun ve en yüksek kalitede organik solucan gübrelerini sivisolucangubresi.org adresinden sipariş verebilir, solucan gübrelerinin kullanım alanları ve kaliteli gübre seçimi hakkında bilgi alabilirsiniz. Fide yetiştiriciliği sektöründe %100 organik solucan gübremizi kullanarak fidelerinizi daha canlı hale getirip kesin sonuca ulaşacaksınız. Yüksek kaliteli solucan gübremizi sipariş vermek için lütfen iletişime geçiniz.

Fide Yetiştiriciliği Solucan Gübresi Kullanımı

Solucan gübresi kullanılacak fide yetiştiriciliğinde, gübre diğer gübre çeşitleri ile karıştırılmalıdır. Solucan gübresinin direkt olarak kullanımı, fidenin zarar görmesine neden olacaktır. Bu nedenle Gold gübre ile ya da toprağın ihtiyacı olan yakma hayvan gübresi ile karıştırılan organik solucan gübresi, toprağa eklenmelidir. Fide yetiştiriciliği için solucan gübresi tercih edebilirsiniz. Solucan gübresi faydaları hakkında bilgi alınız.

Fidelendirme işleminde fide yastıklarının içine karıştırılan gübre, fidelerin daha sağlıklı çıkmasına ve toprağın yapısına daha hızlı uyum sağlamasına yardımcı olur. Bu sayede çabuk çimlenen fideler, çimlenme gerçekleştikten sonra yastıktan çıkarılarak ekilir. Kullanımı konusunda dikkat edilmesi gereken gübre, toprağın cinsi ve pH değeri tespit edildikten sonra toprağa eklenmelidir.

Domates Fide Yetiştiriciliği

Domates, sulak toprağa ya da toprak kuruluğuna karşı en hassas fidedir. Topraklardaki mineral kayıpları, su ya da gübre yetersizliği domates fidesi için ölümcül sonuçlar doğurabilir. Su konusunda aşırı suya da çürüyerek yanıt veren domates fidesi için, toprak analizi sonrası gübre miktarına karar verilmelidir. Eğer toprağın besin tutmayan, fazla yıkanmış cinsten olduğuna karar verilirse, ekimden ya da dikimden hemen sonra organik solucan gübresi ile gübrelenmesi gereklidir. Eğer toprak fazla yıkanmış değil, ancak kuru ise; ekimden ya da dikimden hemen önce gübreleme işlemi yapılmalı, bu sayede toprağa gübrenin iyice karışması sağlanmalıdır. Toprak formlarındaki değişikliklere çok çabuk tepki veren domates fideleri, renk ve şekil özellikleri açısından toprağın kalitesine bağlıdır. Toprak kalitesi de ancak toprağın cinsi ve özelliklerine uygun şekilde gübrelenmesi ile arttırılabilir.

Çilek Fide Yetiştiriciliği

Organik solucan gübresinin kullanımı, çilek fidelerinin daha sağlıklı büyümesi ve standartlar çerçevesinde çilek vermesi için gereklidir. Toprakta bazı madenlerin eksikliğinden kaynaklanan şekil bozukluğu ya da renk sorunları, bu gübrenin eklenmesi ile çözülür. Bu sayede gübreli topraktan daha fazla verim alınırken, toprağın kendi verimliliği artar ve ekeceğiniz başka bir üründen de iyi sonuçlar elde edersiniz.

Salatalık Fide Yetiştiriciliği

Salatalık, gelişmemiş kökleri ve yüzeysel duruşu nedeniyle su bulma konusunda en fazla sorun yaşayan bitkiler arasındadır. Toprağın pH ve su dengesine domatesten sonra en hassas olan bitki olarak gösterilen salatalığın daha iyi verim sağlayabilmesi için, toprak kesinlikle türüne uygun şekilde gübrelenmelidir. İklim ve toprak özelliklerine bağlı olarak seçilecek gübre, toprağın 15 cm yüzeyinden eklenmeli ve karıştırılmalıdır. Salatalığın yüzeysel kökleri tarafından emilebilmesi için 15 cm altına gübreleme yapılmaz. Toprağın daha iyi su tutması ve bu %90’ı sudan oluşan bitkinin su ihtiyacını daha verimli bir şekilde karşılaması için solucan gübresine yakılmış hayvan gübresi de eklenmelidir.

Biber Fide Yetiştiriciliği

Biber fideleri, yanlış sulama, gübreleme ve toprak seçimini yapraklarında ve biberlerinde renk değişimi ile gösterir. Meydana gelen renk değişimleri hasadın kalitesini düşürürken, fidenin verimini de bozar. Bu nedenle toprak pH değerinin 6,5 civarında kalması önem taşır. Bu değer, ancak gübrelerle sağlanabilir. Toprak yıkanması, iklim özellikleri gibi sebepler göz önüne alınarak seçilen gübre, mutlaka organik solucan gübresi ile karıştırılmalıdır. Bu işlemin ardından toprakla karıştırılacak gübrenin derinliği, biber köklerinin alabileceği mesafe hesaplanarak belirlenmelidir. Bu sayede en verimli biber fidesi yetiştiriciliği gerçekleşmiş olur.

Ayçiçeği Yetiştiriciliği

Derin kökleri, kazık gövde biçimi nedeniyle derindeki besin maddelerini alma ve tuzlu, yaşlı, kurak ya da mineral bakımından sıkıntılı topraklarda da kolaylıkla yetiştirilebilmektedir. Topraktaki kalsiyumun azalmasına bağlı olarak solan ya da ürün verme konusunda verimsizleşen çoğu bitkiye göre gayet verimli bir yetiştiricilik kalitesine sahiptir.

Ayçiçeği, yetiştiricilik konusunda fazla sorun çıkararak çiftçiyi zorlamaması ile bilinse de, daha iyi verim alınabilmesi için mutlaka gübrelemeye ihtiyaç duyacaktır. Nötre yakın topraklarda daha fazla verim alınması nedeniyle, ayçiçeğin ekilmesi planlanan topraklarda asidik ya da bazik özelliklere karşı önlem alınmalıdır. Alınacak önlem, toprağı 6,5 pH değerine yaklaştırma amaçlı olmalıdır. Bunun için de toprağın gübrelenmesi gerekecektir. Yapılacak gübrelemenin toprak kalitesi ve ürün verimini bozmaması için mutlaka organik gübreleme yapılması, kimyasal gübrenin toprağın kalitesini bozmasına izin verilmemesi gerekmektedir.

Topraktaki kireç miktarının ayçiçeğin kalitesini düşüreceği unutulmamalıdır. Bu nedenle gübre seçilirken kireç içerikli gübreler kullanılmamalıdır. Özellikle sulama suyunun da kireçli olduğu topraklarda, ilave fosfor destekli gübreler kullanılmalıdır. Bunun yanında pH değeri uygun, ancak kireci fazla olan topraklarda mutlaka amonyum fosfat içeren gübreler kullanılmalıdır.

Kullanılan gübreler, mutlaka organik solucan gübresi ile zenginleştirilmelidir. pH değeri ve kireçoranı uygun olan topraklarda verimde gözle görülür artış sağlayacak bu gübre, çiftçiler tarafından toprak altlarına da karıştırılabilmektedir. Ayçiçeğinin kazık ve derine inen kökü, derindeki gübre ile de beslenebilmektedir. Ayçiçeği için yüzeyde kalan gübre emilemediğinden, gübrelemede karışmanın iyi sağlandığından emin olmalıdır.

Ispanak Yetiştiriciliği

Ispanak, fosfatın yüksek düzeyde olduğu toprakları seven bir bitkidir. Ispanaktan verimli bir hasat sağlanmak isteniyorsa, fosfor ekimden önce toprağa yedirilmelidir. Bu sayede toprak fosfor yönünden zenginleşecektir. Ekimden sonra ise fosfor ve potasyum takviyesine devam edilmeli, toprağın mineraller bakımından zenginleşmesi sağlanmalıdır. Bu sayede ıspanaktan daha fazla verim alınabilecek, zararlılardan korunması konusunda gerekli önlemlerden biri alınmış olacaktır.

İlkbaharda ıspanak bitkisinin toprağa yerleşmesi gerçekleşir. Bu nedenle ilkbahar, ek mineral takviyeleri için gayet uygun bir zamandır. İlkbaharda bitkilerde yeni yapraklar çıkmaya başlar başlamaz kalsiyum ile karıştırılmış fosfor içerikli gübre ile organik solucan gübresi karıştırılarak ıspanakların gelişmesi sağlanmalıdır.

Gübrelerin toprağın altına karıştırılması için beşeri bir çaba sarf edilmesi, kılcal ıspanak köklerine zarar verecektir. Bu nedenle gübre, yalnızca toprağın üst kısmına dökülmelidir. Ancak üst kısımda kalacak gübre, yapraklarda yanma ve lekelenmelere neden olacaktır. Yaprakların zarar görmemesi için gübrelemenin hemen ardından sulama yapılmalıdır. Ancak klasik sulama fazla gelecek ya da yalnızca bir bölgedeki gübreye etki edecektir. Bunun gerçekleşmemesi için yağmurlama şeklinde sulanmalı, damla sulama ya da klasik yöntemler kullanılmamalıdır. Gübreleme işleminin hemen ardından damla sulama işlemi gerçekleştirecek düzenek kurulabilir. Bu sayede ıspanaklarda gübre kaynaklı yanma olayı gerçekleşmeyecektir.

Yaprak Gübresi

Birim alandan daha fazla verim elde edilmesini sağlayan yaprak gübresi, özellikle yaprakları ile var olan maydanoz, roka gibi bitkiler için kullanılan gübre türüdür. Verimi arttırarak daha fazla ürün alınmasına neden olmasının nedeni temelde toprak verimini arttırmasıdır. İçerisindeki organik ve inorganik maddelerin, toprak yıkanması, sanayi atıkları gibi nedenlere kaybolması sebebiyle, topraklar daha fazla ve daha kaliteli gübreye ihtiyaç duymaktadır. Özellikle yıkanma oranı yüksek, bol yağış alan ve mineral bakımından eksik topraklarda yalnızca yaprak temelli bitkiler değil, tüm bitki çeşitlerinin üretiminde sorun yaşanmaktadır. Bu sorun organik solucan gübresi ile aşılmaktadır. Bu gübrenin, bitkinin ihtiyaç duyduğu diğer gübre ile karıştırılmasıyla elde edilen karışım sayesinde toprak gerekli minerallere yeniden kavuşacaktır.

Kanola Üretiminde Solucan Gübresinin Kullanımı

Organik solucan gübresi, konza olarak da bilinen kanola bitkisinin yetiştirilmesinde oldukça önemli yer tutar. Kimyasal gübrelere tepki gösteren bir tür olarak bilinen kanola, en iyi sonuçları organik gübrelerde vermektedir. Solucanların kendisinden değil, dışkısından üretilen sıvı solucan gübresi, bu bitkide mükemmel sonuçlar vermektedir. Bu gübre sayesinde, küçük metrekarelerde standartların üzerinde üretim yapılabilmektedir. Kanola bitkisi hakkında detaylı bilgiler burada.

Kanola bitkisine konacak gübrenin, bitkinin içerdiği mikroorganizmalara karşı dirençli olması, bitkiyi zararlılardan koruması için tavsiye edilen miktarlarda kullanılması gereklidir. Bu sayede elde edilecek ürünün kalitesi yüksek olur. Toprağın kendi verimini de arttırması nedeniyle tercih edilen organik solucan gübresi, çiftçiler tarafından iklim ve toprak özellikleri şartlarına uygun olarak kullanılmalıdır.

Sıvı Solucan Gübresi

Sıvı solucan gübresi, bitkiyi besleyen mineralleri içerisinde ihtiva eden, toprağa karıştırıla klasik gübrenin etkisini arttırma özelliğine sahip bir gübre çeşididir. İçerisinde bulunan fulvik asitler, amino asitler, humik maddeler, vitaminler ve fitohormanlar ile toprağın kendi verimini de, ekili ürün verimini de yükseltir. Bu sayede elde edilen ürünün birim topraktaki miktarı artar. Bunun dışında sıvı solucan gübresinin faydaları şöyle sıralanabilir:

 • Uygulanan bitkiyi zararlı mikroorganizmalardan korur.
 • Gözle görülür ve test edilebilir ürün artışı sağlar.
 • Bitkinin bağışıklık sistemini güçlendirir.
 • Ürünün uzun raf ömrüne sahip olmasını sağlar.

Organik solucan gübreleri arasında yer alan sıvı solucan gübresi, kullanıldığı topraktaki verimde yıllar süren artışa neden olur.

Kırmızı Kaliforniya Solucanı Gübresi

Solucanlar toprak altında yaşamaları ile bilinen, yaşadıkları toprakta büyük verim artışına neden olmakla birlikte, bazı türleri bitkilere zarar da verebilen bir türdür. Toprak altında yuva yapan ve toprağın karışmasını sağlayan tür içinde yer alan kırmızı Kaliforniya solucanı, küçük kıllarla kaplı yuvarlak segmenlere sahiptir. Genellikle 4-8 yıl yaşayan bu tür, toprakta hareketleriyle karıştırma ve havalandırma işlemine yardımcı olurken, dışkısı ile veri arttırmaktadır. 3-4 inç uzunluğundaki türden imal edilen gübre, bitkilerde mükemmel denebilecek bağışıklık sistemine, daha fazla verim ve ürün artışına neden olmaktadır.

Alabalık solucanı olarak da bilinen tür, toprağı uzun yıllar verimli kılacak mineralleri bünyesinde ihtiva etmektedir. Bu nedenle kırmızı Kaliforniya solucanı, çiftçiler tarafından verimsiz topraklarda dahi tercih edilmektedir. Fazla yıkanma nedeniyle mineralsiz kalmış topraklarda bile tatmin edici sonuçlar veren bu gübre, gerçek kırmızı Kaliforniya solucanı ile yapıldığında mükemmel sonuç vermektedir. Ancak şu an sipariş edilen organik solucan gübreleri genellikle müşterilerin kandırılmasına neden olabilecek kadar katkı maddesi içerdiğinden topraktan herhangi bir değişime neden olmamaktadır. Bu nedenle çiftçilerin mağdur edilmesine şahit olduğumuz solucan gübresi ticaretini güvenilir ve belgeli bir şekilde yapmak, aldığınız gübrenin kırmızı Kaliforniya solucanı gübresi olduğuna emin olmak için sizleri sivisolucangubresi.org adresinden siparişlerinizi verebilirsiniz.

Organik Solucan Gübresi Üretimi

Solucan gübresi üretimi genellikle, açık alanda, sıralı yığınlar halinde kasalarda, kapalı alanlarda ise tam otomasyon sistemi ile üretilebilmektedir. Üretim alanında kasalar veya açık yığınlar nedeniyle yataklar tercih edilmekteyse, derinlikleri ortalama 50-60 cm olmalıdır. Organik besinlerle hazırlanan kompost, düzenli aralıklarla solucanlara verilmelidir. Bu sayede solucanların doğal beslenmesi sağlanır. Solucan dışkısından üretilen organik solucan gübresi verildiği toprakta en iyi sonucu göstermesi için mutlaka organik beslenmesi gereklidir.


Kanola Yetiştiriciliği ve Kanola Yaprak Gübresi

Kanola (kolza) bitkisinin yetiştiriciliği son dönemde ülkemizde de giderek artan bir eğilim göstermektedir. Buna paralel olarak kanola yaprak gübresi kullanımı da artmıştır. Bu bitkinin uygun şartlarını oluşturmak isteyen kişiler, Kanola bitkisinin ne kadar hassas ortamlarda ve toprakta yetiştiği ile ilgili muhtemelen çevrelerinden birkaç duyum almışlardır. Zira bu bitkinin toprağında bile özellikle bulunması gereken minerallerden bahsetmek mümkündür. Dolayısıyla Kanola bitkisinin toprağından başlayarak bu bitkinin yetiştirilmesinde dikkat edilmesi gereken tüm noktalara parmak bastığımız bu yazımızı baştan sona okuyarak, Kanola tarımı için gerekli olan tüm detaylara kolaylıkla ulaşabilirsiniz.

Kanola Yaprak Gübresi Seçimi

Kanola tarımında gübreleme yöntemi, günümüzde bu bitkinin yetiştiriciliğini yapan kişiler tarafından aksatılmadan yerine getirilmektedir. Ancak her ne kadar bu alanda internet üzerinden pek çok kaynak bulunsa da bunların hemen hemen hepsinde Kanola tarımı konusunda detaylı bilgiler bulunmamaktadır. Dolayısıyla internet üzerinden Kanola bitkisinin yetiştiriciliği ve Kanola gübresi hakkında bilgi sahibi olmak isteyen kişiler, bu alanda takip edebilecekleri detaylı bir kaynak eksikliğinden şikayet etmekteler. Nitekim bu alanda oluşan bilgi eksikliğini gidermek amacıyla hazırladığımız rehber niteliğindeki bu yazımızda Kanola tarımı ve Kanola gübresi hakkında bilmeniz gereken tüm detayları bulabilirsiniz. Ayrıca yaprak gübresi yazımızı detaylı olarak inceleyebilirsiniz.

Kanola Gübreleme

Kanola gübreleme işlemlerinde dikkat edilmesi gereken pek çok önemli nokta bulunmaktadır. Öncelikle Kanola bitkisinin yetiştiriciliğinde bitkinin toprağını tehdit edici her türlü tarımsal girdinin kullanımının en aza indirilmiş olması gerekmektedir. Toprak verimliliğinin üst düzeyde olması için uygun ekim nöbetine ve organik gübreleme standartlarına özen gösterilmesine dikkat edilmelidir. Öte yandan Kanola gübreleme işlemlerinin uygulanacağı toprak işleme ile korunması önem teşkil etmektedir. Sitemiz üzerinden %100 organik sıvı solucan gübresi kullanmanızı tavsiye ediyoruz.

Kanola gübrelemesinde kullanılacak olan doğal gübrelerin bitkide oluşabilecek hastalık ve zararlı canlılara dayanıklılık göstermesi gerekmektedir. Bunun için de bitkinin ihtiyaç duyduğu organik bileşenleri içeriğinde barındıran gübrelerin seçilmesine özen gösterilmesi önemli bir husustur. Zira Kanola bitkisinin uygun şartlar altında sağlam bir gelişim evresinden geçmesi için, toprak, bitki, hayvan ve insan arasında bulunan doğal gıda döngüsünün sağlanması önemlidir. Bu noktada bitkiye doğal organizmaların desteğini de vermek gerekmektedir.

Kanola Yaprak Gübresi Nedir

Kanola yaprak gübresi son yıllarda dünyada tarım sektöründe kullanımının artmasının ardından ülkemizde de yaygın olarak kullanılmaya başlanmıştır. Yaprak gübreleri içeriği bakımından bir veya birden fazla besin maddesi elementine sahiptir. Kanola yetiştirilen toprakta taban suyu, su kusması sebebiyle yüksek bir durumdaysa toprağın Kanola bitkisi için sahip olduğu besin miktarı bakımından eksik olduğunu söylemek mümkündür. Öte yandan iklimin de serin olması Kanola bitkisinin toprağında soğuk şartlara bağlı olarak azot, fosfor, çinko gibi pek çok elementin eksik olduğunu göstermektedir. İnternet sayfamız üzerinden %100 organik sıvı solucan gübremizi satın alıp, kanola yaprak gübresi olarak kullandığınız taktirde tam sonuç ve  başarıya ulaşabilirsiniz.

Dolayısıyla Kanola köklerinin topraktan bu şekilde zor olarak besin şartlarını alması, bitkinin gelişme evresinde gerilik yaşanmasına neden olmaktadır. Bununla birlikte Kanola bitkisinin yapraklarında morarmalar, kahverengileşmeler veya sararmalar meydana gelebilmektedir. Bu olumsuz etkiler genellikle Trakya ve benzeri bölgelerde serin geçen mart ayının etkileri olarak ortaya çıkabilmektedir. Bu durumda üreticinin dikkat etmesi gereken bir nokta daha bulunmaktadır. Kanola bitkisinin yapraklarında görülen bu renk değişikliklerinin sebebi, bitkinin herhangi bir kök hastalığına yakalanmış olmasından kaynaklanıyor ise ona göre tedavi yöntemi uygulanmalıdır. Ancak böyle kök hastalığı gibi bir durum söz konusu değil ise Kanola bitkisinin yapraklarında görülen bu renk değişikliklerinin sebebi yüksek ihtimal ile mikro besin eksikliğinden kaynaklanmaktadır.

Bu durumda da devreye yaprak gübreleri girmektedir. Kanolada bor eksikliği de dahil olmak üzere hemen hemen bütün mikro besin eksikliklerinde yaprak gübresi başarıyla kullanılmaktadır.

Kanola Yaprak Gübresinin Avantajları

Kanola yaprak gübresi başlı başına bir gübre özelliği taşımamaktadır. Dolayısıyla bitkinin asıl beslenmesini sağlayan organı olan kökü, gübrenin emilimini sağlamaktadır. Bu nedenle Kanola gübreleme işlemlerinde öncelikle toprak gübresi yapılması unutulmamalıdır. Yaprak gübresi ise ihtiyaç duyulan durumlarda muhteşem bir alternatif yöntem olarak öne çıkmaktadır. Zira Kanola gübreleme işlemleri esnasında toprağın besin değerinin giderek zaman içinde azalması durumunda yaprak gübresi sayesinde istenilen takviye bitkiye verilmiş olmaktadır. Sayfamız üzerinden %100 organik sıvı solucan gübresi siparişi vererek yaprak gübreleme yapabilirsiniz.

Bitkilerin fotosentez organı olan yaprak üzerinde bulunan gözenekler aracılığıyla, bitkinin toprak üstü bölgesi de gübrelemeye müsait bir organdır. Nitekim yaprak gübresi uygulayarak örneğin Kanola bitkisinin yaprakları ihtiyaç duydukları besinleri sıvı olarak yapraklarında bulunan gözeneklerden içeri alır. Bu sayede toprak gübresine muhteşem bir alternatif yöntem hayata geçirilmiş olmaktadır. Dolayısıyla toprakta yeteri kadar besin maddesi kalmaması veya iklim şartları nedeniyle aşırı yıkanan toprağın tekrar gübrelenme şansının olmaması durumunda yaprak gübresine başvurmak üreticiler için en mantıklı seçimdir.

Kanola Yaprak Gübresi Nasıl ve Ne Zaman Uygulanmalı?

Kanola yaprak gübreleri uygulamalarında toprağın analiz edilmesi ilk yerine getirilmesi gereken işlem olarak öne çıkmaktadır. Kanola için gübre kararında bulunma esnasında dikkat edilmesi gereken bir nokta bulunmaktadır. Toprak analizi sonuçları göz önünde bulundurularak pH değerinin 7.5’in üzerinde olması yani alkali olması durumunda Kanola ekimini gerçekleştirmeden önce mutlaka toprağa kükürt vermek gerekmektedir. Bu sayede Kanola bitkisinin ihtiyaç duyduğu ölçüde toprak optimum düzeylere çıkarılmış olacaktır.

Öte yandan aksi bir durum söz konusu olursa yani toprak analizi sonuçlarında elde edilen veriler pH değerinin 7.5’in altında olması durumunda da kireçleme materyali toprağa ilave edilmelidir. Ancak, bu gübrelemenin mutlaka Kanola bitkisinin ekiminden en az 2 ya da 3 ay önce toprağa verilmesine dikkat edilmelidir. Bununla birlikte toprak analizi sonuçları göz önünde bulundurularak yapılan gübreleme işlemleri sırasında toprağın yaklaşık 20 – 25 cm derinliğinde gübrelemenin gerçekleşmesi önem teşkil etmektedir. Bu sayede toprağın pH değerleri istenen seviyelere çıkarılmış olmaktadır.

Kanola Yaprak Gübresinde Dikkat Edilmesi Gerekenler

Kanola yaprak gübresi yapılırken maksimum verim alınması için sıvı gübrenin bitkinin toprak üstü bölümlerine uygulanması gerekmektedir. Bu uygulama özellikle günün serin saatleri olan gece saatlerinde veya gün doğmadan önceki zaman zarfında hayata geçirilmelidir. Çünkü Kanola bitkisinin yapraklarında bulunan gözenekler güneş ışığıyla birlikte sıvı kaybını önlemek adına kapanacaktır. Dolayısıyla kapalı gözeneklerden bitkinin sıvı gübre alması da çok zor olacağı için bu işlemin gündüz sıcaklığında yapılmaması gerekmektedir. Kanola yapraklarına uygulanan sıvı gübrede yaprağın hem alt hem de üst yüzüne gübreleme işlemi uygulanmasına dikkat edildiği takdirde uygulamadan maksimum verim elde edilmesi mümkündür. Bunun için tam verim elde etmek ve ürün kalitesinde artış göstermek için %100 organik olan sıvı solucan gübremizi tavsiye ediyoruz. Etkisini sizde gözlemleyeceksiniz.

Sıvı Solucan Gübresi Nedir?

Kanola veya herhangi bir bitkiyi besleyen ve gelişimini tamamlaması açısından güçlendiren elementleri fulvik asitler, amino asitler, humik maddeler, vitaminler, fitohormonlar, ve pek çok mikroorganizmanın yanında antibiyotikler de içeren doğal bir üründür.

Sıvı solucan gübresi kırmızı Kaliforniya solucanı gübresinin sıvılaştırılmış hali olarak karşımıza çıkmaktadır. Bir başka deyişle solucan gübresinin eriyik hali olan sıvı solucan gübresi, uygulandığı bitkide pek çok açıdan fayda sağlamaktadır. Sıvı solucan gübresinin bitkinin gelişiminde ve sağlıklı oluşunda sağladığı faydalardan şu şekilde söz etmek mümkün olmaktadır:

 1. Uygulanan bitkinin büyümesini ve gelişme sürecini hızlandırır.
 2. Uygulanan bitkiyi zararlı mikroorganizmalara veya böcek gibi canlılara karşı korur.
 3. Uygulanan bitkinin bağışıklık sistemini güçlendirir.
 4. Uygulanan bitkide ürün artışı ve verimlilik sağlar.
 5. Uygulanan bitkinin ürün kalitesinde hem gözle görülür hem de test edilebilir seviyede artış sağlar.
 6. Uygulanan bitkinin hasadının arından uzun raf ömrüne sahip olmasında önemli rol üstlenir.

Görüldüğü üzere sıvı solucan gübresi uygulanmasında bitkinin gelişimi açısından pek çok fayda sağlanmaktadır. Özellikle Kanola bitkisi gibi özel toprak isteyen, gübreleme olmadan yetiştirilmesi pek mümkün olmayan bitkilerde sıvı solucan gübresinin kullanımının önemi çok büyük olmaktadır.

Kanola Yetiştiriciliğinde Sıvı Solucan Gübresi Etkisi

Kanola yetiştiriciliği son dönemde yerli çiftçiler tarafından oldukça popüler bir hale getirilmiştir. Bu konuda detaylı araştırma yapan kişiler de iyi bilecektir ki Kanola yetiştiriciliği esnasında bu bitkinin iyi bir şekilde gelişmesi ve büyümesi için gerekli olan pek çok gübreleme takviyesi söz konusudur. Dolayısıyla Kanola bitkisi yetiştiren kişilerin, geleneksel gübreleme tekniklerinin ve geleneksel gübrelerin kullanımının yanında alternatif yöntemlere başvurması gerekmektedir. Bu nedenle özellikle Kanola yetiştirmek isteyen kişilerin bu alanda dikkatli olması ve hassas bir şekilde araştırma yapması önem teşkil etmektedir. Sitemiz üzerinden satın alacağınız tamamı %100 organik sıvı solucan gübremiz sayesinde kanola tarlanızdan çok daha fazla verim alacak, ürün kalitesinde gözle görülür artış sağlayacak ve daha erken hasat alacaksınız.

Kanola yetiştiriciliğinde ihtiyaç duyulan takviyelerden biri de muhakkak sıvı solucan gübresi uygulamalarıdır. Zira sıvı solucan gübresi Kanola başta olmak üzere pek çok bitkinin ihtiyaç duyduğu besin ve mineralleri içermesiyle en önemli gübre çeşitleri arasında yer almaktadır. Tamamen organik atıklar ile beslenen kırmızı Kaliforniya solucanı, sıvı solucan gübresinin temel içeriğini oluşturmaktadır. Bu canlı özel olarak organik atıklar ile beslenilerek yetiştirilmektedir. Zira sıvı solucan gübresinin ana maddesi söz konusu kırmızı Kaliforniya solucanının kendisi değil dışkısıdır. Bu canlının dışkısıyla ortaya çıkan organik birikimler verimli bir gübre çeşidi olarak uzun yıllardır kullanılmaktadır.

Kanola Bitkisinde Sıvı Solucan Gübresi Kullanımı

Öncelikle Kanola bitkisinin yetiştiriciliğinde gübre seçimine çok dikkat etmek gerekmektedir. Zira Kanola yetiştiriciliğinde gübrenin, bitkinin uygun şartlar altında maksimum gelişim göstermesi için önemli bir rolü bulunmaktadır. Dolayısıyla Kanola bitkisi yetiştirmek isteyen kişiler bu alanda özellikle hassas bir seçimde bulunmaları önem teşkil etmektedir. Kanola bitkisinin ekolojik tarım düzeyinde uygun şartlar altında yetişmesi için bu tarz bitkilere sentetik kimyasal gübreler, hormonlar, ilaçlar ve büyüme düzenleyici maddeler verilmesi kesinlikle olumsuz sonuçlar doğuracaktır. Bu sebeple bu tarz bitkilerin gelişiminde olumsuz etki yaratabilecek ve ekolojik dengeyi de bozabilecek ürünlerin kullanımından kaçınılması gerekmektedir.

Kanola Yetiştiriciliğinde Sıvı Solucan Gübresi Kullanımı ve Etkisi

ENDÜSTRİYEL BİTKİLERUYGULAMA ZAMANIUYGULAMA ŞEKLİUYGULAMA DOZAJI
Kanola İri tohumlarda 100 kilo tohum için Tohum ıslama1 Litre
Kolza bitkisi olarak bilinen kanola yetiştiriciliğinde yapraktan ve damlama yöntemi ile kanola yaprak gübresi ve kanola gübresi olarak organik sıvı solucan gübremizin kullanımı ve etkisi nedir inceleyelim. Lütfen sipariş veriniz.

Kanola gübre isteği yüksek olan bir bitkidir. Kanola bitkisinin yetiştiriciliğinde, üreticilerin Kanola bitkisinin tarımına başlamadan ve gübre takviyesi uygulamadan önce mutlaka bitkinin ekileceği toprağın detaylı şekilde analiz edilmiş olmasına dikkat etmeleri gerekmektedir.

Kanola bitkisinden ekimden sonra iyi bir verim alabilmek için dekara 12 kg saf azot ve 8 kg civarı da fosfor kullanılmalıdır. Bununla birlikte her 50 kg verim için 1 kg civarında saf kükürde de ihtiyaç duyulmaktadır. Ancak bu noktada Kanola bitkisinin üreticilerinin dikkat etmesi gereken husus, yine Kanola bitkisinin ekileceği toprağın detaylı analiz yaptırılması ile ilgili olacaktır. Zira detaylı toprak analizi yapılmadan toprağa eklenen bu takviyeler ve toprağın ihtiyaç duymadığı her gübre, üreticiler için ekstra masraf olarak yansımaktadır. Dolayısıyla bu tür fazladan maliyetlerden kaçınmak için Kanola yetiştiricilerinin toprak analizi yaptırmalarında fayda görülmektedir.

Kanola bitkisinde sıvı solucan gübresi kullanımı konusundan önce sıvı solucan gübresinin nasıl bir gübre olduğuna değinmek gerekmektedir. Nitekim bu bitkinin yetiştirilmesinde gübreleme yöntemi sıklıkla kullanılmaktadır. Kanola bitkisi üreticilerinin özellikle dikkat ettiği gübreleme işlemlerinde sıvı solucan gübresi kullanılması da oldukça faydalı olarak kabul edilen bir işlemdir. Bu sebeple Kanola bitkisinde sıvı solucan gübresinden evvel gübrenin detaylarına dikkat edilmelidir.


Yaprak Gübresi Nedir Nasıl Uygulanır

Satın Al

Koop’s Sıvı Solucan Gübresini Yaprak Gübreleme yaparken kullanabilirsiniz. Yaprak gübresi toprak gübrelemesine yardımcı niteliğindedir. Diğer ürünlere nazaran gübre maliyetinizi fazlasıyla düşürür, verimi %30 – %70 arası arttırırken kalite de artış sağlar. Yaprak gübrelemesinin en büyük faydası toprağa uygulanan gübrelemenin alımını arttırmasıdır. Toprak gübrelemesi içinde %100 Organik Koop’s Katı Solucan Gübremizi kullanarak daha kaliteli ürünler elde ederek daha kısa zamanda çok daha fazla ürün alırsınız. Birçok üründe kullanımı 200 – 400 litre su içerisine sadece 1 LİTRE karıştırarak kullanılır.

100 Mililitre Koop’s Sıvı Solucan Gübresi 15 TL.

1 Litre Koop’s Sıvı Solucan Gübresi 40 TL.

5 Litre Koop’s Sıvı Solucan Gübresi 170 TL.

20 Litre Koop’s Sıvı Solucan Gübresi 465 TL.

(FİYATLARIMIZA KARGO ÜCRETİ DAHİLDİR.)

Yaprak gübresi son dönemde tarım ve bitki işleri ile uğraşan kişilerin diline daha çok dolanan bir kavramdır. İnsanlık bitkileri ekip biçme yeteneğini keşfettiğinden bu yana bitki ve gıda yetiştirilmesi adına birçok gelişme yaşanmıştır. İşte son dönemde yaşanan bu gelişmelerle yeniden gündeme gelmiş bir kavramdır. Yapraktan gübreleme tekniği hakkında detaylı ve doyurucu bilgilere ulaşmak adına birçok vatandaşımız internet üzerinden araştırma yapmaktadır. Ancak bu teknik ile ilgili olarak faydalı ve geniş kapsamlı bilgilere ulaşmak pek de kolay olmamaktadır. Bu ihtiyacı karşılamak adına rehber niteliğinde hazırladığımız bu yazıda;

 • Yaprak gübresi nedir?
 • Yaprak gübresi uygulamanın ne gibi faydaları vardır?
 • Yapraktan gübreleme işlemi nasıl yapılır?
 • Yaprak gübreleme işlemlerinde nelere dikkat edilmelidir?
 • Yapraktan besin maddesi alımı nasıl yapılmalıdır ve bu işlemi etkileyen dış faktörler nelerdir?

gibi bu konuyla ilgili olarak en çok merak edilen soruların cevaplarını ve çok daha kapsamlı bilgileri yazımızda bulabilirsiniz. Ayrıca bu yazımızı sonuna kadar okuyarak kaliteli yaprak gübresini kullanarak ne gibi sonuçlara ulaşabileceğinizi ve yapraktan gübreleme işlemlerinde nasıl bir yol izlemeniz gerektiğiniz konusunda da ihtiyacınız olan bilgilere ulaşmış olacaksınız. Besleyici, verim arttırıcı organik yaprak gübresi ürünümüz hakkında bilgi almak, test etmek ve sipariş vermek için sitemiz üzerinden iletişime geçebilirsiniz.

Yaprak Gübresi Nedir?

Yaprak gübresi nedir? bitkiye can verir. Dünya nüfusunun gün geçtikçe artması, doğal olarak insanların da gıda ihtiyacının artmasına neden olmaktadır. Dünya üzerinde tarım alanlarının da sınırlı olması sebebiyle giderek artan gıda maddesi ihtiyacını karşılamak adına birim tarım alanından maksimum verim alınması gerekmektedir. Dolayısıyla birim alandan çok ürün elde etmek için de topraktan bitkilerin çektiği besin değeri taşıyan elementlerin tekrar toprağa aktarılması gerekmektedir. Bunun aksi halinde toprakta değerli elementler kalmayacağı için bitkileri beslemede yetersiz kalacak ve bu sebeple de toprak giderek verimsiz bir hal alacaktır.

Söz konusu olumsuz durumla başa çıkmak için toprağa, bitkinin çektiği besin maddelerini tekrar vermek adına mineral, organik ve inorganik maddelerin ilave edilmesine gübreleme adı verilmektedir. Bu işlem topraktan alınan verimin artması için uygulanan temek bir yöntemdir. Ancak gübreleme işlemleri her zaman doğrudan toprağı hedef alarak gerçekleştirilmemektedir. Organik yaprak gübresi şeklinde bu işlemler bitkilerin doğrudan yapraklarına uygulanarak da gerçekleştirilmektedir. Bu işleme yapraktan gübreleme adı verilmektedir. Dolayısıyla yapraktan gübreleme işleminde kullanılan element, organik ve inorganik maddelere de yaprak gübresi denmektedir.

Yaprak Gübresinin Faydaları Nelerdir?

Yaprak gübresi nasıl yapılır sorusundan önce bu tür yapraktan gübreleme uygulamalarının ne tür faydalarının olduğuna değinmek gerekir. Öncelikle bu konuda yaygın bilinen kanıların aksine yaprak gübresi uygulamasının temel gübreleme yerine geçmediğinin bilinmesi gerekmektedir. Dolayısıyla bitkiye temek gübreleme dediğimiz topraktan gübreleme işlemi yapmayıp sadece yaprak gübreleme işlemi uygulamak hiç de tahmin edildiği gibi sonuçların doğmasına sebep olmayacaktır. Öte yandan bu şekilde gerçekleştirilen bitki besleme işlemi kesinlikle kalıcı bir çözüm olarak görülmemelidir. İnternet üzerinde birçok kaynak yaprak gübresini uygulama işlemlerini toprak gübreleme işleminden daha faydalı olduğunu iddia ederek insanları yanlış yönlendirmektedir. Yapraktan gübreleme işleminin yıl içerisinde bitkilerde gözlemlenen besin maddesi eksikliklerinin giderilmesi adına geçici bir çözüm olarak uygulandığının altını çizmek gerekir.

Yaprak gübresi faydalarına gelince, bu besin bitkinin beslenmesinde en iyi takviye olarak uygulanan alternatif bir yöntemdir. Yaprak gübresinin içeriğinde bulunan elementler, organik ve inorganik maddeler şunlardır:

 • Azot
 • Fosfor
 • Potasyum
 • Kükürt
 • Magnezyum
 • Kalsiyum
 • Demir
 • Manganez
 • Molibden
 • Selen
 • Çinko
 • Bor
 • Silisyum

Görüldüğü gibi bu besinler bitkinin gelişiminde büyük önem taşıyan elementlerdir. Yapraktan gübreleme yaparak söz konusu besin maddelerini takviye ederek bitkinin beslenmesini sağlayabilirsiniz. Bu tür bitkinin gelişimi ve veriminin artmasında etkili olan besinleri sivisolucangubresi.org internet sitesinden temin edebilirsiniz.

Yaprak Gübresi Nasıl Yapılır?

Yaprak gübresi uygulama işlemleri temelde sıvı halindeki yaprak gübresini, bitkinin toprak üstü bölümüne püskürtme yöntemiyle gerçekleştirilmektedir. Bu işlem geniş yapraklı bitki türlerinde çok daha etkili olmaktadır. Püskürtme sureti ile uygulanan yaprak gübrelerinin belirli bir değerde olması gerekir. Konsantrasyon denilen bu değer uygulama işlemlerinde önemli bir görev üstlenmektedir. Çünkü düşük konsantrasyona sahip yaprak gübrelerinde, bitkinin yaprağına püskürtülmesinin ardından gübre içinde bulunan elementlerin bitkinin yaprağı tarafından emilim hızı artmaktadır. Öte yandan yaprak üzerine püskürtülen gübre ne kadar uzun süre yaprak üzerinde kalırsa, gübre içinde bulunan elementlerin ve iyonların yaprağa geçişi de o kadar kolay olmaktadır. Bu noktada organik gübre kullanımı da önemli bir konuma sahiptir.

Yaprak Gübresi Nasıl Uygulanır?

Yaprak gübresi nasıl uygulanır diye merak eden kişiler için yaprak gübresinin uygulanmasında izlenecek yöntemleri detaylı bir şekilde açıklayalım. Öncelikle bitkiye yaprak gübresi işlemi uygulamadan evvel, yaprak gübresinin iyi bir konsantrasyon değerinde olduğuna dikkat edilmesi gerekmektedir. Aksi hale bitkinin gübreyi emmekte zorlanacağı için istenen sonuçların doğması mümkün olmayacaktır. Şimdi, iyi bir konstanstrasyon değerine sahip olan yaprak gübresinin bitkiye uygulama aşamalarına göz atalım.

 • Yapraktan gübreleme işlemleri günün erken saatlerinde uygulanmalıdır.
 • Sıvı gübre, yaprakların hem altı hem de üst yüzeylerine temas edecek şekilde büyük bir özenle püskürtülmelidir.
 • Yaprak gübrelerinin pH derecesi 7’nin üzerinde olmamalıdır.
 • Eğer bitkilere uygulayacağınız yaprak gübrelerinin pH değerleri 7 derecenin üzerindeyse mutlaka pH düşürücü kullanılarak, en uygun değere düşürülmelidir.

Yaprak gübresi püskürtme işleminde gereğinden fazla sıvı gübrenin bitkilere püskürtülmesi, verim ve kalite bakımından bir etki göstermeyecektir. bu sebeple yaprak gübresi işleminde mümkün olduğunda uygun değerde püskürtme uygulaması yapmanız gerekir. Fazla püskürttüğünüz gübre ziyan olacaktır.

Yaprak Örneği Alınırken Nelere Dikkat Edilmelidir?

Yaprak gübresi uygulamasından önce bitkilerin mevcut durumları hakkında net bir bilgi sahibi olmak için yaprak örneği alınmalı ve bu örnek ilgili laboratuvarlara ulaştırılarak bitkinin hangi elementler bakımından beslenemediğini, hangi besin değerlerine ihtiyaç duyduğunu konusunda gerekli bilgiye ulaşılmalıdır. Gübre firmaları genellikle bu işlemleri yerine getirmek için vatandaşa hizmet sunmaktadır.

Öte yandan yaprağın mevcut durumu hakkında bilgi sahibi olmak için laboratuvar testine gönderilecek olan yaprağın seçiminde dikkat edilmesi gereken bazı noktalar bulunmaktadır. Bunlar;

 • Örneklerin alındığı asmaların çeşidi ve anacının aynı olması gerekmektedir.
 • Örnek alınan asmaların yaşlarına dikkat edilmeli ve birbirine yakın yaştaki yapraklar aynı grupta toplanmalıdır.
 • Yapraklar sabah erken saatte toplanmalıdır ve örnek olarak alınan yapraklar ıslak olmamalıdır.
 • Hastalığı olan veya yanmış, kurumuş, kıvrılmış biçimde olan yapraklar örnek için alınmamalıdır. Bununla birlikte herhangi bir böcek tarafından yenmiş olan yapraklar da örnek olarak laboratuvara teslim edilmemelidir.

Yapraktan Gübrelemeyi Gerektiren Sebepler Nelerdir?

Yaprak gübresi uygulama işlemlerinden önce dikkat edilmesi gereken önemli hususlardan biri de bitkilerinizin gerçekten yapraktan gübreleme işlemine ihtiyaç duyup duymadığını anlamaktadır. Bunu anlamanız için yaprak örneği alıp laboratuvar ortamında test yaptırabileceğiniz gibi bitkilerinizin durumunu yakından takip ederek de bu konu hakkında fikir sahibi olabilirsiniz. Temelde yapraktan gübreleme işlemlerini gerektiren sebepler şu şekilde kabul edilmektedir:

 • Topraktan gübreleme işlemini tamamladıktan sonra dış faktörlerin etkisi ile oluşan besin elementlerinin eksikliğinin yarattığı olumsuzluğu gidermek amacıyla
 • Bitkilerin sulama döneminin bitmesinin ardında yeterince yağmur yapmaması durumunda, topraktan gübre imkânının şartlarının oluşmadığı durumlarda
 • Topraktan gübre uygulaması gerçekleştirilmesine rağmen bitkinin topraktan yeterince element almasını engelleyen olumsuz faktörlerin olduğu durumlarda
 • Toprakta bitkiyi besleyecek elementlerin eksikliğinde kısa sürede etki görmek istenmesi durumunda

Yaprak Gübresi Uygulama İşleminde Nelere Dikkat Edilmelidir?

Yaprak gübresi uygulama işlemlerinde dikkat edilmesi gereken birtakım önemli hususlar bulunmaktadır. Bu konuda markalar, ürünlerinin ambalajlarında gerekli bilgilendirmeleri yapsalar da birçoğu ya yapraktan gübreleme yapan vatandaşlar tarafından dikkate alınmamakta ya da gerçek noktalara parmak basmamaktadır. Bu sebeple yaprak gübresi satın alırken de ambalajında bu tür bilgilerin yazıp yazmadığına dikkat etmeniz doğru bir işlem olacaktır. Yaprak gübresi ile ilgili ürünlere detaylı bir bakış yapmak için sivisolucangubresi.org internet adresini ziyaret edebilirsiniz.

Yapraktan gübreleme işlemlerinde dikkat edilmesi gereken noktalar şunlardır:

 • Uygulaması yapılacak olan yaprak gübreleri, bitkide eksikliği bilinen elementleri içermesi gerekmektedir.
 • Yaprak gübresinin ambalajında uygulanması belirtilen dozlarda kullanılması gerekmektedir.
 • Yapraktan gübreleme işlemleri mutlaka sabahın erken saatlerinde veya gece vakitlerinde yapılmalıdır.
 • Gübre solüsyonu çok ince zerrecikler halinde olacak şekilde yaprakların ön ve arka yüzlerine itinayla püskürtülmelidir.
 • Yaprak gübresi uygulama işleminde püskürtülen sıvı gübrenin yaprak yüzeyinden akıp gitmemesi için yayıcı yapıştırıcı ürünler kullanılmalıdır. Bu tür ürünleri sivisolucangubresi.org adresinden uygun fiyatlarla temin edebilirsiniz.
 • Yaprak gübresinin içeriğine dikkat edilmeli ve kalsiyum içeren yaprak gübresi ile sülfat ve fosfor içeren gübreler birlikte karıştırılmamalıdır.
 • Yaprak gübresi uygulama işlemleri 15 – 20 gün aralıklarla uygulanmalıdır.
 • Daha önce de bahsettiğimiz gibi yaprak gübrelerinin hazırlanmasının ardından uygulamaya geçilmeden önce solüsyonun pH derecesi mutlaka kontrol edilmelidir. Eğer yapraklara uygulanacak olan solüsyonun pH derecesi 7’den fazla ise, pH düşürücü kullanılarak sıvı gübrenin normal değerlere ulaşması sağlanmalıdır.

Yapraktan Besin Maddesi Alımı

Yaprak gübresi işlemleri ile ilgili olarak daha bilimsel bilgileri takip etmek isteyenler, bu konu yapraktan hangi besin maddelerinin alındığını ve bu maddelerin bitkinin yaprağında bulunan gözenekler aracılığıyla nasıl bitkinin beslenmesinde etkili olduğu konusunda bilgi ihtiyacı duymaktadırlar. Bu konuda yaprak gübresi uygulama işlemlerinin gerçekleştirildiğinde neler olduğunu şu şekilde açıklayabilmekteyiz:

Bitkinin yaprak ayasının 1 santimetre karesinde yaklaşık 150 ile 300 tane gözenek bulunmaktadır. 20 ile 40 santimetre boyunda olan bu gözenekler, kutin ile kaplı olduğunda veya içlerinde gaz bulunduğunda yaprağa püskürtülen yaprak gübresi alınımında engel oluşturmaktadır.

Yaprağın ıslatılmasının ardından gözenekler üzerindeki kütin tabakası kabarmaya başlamaktadır. Bu sırada uygulanan yaprak gübresi difüzyon yolu ile yaprağa geçmeye başlar.
Bitki yaprağında bulunan hücre duvarları arasındaki kanalcıklar yardımıyla sıvı gübre emilimi gerçekleşir.

Yapraktan Besin Maddelerinin Alınma Hızı ve Bitkilerde Yaşanan Hareketlilikler

Yapraktan besin maddelerinin alınma hızını etkileyen birçok faktör bulunmaktadır. Her ne kadar kaliteli yaprak gübresi kullansanız da bu faktörler sonucun verimli bir şekilde oluşmasında büyük etkiye sahiptir. Gübre konsantrasyonunun düşük olması durumunda besinler yaprağın içine daha hızlı nüfuz ederken, konsantrasyonunun yüksek olduğu durumlarda da taşınma daha yavaş gerçekleşmektedir.

Yaprak Gübreleme İşleminde Etkisi Olan Faktörler

Yapraktan gübreleme işlemlerinde uygulamanın başarılı gerçekleşmesine doğrudan etkisi olan bir takım faktörler bulunmaktadır. Nasıl uygulanır sorusuna da yanıt oluşturabilen bu faktörlere dikkat edilmesi durumunda, yapraktan gübreleme işlemi istenilen sonuçları vermektedir. Bu noktada yaprak gübresi işlemlerinin başarısını doğrudan etkileyen faktörlere kimyasal maddeler ve ortam etkileri örnek olarak gösterilebilir.

Yaprak Gübrelerine İlave Edilen Kimyasalların Etkisi

Yaprak gübresinden daha fazla verim almak ve bitkiyi maksimum değerde beslemek için şu kimyasal maddelerin uygulama sırasında kullanılması büyük önem taşımaktadır:

 • Yaprak gübrelerine eklenen yayıcı maddeler
 • Gübrelere eklenen yapıştırıcı maddeler
 • Yaprak gübresi ilave edilen aktivatör maddeler

Söz konusu kimyasallar yaprağa püskürtülen sıvı gübrenin yaprakta daha uzun süre kalmasını sağlamaktadır. Bunun yanında yaprak yüzeyindeki gerilimin azaltılması sayesinde besin maddelerinin yaprak tarafından emilimini artırmaktadır.

Işık, Sıcaklık, Rüzgâr ve Nisbi Nemin Etkisi

Çevresel faktörler de yaprak gübresi uygulamalarında doğrudan etkili olan yöntemler arasında yer almaktadır. Güneş ışınların dik açıyla yapraklara geldiği zaman gözenekler su kaybını engellemek için kapalı bir biçime bürünürler. Bu sebeple yaprak gübreleme işlemlerinin serin ve bulutlu havalarda özellikle günün erken saatlerinde veya gece geç saatlerde yapılması gerekmektedir. Rüzgârsız hava olmasına dikkat edilmelidir.
Yaprak gübresi hakkında hazırladığımız rehber niteliğindeki bu yazımız hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak ve en uygun gübre fiyatları hakkında detaylı bilgilere ulaşmak için sivisolucangubresi.org internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.

Yapraktan Gübreleme İşlemi

Bitkinin gelişiminde önemli bir etkisi olan gübre çeşitleri arasında yer alan yaprak gübresinin uygulanmasına yapraktan gübreleme işlemi denmektedir. Bu işlem tarım alanında genellikle bitkinin toprak üstü bölümlerine sıvı biçime getirilen yaprak gübresinin püskürtülerek uygulanması şeklinde gerçekleştirilir. Yaprak gübresi, bitkilerin yapraklarına püskürtülmek kaydıyla bitkinin beslenmesi ve gelişmesinde etkili olan, içeriğinde birden fazla bitki besin maddeleri ile elementleri bulunduran çözeltilerdir.


Çiçek Gübresi Çeşitleri ve Fiyatları

Çiçek gübresi olarak kullanılabilen Koop’s Sıvı Solucan Gübresi sayesinde çiçeklerinizde canlılık meydana gelirken daha gür, gösterişli hale gelecektir. %100 Organik olup hiçbir şekilde kimyasal barındırmayan ürünümüz kokusuz olup her çeşit çiçek ve bitkilerde kullanılabilir. 1 Litre su içerisine sadece 1 kapak karıştırılarak uygulanır.

100 Mililitre Koop’s Sıvı Solucan Gübresi 15 TL.

1 Litre Koop’s Sıvı Solucan Gübresi 40 TL.

5 Litre Koop’s Sıvı Solucan Gübresi 170 TL.

20 Litre Koop’s Sıvı Solucan Gübresi 465 TL.

(FİYATLARIMIZA KARGO ÜCRETİ DAHİLDİR.)

Çiçeklerin ekildiği toprağın ihtiyaç duyduğu besinler bakımından eksik kaldığı zaman çiçek gübresi kullanılmalıdır. Çiçekler bahçelerin en vazgeçilmezlerindendir. Bunun yanı sıra evleri süslemek için de çiçekler kullanılır. Çiçekler ile uğraşmak pek çok insan için terapi gibidir. Kendilerine ait bahçesi olmayan insanlar bile evlerinde saksılarda yetiştirdikleri bitkilere bakarlar.

Günümüzün stresli koşulu pek çok kişiyi sıkmakta ve psikolojik açıdan bunalıma sokmakta. Bundan dolayı da antidepresan ilaçlarının kullanımı da günden güne artıyor. Ancak depresyondan çıkabilmek için ilaçları kullanmaya gerek yoktur. Amerika’da yapılan araştırmalarda bir çiçeğin bakımını üstlenmenin insanlarda büyük bir rahatlama sağladığını tespit etmiştir. Bu yüzden birçok uzman da çiçek yetiştiriciliği konusunun önemine sıklıkla vurgu yapmaktadır.

Çiçek yetiştiriciliğinin en önemli basamaklarından bir tanesi de gübrelemedir. Çiçek gübresinin kullanılmadığı durumlarda bitkiler canlılıklarını yitirebilir ve çiçek açmayabilir. Bundan dolayı yetiştirilen çiçeğin takibi iyi yapılmalı ve gerektiği yerlerde gübrelemeler gerçekleştirilmelidir. Gübreleme sıradan bir şey değildir. Çiçek gübresi nasıl yapılır sorusunun cevabı bilinmeden yapılan gübrelemeler çiçeklere fayda sağlamanın aksine zarar verir.

Gözünüz gibi baktığınız hatta bu işten para kazandığınız çiçeklerinizin daha canlı, daha gür, daha gösterişli, uzun ömürlü ve hastalıklardan uzak kalmasını istiyorsanız kendi ürünümüz olan çiçek gübresi ürünümüzü denemenizi tavsiye ediyoruz. Sipariş için lütfen sitemizden bizlere ulaşınız.

Çiçek Gübresi Çeşitleri Nelerdir?

Gübreler en genel anlamda ikiye ayrılırlar. Bunlar yapay ve doğal çiçek gübresi olarak bilinir. Farklı tip özelliklere sahip olan bu gübreler çiçeklerin canlılığının arttırılması için kullanılırlar. Bu gübrelerin de farklı çiçek gübresi çeşitleri mevcuttur. Gübrelerin bazıları evde yetiştirilen saksı bitkileri için uygun değildir. Bu tarz gübreler genellikle bahçecilik ya da seracılık ile uğraşanların kullandıkları türdendir. Çiçek gübresi her canlı için faydalıdır.

Hangi çiçek gübresi kullanılması gerektiği konusunda dikkatli davranılmalıdır. Bunun için toprağın ya da çiçeğin durumu takip edilebilir. Ancak gübreler konusunda hiçbir fikri olmayan kişilerde çiçekçilerden yardım isteyebilir. Çiçek yetiştiriciliği konusunda deneyimli olan bu kişiler, gübreleme yapılacak çiçeğe göre uygun gübrenin hangisi olduğunu söyleyebilirler.

Çiçek Gübresi Fiyatları

Piyasada farklı çeşitte çiçek gübreleri mevcuttur. Çiçek gübresi çiçekçilerden alınabildiği gibi bazı online alışveriş sitelerinden de temin edilebilir. Sıvı ya da katı şekilde satılan bu çiçek gübresi fiyatları da marklarına ve gübre çeşitlerine göre değişebiliyor. Son dönemde en çok tercih edilen gübrelerden bir tanesi de katı ve sıvı solucan gübresidir. Bitkiler için çok faydalı olan bu gübrelerin de ücretleri çok yüksek değildir. Bu fiyatlara dair detaylı bilgi edinilebilmesi için ilk olarak hangi gübrenin kullanılacağına karar verilmesi gerekiyor. Çiçek gübresi tercihiniz için sivisolucangubresi.org sitemiz üzerinden sipariş verebilirsiniz.

Evde Çiçek Dikmenin Püf Noktaları?

Çiçek gübresinin nasıl toprağa verilmesine geçmeden önce bir çiçeğin bakımı ile ilgili genel bilgiler verilmelidir. Evde saksıya çiçek dikmek isteyen kişilerin ilk olarak doğru saksı seçimi yapması gerekir. Saksı seçimi çiçeğin uzun süreler yaşayabilmesi için oldukça önemlidir. Saksı seçimi de ekilecek çiçeğe göre yapılmalıdır. Şayet bir çiçeğin kökleri derine doğru gidiyorsa o zaman derin bir saksı tercih edilmelidir. Ancak çiçeğin kökleri fazla derine inmiyorsa bu durumda derin saksılar kullanılmamalıdır. Bir de yana doğru uzayan çiçekler vardır. Bu çiçekler de kesinlikle uzun saksılara dikilmelidir.

Saksının yanı sıra bir diğer önemli konu ise toprağın seçimidir. Toprak seçimi de çiçeğin türüne göre yapılmalıdır. Bir çiçek satın alınırken hangi tip toprağa ekilmesi gerektiği konusunda bilgi istenebilir. Evde saksılara dikilen bitkiler için genellikle torf toprağı kullanılır. organik olan bu toprak mineraller bakımından da zengindir. Bundan dolayı da sıklıkla tercih edilir. Toprağın minerallerinin yetersiz geldiği noktada ise çiçek gübresi takviyesi yapılmalıdır. Çiçek gübresi kullanarak canlılık katacaksınız.

Bitkiler Hangi Minerallere İhtiyaç Duyarlar?

Bir bitkinin ya da çiçeğin sağlıklı bir şekilde büyüyebilmesi için bazı minerallere ihtiyaç duyarlar. Bu tarz elementlerin olmadığı durumda da bitkiler canlılıklarını yitirirler. Bir bitki için olmazsa olmazlarından bazıları şunlardır:

 • Azot,
 • Fosfor,
 • Potasyum.

Bunlar çiçekler için gerekli olan makro besinlerdir. Bunların yanı sıra demir, çinko, bakır gibi bir de mikro besinler mevcuttur. Bir toprak bitkinin ihtiyacı olan bu besinleri sağlamıyorsa çiçek gübresi devreye sokulmalıdır. Bu gübreler sayesinde bitkiler sağlıklarına kavuşabilirler. Bir toprağın hangi besine ihtiyaç duyduğunun tespit edilmesi ve ona göre gübrelemelerin gerçekleştirilmesi gerekir.

Doğal Gübreler Çeşitleri Nelerdir?

Organik çiçek gübresi olarak da adlandırılan doğal gübreler hayvanların ve bitkilerin tamamen doğal atıklarından hazırlanan gübre çeşitleridir. Bu gübreler sayesinde toprakların ihtiyaçları olan azot, fosfor gibi elementlerin eksiklikleri giderilir. Doğal çiçek gübresinin farklı çeşitleri mevcuttur. Bunlar ahır gübresi, kompostlar ve yeşil gübrelerdir. Ahır gübreleri, ahırda ya da kümeste bulunan hayvanların dışkılarından elde edilen gübrelerdir.

Doğal gübreler bitkilere hemen etkide bulunmaz. Bu gübrelerin tesiri daha yavaştır. Bu da bitki köklerinin zarara uğramasını engeller bundan dolayı da pek çok kişi bu gübreyi tercih ediyor. Ahır gübreleri azot, potasyum ve fosfor bakımından oldukça zengindir. Aynı zamanda toprağı ıslah etme konusunda da yardımcı olan ahır gübreleri özellikle bahçelerdeki çimler için sıklıkla tercih edilir. Ancak bu gübrelerin saksı bitkileri için kullanımları çok uygun değildir.

Çiçek gübresi olarak en sık kullanılanlarda bir tanesi kompostlardır. Genellikle çiftlikteki hayvanların atıklarının bir araya toplanıp çürümeye bırakılması ile oluşturulur. Bekletilen bu karışımın üzerine su serpilir. Su serpme işleminden sonra sıkıştırılan karışımın üzerine toprak ya da odun atılır. Yine sulanan bu atıkların üstüne toprak serpilir. Yaklaşık 1 ay boyunca beklemeye bırakılan kompostlar gübre haline gelir.

Son doğal gübre çeşidi ise yeşil gübrelerdir. Bu gübreler ekilmiş olan mahsulün, toprağa gömülmesi şekliyle yapılır. Yani mahsulün hasat edilmeden önce toprağa ekilmesi işlemine yeşil gübreleme adı verilir.

Yapay Gübreler Çeşitleri Nelerdir?

Çiçek gübresi de olabilen yapay gübreler, katı ve sıvı çiçek gübresi olmak üzere ikiye ayrılırlar. Farklı şekillerde gübreleme işlemlerine tabi kılınan bu gübreler farklı amaçlar doğrultusunda kullanılabilir. Yapay gübrelerden en çok kullanılanlardan bir tanesi azotlu gübrelerdir. Azotlu gübreler uçucu özelliğe sahiptir. Bundan dolayı gübrelemeleri dikkatli yapılmalıdır. Yanlış şekilde azotlu gübre kullanılması hiçbir işe yaramayacaktır.

Bir başka yapay gübre ise fosfatlı olanlardır. Bu gübrelerin elde edildiği çeşitli kaynaklar mevcuttur. Bir fosfatlı gübrenin hazırlanması için başvurulan kaynaklar şunlardır:

 • Doğal trikalsiyum fosfat,
 • Hayvan kemiklerinden elde edilen fosfat,
 • Üretim konvertlerinden çıkan cüruf.

Diğer yapay gübreleri ise potasyumlu ve kompoze gübrelerdir. Potasyumlu gübreler suda çözünebilme özelliğine sahiptir. Üretilen potasyum tuzlarından çoğu da çiçek gübresi olarak kullanılır. Kompoze olanlar ise bitkilerin ihtiyaç duydukları birçok besin maddesinin bir arada olduğu gübrelerdir. Bundan dolayı da pek çok kişi tarafından çiçek gübresi olarak tercih edilir.

Kompost Gübrelerin Faydaları

Çiçek gübresi çeşitlerinden birisi olan kompost gübrelerin çok fazla faydaları mevcuttur. İçerisinde azot, fosfor ve potasyum barındıran bu gübreler tam bir mineral deposudur. Bundan dolayı kompost gübrenin en büyük yararı toprağı bezin maddelerince zenginleştirmesidir. Yapay gübrelerden ziyade bu doğal olanların çiçek gübresi olarak kullanılması çiçeklere daha büyük fayda sağlayacaktır.
Bu gübre, toprağın gerekli olan suyu alabilmesini de sağlar. Toprağın içinde suyu akışını sağlayan kompostlar, suyu belirli bir süre tutarak verimli kullanılmasını sağlar. Toprakta yaşaması gereken mikroorganizmaların sayısını arttıran en önemli çiçek gübresi arasında yer alan kompostlar toprağın ısısını da düzenler. Bu gibi faydaları da kompostları en önemli çiçek gübresi haline getiriyor.

Kompostların Kullanım Şekilleri

Çiçek gübresi olarak en sık kullanılan gübre olan kompostlar, bir çiçeğin ihtiyaç duyduğu tüm besinleri alabilmesini sağlar. Bu gübre çiçeğin en sağlık seçikle yaşamasını sağlar. Bundan dolayı bir çiçekte herhangi bir sağlık sorunu olsun ya da olmasın kompostlar kullanılabilir. Düzenli olarak toprağa konan kompostlar, toprağın mineral bakımdan güçlenmesini sağlayacaktır. Çiçek bakımında kullanılan kompostların herhangi bir zararı yoktur. Bundan dolayı çiçek gübresi niyetine genellikle sıklıkla verilmesi tavsiye edilir.

Ev Yapımı Kompostların Hazırlanması

Dışarıdan gübre satın almak istemeyen kişiler evde çiçek gübresi yapımı yollarını deneyebilir. Çiçeklerin canlandırılabilmesi için evde hazırlanabilen kompostlar mevcuttur. Çiçek gübresi olarak çok etkili olan Kompostlar soğuk ve sıcak olmak üzereye iki şekilde hazırlanır. Sıcak kompostların yapımı daha hızlıdır. Ancak soğuk kompostun yapımı daha rahat olduğu için genellikle kişiler evde onu yapmayı tercih eder ve çiçek gübresi olarak kullanılırlar.

Soğuk kompostun yapımı yaklaşık olarak 6 ay kadar sürebilir. Bu kompostun yapım süresini belirleyen en önemli şey mevsim koşulları ve kullanılan malzemedir. Çiçek gübresi kompostunun yapılabilmesi için yeşil ve kahverengi adı verilen malzemelerin sürekli olarak üst üste eklenmesi gerekir. Bir kutuda toplanan bu atıkların üstlerine sürekli olarak yenileri eklenmelidir. Her ekleme yapıldığı sırada ağaç talaşı, kuru yaprak gibi malzemeler ile kutunun üstü tamamen kapatılmalıdır. Bu şekilde düzenli olarak eklemelerin yapılmasının ardından kompost hazır olacaktır.

Kompost İçin Kullanılabilecek Malzemeler

Çiçek coşturan gübrelerin yerine kullanılabilen kompostlar, özellikle saksı bitkileri için çok faydalıdır. Çiçek gübresi olarak tercih edilebilen kompostlar evdeki atıklar ile yapılabilir. kompost yapımında kullanılan malzemeler yeşil ve kahverengi olmak üzere ikiye ayrılır. Yeşil malzemeler şunlardır:

 • Sebze ya da meyvelerin kabukları,
 • Yumurta kabuklar,
 • Soğan veya patates kabukları,
 • Yeşil yapraklar,
 • Çay atıkları.

Kompost yapımında kullanılacak olan kahverengi malzemeler ise şu şekildedir:

 • Dallar ve ağaç kabukları,
 • Talaş, saman ya da sap
 • Kuru yapraklar.

Çiçek gübresi konusunda en etkili olanlarından birisi olan kompostların yapımında evdeki her atık kullanılmaz. Kompostların içerisinde et, balık ya da süt ürünleri gibi hayvansal gıdalar, hayvan dışkıları ya da limon, portakal gibi asitli meyvelerin kabukları konmaz.

Gübreleme Çeşitleri Nelerdir?

Çiçek gübresi ve tarla gübresinin yapılmasının farklı yöntemleri mevcuttur. Gübreleri toprağa uygulama işlemleri genel olarak iki çeşittir. Bunlardan bir tanesi serpme usulü diğeri ise bant usulüdür. Serpme usulü yapılan gübreleme ekimden önce yapılmalıdır. Toprak yüzeyine gübrelerin serpilmesinin ardından tarım aletleri ile gübre toprağa gömülür. Ekim yapıldığı sırada gübreleme yapmayan kişiler ise ekimin hemen ardına gübreleri toprağa serpmelidir.

Bant usulü gübrelemeler ise gübrelerin bant halinde toprağa verilmesi şeklinde gerçekleştirilir. Bu yöntem için mibzer gibi araçların tercih edilebilmesinin yanı sıra pulluk ya da çapa gibi basit aletler de kullanılabilir. Bant usulü yapılan gübrelemelerde bitkiler fosforlardan daha uzun süre faydalanırlar. Serpme usulünde ise fosforun bitkiye yarar sağlaması daha zordur.

Bu iki yöntem de tarımsal faaliyetlerde genellikle kullanılır. Evdeki saksılara ekilmiş olan çiçekler için bu gübreleme yöntemlerinin yapılabilmesi kolay değildir. Evde bitki yetiştirenler çiçek gübresini farklı çeşitlerde verebilir. En sık kullanılan yöntem ekim yapılırken bitkinin köküne gübre konmasıdır. Çiçek için gübreler aynı zamanda toprakların üzerlerine de serpilebilirler. Gübreyi verme yöntemi gübrenin çeşidine göre de değişebilir. Bir gübrenin çiçeğe verilmeden önce o gübre hakkında detaylı araştırma yapılması gerekir.